Doručování emailem

Vložil Justitianus, 15. Červen 2024 - 7:03 ::


jiné diskusi se probíral dotaz ohledně doručování emailem. Konkrétně šlo o výzvu příjemce služeb (vlastníka jednotky) směrovanou na poskytovatele služeb (SVJ). Platí to však shodně pro jakékoliv doručování v soukromopráv­ní sféře.

Je třeba pochopit, že osoba soukromého práva není povinna mít zřízený email. A pokud snad email zřízený má, není povinna kontrolovat si došlé zprávy na tuto emailovou adresu.

Podle 2012/89/§582/1 platí, že není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. V soukromoprávní sféře je tedy možné platně doručovat způsobem, který byl mezi stranami předem dohodnut. U SVJ by mohla být emailová adresa uvedena ve stanovách jako kontaktní email SVJ – pak je to pro SVJ závazné.

Nebylo-li však doručování emailem předem ujednáno, je to shodné jako při pokusu doručit adresnou písemnost pomocí lahve vhozené do potoka, nebo při pokusu o doručení pomocí poštovního holuba. Jestliže neexistuje ujednání, pak není možné učinit závěr, že nastala fikce dojití, ani nelze předpokládat stav, kdy příjemce dojití vědomě zmařil (2012/89/§570/1). Odesilatel je v nevýhodném postavení: Bude muset tvrdit a prokazovat, že zásilka se dostala do sféry příjemce a ten se seznámil s jejím obsahem.

Bez předchozího ujednání je možné bezpečně doručovat způsoby, které stanoví zákon:

 • do vlastních rukou kurýrem (který pak dosvědčí, zda příjemce zásilku převzal, nebo odmítl převzít);
 • doručení prostřednictvím zákoného poskytovatele poštovních služeb, což je Česká pošta (s fikcí doručení podle jejích záznamů, nebo třetí pracovní den po odeslání);
 • vhozením do domovní schránky, pokud existuje a je přístupná v místě sídla nebo na adrese kde se osoba zdržuje a je označena jménem příjemce nebo názvem korporace;
 • dodáním do datové schránky (s fikcí doručení v poslední den desetidenní lhůty od dodání, i když se do systému nepřihlásí oprávněná osoba).

K možnosti doručování emailem cituji z odborné literatury.

„Prakticky tedy dojití do e-mailové schránky přichází v úvahu, pokud je strany nezpochybňují nebo pokud jde o adresu, kterou adresát prokazatelně kontinuálně užívá, případně sám auktora vyzval, aby na ni doručoval, a auktor je schopen prokázat doručení do e-mailové schránky potvrzením.“

MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419–654. Praha: Leges, 2014, s. 687.


K tomu podotýkám:

Nesouhlasím s tvrzením autorů, že by dojití do emailové schránky bylo možno prokázat pomocí tvrzení, že „emailovou adresu adresát prokazatelně kontinuálně užívá“.

 • Může se jednat o emailovou schránku, která je kontinuálně užívána výhradně k odesílání, nikoliv k příjmu emailových zpráv.
 • Může se jednat o kontinuálně užívanou emailovou schránku jiné osoby (advokát, smluvní správce, jiný zástupce SVJ).
 • Může se jednat o emailovou schránku, provázanou s účetním software, přes kterou jsou automaticky odesílány předpisy plateb a výzvy k úhradě, ale kterou nikdo nekontroluje z hlediska došlé pošty.
 • Může se jednat o emailovou schránku uvedenou ve vyúčtování služeb jako adresa poskytovatele služeb pro příjem (pouze) výzev a námitek k vyúčtování. Tato emailová adresa tedy neslouží k jiným účelům a její obsah je možná kontrolován jen v době několika měsíců po datu doručení vyúčtování příjemcům služeb.

V těchto případech by se doručení emailem nedalo prokázat pouhým tvrzením, že „emailovou adresu adresát prokazatelně kontinuálně užívá“. A to ani v případě, kdy odesilatel prokáže odeslání a dodání.

Justitianus

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil LoL (bez ověření), 15. Červen 2024 - 21:28

  Neodpověděl jste, kdy je doručeno mailem (asi až po potvrzení?), pokud tedy je ujednáno… Nebo musí být ujednáno i fikce? Ano, tak to mám v NS, ale když nejsem autorem ujednání, tak to tam na 99% nebude sjednána doba fikce.

  A taky, když se to adresátu nehodí, tak jsem spadl do spamu… to už se mi taky stalo v posledním měsíci.

  A poštovním listem to je podle vás 3 pracovní den po odeslání, i když se tento dopis ztratil, tak ještě zbývá datovka, kde to může trvat 10 i víc dnů (pokud poslední den spadne na nepracovní)… Divné, co?

  A jak se prokazuje, co jste tím listem odeslal a kdo to podepsal?

  Zajímavé je to vhazování do schránky, jak to budete prokazovat?

  I kdyby to bylo na videu nebo se svědkem, co když bude u soudu adresát tvrdit, že to někdo vykradl ze schránky?

  Adresát u soudu zapírá jak obsah tak doručení a soudce zase neví, jak fungují postkomplety. Prostě tohle je fraška.

  Řekněte mi ale, jak spolehlivě doručíte tomu, kdo odmítne převzít, když ho kurýr (a jaký, každý, i dpd) nemůže legitimovat, když odmítne, tak jak může svědčit po 3 letech u soudu?

  Nebo jsou tu nějaké spešl služby jako známe z amerických filmů!? Že mu to vrazí do ruky a zdrhá. Prosím info protože to občas potřebuji.

  Ptám se zcela vážně, protože všechno jsem už řešil. I zapírání obsahu i doručení…

  Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Červen 2024 - 8:07

  ne způsoby. co je za problém poslat klasicky poštou na doručenku? nebo datovkou? že může být doručeno až za 10 dní? čemu to vadí?

  Vložil LoL (bez ověření), 16. Červen 2024 - 9:36

  Chápeme, ze (u soudu) se resi veci mnoho let zpet? Tehdy datovka v SVJ nebyla ;-)

  A neobvyklé logika soudu, že posuzuje doručenou věc jako jasnou věc, jak bude zkoumat její obsah? Versus odmítnutou věc, chce dokládat a prokazovat, co bylo obsahem odmítnuté listiny.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Červen 2024 - 17:16

  jako kafemlejnek :-( to nebyla ani pošta? tak jste to holt měl poslat po poštovním holubovi. končím, na takovou zbytečnou debatu nemám nervy ani chuť.

  Vložil Auktor (bez ověření), 15. Červen 2024 - 21:12

  Kdo je nebo co je to auktor?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".