Co čeká SVJ a BD v novém roce 2020

Vložil Pavel, 27. Prosinec 2019 - 0:21 ::

I v roce 2020 má platit řada nových předpisů s dopadem do bydlení.

1)V Praze bude zdražen svoz komunálního odpadu o 30%.

2)V některých částech Prahy se zvyšuje daň z nemovitých věcí.

3)DPH se snižuje z 15% na 10% od 1.1.2020 u tepla a od 1.5.2020 u vody. Podle dostupných informací se toto snížení má v Praze přibližně rovnat očekávanému zdražení tepla a vody v úrovni bez DPH.

4)Dne 11.12.2019 vrátil Senát poslancům novelu ZOK a NOZ (sněmovní tisk 207).

5)ST 411, který obsahuje mj. novelu NOZ, ZOK a zákona o službách, byl konečně projednán ÚPV a je ve 2. čtení.

6)Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002, podle které musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění instalovaná po 25.10.2020 dálkově odečitatelné. Měřidla osazené před 1.1.2020 musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31.12.2026. Tedy od 1.1.2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem. A ti co si pořídí dálkové odečty před 1.1.2022, tak mají od 1.1.2022 provádět měsíční odečty. Ale moudrý úředník v rámci snižování admistrativy dovolil měsíční odečty u vytápění nečinit mimo topné období.

7)Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/843 (tzv. V. AML směrnice). Evidence „skutečných“ majitelů bude veřejná, zavádí se přímé finanční sankce. Na SVJ se tato evidence nemá vztahovat, na bytová družstva ano. Účinnost se plánuje k 1.12.2020. Pokud se nový zákon nestihne, tak by se SVJ měla do konce roku 2020 zaevidovat podle stávajícího zákona.

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Hezký Nový i nový rok 2020!

  • AML zákon
  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil ik (bez ověření), 27. Prosinec 2019 - 13:30

Pane Pavle díky za vyčerpávající informace. Přeji Vám vše nejlepší v tom nadcházejícím roce 2020, ať se Vám daří.

Vložil JarekSVJ, 27. Prosinec 2019 - 12:27

11 vlastníků z 10 nezná nebo nečetla Stanovy jejich SVJ, neví co je to Prohlášení vlastníka, neorijentuje se ve vyúčtování služeb a ani nemá zájem o vysvětlení… Pavle pro většinu pánů vlastníků je to co jsi napsal španělská vesnice a zájem pouze o to aby tekla voda, bylo teplo a vracelo se za vyúčtování…

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Prosinec 2019 - 12:40

že to neví vlastníci ještě není taková tragédie, jako když to neví výboři :-) mě předseda na žádost o nahlížení do prohlášení vlastníka řekl, že to nemají a ptal se, co to má jako být :-(

Vložil JarekSVJ, 27. Prosinec 2019 - 13:09

Máš pravdu a je to hrozné ale tragedie je v tom , že tzv. výboři a sám jsem více než 17 let jeden z nich jsou volení vlastníkama , proto já rád tvrdím: „jací vlastníci tak takový výbor“ …

Vložil ik (bez ověření), 27. Prosinec 2019 - 13:55

S tím bych tak trochu nesouhlasila. Vlastníci si zvolí výbor, což jsou většinou lidé, kteří jsou ještě ochotni ve svém volném čase něco pro dům, ve kterém bydlí udělat. Většina o to nestojí a jen remcá. Pak jak píše radka2222 jsou to lidé, kteří neví, ale oni se „snaží“ (a jsou přesvědčení že to dělají dobře), ale znalosti je jaksi míjejí. Vše to funguje, dokud není nějaký průšvih, případně se neobjeví nějaký nový vlastník /ti staří jsou rádi, že to někdo dělá a všechno odkývají/ a začne se ptát. Anebo se najde výbor schopný dělat vše jak ukládají daná pravidla, a zase může nastat problém, že ti, co tomu nerozumí, jsou nespokojeni, protože za toho předešlého výboru (toho neznalého) to nějak fungovalo, vždy se něco nějak dohodlo i když bez dodržování pravidel. U nás kvůli tomu, že se začala dodržovat po x-letech pravidla, nebyl zvolen pro další funkční období výbor, protože ten původní již do toho nechtěl jít, po všech těch hádkách v minulých 5ti letech. Předseda sdělil, když se na shromáždění slibovalo „my už budeme hodní“, že to jim fakt nevěří a na další funkční období do toho nešel. No po měsíci se podařil nový výbor zvolit, tak uvidíme na příštím shromáždění, jak to bude vypadat.

Vložil Dvořák (bez ověření), 27. Prosinec 2019 - 18:54

Pak je otázka, zda to dělat „úplně správně“ za to stojí nebo zda někde neslevit z té „absolutní správnosti“ nepřinese více užitku. Tím neříkám, že se pravidla mají porušovat. Jen jejich striktní dodržování někdy není příliš efektivní. A hlavním účelem SVJ je spokojené bydlení, nikoliv mít všechno správně dle zákona…

Vložil ik (bez ověření), 27. Prosinec 2019 - 19:06

Ano, souhlasím pane Dvořák. Ale to jde jen za situace, kdy si budete jako statutár 100% jistý, že se nenajde nikdo, kdo to, že si např. odhlasujete něco co není „absolutně správné“, např. soudně napadne. Jestliže žijete v domě, kde víte, že se pořád něco řeší, se vším je problém, je-li to dům o více vchodech, tak se hádají jednotlivé vchody (znám to z vyprávění kolegyně z práce), tak pak nezbývá než dodržovat pravidla. Osobně si myslím, že ideální SVJ neexistuje.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".