Domovnice vyhodila věci

Vložil Mamina91 (bez ověření), 20. Červen 2024 - 21:18 ::

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda domovnice může vyhodit bez výzvy k vyklizení, věci ze společných prostor. Měla jsem ve společných prostorách uskladněný starý šicí stroj po babičce. Byl tam několik let, nikdy nikomu nevadil. Tento týden byl na výtah vyvěšen papír s žádostí o vyklizení za účelem malování, když jsem si chtěla stroj vyklidit, zjistila jsem že tam není. Šla jsem za domovnicí a ta mi oznámila že před cca měsícem nechala stoj odvézt do zběrného dvora. Bez předchozí jakékoli výzvy nebo upozornění že by tam stroj neměl být. Na otázku proč tedy nepřišla a nepožadala o vyklizení mi oznámila že jako domovnice měla právo ho vyhodit. Zašla jsem za předsedou SVJ ten mi řekl že o konání domovnice nemá vůbec ponětí a že tak jednala bez vědomí SVJ. Každý rok jsme vždy na výtahu měli vyvěšeno když kontrola hasičů našla něco co nesmí být v prostorách a následná výzva vlastníka k odstranění věci. Kdybych byla informována ihned bych si stroj uskladnila jinde. Měla domovnice právo stroj vy hodit? Pokud ne, jak mám dál postupovat když tvrdí že na to měla právo. Předseda SVJ navrhoval abych požadovala náhradu škody. Mám na ni nárok?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Domovník (bez ověření), 21. Červen 2024 - 12:39

  Ve společných prostorech můžete dlouhodobě skladovat věci, jen s většinovým souhlasem vlastníků.Případně za úplatu. Pokud to není s rozporem s požárními předpisy. Nebo alespoň se souhlasem výboru SVJ, který spravuje společné části a věděl by, na koho se má obrátit. Šicí stroj jste neměla opatřený cedulkou majitele, byl tam celé roky. Tedy šicí stroj šlo považovat za věc bez majitele a za ty roky měla status věci opuštěné. Pak také nikdo nemá povinnost zjišťovat, co je čí ve společných prostorech. Není tam cedule čí to je a jak dlouho to tu bude, už to letí do kontejneru. Co já tu už povyhazoval krámů. A dodneška čekám, až někdo podá žalobní návrh o úhradu škody, mnou způsobené.

  Vložil Justitianus, 21. Červen 2024 - 15:19
  • Domovník: „Ve společných prostorech můžete dlouhodobě skladovat věci, jen s většinovým souhlasem vlastníků.“

  Nepravda. Nevymýšlejte si kraviny ! Pokud není jinak uvedeno v právním předpisu, v prohlášení nebo ve stanovách, pak užívat společný prostor může každý ze spoluvlastníků bez jakéhokoliv zvláštního povolení, jen z titulu svého spoluvlastnictví. Jediným omezením je, že toto užívání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků.

  • Domovník: „Nebo alespoň se souhlasem výboru SVJ, který spravuje společné části …“

  Nepravda. Nevymýšlejte si kraviny ! Rozhodující je právní předpis, prohlášení nebo stanovy (pravidla pro užívání společných částí, nejsou-li uvedena v prohlášení), viz 2012/89/§1200­/2/f. Členů výboru se fakt nikdo dovolovat nemusí.

  • Domovník: „Tedy šicí stroj šlo považovat za věc bez majitele a za ty roky měla status věci opuštěné. “

  Totální protiprávní nesmysl. Nevymýšlejte si kraviny ! Ta věc byla umístěna v uzavřené místnosti uvnitř bytového domu. Vlastník domu i místnosti je znám. Způsob užívání místnosti je znám. Nebyl žádný důvod domnívat se, že věc je opuštěná. Nejspíš nexistovala ani povinnost označovat jednotlivé movité věci nějakými cedulkami. Žádost o vyklizení místnosti z důvodu malování byla oprávněná, ale v té době byl šicí stroj už dávno ukraden.

  Jde o trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku. Jestliže tazatelka může prokázat kdo odcizil její majetek, může na této osobě vymáhat náhradu škody i soukromoprávní cestou.

