Chci se pomstít.... a taky vydělat :) ...

Vložil HajdyHou (bez ověření), 21. Červenec 2016 - 2:18 ::

…tedy ne „vydělat se“, ale „vydyndat“ nějaký prašule na SVJčku.


Zdravím, všechny siroty. My question: aplikovali jste již někdo skutečně sankce dle §13 zákona 67/2013 a jakým způsobem? Já indicie mám – SVJčko mně natáhlo – nedali mi dokumenti (§7), a reklamaci nevyřídili (vůbec nereágovali).

Ale jak to provést – mám dát návrh k soudu (jak přesně), nebo jim pokrátit další zálohu? Jak jste to udělali u Vás doma?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil For_HajdyHou (bez ověření), 24. Červenec 2017 - 20:23

  Rok s rokem se sešel, jak jste dopadl ?

  Moje nabídka: základní poplatek 10.000,– Kč + 20 % z vymožené částky, soudní poplatky hradíte vy.

  Co vy na to, mám chvilku čas ?

  Vložil Ing. Miroslav Krejča (bez ověření), 20. Únor 2018 - 17:57

  Především odmítám název – NECHCI SE POMSTÍT .....a taky vydělat. Chci především spravedlnost a ctění zákonů a stanov, kterými mají „statutáři“ řídit SVJ a nezavazovat vlastníky k finančímu vypořádávání za něco- co nevlastní a na čem nemají žádnou povinnost k úhradě.. Na tom byla postavena žaloba . KOnečně po prodlevách a odkládání jednání , zdržování v přebírání pošty a td. – uběhl však nějaký čas po přípravném jednání soudu – a dnes 20.2.2018 proběhlo hlavní jednání. Jelikož rozsudek bude vyhlášen 23.2.2018 – a nevím jak dopadne, reaguji na tuto nabídku- pokud dotyčný „HajdyHou“ je natolik fundovaný ve věcech SVJ, že bych ho v případě nutnosti odvolání, i využil při zpřesnění podmínek nabízených služeb. Sám jsem přesvědčen, že doložené důkazy nemohou být soudem přehlédnuty – i když dnes je všechno možné. Přivítám sdělení možného kontaktu- pokud ještě dotyčný „expert“ vůbec toto vlákno bude číst. Uběhla již spousta času.

  MK

  Vložil Jura (bez ověření), 28. Leden 2017 - 11:11

  Nejlepší bude milej pane sebrat se a zajít za některým advokátem, který si s nimi jistě poradí. To co popisujete jsou již všeobecně známé a odsouzeníhodné praktiky. Nechci Vás podceňovat, ale chce to určité znalosti jak jednat se soudem a pochybuji, že to zvládnete. Takže, pokud se chcete pomstít a vydělat (neříkejte to však nikde nahlas), tak udělejte to co Vám radím. Přeji úspěšnou satisfakci.

  Vložil Ano. Ruda (bez ověření), 26. Leden 2017 - 14:48

  Nechci se pomstit ale chci podklady

  Dokazal by nekdo prosim PRESNE naformulovat, abych zadost podal formalne spravne a uplne na prvni pokus?

  Diky!!!

  Vložil Krejča Miroslav (bez ověření), 15. Listopad 2016 - 17:03

  .......právě teď čekám na rozhodnutí soudu. Za rok 2015 došlo k nedodržení lhůty ze strany poskytovatele služeb – po řádně podané námitce na správnost vyúčtování . Vzhledem k tomu, že šlo o období před účinností novely z. 269/2015 – požaduji v žalobě pokutu dle pův. znění z. 67/2013 Sb – viz § 13 zákona. Mimo jiné soud je i o porušení §159 NOZ čl. statut. orgánu. Čekal jsem na jednání téměř 1 rok. MK

  Vložil MartinII, 28. Leden 2017 - 11:24

  Mne zajímá, koho jste žaloval (předsedu, všechny statutáry) ? Další technikálie jsou asi dle OSŘ.

  Vložil Krejča Miroslav (bez ověření), 7. Březen 2017 - 8:15

  .............­.............­..bohužel ještě nevím, neboť pro úmrtí jednoho statutára ve 12/2016 byl soud odložen.

  Krejča

  Vložil Ano. Ruda (bez ověření), 26. Leden 2017 - 14:49

  Jak jste dopadl?

  Vložil TN (bez ověření), 15. Srpen 2016 - 17:21

  Pojďme od teorie k praxi.

