EED: měsíční odečty se navrhují od 1.1.2022

Vložil Pavel, 25. Prosinec 2020 - 8:43 ::

V EKLEPu je novela zákona č. 67/2013 Sb.:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Mj. se navrhuje:

㤠8a

Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody

(1) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu tepla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho skutečné spotřebě tepla alespoň jednou za měsíc.

(2) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu společně připravované teplé vody, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě společně připravované teplé vody alespoň jednou za měsíc.

(3) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, která neumožňují odečet ve lhůtách podle odstavců 1 nebo 2, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě ve lhůtách, ve kterých lze odečet provést.

(4) Poskytovatel služeb není povinen doručit příjemci služeb informace o spotřebě tepla podle odstavce 1 nebo 3, pokud v daném období nebylo teplo dodáváno.

(5) Povinnost podle odstavce 1, 2 nebo 3 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb vyrozumí ve lhůtách podle odstavců 1, 2 nebo 3.

§ 8b

Informování poskytovatele energetických služeb

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb poskytovatel služeb doručí rozúčtování příjemce služeb z posledních 3 let a informace o jeho skutečné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody z posledních 3 let, jsou-li dostupné, poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií, kterého příjemce služeb ve své žádosti určí.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií určenému příjemcem služeb tato vyúčtování a informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění poskytovatele energetických služeb podle zákona o hospodaření energií vyrozumí.“.

Navrhuje se „projednat“ tento eurohujerský paskvil pouze v jednom čtení s účinností od 1.1.2022.

V důvodové zprávě se lživě tvrdí, že

„Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádné hospodářské a finanční dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.“

Podle dostupných informací se chystají rozúčtovatelé poskytovat informace pro příjemce služeb pochopitelně za úplatu, kterou budou muset hradit vlastníci bytů u SVJ a nájemníci u BD. Poplatek za dodatečné informace, o které drtivá většina lidí nestojí, je ostatně tím pravým důvodem, proč se tento nesmysl zavádí. Nikoliv nějaká úspora energií.

Navrhuje se i novelizovat vyhlášku č. 269/2015 Sb.:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Hezký den a hlavně zdraví!

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil * (bez ověření), 26. Prosinec 2020 - 18:45

„Na základě písemné žádosti příjemce služeb poskytovatel služeb doručí rozúčtování příjemce služeb z posledních 3 let a informace o jeho skutečné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody z posledních 3 let, jsou-li dostupné, poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií, kterého příjemce služeb ve své žádosti určí.“ Tyto údaje u nás má vlastník každý rok na vyúčtování. Nechápu, proč by měl někdo žádat 3 roky zpětně, co tam měl napsané. Tak ať si to rovnou přečte z toho vyúčtování, které obdržel. Proč by měl někoho žádat,aby mu to poskytovatel sepsal znovu. Tak tomu říkám kocourkov. Zda unijní nebo český, tak tady se raději zdržím komentáře.

Vložil Počtář (bez ověření), 26. Prosinec 2020 - 17:58

Nic o měsíčních odečtech tam nečtu. Kde přesně se o nich píše?

Vložil P_V (bez ověření), 26. Prosinec 2020 - 17:29

„((3) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, která neumožňují odečet ve lhůtách podle odstavců 1 nebo 2, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě ve lhůtách, ve kterých lze odečet provést.“

Tím se vysvětluje ta záhada, co je „dálkově“. Připouští se, že mohou existovat přístroje, co nejsou napojené na online sběr dat (walk-by), ani nemají registr zaznamenávající stavy k začátku každého měsíce, ze kterého by se ten údaj dal zjistit dodatečně. A na ně se ten cirkus s měsíčními reporty nevztahuje.

Takže pokud se v interpretaci nemýlím, nová povinnost nevzniká, jen se musí do ročního vyúčtování doplnit nějaké další údaje.

Vložil Justitianus, 26. Prosinec 2020 - 19:28

Pane P_V, nemýlíte se. V domech kde nemají „dálkově odečitatelné“ přístroje nemusí provádět žádný zbytečný cirkus s měsíčními odečty. Jisto je, že bruselský rozkaz se českým zákonodárcům podařilo splnit po švejkovském způsobu: je to povinné, a zároveň to vlastně není povinné.

Problém je že stále netušíme co jsou to ty tajemné „přístroje umožňující dálkový odečet“. Zákonodárce to taky netuší, jinak by to nejspíše uvedl v navržené novele zákona č. 67/2013 Sb.. Možná se čeká, že to bude obsaženo v nějaké budoucí novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. A to se bavíme o bruselském nařízení, které mělo být poslušně a poníženě implementováno do české legislativy s účinností už před půl rokem…

V jiné diskusi jsem upozornil na skutečnost, že dálkově odečitatelné jsou všechny přístroje, které na displayi ukazují kromě náměrů i kontrolní číslo. Toto uměl už v roce 2003 indikátor Siemens WHE30Z. Uživatel nahlásil náměr dálkově (dopisem, telefonem, SMS zprávou, faxem, emailem, vyplněním webového formuláře, dálkovým křikem z okna) a k tomu kontrolní číslo. Výrobce indikátorů provozoval portál, kde odečítací firma si mohla podle kontrolního čísla a výrobního čísla indikátoru ověřit, zda náměr byl uživatelem bytu nahlášen správně.

Je toto považováno za „dálkový odečet“? To čeští občané ani zákonodárci dodnes netuší, a já taky ne.

