Družstevníci vymysleli převod bytů za 1 korunu

Vložil JaVa, 2. Leden 2020 - 13:11 ::

Družstevníci vymysleli převod bytů za 1 korunu.Podle Stanislava Křečka zneužili právo.

https://www.ceska-justice.cz/…uzili-pravo/?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Bruno2, 28. Květen 2021 - 8:25

  Na konci tunelu svítá. Tři ministerstva, tedy MF, MMR a MV vydala společné stanovisko, ve kterém se praví, že kde existuje platná smlouva o budoucím převodu bytů či bytových domů, je nutné tento závazek respektovat a plnit, t.j. uzavřít převodní smlouvy. Ve smlouvě o budoucím převodu je stanoveno, že převody se provedou bezúplatně. (Jde o převod podílu města na družstva nebo jejich členy).
  Ve věci daně z příjmu se MF vyjádřilo, že navrhne osvobození příjmů z bezúplatných převodů spoluvlastnických podílů prostřednictvím nejbližší novely zákona o daních z příjmů.
  V některých městech převody probíhají nebo byly úspěšně ukončeny, v některých případech se záležitost dostala k soudům, přičemž bylo vesměs rozhodnuto ve prospěch bytových družstev.

  Vložil Bera (bez ověření), 7. Leden 2020 - 14:49

  Jasně,nepoužila jsem správný termín,sorry.V na­šem případě by ale o darování v podstatě šlo-bezúplatný převod.19% danění dotací v mém případě by činilo 94 240 Kč, 19% danění 51% ČLENSKÉHO VKLADU vychází na 95 000Kč. Připomínám, že 51% = podíl města. Dohromady daně z ČLENSKÉHO VKLADU a daně z dotace = 189 240 Kč. Dle mého názoru toto není v pořádku! Dotace by se měly z ceny bytů odečítat /viz odkaz, který jsem přidávala – Plzeň, Sylván/ a ve spoluvlastnictví města by nemělo být 51% členských vkladů – což prakticky JE!Pokud to chápu správně-selským rozumem.

  Vložil Bruno2, 7. Leden 2020 - 16:44

  Při poskytování dotace byla stanoven postup, že město se stane spoluvlastníkem nemovitostí, dotace obdrží město a to pak dotaci převede jednotlivým družstvům. Proč tomu tak bylo? Napadá mě jen, že stát prostřednictvím města si chtěl pohlídat dodržování zásady, že byty budou sloužit k bydlení, nikoli ke komerčnímu využití a členem družstva se může stát jen ten, kdo nemá možnost jiného bydlení a není vlastníkem jiné nemovitosti. O podnajímání bytu je nutno žádat kromě družstva i město (coby spoluvlastníka) a to žádostem vyhoví jen zcela výjimečně a to vždy pouze na krátkou dobu. Potud je to v pořádku, s tím nemám problém.
  Vadí mě však to, že kdyby dotaci obdrželo přímo družstvo, daň z příjmu by neplatilo, ale když dotace šly cestou města a nyní se bude jeho vlastnický podíl převádět na družstva, daň z příjmu se bude muset zaplatit. Půjde u každého bytu o statisíce. Zatím to raději našim členům ani nebudu říkat. U nás je ještě ta výhoda, že město bude na družstva převádět svůj podíl bezúplatně.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 17:34

  dotaci převede jednotlivým družstvům

  co to prosím je? jak se převádí v souladu se zákonem dotace?

  Vložil Bruno2, 7. Leden 2020 - 18:26

  Který zákon máte na mysli?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 18:35

  dotace jsou účelové, jsou přesně dané podmínky jejich čerpání, dotační titul, komu jsou určeny, a nevím o tom, že by „šly převést“ na jiný subjekt. takový zákon, který by umožňoval beztrestně porušit dané podmínky prostě neexistuje.