  Vezmu to z jiného soudku – chci nahlédnout a okopírovat si podklady pro vyúčtování, abych je mohl v klidu doma prostudovat, případně se s někým poradil (protože sám faktuře od energetických firem nerozumím).

  Vyúčtování u nás v SVJ chodí obvykle na konci dubna.

  Otázky:

  1. Můžu už v únoru SVJ písemně vyzvat, aby mi umožnilo okopírovat veškeré podklady, které poslouží k dubnovému vyúčtování?
  2. Jaké všechny podklady mám požadovat? Je to faktura od vodárny, elektrány a teplárny, faktury za úklid, smlouvu na úklid?
  3. Když mi SVJ nic neukáže, vyzvu ho v dubnu písemně podruhé a upozorním na hrozbu pokuty 50 Kč denně, kterou si začnu účtovat od 1. června?
  4. SVJ nereaguje. V dubnu obdržím vyúčtování, které však nemůžu přezkoumat, jelikož nemám podklady. Na reklamaci ale běží lhůta měsíc, kterou prošvihnu a i když někdy v budoucnu na základě žaloby o vydání podkladů tyto podklady vysoudím, vyúčtování zpětně už reklamovat nemohu.
  Vložil HajdyHou (bez ověření), 2. Září 2016 - 3:10

  Jj, to se mi líbí: tak „Pojďme od teorie k praxi.“…


  ad-0) „…obvykle na konci dubna…“ – to dá rozum, protože od 1.5. by šlo o sankcionované porušení poskytovatele

  ad-1) budeli zřejmé za jaké účetní období vyzýváte, pak podle mne nepochybně ano

  ad-2) já bych nevyjmenovával, které. Zákon uvádí:
  doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona …
  Z toho lze jasně vyvodit oběma stranami, co má být DOLOŽENO. Nesnažte se být „rádio“ a nepoučujte poskytovatele. Rozsah svých povinností zná velmi dobře, ale mnohem sofistikovaněji pracují najatí právnící této hyeny na tom, aby Vám nedoložili nic, z čeho byste mohl provést ŘÁDNÉ přezkoumání.

  ad-3) když Vám SVJ nic nezpřístupní, můžete je samozřejmě nad rámec nutnosti upozornit (na doručenku), že doposud nedostáli své povinnosti ke které jste je „..už v únoru …“ (prokazatelně) písemně vyzval. Samozřejmě bych druhé upozornění nečinil před marným uplynutím lhůty dle §7/3. Na „hrozby“ se VYKAŠLETE !! pokud je nechcete skutečně realizovat. Jak jsem již napsal poskytovatel moc dobře ví, co mu hrozí. Víte Vy, že Vámi uvedených 50Kč platí až pro vyúčtování-2016 a nikoliv pro 2015?

  ad-4) „…Na reklamaci ale běží lhůta měsíc, kterou prošvihnu …“. Čtete blbě:
  §8/2 uvádí
  „…Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb…“
  a
  §8/1 uvádí
  „…Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců …“
  Takže lhůta počátku běhu pro Vaši reklamaci běží až od doručení těch podkladů. A od 1.6. se zároveň navyšuje sankce která bude vyčíslena poskytovateli za včasné nesplnění povinnosti v §8/1.
  Vložil kl (bez ověření), 2. Září 2016 - 8:49

  K bodu 4 –

  1. předpokládejme, že SVJ žádné podklady neukáže. Nebo podklady ukáže, ale umožní se jen dívat – zakáže kopírování s odvoláním na stanovy, které „pořizování fotokopií“ zakazují. Podle zákona tedy nebyla splněna podmínka „umožnit pořízení kopie podkladů“. Vlastník podá v červenci 2017 žalobu o umožnění pořízení kopií, kdy soud v listopadu 2018 nařídí SVJ umožnit pořídit kopie. SVJ toto umožní 18.12.2018.

