evidence obyvatel SVJ

Vložil Jana (bez ověření), 5. Leden 2016 - 18:41 ::

Dobrý den, jsem nově zvolena členem výboru SVJ a mám na starost evidenci obyvatel (je neustálá kumulace obyvatel v domě, mění se vlastníci, nájemníci). Nemáte někdo vzor, nebo radu, jak citlivé údaje můžu zjiš´tovat? Je to pouze pro vnitřní účely vedení. Děkuji všem , zjišťuji předběžně…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PavelII (bez ověření), 7. Leden 2016 - 17:09

  Na stránkách KÚ si najdete LV Vašeho domu a seznam vytisknete. Uvedené osoby můžete požádat (třeba dopisem) o sdělení kontaktu (mail, telefon). Pokud by jste snad rozúčtovávali některé služby jinak než podle spoluvlastnických podílů (podle osob) tak to ostatním členům výboru rozmluvte. Většinou se jedná o společnou elektřinu a výtah a tento způsob je holé neštěstí.

  Vložil janica, 6. Leden 2016 - 10:25

  Náš evidenční list obsahuje jména vlastníků, telefonický kontakt a mail. Dále uvedli jména osob, kteří bydlí s nimi (děti, prarodiče, partneři, partnerky) a dodali i jejich mobil, pokud to považovali za nutné. V případě nájemníků máme jména vč. kontaktu na mobil. Vyplatí se to v případě havárií v bytě. Záleží na vstřícnosti vlastníků, ale základní údaje by měly být k dispozici, jak uvedli ostatní diskutující.

  Vložil svjvmt, 6. Leden 2016 - 8:51

  Žádejte to, na co máte ze zákona právo. Jako členka výboru to máte vědět. Jinak podejte dotaz na UOOU.

  Vložil . (bez ověření), 6. Leden 2016 - 8:56

  A z čeho tak vyplývá?

  Vložil tristone, 6. Leden 2016 - 8:32

  Zjišťovat můžete víceméně je to, co Vám vlastníci sami poskytnou.

  Nárok máte na jméno, adresu a počet osob v domácnosti (a tam je ještě sporné, co to vlastně je za číslo). Všechno ostatní je dobrovolné, i když třeba email a telefon jsou k nezaplacení. Ale vynucovat si ty údaje od lidí prostě nemůžete.

  Pro inspirace se můžete mrknout na obrázek z našeho evidenčního systému: http://www.sdilej.net/…

  K tomu evidujeme ještě nějaké další podpůrné věci, jako jsou trvale platné plné moci (např. mezi manželi) nebo výpůjčky od SVJ (např. klíče od společných prostor).

  Vložil Anon. (bez ověření), 5. Leden 2016 - 22:01

  Byla jste pověřena nesplnitelým úkolem, tím pádem vlastně nemáte žádnou práci. SVJ nemá žádné obyvatele. Jaké citlivé údaje hodláte shromážďovat a k čemu je budete potřebovat? Já být obyvatelem některého z bytů u vás, vyrazím s vámi dveře. Vlastníka každého bytu máte vedeného v Katastru včetně jeho adresy a co dál potřebujete?

  Vložil jss (bez ověření), 6. Leden 2016 - 7:14

  kontaktní údaje !!!
  pokud pošlu dopis na adresu z katastru 60% se mi vrátí jako nedoručitelných. A číslo mobilu se taky hodí – když vám protéká voda stropem, a vy máte k dispozici nefunkční adresu z katastru – docela oříšek.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 6. Leden 2016 - 16:06

  Když v jednom z bytů v našem domě prasklo topení a na vlastníka nikdo neměl spojení, zavolala jsem policii a nechala byt otevřít. Opravilo se a dveře policie zapečetila.

  Je ideální mít spojení na všechny vlastníky. Ale jde to i bez.

  Magda

  Vložil Vlastiks, 6. Leden 2016 - 16:23

  … možná je to i rychlejší :)

  Vložil petrsv, 6. Leden 2016 - 8:24

  Asi tak. Je dobré mít na vlastníka, příp. i nájemníka, telefon a email. Adresa je fajn, pokud je jiná než v KN, ale až praskne potrubí, těžko budete posílat dopis. Hlavně je potřeba vlastníkům zdůraznit, že je to především v jejich zájmu.