  Justitianus

  Vložil Domovník (bez ověření), 21. Červen 2024 - 16:10

  Nepravda. Nevymýšlejte si kraviny ! 1)Neznáte stanovy jejich ani naše. 2)Neznáte stanovy jejich ani naše v tomto dalším bodě. 3)nebyl znám vlastník věci, to jste nějak vynechal. A to se řeší.Nikoliv vlastnictví domu a místnosti, pokud vůbec nějaká je. Povinnost svoji věc označit při oprávněném uložení ve společných prostorách neukládá zákon. Ale tím pádem vlastník věci je neznámý. Což lze takto považovat i za vzdání se vlastnického práva. Máte pocit, že ukládání svých krámů je přiměřené užívání společných prostor? Kde jste vzal, že šicí stroj byl uložen v místnosti? Společné prostory nejsou výlučně jen místnosti. O žádnou krádež se nejedná dle zákona 40/2009 Sb.§ 205, podle žádného písmene.

  1. věc si nepřisvojil, ale vyhodil.
  2. vy znáte cenu toho šicího stroje? Aby byla způsobena škoda nikoliv nepatrná?
  3. nikam se nevloupala.

  Takže tuto svoji další kravinu škrtněte. I když je jí osoba známa, tak jak bude škodu vymáhat v civilním řízení? Nenese jako žalobkyně břemeno tvrzení a břemeno důkazní? Jak dokáže, že někde měla něco uložené, nebylo to uloženo v rozporu třeba s Domovním řádem, který je součástí stanov,dostatečně zabezpečené, jakou to mělo cenu, že vyhozený stroj byl ten samý a ne jiný, jak prokáže, že dle zákona se nejednalo u věc odloženou a po patřičné lhůtě věc opuštěnou? Neraďte kraviny o vymáhání škody žalobou. Zkuste poškozenou u soudu zastupovat a takové kraviny plácat u soudu. Co když domovnice shledala, že krám je tam uskladněný k újmě ostatních spoluvlastníků a použila institutu svépomoci? Že neznáte právo ohledně SVJ zde patří k notorietě. Je mi líto Vašich obětí.Že vy ani v žádném SVJ nejste, natož abyste tam něco dělal?

  Vložil Justitianus, 21. Červen 2024 - 19:46
  • Domovník: „Neznáte stanovy jejich ani naše v tomto dalším bodě.“

  Hlupáku, vaše stanovy přece nikoho nezajímají!!! Vy jste napsal tazatelce – bez znalosti JEJICH stanov – tento nesmysl: „Ve společných prostorech můžete dlouhodobě skladovat věci, jen s většinovým souhlasem vlastníků.“. Proto jsem se proti Vašim kravinám ozval.

  • Domovník: „… nebyl znám vlastník věci …“

  No a? Hlupáku, když Ty neznáš vlastníka věci, neznamená to, že bys měl právo tu věc beztrestně ukrást nebo dokonce svévolně zničit.

  • Domovník: „A to se řeší. Nikoliv vlastnictví domu a místnosti …“

  Hlupáku, tvrdil jsi bez důvodu ten nesmysl, že věc bezpečně umístěná uvnitř bytového domu je prý „bez majitele“ a „opuštěná“. Majitel domu i uživatel společných prostor je znám, takže se nabízí závěr, že vlastníkem věci je některý spoluvlastník. O osudu této věci nerozhoduje pitomec Domovník, ani zlodějka Domovnice.

  • Domovník: „Povinnost svoji věc označit při oprávněném uložení ve společných prostorách neukládá zákon. Ale tím pádem vlastník věci je neznámý. Což lze takto považovat i za vzdání se vlastnického práva. “

  Hlupáku, ty nejsi jen hlupák, ale jsi gauner a lhář. Z toho že Ty nevíš kdo je vlastníkem nelze usuzovat že věc je opuštěná.

  Podle § 1051 platí nevyvratitelná právní domněnka, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná; kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

  • Domovník: „Máte pocit, že ukládání svých krámů je přiměřené užívání společných prostor? “;

  Co je Tobě do mých pocitů, hlupáku? Hleď si svého a nekrm tazatelku svými bludy.