  Znamená to, že vlastník může uplatnit pokutu 50 Kč denně od 1.6.2017 do 18.12.2018 (= 28250 Kč, které si pak SVJ může vymáhat po statutárním orgánu jako náhradu škody)

  1. předpokládejmem že SVJ některé podklady ukáže a v souladu se zákonem umožní pořízení jejich kopií. Jenže neukáže všechny podklady. Zde nastane problém důkazní nouze na straně vlastníka, protože vlastník přece neví, jakými veškerými podklady SVJ disponuje. Podá žalobu a na soudu se bude řešit, který podklad je ještě podstatný pro posouzení správnosti vyúčtování a který už důležitý není. Podle mého advokáta je problém, že pokud by vlastník měl jít k soudu, tak by skutečně bylo nutné požadované dokumenty blíže specifikovat (individualizo­vat).S žalobou na vydání listiny (obecně movitých věcí) je vždy problém v tom, že aby byl žalobce s takovou žalobou úspěšný, tak musí jednak to co požaduje k vydání přesně určit a dále ten, kdo je žalován, musí movitou věc mít ve své dispozici (tj. nelze vydat něco co nemá).
  Vložil € (bez ověření), 15. Srpen 2016 - 18:09

  „Můžu už v únoru SVJ písemně vyzvat, aby mi umožnilo okopírovat veškeré podklady, které poslouží k dubnovému vyúčtování?“

  Samozřejmě.

  „Jaké všechny podklady mám požadovat? Je to faktura od vodárny, elektrárny a teplárny, faktury za úklid, smlouvu na úklid?“

  Vaše formulace uvedená shora, totiž požadovat veškeré podklady, které slouží vyúčtování, je plně vyhovující. Nemůžete přesně vědět, o jaké přesně podklady se jedná. Tyto podklady budou jistě zahrnovat fakturu od vodárny, elektrárny a teplárny, faktury za úklid, smlouvu na úklid, jak uvádíte.

  „Když mi SVJ nic neukáže, vyzvu ho v dubnu písemně podruhé a upozorním na hrozbu pokuty 50 Kč denně, kterou si začnu účtovat od 1. června?“

  Teoreticky ano. V praxi zde zatím nikdo neuvedl, že by mu SVJ pokutu zaplatilo. Druhá pokuta vedle toho poběží na základě Vaší výzvy k předložení řádného vyúčtování.

  „SVJ nereaguje. V dubnu obdržím vyúčtování, které však nemůžu přezkoumat, jelikož nemám podklady. Na reklamaci ale běží lhůta měsíc, kterou prošvihnu a i když někdy v budoucnu na základě žaloby o vydání podkladů tyto podklady vysoudím, vyúčtování zpětně už reklamovat nemohu.“

  Vyúčtování je třeba reklamovat ve lhůtě, nezávisle na tom, zda jste podklady obdržel či nikoliv. Dojdete-li k názoru, po obdržení podkladů, že vyúčtování je v pořádku, reklamaci vezmete zpět.

  Vložil janica, 1. Srpen 2016 - 23:18

  Když už chcete být přesní, tak příkazní smlouva, ne mandátní. V zákoně je to jen jeden pojem. Většinou se na shromáždění neschvaluje příkazní smlouva, ale schvaluje se osoba, výše její odměny a pověřuje se výbor k projednání a podepsání smlouvy. Chtěla bych vidět, jak se na shromáždění čte smlouva, která má nejméně 10 stránek. My předkládáme ročně, co se zaplatilo z dlouhodobé zálohy v tabulkovém přehledu. Jinak taky nevyúčtujeme příspěvky na správu při ročním vyúčtování.

  Vložil JaVa, 2. Srpen 2016 - 8:46

  Pokud SVJ míní uzavřít mandátní smlouvu nebo (jakoukoliv jinou smlouvu)s externím správcem,mělo by tuto smlouvu, (jejíž plné znění musí být dostupné v příloze k pozvánce na shromáždění vlastníků,aby ji mohli vlastníci jednotek připomínkovat) nejprve schválit shromáždení vlastníků.Teprve pak, ji můžou za SVJ podepsat dva členové výboru nebo předsededa SVJ,pokud je výbor jednočlenný!JaVa

  Vložil RD (bez ověření), 28. Červenec 2016 - 13:26

  Mám laický dotaz. V zákoně je uvedeno, že za dluhy SVJ odpovídají vlastníci jednotek podle výše svého podílu. Pokud tedy SVJ prohraje soudní spor a bude muset zaplatit např. zde uváděné sankce, tak tomu rozumím tak, že já, vlastník a zároveň účastník sporu, budu také muset uhradit svoji alikvótní část dluhu (jinými slovy budu muset „sám sobě“ uhradit svoji část dluhu). Je to tak?