  Vložil Karel Zelený ml. (bez ověření), 5. Leden 2016 - 22:12

  Takže žádáte členství v politických stranách, náboženské přesvědčení, členství v odborové organizaci, rodinný stav, počet dětí, počet těhotenství, počet potratů, duševní choroby současné i minulé, sexuální orientaci a třídní původ? Také příslušnost k národnostním menšinám?

  Vložil Kamilka (bez ověření), 7. Leden 2016 - 21:44

  Vážený pane snad nepatříte také mezi ty, kteří si spletli demokracii s anarchií. Každý bytový dům má mít v případě potřeby při vzniku havárie, požáru .. důležité kontakty. telefon na majitele, nebo osobu zajišťující byt v případě jeho nepřítomnosti. Kdybychom to u nás neměli, tak by hodně vlastníků mělo vykopnuté dveře v případě havárie kterou jsme si prošli. Přečtěte si prosím ten blábol co jste napsal.

  Vložil w (bez ověření), 7. Leden 2016 - 21:54

  u vás, pokud v případě havárie vykopáváte dveře,nebo by dveře v případě havárie byly vykopnuté.

  Vložil Kamilka (bez ověření), 7. Leden 2016 - 22:09

  Byl požár, byl vypnutý proud, nefugovaly zvonky . Fungovaly mob. telefony . Šlo o životy lidí v noci.Tak žádná anarchie ale starost o člověka.

  Vložil MartinII, 6. Leden 2016 - 10:18

  dle NOZ § 1177

  (1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení. (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně 3 měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

  § 1178

  Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.

  • – – – – – – – –

  Nejsou ale sankce za neposkytnutí informací. Pokud vlastníci nebudou mít zájem o dění v SVJ (informace, pozvánky, zápisy, nabídky firem) tak neposkytnou ani email pro přebírání informací. Potom se ani nemusí během dovolené dozvědět, že se jim někdo pokoušel prokopnout dveře bytu a vyloupil sklep.

  • – – – – – – – –

  Na evidenci obyvatel městského úřadu se dozvíte po uhrazení poplatku dle počtu stránek seznam osob s trvalým pobytem, viz diskuse trvalý pobyt.

  Vložil lake, 6. Leden 2016 - 11:36

  Pan Martin poskytl některé rozporné a nepoužitelné informace.

  Zjišťování „počtu osob, které budou mít v bytě domácnost“ podle § 1177 je zbytečné – je to ostatně nemožné a vlastník jednotky nemá povinnost takovou neurčitou informaci poskytovat. Důvodem je to, že žádný účinný právní předpis nedefinuje co znamená „mít v bytě domácnost“.

  Nejbližší příležitost, kdy bude nutné zjistit „počet osob, které mají v bytě domácnost“, bude Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Bude k tomu vydán speciální zákon, který snad bude definovat které osoby patří do této skupiny. Dnes to nikdo ještě neví.

  Městský úřad neposkytuje osobní informace cizím osobám. SVJ tedy s žádostí nemůže uspět. Ostatně osoby s trvalým pobytem nepotřebuje SVJ sledovat k žádnému účelu. Zjišťování a uchovávání takových údajů je protiprávní.

  lake

  Vložil radka222222 (bez ověření), 7. Leden 2016 - 7:58

  co je to domácnost definuje zákoník práce

  Vložil MartinII, 6. Leden 2016 - 18:35

  pane Lake, já přeci nemohu za to, co je napsáno v NOZ. To by musel vysvětlit tvůrce zákona.

  Dle wikipedie

  "Domácnost v českém soukromém právu

  Podle § 115 dřívějšího OZ, platného do r. 2014, byla domácnost tvořena fyzickými osobami, které spolu trvale žily a společně hradily náklady na své potřeby.

  NOZ domácnost výslovně nedefinuje. Užívá však pojmu rodinná domácnost (např. § 690 a násl.), přičemž je tím myšleno společné obydlí dané rodiny (§ 743). Podle důvodové zprávy nejsou #rodina# ani #domácnost# subjekty práva, přesto jde o pojmy zaužívané a jednoznačně chápané, s nimiž právní řád běžně pracuje".