  Vložil Bruno2, 7. Leden 2020 - 18:56

  V našem případě to bylo takto: Město, stavební firma a čtyři bytová družstva uzavřely smlouvu o sdružení za účelem výstavby domů. Město pak poskytlo – cituji:finanční prostředky ve výši … rovnající se výši dotace na podporu nájemního bydlení poskytnuté ze státního rozpočtu MMR ČR na základě rozhodnutí MMR ČR o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemního bydlení v obci. Město poskytne prostředky ze státní dotace do doby dokončení stavby, nejpozději do xx.xx.xxxx. Město se podílí na nákladech společné činnosti do výše finančních prostředků vložených podle tohoto článku.Konec cit. Tento transfér lze tedy chápat jako převod dotačních peněz na další subjekty.

  ?
  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 19:00

  a kde tam čtete, že má pak město bezplatně převést majetek/dotaci na jednotlivé lidi nebo na družstvo? kdyby mmr čr mělo tenhle záměr, tak by dalo dotace rovnou družstvu, ne?

  Vložil Bruno2, 7. Leden 2020 - 19:06

  Na straně 14 smlouvy: Město se zavazuje, že po uplyntí 20 let od kolaudace budovy převede vlastnictví svého podílu na jednotkách a pozemcích do vlastnictví družstva popř. jednotlivých nájemců – členů družstva a to bezúplatně. Ještě nějaký dotaz?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 19:53

  dotační mezi městem a MMR?

  Vložil Bruno2, 7. Leden 2020 - 21:01

  kterou jsem popsal v 18:56

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 21:12

  ne ve smlouvě dotační s poskytovatelem dotace. tam by nikdy nemohlo být nic o nějakém „převedení“ dotace. vy jste si jako subjekty domluvili bezúplatné převedení, fajn, ale to prostě podléhá dani. to je jak u blbejch na dvorku.

  Vložil Bera (bez ověření), 7. Leden 2020 - 17:22

  Pro Bruno2:Právěže bezúplatně to NEBUDE!Budete z podílu města platit daň z příjmu /jako darovací daň/.A podíl města se má počítat z tržní ceny bytů – tak, jak jsem to popsala. Budete platit HODNĚ!Popsala jsem to už v předchozích příspěvcích podrobně. U nás též jde o BEZÚPLATNÝ převod.Ale sakramentsky zdaněný :-)

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 14:58

  jasně. zkusím to taky selským rozumem. já si postavím barák, dostanu na to dotaci od státu. Celá stavba mě stála 4 mega mých peněz a 0,5 mega dotace, tj. jen pořizovací náklady na dům jsou 4,5 mega. budu barák prodávat – prodám ho za min.4,5 mega, tj. hodnota baráku, nebo jen za 4, protože 0,5 mega jsem dostala dotaci??? co je kupujícímu po tom, že jsem měla část zadotovanou? co musí udělat řádný hospodář, kterým město být musí???

  Vložil Bera (bez ověření), 7. Leden 2020 - 16:46

  Pro radku2222:Město z toho nemá NIC.Mělo by v tom případě,pokud by družstvo odkoupilo investice MĚSTA,které byly vloženy při výstavbě.Pokud pouze PŘEVEDE svůj podíl /bezúplatně/,dos­tane formou daně prachy STÁT,město ani korunu.Pokud budu prodávat barák /viz Váš příklad/ někomu cizímu,dotace z hodnoty baráku neodečtu – nevím ovšem nic o tom,zda to takto skutečně může fungovat!=neznám předpisy,které se na podobné situace vztahují.Pokud ale převedu podíl spolupodílníkovi /byty převede město byt.družstvu/,ne­mohu mu prodávat DOTACE,které stát přidělil proto,aby pomohl občanům /v rámci podpory výstavby bytů/.Viz znova toto/při prodeji město odečítá z hodnoty bytů dotace!což považuji za férové jednání/: http://www.rtvplus.cz/…u-na-Sylvanu Kromě toho přijaté DOTACE nepodléhají dani/např. v účetnictví/-pokud mám správné informace.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 17:31