  A druhý dotaz, přispěvatelka říká, že kvůli svému sporu neplatí SVJ za služby již několik let. Voda, jí teče, odpady odvážejí atd. To si nedovedu vysvětlit jinak, než že zálohy za ní již několik let hradí spoluvlastníci. A nikomu v domě to nevadí a nikdo nepostrádá vyúčtování, které údajně neexistuje?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 29. Červenec 2016 - 7:37

  Pane RD, vlastníci na svém vyúčtování vůbec nepoznají, že neplatím a rozhodně mé „dluhy“ nebyly prozatím vlastníků nijak vyúčtovány. Máme přes 50 vlastníků (mezi nimi legislativce, právníky i jednoho soudce) a nikdo se nezajímá o to, jak má vyúčtování vypadat a zda je v souladu se schválenými pravidly.

  Vlastníci tyto nevyúčtované služby jednou zaplatí. Buď až se promlčí, nebo až soud rozhodne o tom, že vyúčtování není řádné a tudíž ani neexistuje žádný dluh. A pak teprve se tento šlendrián výboru vyúčtuje vlastníkům. Ale stejně, jako se za lońský rok vyúčtovalo 150 tis. za právní služby a bylo to všem jedno, tak jim nejspíš bude i jedno, že za mě uhradí služby. Kdo chce kam.....

  Víte, lidé jsou zvyklí z komunismu, že zaplatí činži a tím to končí. Zajímají se o to, zda doplácí, či mají přeplatky. Ale vůbec netuší za co a kolik mají platit a netuší, co se platí z dlouhodobé zálohy. To je bohužel fakt, na kterém nic nezměním a budu se s tím muset smířit, ale nemíním se do tohoto stáda zařadit.

  Magda

  Vložil Dvořák (bez ověření), 29. Červenec 2016 - 9:15

  A z čeho SVJ platí Vaši vodu apod.? Pravděpodobně z peněz vybraných na dlouhodobé zálohy. Takže to platí již nyní za Vás.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 29. Červenec 2016 - 20:57

  Pane Dvořáku,

  možná jednou vlastníci zaplatí za chyby svého statutárního orgánu, který neuměl vyúčtovat služby. Pokud hradí dlouhodobé zálohy na neurčitý účel, pak možná ani nepoznají, že jim to v dlouhodobé záloze SVJ vyúčtuje. Rozhodně nebudou vlastníci platit za moje služby, ale za neschopnost členů výboru a svou vlastní lhostejnost.

  Já pane Dvořáku nejsem odpovědná za všechny vlastníky v našem domě. Pro správné vyúčtování služeb jsem udělala maximum. Upozorňuji na to již několik let. Co myslíte, že by bylo správné? Měla bych se na to vykašlat a zaplatit? Měla bych rezignovat na kontrolu vyúčtování a měla bych začít platit na neznámý účel? To je to, co doporučujete?

  Magda

  Vložil Dvořák (bez ověření), 30. Červenec 2016 - 4:47

  No, takže to platí v tuto chvíli za Vás. Otázkou je, zda je ten účel opravdu neznámý, nebo se jen domníváte, že není dostatečně konkrétní.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 30. Červenec 2016 - 6:31

  Ne pane Dvořáku, nikdo z vlastníků za mě neplatí nic. To je jenom taková snaha udělat z vlastníků chudáky, kteří platí za darebáky. Není to tak. Vlastníci nemají předepsanou žádnou částku ve svém předpise záloh, nebo vyúčtování s názvem: služby paní Magdy. Takže za mně rozhodně nic neplatí.

  Možná jednou zaplatí z titulu ručení za SVJ, které nebylo dobrým hospodářem a nevyúčtovalo řádně zálohy. Zaplatí také za soudní spory, které prohrají. Nikoli ale za paní Magdu, ale za SVJ. A pokud se pak vlastníci proberou, mohou zvolit nový výbor a SVJ zažaluje bývalé členy výboru. S velmi nejistým výsledkem.

  Vlastníci neručí za spoluvlastníka, ale za SVJ.

  Magda

  Vložil Platil (bez ověření), 30. Červenec 2016 - 9:13

  „vlastníci za mě rozhodně nic neplatí“

  Paní Magdo,

  kdo za Vás tedy platí? Píšete zde opakovaně, že neplatíte ničeho.

  Vložil Janaa (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 14:36

  Paní Magda několik let neplatí zálohy za služby a neuznává jejich vyúčtování. Služby ale odebírá a SVJ přesto za tyto služby v celku platí i za Magdu. Magda ale tvrdí „vlastníci za mě rozhodně nic neplatí“.

  Kdo tedy ve skutečnosti platí za Magdu ?