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 15:30

  „Městský úřad neposkytuje osobní informace cizím osobám. SVJ tedy s žádostí nemůže uspět. Ostatně osoby s trvalým pobytem nepotřebuje SVJ sledovat k žádnému účelu. Zjišťování a uchovávání takových údajů je protiprávní.“

  Píšete, že protiprávní je nejenom poskytování takových informací, ale i jejich zjišťování a uchovávání. Obecní úřad našemu SVJ seznam osob s trvalým pobytem poskytl, souhlas vlastníka domu nebyl dán ani nebyl žádán. Naopak, výslovně jsem nesouhlasil, tento svůj nesouhlas jsem doručil obecnímu úřadu, nebylo to nic platné.

  Co s tím mohu udělat?

  Vložil Ludmila, 6. Leden 2016 - 19:57

  Pane G"unthere, Městský úřad opravdu nesmí podávat informace cizím osobám. Povinnost vlastníka oznámit prodej jednotky je ze zákona a výbor SVJ by měl sledovat pohyb vlastníků jednotek prostřednictvím katastru, hlavně jak pro členskou evidenci, tak pro nařízené dražby apod. (může KÚ požádat o podávání informací – je to však zpoplatněné).Na KÚ musí také vlastník nahlásit vždy změnu trvalého bydliště (evidenci obyvatel MÚ SVJ vůbec nepotřebuje), adresu pak kdokoliv získá náhledem do webových stránek katastru. Způsob další informace, např. adresa doručování, není-li totožná s trvalým bydlištěm a dočasné přebývání mimo trvalé bydliště, je v zájmu přímo vlastníka informovat o tom výbor SVJ. Sousedovi bych pro všechny případy dala číslo telefonu. V případě, že si vlastník nezajistí informovanost, tak při havárii pomůže skutečně policie. Závěr -opakuji, je to hlavně v zájmu samotného vlastníka.

  Vložil lake, 6. Leden 2016 - 20:28

  Paní Ludmila napsala: „Na KÚ musí také vlastník nahlásit vždy změnu trvalého bydliště“.

  To zkusím poopravit. Takovou povinnost totiž dnes nikdo nemá. Veřejné rejstříky jsou vzájemně propojeny. Jestliže osoba A změní adresu trvalého pobytu, ohlásí tuto změnu ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Úřad zanese změnu do základního registru obyvatel, nebo do základního registru osob. Z těchto registrů čerpá katastrální úřad údaje o vlastnících nemovitostí a sám je aktualizuje.

  To je důsledek zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

  lake

  Vložil Ludmila, 6. Leden 2016 - 22:16

  Ano, „lake“ má pravdu, že veřejné rejstříky jsou vzájemně propojeny a oznamování změny trvalého bydliště i na katastr odpadá. Zdá se mi, že jsem sama změnu trvalého bydliště katastru oznamovala nedávno – bohužel, čas letí, bylo to už v roce 2012.

  Vložil RadekV, 6. Leden 2016 - 10:32

  „Trvalý pobyt“ a „domácnost“ nějak souvisí?

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 10:28

  „Na evidenci obyvatel městského úřadu se dozvíte po uhrazení poplatku dle počtu stránek seznam osob s trvalým pobytem, viz diskuse trvalý pobyt.“

  S takovouto žádostí jsem neuspěl. Upřesněte, pane MartineII, jak správně postupovat, a kdo se tuto informaci dozví. Děkuji.

  Günther

  Vložil ZK (bez ověření), 10. Leden 2016 - 19:14

  Vážení, nenechte se na úřadě odbýt! Trvejte, aby vám úředník poskytl žádané informace!!! Máte na ně právo!! Postupujte podle zákonů a vyhlášek platných v ČR. Úřad je povinen poskytnout informace o osobách k nimž vede údaj o místě trvalého pobytu. Výpis z KÚ muže být starý i několik roků, protože zákon neurčuje jeho stáří, a je na úřadu, aby si jeho pravost ověřil. Pokud informace nedostanete, stěžujte si! Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel Předpis č. 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

  1. Sdělení vlastníkovi objektu jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, .

  HLAVA II TRVALÝ POBYT OBČANŮ (přesný výpis ze zákona) § 10 (8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. (Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu). TRVALÝ POBYT OBČANŮ(přesný výpis ze zákona) § 12a Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. § 10 odst. 6 písm. c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

