Dotaz na právní validitu tzv. Plné moci pro shromáždění SVJ

Vložil Pool, 1. Listopad 2011 - 11:15 ::

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal na právní validitu tzv. Plné moci pro shromáždění SVJ (viz příloha), je-li znám pouze stručný program shromáždění a v podstatě nic dalšího. Navíc ani předseda výboru není ochoten dopředu vysvětlit význam jednotlivých bodů programu, takže se ani vlastně neví, co z průběhu shromáždění vyplyne a o čem se tudíž bude hlasovat.

PřílohaVelikost
Plná moc SVJ - formulář.jpg551.85 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Revizor Josef (bez ověření), 1. Listopad 2011 - 13:59

  O předem neuvedených usneseních nelze hlasovat.

  Už se zde řešilo.

  Právně zdatnější Vám jistě rádi poskytnou judikát některého ze soudů vyššího stupně.

  Vložil . (bez ověření), 2. Listopad 2011 - 8:40

  Judikát nemám, ale konzultovali jsme to s JUDr. Schodelbauerovou z Ministerstva pro místní rozvoj, a ta nám k tomu sdělila, že program by dle jejího právního názoru měl být zcela jistě znám dopředu (a dokonce se klonila i k názoru, že program nelze změnit ani na shromáždění).

  Dále je třeba rozlišovat „plnou moc“ a „dohodu o plné moci“. Plnou mocí prokazujete druhé osobě, že máte oprávnění jednat jejím jménem. Jedná se tedy v podstatě jen o „potvrzení oprávněnosti někoho zastupovat“. Nic se zde ale neřeší ohledně toho, jakým konkrétním způsobem vás má daná osoba zastupovat (resp. jakým způsobem má např. hlasovat u jednotlivých bodů shromáždění). To se neřeší v plné moci, ale v „dohodě o plné moci“. Tato dohoda může být i ústní, ale z důvodu pozdější prokazatelnosti (např. u soudu) je vhodnější, aby byla písemná. Z praktických důvodů může být tato dohoda součástí plné moci.

  Příklad: Já, Josef Novák, narozen 1.1.1970, bytem trvale v Kaštanové 5, 111 00 Praha 1 zmocňuji Pavla Vomáčku … k mému zastupování na shromáždění konaném dne … tam a tam … a zároveň k hlasování podle následujících pokynů: Bod č. 1) Volba p. Snažila za člena výboru – ANO Bod č. 2) Oprava dlažby u vchodových dveří – ZDRŽUJI SE atd.

  Pokud by se pak na shromáždění hlasovalo o něčem, co v dohodě nebylo vymezeno, má se za to, že se vlastník zdržel hlasování. Takový vlastník by pak ale mohl později namítat, že neměl možnost se kvalifikovaně rozhodnout (když o daném bodu dopředu nevěděl), a tím pak toto rozhodnutí napadnout. Právě z tohoto důvodu se nedoporučuje měnit předem sestavený program jednání, s nímž byli vlastníci v dostatečném předstihu seznámeni.

  U nás to děláme tak, že třeba měsíc před shromážděním vyvěsíme na domovní nástěnce výzvu, aby nám vlastníci zaslali své body, které by chtěli zařadit na program jednání (vč. podkladů). Pak sestavíme definitivní program jednání, který vyvěsíme na nástěnku. Vlastníkům zároveň zašleme (e-mailem) všechny podklady k projednávaným bodům, tak aby se na to mohli připravit.

  Vložil lake, 1. Listopad 2011 - 13:51

  Jestliže vystavíte někomu plnou moc, navíc písemnou, je samozřejmě „právně validní“. O co Vám jde?

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 1. Listopad 2011 - 13:28
  • cit.„…předseda výboru není ochoten dopředu vysvětlit…“
   • záleží Vám zjevně na účasti. Nemáte li (a nemůžete li získat) potřebné informace, pak se zúčastněte sám nebo zůžete PM vlastním dovětkem kterým stanovíte způsob hlasování pro konkrétní témata PRO nebo PROTI a pro ostatní nerozvedená pouze PROTI

  lolek

  Vložil svjvmt, 1. Listopad 2011 - 11:29

  Plná moc nemusí být písemná, pokud jste si to nedohodli na Shromáždění, popř. chcete aby zástupce hlasoval dle zadaných pokynů a neodchýlil se od nich a bylo to doložitelné.
  Pro výbor je výhodný stručný program, protože je pak gumový. Pak byste musel se zástupcem projednat různé varianty a jak se k tomu stavíte, nebo ať hlasuje podle svého svědomí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".