  Vložil Anonymoussssss (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 14:52

  Jano, za Magdu přece neplatí nikdo! Magda to tu opakovaně hlásá a asi tomu i věří. Já bych ji navrhl na Nobelovu cenu za ekonomii: Jeden z množiny spoluvlastníků neplatí a přitom jsou služby zaplaceny dodavatelům, ale nikoliv z peněz poctivě platících spoluvlastníků a nikoliv z peněz Magdy.

  Vložil Ignác (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 15:10

  Paní Magdu 3 (za předpokladu, že se její přístup potvrdí) bych spíše viděl jako laureátku NC za fyziku, a to za fundamentální kognitivní kontribuci k lateralizaci elementární symetrie. To bude bomba!

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 15:44

  Vážení, je mi líto, pokud jste nepochopili, že vlastník platí za to, co je mu vyúčtováno. Až tedy najdete ve vyúčtování služby paní Magdy, pak teprve za Magdu ty služby zaplatíte.

  Je mi líto, že jste dosud nepochopili, že pokud není řádné vyúčtování, není pohledávka za vlastníkem. Pokud není pohledávka za vlastníkem, pak vlastník nic nedluží.

  Je mi líto, že stále nechápete kdo je s kým v právním vztahu. Pokud tedy jednou vlastníci něco zaplatí, budou to nevyúčtované služby a dluhy SVJ, které je neumí vyúčtovat.

  Ale jinak si zde stále melte svoje místo toho, aby jste začali přemýšlet nad tím, jak řádně vyúčtovat.

  Magda

  Vložil OMG (bez ověření), 25. Duben 2017 - 15:47

  PANE BOZE, TADY JE ZASE DISKUSE S VYCURANKEM… MAGDA ASI ZIJE V DOMNENI, ZE SVJ JE ZISKOVKA / RESPEKTIVE VYTVARI ZISK A PODNIKA / A PROTO MUZE PLATIT ZA NI… NEPOCHOPILA, ZE LIDI PLATI NAPR. DLOUHODOBE ZALOHY NA OPRAVY A TYTO JSOU NA UCTU SVJ, TAKZE KDYZ MAGDA / CHYTROLIN / NEUHRADI ZA ODEBRANE SLUZBY A STAVA SE PARAZITEM NA OSTATNICH V DOME, TAK SE KRATI CASTKA NA OPRAVY NEBO JINE, POKUD SE VYBIRAJI A NEVYUCTOVAVAJI. MYSLIM, ZE SE UZ BLYSKA NA LEPSI CASY A BUDE OPRAVEN TEN ZAKON, ZE NEPLATIC SI DAL VESELE ODEBIRA TEPLO, TEPLOU VODU, STUDENOU VODU, SPINI SCHODY, ZA KTERE UKLID PLATI JINI, POUZIVA VYTAH… A REHTA SE NA CELE KOLO…ALE KDO SE BUDE SMAT POSLEDNI SE JESTE UVIDI…ZACNE PLATIT VYHLASKA, ZE KDYZ MA DLUH NA ODEBRANYCH SLUZBACH, TAK SE MUZE ODPOJIT, JE-LI TO TECHNICKY MOZNE…A UZ TO VYMYSLELI NAPR. NA VODU…PROTAHNE SE TRUBKA TRUBKAMA PRES JEJI BYT A BUDE MIT RAZEM BYT BEZ VODY, TAKZE IV. KATEGORII…A TAKE TO MOZNA NEKDY UHRADI SI OSTATNI ZPATKY, POKUD BUDE MIT SVJ EXEKUCNI TITUL V RUCE, SICE TO BUDE TREBA ZA 5 LET, ALE PENALE Z PRODLENI SE NEZASTAVI AZ DO ZAPLACENI…UZ JE TAKOVYCH PRIPADU VIC, CO PRISLI O BYT… ZATIM SI MUZE CHYTRA MAGDA UZIVAT TECH SVYCH PAR SVESTEK…MISTO ABY SE SNAZILA POMOCT VYBORU A SESTAVIT NEJAKY PLAN OPRAV A TEDY AKTIVNE NECO PRO DUM UDELALA, TJ. PAK NEBUDE PLATIT NA NEURCITY UCEL… A NEBO TAHNOUT DO ROD. DOMU, KDE JI NATOTATA ODPOJI PLYNARNY A BUDE MUSET JIT NA ZIMU NA UBYTOVNU S UKRAJINCEMA A CIGANAMA :) A DOBRE JI TAK, PROTOZE TAKTO SE CHOVAJI JEN ASOCIALOVE A TZV. NEPRIZPUSOBIVI… RESP. TI, CO SI UMI PRIZPUSOBIT ZAKONY K OBRAZU SVEMU JAKO CIGANI

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 25. Duben 2017 - 18:33

  OMG, co to je „OMG“? Je to „Opilý MaGor“? Už ti tady něko řekl, aby nepsal tiskace že to není ke čtení. Něčemu si na tom nerozuměl? Jestli chceš nějak zvýraznit „produkt“ svých střev – což je ostatně všechno, co tady blekotáš – tak použij barvy jako Vlastík.

