Členství ve výboru

Vložil Anonymous, 20. Březen 2008 - 8:48 ::

Ahoj.Nevíte jestli se nepřipravuje změna i v podmínkách členství ve výboru? Jsme SVBJ od r.2000 a celou dobu jsem předseda.Chceme darovat byt dceři a vím, že pak už nemůžu být člen výboru.Sice nechápu proč, když tu bydlím a bydlet budu, pouze nebudu vlastník.Ve výboru chci pracovat(to nejhorší včetně rekonstrukce máme za sebou) a taky se nikdo do práce ve výboru nehrne. Pamatuje na takové situace nový zákon o vlastnictví bytu?Dík Jiří

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Karl (bez ověření), 22. Březen 2008 - 9:00

  Zdravím všechny ,vlastníkem cca.20 % našeho domu je jistá akciová společnost , která do statutárního orgánu delegovala místopředsedkyni – která ovšem není ani majitelka a ani jednatelka ani v žádném jiném orgánu zmíněné akciovky. Navíc jsou s touto osobou jen problémy.Chci se zeptat jak to že jí krajský soud mohl zapsat do rejstříku a pokud je tam neoprávněně jestli existuje nějaká právní cesta jak dosáhnout toho aby jí soud vymazal ze statutárního orgánu. Děkuji

  Vložil Pavel, 22. Březen 2008 - 9:13

  Pokud jste ji zvolili na shromáždění, nemůže KS podle svého uvážení tuto osobu nezapsat. Že by člen výboru musel být vlastníkem, není stanoveno žádným obecně závazným právním předpisem.

  Pokud s ní máte problémy je nejjednodušší a asi jedině možnou cestou takovou osobu odvolat na shromáždění.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil PetrNovak7, 20. Březen 2008 - 23:15

  Pokud Vaše otázka zní ,jestli budete moci být ve výboru SVJ po tom co odkážete byt dceři,tak ano!U nás v domě není člen výboru vlastníkem.Vlastník bytu ho pověřil na základě plné moci.Funguje bez problémů.Samoz­řejmně za předpokladu,že Vás na schůzi SVJ ostatní znovu zvolí.Tzn.po uplynutí mandátu funkce.(Někde 2 roky,někde 5 let)

  Petr Novák

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 9:51

  Kde je zákoně, že členem statutárního orgánu musí být vlastník bytu?

  PetrF

  Vložil Pavel, 20. Březen 2008 - 23:01

  V současném zákoně nutnost členství v SVJ, jako podmínka členství ve výboru, není explicitně uvedena. Domnívám se, že tuto podmínku nelze ani z jednotlivých § ZoVB dovodit.

  Návrh nového ZoVB již výslovně připouští, že členem výboru, či pověřeným vlastníkem, může být i nečlen SVJ (§45/1 návrhu ZoVB).

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil JarekSVJ, 20. Březen 2008 - 10:03

  Já psal jak to máme v našem SVJ. Opakuji se – je to otázkou stanov. Jak to mají nebo chtějí někde jinde , je mě uplně jedno.

  Vložil JarekSVJ, 20. Březen 2008 - 9:38

  Podle mě je to otázkou vašich stanov, dělám něco podobného co vy . V našich stanovách je větička:„Výbor popř. pověřeného vlastníka volí a odvolává shromáždění. Členem výboru nebo pověřeným vlastníkem může být pouze vlastník bytu v domě.“ .Můj názor je ten, že členem statutárního orgánu by měl být opravdu pouze vlastník.

  Vložil Anonymous, 20. Březen 2008 - 10:35

  Jde o to, že Krajský soud nezapíše jako člena výboru někoho, kdo není vlastník nebo spoluvlastník byt.jednotky v domě. Jinak lidem v baráku to nevadí.Jiří

  Vložil Pavel, 20. Březen 2008 - 23:11

  Pokud pro zápis člena výboru požaduje KS, asi reprezentovaný vyšším soudním úředníkem bez právního vzdělání, podmínku členství v SVJ, dotažte se ho, podle jakého ustanovení platného ZoVB.

  Domnívám se, že ten vyšší soudní úředník postupuje v rozporu s čl. 2/2 LZPS: státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

  Ještě lépe to vyjadřuje Ústava v čl. 2/3: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,v me­zích a způsoby, které stanoví zákon.“

  Já si takto službu od státní moci nepředstavuji.

  Jinak v Praze nevlastníky úplně běžně do výboru zapisují, sám tam jednu členku/nevlas­tnici mám.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 11:43

  Máte k dispozici tento názor krajského soudu v písemné podobě? Děkuji.

  FilipN

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 11:55

  Ano, mám.A štve mě to. Zkoušel jsem to všelijak, ale jsou nekompromisní.Pokud není zapsán v katastru jako vlastník nebo spoluvlastník, tak ho nezapíší. Je jim úplně jedno, že tam bydlí a lidi si ho zvolili.Jiří

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 12:17

  Předpokládám, že krajský soud opírá tento svůj názor o citaci zákona. Děkuji.