  1. Jaké doklady je nutné mít s sebou: platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) doklad o vlastnictví objektu (např. list vlastnictví, kupní smlouva, příklep, apod.)
  2. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář je k dispozici na ohlašovně
  3. Jaké jsou správní a jiné poplatky: Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 50,– Kč za každou i započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
  1. Co je pod pojmem vlastník (přesný výpis ze zákona)

  Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Díl 4 Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení § 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. § 1116 Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Všichni vlastníci bytových jednotek jsou tedy spoluvlastníky objektu, pokud jde o jeho společné části (chodby, sklepy, střecha, fasáda apod.) Z § 1116 občanského zákoníku vyplývá, že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně všichni spoluvlastníci. Z toho vyplývá, že spoluvlastníci mají ohledně společné věci totéž postavení jako samostatný výlučný vlastník. Každý ze spoluvlastníků společných prostor budovy (tj. každý vlastník jednotky) má tedy právo požadovat údaje o osobě, která je objektu hlášena k trvalému pobytu.

  Vložil MartinII, 6. Leden 2016 - 11:54

  Nám byl městskou částí tento výpis poskytnut na základě žádosti podané výborem SVJ, který zastupuje vlastníky objektu. Dle zákona 133/2000 Sb., § 8 a § 10, odst 8 „Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou“.

  Z výpisu (adresa, č.pop.) není ale zřejmé, v kterém bytě je případná naprosto neznámá osoba z výpisu přihlášena. Přihlášení k trvalému pobytu je problém, když dotyčnou osobu „vyšťourá“ exekutor.

  Pokud to ohlašovna (městský úřad) neposkytne, dotázal bych se na ministerstvu vnitra, jakožto tvůrce zákona.

  O poskytování výpisu na žádost SVJ se zde již rozhodně diskutovalo. Např. první tři příspěvky v

  http://www.portalsvj.cz/…nce-obyvatel

  nebo

  http://www.portalsvj.cz/…e-v-mem-byte

  Také diskuse

  http://www.portalsvj.cz/…ch-podle-noz

  Vložil JaVa, 6. Leden 2016 - 14:08

  To nemyslíte vážně,že ne.Žádný výbor SVJ není, nebyl a nikdy nebude vlastníkem objektu.Pokud jste i Vy členem tohoto vykutáleného „výboru“,tak si koledujete o pořádný průšvih.JaVa

  Vložil Otto (bez ověření), 6. Leden 2016 - 14:17

  Pane JaVa,

  proč by nemohlo vlastníky zastupovat SVJ, pokud ho tím vlastníci pověří?

  Vložil JaVa, 6. Leden 2016 - 15:11

  Vlastníkem objektu jsou všichni (100%) vlastníci bytových jednotek v domě.K vyžádání těchto „údajů“, by výbor potřeboval písemný souhlas všech vlastníků bytových jednotek v domě. http://www.portalsvj.cz/…e-v-mem-byte Pokud by ho výbor měl od všech vlastníků,proč by vznášel písemný dotaz na magistrát.Pokud neměl 100% souhlas všech,pak mu žádné informace neměly být poskytnuty.JaVa

  Vložil ZK (bez ověření), 10. Leden 2016 - 19:44

  Vážený(á), žádný 100% souhlas všech majitelů k získání informace o osobě k němuž úřad vede údaj o místě trvalého pobytu v objektu, NEPOTŘEBUJETE, viz. níže! Vaše informace je nepravdivá.

  Co je pod pojmem vlastník (přesný výpis ze zákona) Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Díl 4 Spoluvlastnictví Oddíl 1 Obecná ustanovení § 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. § 1116 Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba.