  Vložil !!! (bez ověření), 25. Duben 2017 - 20:54

  Co je to „Čmuchal“? Je to „cvičená opice“?

  Vložil Ignác (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 15:54

  Paní Magdo3,

  je Vám, prosím, známo, kdo za Vás hradí Vámi obebírané služby? Služby zjevně odebíráte, za Vámi odebrané služby nehradíte ničeho, jak jste zde již několikrát uvedla. Je to Váš běžný přístup k věci (např. při nakupování rohlíků nebo ponožek)?

  Máte z minula složeno na zálohách tolik (= přeplaceno), že to pokryje dodávku služeb v nynější době? Možné to je, ale zatím jste to nenapsala. Potom byste pochopitelně nedlužila ničeho a mohla čekat na řádné vyúčtování.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 16:15

  Pane Ignáci, všechny odebírané služby hradí SVJ a SVJ je musí vyúčtovat vlastníkům.

  V roce 2013 jsem reklamovala služby za rok 2012. Protože jsem neobdržela řádné vyúčtování, požádala jsem o vrácení nevyúčtovaných záloh. Po marném uplynutí lhůty jsem je započetla proti zálohám na rok 2013. Jelikož jsem neobdržela řádné vyúčtování za rok 2013 požádala jsem o vrácené nevyúčtovaných záloh a po marném uplynutí lhůty pro vrácení jsem je započetla proti zálohám na rok 2014 atd… Dále jsem SVJ vyúčtovala pár pokut. Takže dlužníkem je SVJ.

  Je zcela jedno, kolik mám předplaceno. Podstatné je, zda něco SVJ dlužím. To samé udělám PRE, pokud mi řádně nevyúčtuje zálohy. Zatím se to nikdy nestalo. Takže pane, stále čekám na řádné vyúčtování. A dokud ho nedostanu, tak nezaplatím. Snad je to nyní jasnější.

  Magda

  Vložil Pozorovatel, 26. Leden 2017 - 18:22

  No mohu Vám paní Magdo říct, že u mně už by jste byla v exekučním řízení. SVJ nemá žádné svoje peníze, má jen peníze vlastníků a pokud nějaký vyčůránek neplatí jako vy, poskytovatele služeb to nezajímá. Aby byla voda, musí být zaplaceno. Vymyslet si, že mne vyúčtování nestačí, abych nemusela platit, to by jste jela jak namydlený blesk. Ostatně nechte se zvolit do výboru, předsedkyní a vykonavejte svá vlastnická práva lépe přímo ve výkonné funkci.

  Vložil TN. (bez ověření), 26. Leden 2017 - 19:07

  U mne by asi paní Magda také byla v exekuci, ale my děláme plán, rozpočet a vyúčtování, tudíž soudím, že by paní Magda platila řádně a včas :-P

  Vložil Ignác (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 17:00

  „požádala jsem o vrácení nevyúčtovaných záloh“

  Chápu. Žádný vlastník u Vás neobdržel řádné vyúčtování. Žádný vlastník u Vás tak není povinen ničeho hradit a všichni vlastníci jsou oprávněni žádat vrácení nevyúčtovaných záloh a žádat pokuty podle § 13. Takto to nyní chápu.

  Ještě prosím o upřesnění. Požádala jste o vrácení nevyúčtovaných záloh na služby? Požádala jste o vrácení nevyúčtovaných záloh na správu? Požádala jste o vrácení nevyúčtovaných záloh, aniž byste upřesnila, zda žádáte o vrácení nevyúčtovaných záloh na služby či na správu? Dokážete rozlišit zálohy na služby od záloh na služby?

