GDPR a podklady pro důchod

Vložil Pavel, 3. Březen 2018 - 11:18 ::

Je to sice trochu mimo zaměření tohoto webu, ale řada členů statutárních orgánů je v předdůchodovém věku a tak by je to mohlo zajímat.

Zákon 582/1991 Sb. v § 35a/4/d ukládá povinnost uchovávat mzdové listy po dobu 30 let.

Typový skartační rejstřík sice doporučuje lhůtu 45 let, ale je to pouze metodická pomůcka, která je v rozporu s GDPR.

GDPR v čl. 5/1 umožňuje zpracovávat, tj. i jen uchovávat, osobní údaje pouze ze zákonných důvodů.

Zákonnost zpracování řeší čl. 6. Jedná se zejména o

 • splnění právní povinnosti
 • plnění smlouvy
 • oprávněné zájmy správce
 • souhlas subjektu údajů

Z výše uvedeného plyne, že uchovávat mzdové listy po uplynutí 30 let je možné pouze se souhlasem subjektu údajů – zaměstnance. Pochybuji, že někdo takový souhlas udělil.

Problematiku neřeší ani navržený zákon o zpracování osobních údajů a jeho doprovodný zákon, který § 35a nenovelizuje.

Pokud by se mělo po 25.5.2018 dodržet GDPR, tak by se měly skartovat mzdové listy starší 30.

A žadatelům o starobní důchod by přibyl problém.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 4. Březen 2018 - 15:31

  NN,

  ano, zde jsou obecné informace o mzdových listech.

  Nicméně tyto informace ještě nezaregistrovaly, že je nějaké GDPR, které nutí zaměstnavatele po 30 letech mzdové listy zlikvidovat i když to může být pro žadatele o starobní důchod problém.

  Ale je to v duchu funkce státních úřadů, které jsou zejména pro rozdávání platů svým zaměstnancům a nikoliv pro občany, kteří jim umožňují existenci odvodem svých daní.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Březen 2018 - 11:25

  Každému, kdo pracuje (pracoval) bez ohledu a věk, doporučuji vyžádat si na ČSSZ tzv. informativní list, ve kterém najdete přehled pojištěných dob a můžete si zkontrolovat, zda mají v systému zaneseny všechny odpracované měsíce. Já si ho nechávám dělat preventivně asi každé dva roky a všechno sedí (mám to složitější, že jsme nikdy nepracoval, čili žádné mzdové listy nemám, o důvod víc, aby si OSVČ tyto záznamy průběžně hlídali).

  Mimochodem, jaká listina slouží jako důkaz pro pojištění funkcionářů?

  Vložil Pavel, 3. Březen 2018 - 11:53

  TN.,

  ne každý si vyžádá informativní osobní list důchodového pojištění.

  Domnívám se, že většina to začne řešit nejdříve tak 6–12 měsíců před žádostí o starobní důchod.

  GDPR ale nařizuje mzdové listy starší 30 let skartovat.

  Pokud odměna statutárů podléhá sociálnímu, tak se zpracovává jednak ELDP (skartace u zaměstnavatele po 3 letech) a mzdový list (skartace po 30 letech a u starobních důchodců po 10 letech).

  Protože adaptační zákon a jeho doprovodný změnový zákon na tento problém nemyslí, tak se snažím šířit osvětu na veřejných webech a příslušných ministerstvech. Když se ozve více lidí, třeba pochopí, že jim tato drobnost unikla.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil TN. (bez ověření), 3. Březen 2018 - 13:37

  Takže listina zvaná „mzdový list“ se netýká jen mezd ze zaměstnanec. vztahu, ale všech odměn podléhajících SP?

  Vložil Pavel, 3. Březen 2018 - 16:03

  TN.,

  mzdový list je upraven v § 38j ZDP.

  ML se zpracovává pro všechny poplatníky s příjmy podle § 6 ZDP lhostejno zda se jedná o mzdu, plat, funkční požitek či odměnu.

  Poplatníci s příjmy podle § 6/1 ZDP se nazývají pro účely ZDP „zaměstnanci“ bez ohledu na existenci pracovně právního vztahu.

  Do nového zákona o daních z příjmů mají být do této množiny zahrnuty i osoby působící ve „švarc systému“.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".