Co čeká SVJ a BD v novém roce 2021

Vložil Pavel, 27. Prosinec 2020 - 16:19 ::

Před rokem jsem psal o některých předpisech s dopadem na bydlení, které měly být schváleny v roce 2020:

http://www.portalsvj.cz/…em-roce-2020

Dnes se k některým předpisům vrátím.

A)Před rokem: Dne 11.12.2019 vrátil Senát poslancům novelu ZOK a NOZ (sněmovní tisk 207).

Dnes: ZOK byl novelizován zákony č. 163/2020 Sb. s účinností 1.7.2020 a č. 330/2020 Sb. s účinností k 1.1.2021.

B)Před rokem: ST 411, který obsahuje mj. novelu NOZ, ZOK a zákona o službách, byl konečně projednán ÚPV a je ve 2. čtení.

Dnes: NOZ byl novelizován stejnými zákony. Zákon o službách byl novelizován zákonem č. 163/2020 Sb..

C)Před rokem: Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002, podle které musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění instalovaná po 25.10.2020 dálkově odečitatelné. Měřidla osazené před 1.1.2020 musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31.12.2026. Tedy od 1.1.2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem. A ti co si pořídí dálkové odečty před 1.1.2022, tak mají od 1.1.2022 provádět měsíční odečty. Ale moudrý úředník v rámci snižování administrativy dovolil měsíční odečty u vytápění nečinit mimo topné období.

Dnes: Tady se eurohujeři zatím moc nepředvedli. Gréta a Jourová nebudou mít radost.

Sice se projednává návrh novely zákona o službách, ale zatím není v připomínkovém řízení novela zákona, která by zavedla povinnost dálkových odečtů a definovala, co jsou dálkové odečty

http://www.portalsvj.cz/…-od-1–1–2022

D)Před rokem: Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/843 (tzv. V. AML směrnice). Evidence „skutečných“ majitelů bude veřejná, zavádí se přímé finanční sankce. Na SVJ se tato evidence nemá vztahovat, na bytová družstva ano. Účinnost se plánuje k 1.12.2020. Pokud se nový zákon nestihne, tak by se SVJ měla do konce roku 2020 zaevidovat podle stávajícího zákona. https://apps.odok.cz/veklep-detail

Dnes: Implementace V. AML směrnice do českého AML zákona se uskuteční zákonem č. 527/2020 Sb. S účinností 1.1.2021.

Evidence „skutečných majitelů“ je k dnešnímu dni vrácena Senátem (ST 886) s odhadovanou účinností okolo 1.7.2021. Protože by podle stávajících předpisů měli být zapsáni „skuteční majitelé“ SVJ do 1.1.2021, ale obecně se ví, že je to blbost, tak ministerstvo spravedlnosti vyzvalo k neplnění stávajícího zákona

https://issm.justice.cz/

I v roce 2021 má platit řada nových předpisů s dopadem do bydlení.

1)byl prodloužen termín pro podání daňového přiznání

http://www.portalsvj.cz/…eho-priznani

2)nabývá účinnosti § 56a/3 ZDPH podle kterého již nebude možné uplatnit DPH při nájmu jinému plátci pokud předmětem nájmu stavby, části staveb, jednotky, jejichž součástí jsou plně nebo převážně prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení. Úprava je retroaktivní v neprospěch poplatníka, která je porušením legitimního očekávání a porušením základního principu DPH – principu neutrality. Už se chystají soudní spory, protože finanční správa si myslí něco jiného:

https://www.financnisprava.cz/…20210101.pdf

3)možná od 1.2.2021 nabude účinnost tzv. Daňový balíček (ST 911), který je v současné době u nepodpisu prezidenta. Některá ustanovení mají být platná i pro rok 2020, některá ustanovení mají být platná i pro leden 2021 i když samotná účinnost novely zákona bude pravděpodobně 1.2.2021. Tato retroaktivita je ve prospěch poplatníka, takže asi nebude předmětem sporů na rozdíl od retroaktivity u DPH

http://www.portalsvj.cz/…ti-na-danich

4)v oblasti zdaňování odměn členům orgánů SVJ pro rok 2021 dochází ke změně:

  • do částky 3 499 Kč měsíčně odměny nebudou podléhat sociální dani (v roce 2020 nepodléhají do částky 2 999 Kč měsíčně)
  • daň z příjmů se bude vypočítávat z hrubé odměny, nikoliv ze superhrubé odměny, která se používá do konce roku 2020.

Zdravotní daň zůstává beze změny:

http://www.portalsvj.cz/…eny-v-r-2021#…

5)ST 1008 obsahuje nový stavební zákon etc.

Hezký Nový i nový rok 2021!

  • AML zákon
  • Daň z příjmů
  • ESM
  • DPH
  • EED
  • Zdravotní daň
  • Sociální daň

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zjistil (bez ověření), 27. Prosinec 2020 - 16:34

Jak zjistím, zda SVJ zapsalo či nezapsalo svého skutečného majitele?

Vložil Pavel, 27. Prosinec 2020 - 18:19

Zjistile,

budu se citovat:

"Protože by podle stávajících předpisů měli být zapsáni „skuteční majitelé“ SVJ do 1.1.2021, ale obecně se ví, že je to blbost, tak ministerstvo spravedlnosti vyzvalo k neplnění stávajícího zákona

https://issm.justice.cz/"

Co je na tom nejasného?

Hezký den!

Pavel

Vložil Zjistil (bez ověření), 27. Prosinec 2020 - 18:27

Pane Pavle,

co jste napsal, je jasné. Ptám se na něco jiného:

„Jak zjistím, zda SVJ zapsalo či nezapsalo svého skutečného majitele?“

Za nezapsání je pokuta až 500 000 Kč pro SVJ a vedle toho dalších až 500 000 Kč pro skutečného majitele. Jedna cesta tedy vede přes žádost o informaci, zda bylo vedeno řízení o pokutě (po 1.1.2021).

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Prosinec 2020 - 16:51

nijak, neberte všechno tak vážně :-)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".