  Co když Vám společenství vlastníků (s několikaletým zpožděním) dodá řádné vyúčtování záloh. Uznáte toto dodatečné vyúčtování? Nebo budete trvat na vrácení Vámi uhrazených záloh, neboť zákonná lhůta pro dodání řádného vyúčtování už uplynula, a tak povinnost dodat řádné vyúčtování v zákonné lhůtě společenství vlastníků již (nikdy) nemůže splnit?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 17:26

  Samozřejmě, že každý vlastník mohl požádat o vrácení záloh. Pokud tak udělá více lidí, nebude mít SVJ peníze na služby a konečně budou muset členové výboru konat.

  Požádala jsem o vrácení nevyúčtovaných záloh. Zálohy na služby od záloh na služby rozlišit opravdu nedokážu.

  Dlouhodobé zálohy nehradím, neboť nevím na co jsou určené. S vyúčtováním služeb nemají nic společného. To ovšem náš výbor rozlišit neumí.

  V zákonné lhůtě mi SVJ vyúčtování nedodá, to ale nic nemění na tom, že běží promlčecí lhůta a že mi je může vyúčtovat i později. Pokud dostanu řádné vyúčtování, pak jsem rozhodnutá uhradit ho i po promlčecí lhůtě. Pokud se o vyúčtování bude rozhodovat u soudu, pak nechť si to uhradí ten, kdo spor prohraje.

  Magda

  Vložil Ignác (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 17:38

  Paní Magdo,

  ohledně služeb už je mi to zřejmé, děkuji za osvětlení.

  Náklady na správu společné věci ve smyslu § 1119 OZ hradíte? V jaké výši?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 18:20

  Náklady na správu míním hradit po jejich řádném schválení a vyúčtování. Prozatím se nic takového nestalo.

  Magda

  Vložil Novák (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 19:54

  Magdo,

  přece máte ve stanovách povinnost hradit měsíčně stanovené příspěvky na správu domu a pozemku. Hrazení příspěvků na správu nemáte ve stanovách podmíněno jejich vyúčtováním. Ani NOZ nepodmiňuje příspěvky na správu jejich vyúčtováním. Shromáždění schvaluje rozpočet, na základě kterého může být upravena výše příspěvků.

  Podle stanov teprve po skončení roku schvaluje shromáždění zprávu o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na schválení účetní závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku v souladu s ustanovením stanov.

  Je to tak, nebo snad to máte ve stanovách upraveno jinak?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 31. Červenec 2016 - 21:09

  Pane Nováku, naše nové stanovy jsou neurčitý kočkopes. Například si pletou dlouhodobou zálohu s příspěvkem na správu.

  Pravidla pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení její výše placené jednotlivými vlastníky:

  (1) Příspěvky na správu domu a pozemku, dále zálohy na úhradu za služby, popřípadě další platby podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o odpadech) platí členové společenství v částkách a v termínech dle usnesení shromáždění na účet společenství, nerozhodne-li shromáždění o placení na účet správce. (jenom upozorňuji, že žádné usnesení o příspěvcích na správu neexistuje)

  (2) Platby a zálohy se vypočítávají následovně:

  1. příspěvek na správu domu a pozemku jako násobek podlahové plochy bytu a výše příspěvku na 1 m2 schválené shromážděním
  2. zálohy na spotřebu teplé vody, studené vody a tepla dle výše domluvené se správcem tak, aby platba odpovídala předpokládané výši ročních nákladů na služby z předcházejícího zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku
  3. zálohy za služby spojené s užíváním bytu se vypočítávají dle charakteru služby, buď jako násobek stanovené částky a počtu osob užívajících bytovou jednotku, nebo jako poměrná část celkových nákladů, stejná pro každou jednotku.

  Ale rozpočet, který schvalujeme dle stanov zahrnuje 3 části: 1)hospodaření s dlouhodobou zálohou 2)náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy 3)výnosy

  Takže co vlastně platíme? Jaksi zmatené. Stanovy jsou v této věci nejasné a neurčité. Dle schvalovaného rozpočtu ovšem hradíme dlouhodobou zálohu. Náš rozpočet vypadá takto: dlouhodobá záloha: počáteční stav 2 miliony, tvorba 500 tisíc, čerpání 200 tis konečný stav 2,3 milionu. (pokud by někdo čekal, že budeme vědět na co je oněch 200 tisíc, tak se nedočká. Prý stačí uvést čerpání)

  Z toho vyvozuji, že nadále hradíme zálohy na správu domu podle § 15 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Výši těchto záloh si tedy určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.

  Takže, pokud vám je nyní jasné co máme platit a kolik to dělá, tak klobouk dolů. Já to tedy nevím.

