Co čeká SVJ a BD v novém roce 2020

Vložil Pavel, 27. Prosinec 2019 - 0:21 ::

I v roce 2020 má platit řada nových předpisů s dopadem do bydlení.

1)V Praze bude zdražen svoz komunálního odpadu o 30%.

2)V některých částech Prahy se zvyšuje daň z nemovitých věcí.

3)DPH se snižuje z 15% na 10% od 1.1.2020 u tepla a od 1.5.2020 u vody. Podle dostupných informací se toto snížení má v Praze přibližně rovnat očekávanému zdražení tepla a vody v úrovni bez DPH.

4)Dne 11.12.2019 vrátil Senát poslancům novelu ZOK a NOZ (sněmovní tisk 207).

5)ST 411, který obsahuje mj. novelu NOZ, ZOK a zákona o službách, byl konečně projednán ÚPV a je ve 2. čtení.

6)Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/2002, podle které musí být měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění instalovaná po 25.10.2020 dálkově odečitatelné. Měřidla osazené před 1.1.2020 musí být dovybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31.12.2026. Tedy od 1.1.2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem. A ti co si pořídí dálkové odečty před 1.1.2022, tak mají od 1.1.2022 provádět měsíční odečty. Ale moudrý úředník v rámci snižování admistrativy dovolil měsíční odečty u vytápění nečinit mimo topné období.

7)Připravuje se implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/843 (tzv. V. AML směrnice). Evidence „skutečných“ majitelů bude veřejná, zavádí se přímé finanční sankce. Na SVJ se tato evidence nemá vztahovat, na bytová družstva ano. Účinnost se plánuje k 1.12.2020. Pokud se nový zákon nestihne, tak by se SVJ měla do konce roku 2020 zaevidovat podle stávajícího zákona.

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Hezký Nový i nový rok 2020!

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.