Justitianus

Vložil P_V (bez ověření), 26. Prosinec 2020 - 22:53

Definice už netřeba. Díky tomu odstavci nyní víme, že do pojmu dálkový odečet spadají i přístroje neumožňující odečet pravidelný. Takže i walk-by, nebo i ten kontrolní kód jak píšete. A zároveň, že u takových přístrojů se nic reportovat nemusí.

Vložil Fysik (bez ověření), 25. Prosinec 2020 - 12:04

Můžete naznačit, jak příjemce služeb spotřebovává teplo?

  1. Byt příjemce služeb (a s ním i příjemce služeb sám) se stále ohřívá.
  2. Teplo spotřebovává endotermická reakce probíhající v bytě příjemce služeb (jaká?).
  3. Jinak (jak?).
Vložil Justitianus, 27. Prosinec 2020 - 10:02

Pane Fysiku,

ani europoslanci, ani naši zákonodárci zřejmě nedávali pozor, když se na základní škole vyučovala fyzika. Nevědí co je „teplo“. Ovšem pro účely zákona to vůbec nevadí. Pojem „spotřeba tepla“ bude totiž nově definován přímo v novelizovaném zákoně č. 67/2013 Sb.. (Pan Pavel toto nezahrnul do úvodního příspěvku, ale je to dohledatelné na stránce, na kterou odkázal.)

A nečekejte nějakou definici podle systému SI, nějaké jouly, gigajouly, kilowatthodiny či megawatthodiny. Kdepak. Nová definice spotřeby tepla podle návrhu zákona zní:

  • Návrh § 2/h: Skutečnou spotřebou tepla [je] hodnota zjištěná jako rozdíl odečtu naměřených hodnot na instalovaných měřidlech podle zákona o metrologii nebo na zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění na konci a na začátku období, za které se informace o skutečné spotřebě tepla příjemci služeb poskytuje, upravená za použití korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou a které se používají při rozúčtování.“.

Takže podle zákonodárců „skutečnou spotřebou tepla“ jsou ta bezrozměrná čísílka, která naskakují na indikátorech (případně dodatečně upravená pomocí koeficientů).

Víme, že indikátory měří pouze teplotu tepelného čidla umístěného pod krytem v těsné blízkosti otopného tělesa; tuto hodnotu integrují v čase. Pak z toho nějakým firemním algoritmem určí „dílky“. My samozřejmě víme, že ta čísílka nemají s měřením tepelné energie dodané do bytu pranic společného. To by musel být u každého bytu kalorimetr (objemové měřidlo s čidly teploty na vstupní a výstupní trubce), aby se dalo mluvit o měření tepla. Právě proto se ty krabičky na radiátorech nazývají IRTN (indikátor rozdělení topných nákladů), a nepodléhají žádnému metrologickému ověřování.

Pánové Watt, Joule, Helmholtz a Boltzmann se mohou obracet ve svých hrobech, ale pro účely zákona č. 67/2013 Sb. bude už navždy „skutečnou spotřebou tepla“ náměr dílků na indikátorech. Nic s tím nenaděláme. Jaké poslance jsme si zvolili, takové máme.

Justitianus

P.S.: Ještě by mohli skvělí evropští zákonodárci pro zjednodušení uzákonit, že na území EU se konstanta π rovná 3,000000000. Aby se to lépe počítalo…

Vložil Počtář (bez ověření), 27. Prosinec 2020 - 11:46

„bude už navždy „skutečnou spotřebou tepla“ náměr dílků na indikátorech“

… upravený za použití korekcí a výpočtových metod.

Absence maturity z matematiky přináší své výsledky.

Vložil Justitianus, 25. Prosinec 2020 - 11:26

Připomínám, že stále není známo, co znamená pojem „dálkový odečet“. Předpokládám, že definice bude v budoucnu obsažena v jiném celostátně platném právním předpisu. A jak je v ČR zvykem, ten předpis bude narychlo schválen na konci roku 2021, asi tak čtrnáct dní před nabytím účinnosti novely zákona č. 67/2013 Sb..

Dnes není uzákoněna ani základní povinnost montovat cokoliv s „dálkovým odečtem“. Takže v domech, kde žádné „dálkové“ budíky nemají, nevznikne ani povinnost „dálkově“ odečítat a doručovat informace měsíčně.

Však jsem zde vícekrát psal, že nemá smysl montovat cokoliv „dálkového“, dokud k tomu neexistuje česká právní úprava.


  • Návrh §8a(2): Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu společně připravované teplé vody, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě společně připravované teplé vody alespoň jednou za měsíc.

V tomto případě vzniká rozúčtovateli povinnost informovat příjemce služeb pouze o spotřebě teplé vody (v jednotkách m3). Nevznikne však povinnost informovat o teple v teplé vodě, ani o nákladech v Kč na poskytování teplé vody. Takže příjemci služeb se bude složitě sdělovat informace, kterou si sám může kdykoliv přečíst na „budíku“ v bytě.

Justitianus

Vložil Josh (bez ověření), 25. Prosinec 2020 - 11:00

Kdo je autorem tohoto předpisu?

Patrně není při smyslech a potřebuje pomoc.

Vložil 3XL (bez ověření), 25. Prosinec 2020 - 9:54

Ať jdou do prd..e, k čemu ty nesmysly budou vlastníkovi bytu. "Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.“ A kdo tedy ty nesmysly bude platit? A já chci dostávat hlášení o spotřebě tepla i když se netopí. Mne eurohujeři nebudou diskriminovat, já to prostě chci, topí přece slunce. A to není konec, bude hůř.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".