  Město z toho nemá NIC.Mělo by v tom případě,pokud by družstvo odkoupilo investice MĚSTA,které byly vloženy při výstav – no a vo tom to je. pokud pouze PŘEVEDE svůj podíl /bezúplatně/,dos­tane formou daně prachy STÁT,město ani korunu – a právě proto nemůže majetek města někomu darovat. Pokud budu prodávat barák někomu cizímu,dotace z hodnoty baráku neodečtu – však město je vůči družstevníkům taky cizí. nevím ovšem nic o tom,zda to takto skutečně může fungovat – samože jo, jsou podmínky, dokdy musím vlastnit dotovaný objekt, pak si můžu prodat (obec musí) za kolik je obvyklé.

  Pokud ale převedu podíl spolupodílníkovi – aha, já celou dobu žiji v tom, že určitý počet bytů je družstva, určitý města. ne že jeden byt vlastní dokupy město i družstvo. nemohu mu prodávat DOTACE – prodávají byt, ne dotace! podmínkou bylo deset let (původně myslím dvacet) byty držet. splněno. město má prodat jako řádný hospodář za obvyklou cenu. proč si x obyvatel musí pořídit byty za tržní ceny a skupina obyvatel by měla dostat byty za míň?
  ,které stát přidělil proto,aby pomohl občanům /v rámci podpory výstavby bytů/.
  Kromě toho přijaté DOTACE nepodléhají dani/např. v účetnictví/-pokud mám správné informace – ale to nemá nic společného s hodnotou bytů. koukněte třeba sem: https://breclavsky.denik.cz/…0200106.html

  Vložil Bera (bez ověření), 7. Leden 2020 - 19:54

  Břeclavský deník nemohu dočíst-do konce je to pouze pro platící.Co jsem ale pochopila z úvodního textu,který je dostupný, jde asi o zcela jinou situaci,než u nás.Nemám tucha,jak se v původní smlouvě spoluvlastníci dohodli pro případ „rozvodu“.Náš případ:ve smlouvě podobně,jak popisuje Bruno:po uplynutí vázací doby /20 let od kolaudace=což je možné zkrátit na 10 let, je potřeba o to žádat na přísluš. ministerstvu/ převod bytů BEZPŮPLATNĚ do OV – později se udělala dohoda mezi městem a družstvem, že bezúplatný převod městského podílu se uskuteční ve prospěch družstva/ne do OV/.Bezúplatný převod je zdaněn 19%, pokud by byl takovýto převod do OV, sazba daně je 15% – vychází se z tržní ceny a podle % poměru vlastnictví města.Už jsem to popisovala konkrétně. „proč si x obyvatel musí pořídit byty za tržní ceny a skupina obyvatel by měla dostat byty za míň“ = PROTOŽE jsou to DOTOVANÉ BYTY! „určitý počet bytů je družstva, určitý města“ – ne,jde o poluvlastnictví bytů družstvo/město v poměru 49/51%, přičemž tento poměr NEODPOVÍDÁ SKUTEČNĚ VLOŽENÝM INVESTICÍM!=popsala jsem to už dříve, přesně v procentech.Vše podstatné jsem popsala, howgh.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 20:45

  převod bytů BEZPŮPLATNĚ do OV

  to znamená bezúplatné plnění, dar, a ten většinou podléhá dani. tak o co gou? někteří na to přišli, tak to chtějí obejít prodejem za korunu. a jsme na začátku…

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 20:07

  tak k článku o rozvodu:

  města založila dobrovolný svazek. ten nabral dotace, spravil za ně lázně. poté, až byly lázně hlavně za dotace spravené, je prodal městům za zůstatkovou cenu, tj. cenu BEZ DOTACÍ. a fú doměřil tzv. cenu obvyklou, neb nelze prodat osobám blízkým pod cenou a rozhodně nelze žádné dotace od ceny „odečítat“. o tom je ten článek. uvidí se, jak rozhodnou soudy.

  ve smlouvě podobně,jak popisuje Bruno.. v jaké smlouvě, v dotační města s MMR??

