EED: měsíční odečty se navrhují od 1.1.2022

Vložil Pavel, 25. Prosinec 2020 - 8:43 ::

V EKLEPu je novela zákona č. 67/2013 Sb.:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Mj. se navrhuje:

㤠8a

Pravidelné informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody

(1) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu tepla nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho skutečné spotřebě tepla alespoň jednou za měsíc.

(2) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii měřící spotřebu společně připravované teplé vody, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě společně připravované teplé vody alespoň jednou za měsíc.

(3) Jsou-li instalována dálkově odečitatelná měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, která neumožňují odečet ve lhůtách podle odstavců 1 nebo 2, doručí poskytovatel služeb příjemci služeb informace o jeho spotřebě ve lhůtách, ve kterých lze odečet provést.

(4) Poskytovatel služeb není povinen doručit příjemci služeb informace o spotřebě tepla podle odstavce 1 nebo 3, pokud v daném období nebylo teplo dodáváno.

(5) Povinnost podle odstavce 1, 2 nebo 3 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní příjemci služeb informace o jeho spotřebě způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění příjemce služeb vyrozumí ve lhůtách podle odstavců 1, 2 nebo 3.

§ 8b

Informování poskytovatele energetických služeb

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb poskytovatel služeb doručí rozúčtování příjemce služeb z posledních 3 let a informace o jeho skutečné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody z posledních 3 let, jsou-li dostupné, poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií, kterého příjemce služeb ve své žádosti určí.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se považuje za splněnou, pokud poskytovatel služeb zpřístupní poskytovateli energetických služeb podle zákona o hospodaření energií určenému příjemcem služeb tato vyúčtování a informace způsobem umožňujícím dálkový přístup a o tomto zpřístupnění poskytovatele energetických služeb podle zákona o hospodaření energií vyrozumí.“.

Navrhuje se „projednat“ tento eurohujerský paskvil pouze v jednom čtení s účinností od 1.1.2022.

V důvodové zprávě se lživě tvrdí, že

„Navrhovaná právní úprava nepředstavuje žádné hospodářské a finanční dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí a životní prostředí. Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.“

Podle dostupných informací se chystají rozúčtovatelé poskytovat informace pro příjemce služeb pochopitelně za úplatu, kterou budou muset hradit vlastníci bytů u SVJ a nájemníci u BD. Poplatek za dodatečné informace, o které drtivá většina lidí nestojí, je ostatně tím pravým důvodem, proč se tento nesmysl zavádí. Nikoliv nějaká úspora energií.

Navrhuje se i novelizovat vyhlášku č. 269/2015 Sb.:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Hezký den a hlavně zdraví!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.