  Justitianus

  Vložil Domovník (bez ověření), 22. Červen 2024 - 7:48

  Jelikož jste nepochybně členem Advokátní komory, tak pro bono zastupte poškozenou a podejte jako její zástupce, žalobní návrh o náhradu škody. No a já budu vinklařit zdarma pro paní žalovanou, takto kolegyni domovnici. Jedině tak budete mít v ruce listinný důkaz, kdo z nás je dvou hlupák. Mimochodem tady těmito veřejnými urážkami se dopouštíte přestupku proti občanskému soužití, dle zákona 251/2016 Sb. § 7 odst.1) písm. a). A k tomu § 1051 zákona 89/2012 Sb., který celý zní takto: Nález § 1051„Ve společných prostorech můžete dlouhodobě skladovat věci, jen s většinovým souhlasem vlastníků.“. Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Máte pocit, že šicí stroj byl ztracený a domovnice ho nalezla (našla)? Použití tohoto § je pro kauzu vyhozený šicí stroj, tak nějak hodně nepřiléhavý, že? Máte pocit, že je kravina „Ve společných prostorech můžete dlouhodobě skladovat věci, jen s většinovým souhlasem vlastníků.“? Lze na úkor ostatních vlastníků zabírat společné prostory skladováním vlastních krámů? „Vy znáte stanovy tazatelky?“ Nemusím je znát, protože zákon hovoří jasně o výkonu spoluvlastnického práva, znáte-li jej. „Vy jste napsal tazatelce – bez znalosti JEJICH stanov – tento nesmysl: „Ve společných prostorech můžete dlouhodobě skladovat věci, jen s většinovým souhlasem vlastníků.“. Kupodivu jsem už tady povyhazoval hodně věcí, které byly věcmi opuštěnými, v rozporu s vaším tvrzením. "Hlupáku, tvrdil jsi bez důvodu ten nesmysl, že věc bezpečně umístěná uvnitř bytového domu je prý „bez majitele“ a „opuštěná“.“ Mimochodem máme popelárnu, takto v prohlášení vlastníka společné prostory domu, „bezpečně umístěnou uvnitř bytového domu“. Dokonce uzamykatelná. Přesto jsou tam umístěny často věci plně funkční,často značné hodnoty, které mají nepochybně svého vlastníka. A??? Také jsou bez milosti vyhozeny, i přes vřískání majitele, že si je tam uschoval, než si je o víkendu odveze na chalupu. V souladu s důvodnou domněnkou, že umístěním do popelárny, se vlastník věci vzdal výkonu svého vlastnického práva a věc se stala opuštěnou. Pokud je něco umístěné ve společných prostorách, a není to opatřené cedulí majitele, komu to patří a do kdy to bude ve společných prostorách strašit, tak si to zprivatizuje každý, kdo jde okolo, jako věc opuštěnou. Anebo je to vyhozeno. Jsem si uskladnil pračku v záruce ve společných prostorách „bezpečných, uvnitř bytového domu, majitel byl znám“. Bez cedule, ryze účelově, abych se toho krámu zbavil. Tím se stala věcí opuštěnou jak bylo mým záměrem a obratem byla pryč. U právně gramotných spoluvlastníků to tak chodí.

  Vložil RadekV, 22. Červen 2024 - 10:07

  U vás vyhazujete i boty návštěv, které je nechají za dveřmi na chodbě?

  Vložil . (bez ověření), 20. Červen 2024 - 23:11

  V svj žádná domovnice není, domovnice nemůže nic vyhazovat. V svj hasiči nic nekontrolují, hasiči do domu nechodí na žádnou kontrolu.

  Vložil Toma, 21. Červen 2024 - 10:11

  Tak o domovníkovi nebo domovnici nic nevím (neznám) – kdo a za co ji platí? Ale hasiči chodí pravidelně v nařízených termínech na kontrolu HP i průchodnosti společných prostor. Tm

  Vložil anonymus (bez ověření), 21. Červen 2024 - 10:34

  Patrně žijete na jiné planetě. Jsme věžák a žádný hasič tady ještě nikdy nebyl.

  Vložil RK (bez ověření), 21. Červen 2024 - 13:17

  Jste si tím jist? Požární prohlídka se dělá 1× ročně…

  Vložil anonymus (bez ověření), 21. Červen 2024 - 21:20

  Ano, jsem si tím naprosto jist. Hasiči mají jiné povinnosti, požární prohlídka v domech mezi jejich povinnosti nepatří.

  Vložil RK (bez ověření), 22. Červen 2024 - 8:01

  Dobře, špatně položená otázka. Mělo to být takhle: A pravidelné požární prohlídky se u Vás provádějí?

  Vložil Oze (bez ověření), 21. Červen 2024 - 23:18

  Preventivní požární prohlídky nedělej hasiči, ale osoba k tomu oprávněna.

  Hasiči chodí akorát na udání a dávají pokuty. Takže udavač člen SVJ my si měl uvědomit, že ta pokuta, tuším že dvě až 400 000 Kč? Tak ta pokuta bude i z jeho peněz.

  Takzvaná domluva, myslím že už moc nefunguje, nebo spíš vůbec…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".