  Vložil Bera (bez ověření), 6. Leden 2020 - 21:46

  Pro VN:Děkuji za Vaši reakci.Srdečně zdravím.Případ Podlesí znám.Podobných,jako Podlesí+BD v naší situaci/51/49%/bude v ČR víc,jen to ještě všichni neřeší-resp. neřeší zatím převody a nevědí,co je čeká.I smlouvy jsou různé-našla jsem na internetu i takové,ve kterých se píše o převodu podílu města za 1Kč po uplynutí vázací doby-konkrétně v podobné situaci,ve které se nacházíme,tj.:Do­tace byly přiděleny pod podmínkou dohledu města nad hospodařením s dot. byty-proto ten většinový lichvářšký poměr podílu na bytech 51/49% /takto též v katastru zřejmě/, aniž by tento poměr odpovídal skutečnosti dle poměru investic.Mělo to skončit dle mého názoru po uplynutí vázací doby/+ ukončení dozoru města nad hospodařením s byty a zamezení zneužití dotací/.Přirov­nám:jako kdyby se přidělila městem státní dotace na zateplení bytovky pod podmínkou, že město bude tím pádem najednou mít podíl na majetku obyvatel bytovky,resp. na jejich bytech.Když budou pak chtít být vlastníky svých bytů s dotovaným zateplením,budou muset zaplatit darovací daň městu ve výši,která odpovídá tržní hodnotě bytu a %podílu města,které dotaci poskytlo.Státní dotaci.Pochybuji,že při startu byla míněna tato podmínka v naší a stejné situaci v dalších družstvech tak, aby se stát pak na daních/i z pos­kytnutých dotací/napako­val.Anebo žeby to takto míněno bylo?Podle mého názoru je to tímto způsobem danění zlodějina a podvod, lichvařina.Past už ve smlouvě:byty budou bezplatně převedeny do OV.Ani ťuk o zdanění 51%TRŽNÍ CENY bytů darovací daní.Ve smlouvě též toto:/vyčísle­ný/členský vklad + /vyčíslená/ dotace=hodnota bytu.Investice města byla do infrastruktury­.A najednou máme platit darovací daň z 51% tržní hodnoty bytů.Nikoliv ze skutečně vložených investic města mínus dotace+včetně městem přivlastněných 51% NAŠICH členských vkladů.Stát přece nemá vysávat své občany!S městem se to u nás řeší,zatím žádný výsledek.Politikové taky nic…Já osobně jsem psala i p. Babišovi a p. prezidentovi.Od­pověděl pouze někdo z týmu prezidenta=do ztracena-s tím, že to řešíme s městem, tak co…Proč např. p.Babišovi nepřidělila EU dotaci pod podmínkou, že „někdo“ bude mít podíl na jeho majetku 51%?A po ukončení vázací doby mu svůj podíl darují s tím,že zaplatí darovací daň…Jak vůbec může existovat takováto smlouva?Asi jsme naletěli,resp. smlouva byla formulována tak, že jsme nemohli předpokládat neférovost a lichvařinu.Pan Křeček a pohled právníka:právo by mělo sloužit spravedlnosti,proto právníci mají hledat spravedlivé řešení.Jsem přesvědčená o tom,že by se i právně takové řešení našlo.Stanovení daně z FIKTIVNÍHO,ač­koliv státem kvůli dotacím takto určeného 51%spoluvlastnictví na základě tržní ceny NENÍ spravedlivé řešení .Spojit se a bojovat=mám stejný názor.Předsta­venstvo se snaží zatím sólo,jinde to ještě zřejmě neřeší anebo si neuvědomují,jaká je konkrétně výše darovací daně.Darovací daň odhaduji na cca 200 tisíc za byt/záleží na velikosti/, tržní ceny bytů ale neustále rostou.Jsem důchodkyně,byt jsem koupila za tržní cenu,přesto mi dosud do OV nepatří.....á200 tisíc za byt na daně by mělo zajistit družstvo, i formou půjčky+úroky,toto splácet družstvu nezvládnu ani do smrti a převodu do OV se nedožiju. Férové vyrovnání /odečet dotací z ceny bytů/ např. zde: http://www.rtvplus.cz/…u-na-Sylvanu