  FilipN

  Vložil JarekSVJ, 20. Březen 2008 - 18:27

  Hele FilipeN,nevidím jediný důvod aby ve statutárním orgánu byl nevlastník . Určitě i děti ve zvláštních školách a v ZDŠ Chánov porozumí co vyplývá z názvu „Společenství vlastníků bytů“. Věřím tomu, že může dojít k situaci, že v domě bydlí vlastníci, kterým se prostě nechce „dělat“ něco navíc… jo pak mají možnost obrátit se na různé správcovské firmy.Ale ve společenství VLASTNÍKŮ – mět nájemnickou pakáž ve výboru TO SNAD NEMYSLÍTE VÁŽNĚ????

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 18:37

  Pan JarkuSVJ, jde o to, zda zákon vyžaduje, aby člen výbor byl členem společenství, nebo to nevyžaduje.

  Pokud to podle Vás zákon vyžaduje, prosím citaci. Děkuji.

  Stejně tak je v zákoně napsáno, že pozbytím vlastnictví jednotky člen společenství přestává být členem společenství. O tom, že by současně přestal být členem výboru, se nic neuvádí.

  FilipN

  Vložil JarekSVJ, 20. Březen 2008 - 18:46

  Pane Bože, ještě že Tě za chvilku vskřísí..... Filipe, děláte z hovna vědu. Psal jsem , že i děti ve zvláštních školách pochopí co je to SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ… zdůrazňuji VLASTNÍKŮ… je to otázka STANOV ( jestli víte co to jsou stanovy), v zákoně to néní , možná v jinších SVJ jsou zvyklý, že mají ve výboru např. bezdomovce atd. V naších stanovách je napsáno, že člen výboru může být jenom vlastník bytu v domě(našim domě)Nejste v ODS????

  Vložil ivo6 (bez ověření), 21. Březen 2008 - 23:48

  Pane JarkuSVJ, opravdu nevim proc urazite cloveka, ktery se snazi slusne a vecne odpovidat na problem.

  Vložil Jareksv (bez ověření), 22. Březen 2008 - 4:05

  Kdyby jsme nebyli my neslušní tak by nemohli nikdy vyniknout Ti slušní… JarekSVJ

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 12:50

  Nezlobte se, ale jak to mám vědět?Prostě napsali, že máme doložit výpis z katastru a doložit, že dotyčný je vlastník nebo spoluvlastník a basta. Mluvil jsem s nima osobně, ale k ničemu to není. Prostě nelze.Jiří

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 12:55

  Na Vašem místě bych požádal krajský soud, ať doloží, na základě jakého zákona toto požadují.

  FilipN

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 13:17

  Aha, tak to by mě ani ve snu nenapadlo. Zkusím to. Díky.Jiří

  Vložil Pavel, 20. Březen 2008 - 23:19

  Určitě se jich zkuste zeptat, ocitujte Ústavu a LZPS, napište, že jiné KS to nevyžadují. Můžete to zakončit, že tuto výslovně neřešenou situaci již upravuje návrh nového ZoVB a že se nejedná o změnu, ale pouze o posílení právní jistoty členů SVJ.

  Pokud Vám bude odpovídat pouze stejný úředník, zkuste napsat předsedovi soudu. Vyhláška o stížnostech sice byla zrušena, ale věřím, že právník pochopí problém a nebude dělat obstrukce.

  Hlavně dejte vědět, jak jste dopadl. Zvůle státních úředníků roste geometrickou řadou. Musí se s tím bojovat.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous (bez ověření), 20. Březen 2008 - 22:39

  Zkuste se podívat na zákon 72/1994 . V § 7 se píše : Orgány společenství jsou

  1. shromáždění vlastníků jednotek (dále jen „shromáždění“),
  2. výbor společenství (dále jen „výbor“) nebo ten vlastník jednotek,

  kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru (dále jen „pověřený vlastník“),

  1. další orgány podle stanov společenství.

  Tady je důležitý bod b) a slovíčko „vlastník“

  A pro úplnost – v § 8 se píše, že nejvyšším orgánem společenství je shromáždění – shromáždění se přece zcela logicky účastní jen vlastníci, o čem by asi hlasoval „nevlastník bytové jednotky“, že. A § 11 říká, že výbor je výkonným orgánem společenství (tedy vlastníků). Lze tedy dovodit, že ve výboru může pracovat pouze vlastník bytové jednotky.

  Vložil LB (bez ověření), 21. Březen 2008 - 8:51

  Předpokládám, že paragrafy 7, 8 a 11 míníte odstavce 7, 8 a 11 paragrafu 9 zmiňovaného zákona. Obávám se, že ze zákona pouze vyplývá že případný pověřený vlastník musí být vlastníkem (odmítneme-li nelogický rozšiřující jazykový výklad, že může být vlastníkem jakýmkoliv jednotek, tedy i v jiném SVJ), podmínku, že člen výboru musí být vlastníkem jsem tam v zmiňovaném zákonu nenašel. Z toho, že výbor je výkonným orgánem společenství to podle mně nevyplývá – výkonným orgánem (např. ředitelem) akciové společnosti také dle mně nemusí být nutně akcionář. Z logiky věci by se nemělo omezovat právo společenství (či jinak vlastníků) zvolit si takový výbor, ke kterému má důvěru, bez ohledu na vlastnický vztah jeho členů. Dokážu si představit situace, kdy volba nevlastníka může být lepší než volba vlastníka, mezi kterými se prostě nikdo vhodný nenachází. Opět analogie – v některých zvláště malých obcích je problém sestavit okrskovou volební komisi pro volby v této obci, a tak si někdy půjčují členy z jiných obcí – volební zákon to správně umožňuje.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".