  Všichni vlastníci bytových jednotek jsou tedy spoluvlastníky objektu, pokud jde o jeho společné části (chodby, sklepy, střecha, fasáda apod.) Z § 1116 občanského zákoníku vyplývá, že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni společně a nerozdílně všichni spoluvlastníci. Z toho vyplývá, že spoluvlastníci mají ohledně společné věci totéž postavení jako samostatný výlučný vlastník. Každý ze spoluvlastníků společných prostor budovy (tj. každý vlastník jednotky) má tedy právo požadovat údaje o osobě, která je objektu hlášena k trvalému pobytu

  Vložil MartinII, 6. Leden 2016 - 18:29

  pane JaVo, z příspěvku netuším, proč někomu (Güntherovi) nebyla informace poskytnuta. Třeba nedoložil, že zastupuje vlastníky domu (objektu). Informace o trvalých pobytech je na adresu domu (viz zákon), nikoli na byt. Nikdo není schopen podat informaci, kdo je hlášen k trvalému pobytu v bytě. Proto jsou informace jen na objekt-dům. Vlastníky objektu-domu zastupuje výbor. Jak byste to jinak chtěl řešit ? Jak řešíte smlouvy s vodárnami, energ. podníkem, popeláři, správní firmou, objednaným řemeslníkem ? U vás je podepisují všichni vlastníci bytů v domě ?

  Vložil gumidos (bez ověření), 7. Leden 2016 - 16:13

  Dovolím si oponovat tvrzení že „vlastníky objektu-domu zastupuje výbor“. Takto vznikají hlouposti a nedorozumění. Možná, že výbor zastupuje vlastníka také při reklamaci vadné obuvi, pokud je vlastníkem zplnomocněn jako obecný zmocněnec. Jinak výbor zastupuje právnickou osobu – společenství vlastníků jednotek. Takže již toto vaše tvrzení je hovadinou. Výbor vlastníky nezastupuje dle ZOVB v ničem. Moje zkušenost je taková že matrika na městském úřadě sdělí jména osob, které mají v domě trvalé bydliště každé osobě s doloženým „právním zájmem“, který vykládají jako osobu, vlastnící bytovou jednotku v tomto domě. Tedy kterémukoliv jinému vlastníkovi bytu a spoluvlastníkovi společného prostoru. Naopak tedy mají kopnout do zadele SVJ, protože SVJ žádnou jednotku nevlastní.

  Vložil Petr. (bez ověření), 7. Leden 2016 - 16:51

  Pane gumidos,

  zapoňte už konečně na zrušený ZOVB, dnes platí NOZ.

  Vložil § (bez ověření), 7. Leden 2016 - 18:30

  Zastupovat kdekoliv mě může pouze ten, komu k tomu udělím plnou moc. NOZ na tom nic nezměnil.

  Vložil Günther (bez ověření), 7. Leden 2016 - 16:39

  „matrika na městském úřadě sdělí jména osob, které mají v domě trvalé bydliště každé osobě s doloženým „právním zájmem“, který vykládají jako osobu, vlastnící bytovou jednotku v tomto domě. Tedy kterémukoliv jinému vlastníkovi bytu a spoluvlastníkovi společného prostoru.“

  Do nedávna tomu bylo podle zákona o evidenci obyvatel tak, jak píšete. Už to neplatí. (SVJ toto právo nemělo nikdy.)

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 18:49

  „Jak řešíte smlouvy s vodárnami, energ. podníkem, popeláři, správní firmou, objednaným řemeslníkem?“

  Vámi uváděné záležitosti zákon deleguje na SVJ. Správu domu zde neřešíme.

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 18:47

  „Vlastníky objektu-domu zastupuje výbor.“ (MartinII)

  O tom mi není známo nic. Odkud to podle Vás plyne?

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 12:59

  „výborem SVJ, který zastupuje vlastníky objektu“

  Pane MartineII,

  to tvrdíte Vy, obecní úřad, a nebo jste to nějak dokládali?

  Günther

  Vložil MartinII, 6. Leden 2016 - 18:28

  CzechPoint na ÚMČ sdělil, co k podání žádosti potřebuje. Tehdy když jsem za výbor (všechny vlastníky objektu) žádost podával, byla to kopie výpisu z Rejstříku SVJ. Na jiném úřadě to může být něco jiného. Nejlépe je zeptat se přímo úřednice nebo vedoucího pracovníka.

  Vložil Günther (bez ověření), 6. Leden 2016 - 18:42

  „když jsem za výbor (všechny vlastníky objektu) žádost podával“

  Zastupoval jste tedy všechny vlastníky objektu? Pište prosím srozumitelně (výbor vlasntíky objektu nezastupuje).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".