  Vložil radka2222 (bez ověření), 7. Leden 2020 - 8:21

  neexistuje

  Vložil OV neexistuje (bez ověření), 6. Leden 2020 - 22:43

  OV neexistuje, darovací daň neexistuje, to je zase kopa žvástů! Pokud není smluvně upraveno jinak, tak by se podle práva mělo zaplatit celých 51% tržní ceny bytu, které patří městu, a nikoliv jen nějakých 15% či 19% z těchto 51% tržní ceny. Proč na takovou nesmyslnou smlouvu někdo přistoupil?

  Vložil Bera (bez ověření), 6. Leden 2020 - 16:36

  je úplně mimo.Píše o nás.Situace následovná:druž­stevní byty s dotací-kvůli tomu spoluvlastnictví bytů v poměru družstvo/město 49/51%.Při ZAPOČÍTÁNÍ dotací je podíl družstvo/město 50,2/49,8%.Skutečný poměr se započítáním sdružených financí BEZ DOTACÍ je 93,2/6,8% ve prospěch družstva.Tudíž základem pro stanovení darovací daně by měly být SKUTEČNÉ investice-čili poměr 93,2/6.8%.Dotace by neměly být nijak daněny = měly by být odečteny při stanovení ceny bytů.Kromě toho lichvářským poměrem 51/49% si město přivlastnilo i 51% členských vkladů družstevníků,které pocházejí ze zdaněných příjmů členů družstva=danění 2×!Proč by se měly danit dotace a 51% členských vkladů?Kromě toho ve smlouvě se členy družstva je psáno, že budou byty po uplynutí vázací doby převedeny bezúplatně do OV členů družstva.Více bytů se prodalo za tržní ceny. Přesto by noví majitelé měli platit opět navíc nemalé částky. Pokud nám zdaní i dotace, bylo by potřeba danit všem příjemcům dotací v ČR stejně.VŠEM.A všechny dotace – i dotace z EU.To by bylo křiku! Právo by mělo být na straně spravedlnosti.Není tomu tak.Zdravý rozum všude chybí, čím dál víc.

  Vložil VN (bez ověření), 6. Leden 2020 - 18:16

  lze porozumět.Z logiky věci, pokud někdo něco dostane , měl by to zdanit. Pokud někdo účelově stanovil hodnotu daru na 1 Kč,aby daně neplatil,je to špatně. Jinak trochu nerozumím Vašemu propočtu podílů s dotací a bez dotace. Platí to, co je u každé jednotky zapsáno v katastru. Jinak nedaníte dotace, ale převod části bytu. Dotace s tím nemají nic společného. Dle mého názoru zde šlo o mega podvod,do kterého se zapojily jak stát tak obce. To, že různí vykukové typu Smetky postavili svoje podnikání na okrádání lidí, už jsme si zvykli. To, že budou podvádět své občany stát či kraje a stanou se tak užitečnými idioty developerů- to je zcela jiná situace, která zde dosud nebyla. Jinak je třeba se spojit a bojovat. Je nás spousty. Společně něčeho dosáhnout můžeme. Řešili jste to u vás s městem ? I v zájmu vašich politiků je , aby tato operace bez daní. Vaši politici mají zase vazby na poslance/sená­tory atd…

  Vložil VN (bez ověření), 6. Leden 2020 - 18:24
  Vložil VN (bez ověření), 5. Leden 2020 - 21:55

  Takto přesně vypadá zhovadilost přidělování dotací na podporu bydlení. Řešíme naprosto stejný případ. Dům se postavil částečně ze státní dotace. Nicméně tato dotace se na kupních cenách bytů (družstevních podílů) nijak neprojevila. Dotace skončila u developera , který ji shrábl, ale byty prodal za tržních podmínek. Dnes řešíme převody a měly bychom za to platit nějaká daně? Město nám v tomto dost pomáhá a platí různé poradenské firmy s cílem vymyslet nejméně bolestný způsob převodu. Nicméně , kdyby se to nepovedlo , měli bychom se dát dohromady a vyrazit demonstrovat před parlament s tím cílem , aby byl přijat zákon o tom , aby tyto převody nepodléhaly žádné dani. Vsadím se, že podobných družstev vznikly spousty a spousty. A žádný z družstevníků nepocítil žádný efekt ze státní dotace. To všechno rozkradli developeři. Za toto nese ze státních ouřadů odpovědnost soudruh Mládek z ČSSD, jehož úřad tato zhovadilá pravidla nastavil.Stát to zvoral , stát by to měl napravit.

  Vložil Bruno2, 6. Leden 2020 - 13:05

  Pokud bychom se nevyhnuli dani z příjmu, je otázkou, jak by byl určen základ daně. Jestli by to byl součet družstevních podílů, znalecký posudek hodnoty domu nebo tržní cena. Ve druhém a třetím případě by to byl při 19% sazbě pěkný ranec. To bychom museli uvažovat o půjčce. Poslal jsem dotaz finančnímu úřadu, čekám na odpověď.

  Vložil VN (bez ověření), 6. Leden 2020 - 18:20

  že základem daně by byla skutečná tržní hodnota převáděného podílu. Takže budeme uvažovat zjednodušeně , že se bude převádět 50% podíl bytu. Byt má tržní hodnotu 4.000.000 Kč. Z toho patří polovina družstvu- to vám převede podíl bezplatně a bez daní. Na to je zákon. Bude se tedy převádět část bytu v hodnotě 2.000.000 Kč- toto bude základ daně.Z tohoto byste měli zaplatit buď 15% , nebo 19%.

  Vložil Bruno2, 4. Leden 2020 - 7:51

  Radka2222: Záleží na tom, jak problematiku řeší smlouva o dotaci. Naše družstvo je spoluvlastníkem dvou domů (druhým spoluvlastníkem je město). Jejich výstavba byla dotovaná a na každý byt navíc poskytl magistrát bezúročnou půjčku. Ve smlouvě mezi městem a družstvem je stanoveno, že podíl města na obou domech (33% a 40%) bude po 20 letech bezúplatně převeden na družstvo.Tento termín se blíží. Před námi nyní stojí otázka, zda současně s převodem podílu bude magistrát požadovat poměrný díl zůstatku v tzv. fondu oprav (je to pravděpodobné) a zda družstvo bude muset zaplatit daň z příjmu. Definitivní odpověď na tyto dvě otázky ještě neznáme.

  Vložil VN (bez ověření), 5. Leden 2020 - 21:57

  je město současně členem družstva. Platí fond oprav pouze za byty, které má přiděleny. Tudíž by nemělo být požadováno nějaké vyrovnání v této věci.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Leden 2020 - 13:53

  no on tam hned na začátku křeček patlá dohromady zneužití práva a obcházení zákona. to si musí chlapec rozmyslet, co to teda je, obojí být nemůže. já to na zneužití nevidím, ale na obcházení. nadto nevím, jak by se tvářili „nedružstevníci“, když by město, jako řádný hospodář, prodalo byty za kačku. to by asi smrdělo i trestným činem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".