  Magda

  Vložil Ignác (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 10:53

  počáteční stav 2 miliony, tvorba 500 tisíc, čerpání 200 tis konečný stav 2,3 milionu

  Problém je následující:

  (1) Pokud činí čerpání 200 tis. Kč a konečný stav 2,3 mil. Kč, potom je naspořeno na 11,5 roku dopředu. A to je špatně. SVJ neslouží takovémuto spoření. (Není uvedeno nic o tom, že by snad byla schválena akce v uvedené výši.)

  (2) Pokud činí tvorba 500 tis. Kč a čerpání 200 tis. Kč, potom se čerpá pouhých 0,4 tvorby. A to je špatně. SVJ neslouží takovémuto spoření. (Pod pojmem tvorba si představuji tvůřčí činnost, ale to je tady asi vedlejší.)

  Vložil Novák (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 9:00

  Magdo,

  nevidím zásadní problém v tom, že se v pravidlech hovoří o příspěvcích a v rozpočtu o dlouhodobých zálochách. Co zahrnuje čerpání uvedené v rozpočtu můžete zjistit bud ze zprávy o hospodaření, nebo z účetnictví. Podstatné je, že se ve stanovách uvádí, že se příspěvky nevypořádavají a převedou se do následujícího roku. Ještě podstatnější pro Vás je, že určitě máte ve stanovách povinnosti vlastníků a v nich uvedenu povinnost hradit měsíčně stanovené příspěvky na správu.

  Vaše úvaha, že „Z toho vyvozuji, že nadále hradíme zálohy na správu domu podle § 15 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů.“ je mylná. Podle ZoVB nehradíte už nic, ten byl zrušen, a nyní se řídíte NOZ a stanovami. Ostatně v úhradách nákladů na správu se v zásadě postupuje podle ZoVB i NOZ stejně.

  Úprava výše příspěvků na správu nemusí být shromážděním schvalována každoročně. Dokud se výše příspěvků nezmění, shromáždění novou výši neschvaluje, a úhrady vlastníků pokračují v nezměněné výši z předchozího období.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 9:55

  Pane Nováku, já tedy vidím zásadní rozdíl mezi příspěvkem a zálohou.

  Takže podle Vás hradím něco mezi příspěvkem a zálohou (je jedno co) na neurčitý účel a účel se dozvím při schvalování hospodaření, nebo z účetnictví. To tedy bůh chraň.

  Můžete mi dát prosím vědět, kde se v NOZ dočtu něco o hrazení záloh na správu, jako je tomu v ZoVB. Asi něco přehlížím.

  Nikdy jsem nenapsala, že shromáždění musí schvalovat výši příspěvků každý rok. Nemusí. U nás nikdy nic takového shromáždění neschválilo. Neexistuje žádné usnesení o určení výše PŘÍSPĚVKU na správu. Pokud je uvedeno ve stanovách, že jsem povinná hradit příspěvek na správu, ale není tam jasně určeno, jak se k výši příspěvku dojde a jak se schvaluje, jde o neurčité ustanovení podle kterého nelze postupovat a už vůbec nelze vykládat, jak se to zrovna hodí SVJ.

  A poslední věc, to že je ZoVB zrušen vůbec neznamená, že se jím neřídíme. Ale to je na úplně jinou debatu.

  I já na Vás mám otázku. Co tedy vlastník hradí? Hradí v našem případě podle pravidel příspěvek na správu, nebo hradí zálohu jak je uvedeno v rozpočtu? Bez toho se totiž na toto téma nedá relevantně diskutovat.

  Magda

  Vložil Dvořák (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 9:57

  A jaký vidíte rozdíl mezi příspěvkem a zálohou? Jak těmto termínům rozumíte?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 10:26

  Jde o dvě zcela odlišné platby. Přijatá záloha je závazkem SVJ vůči plátci a vyúčtuje se plátci, kdežto přijatý příspěvek není závazkem právnické osoby vůči plátci a nevyúčtuje se a pro příjemce je vlastním zdrojem.

  Zcela jinak se o obou položkách také účtuje. Platba má jiný účel, je zaúčtovaná na jiných účtech, hradí se dle jiných právních norem atd…

  Magda

  Vložil Novák (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 10:37

  Magda: „Přijatá záloha je závazkem SVJ vůči plátci a vyúčtuje se plátci“

  Dlouhodobá přijata záloha se vlastníkovi vyúčtovat nemusí, přijaté zálohy se průběžně čerpají, průběžně se o tomto čerpání účtuje a závazky SVJ vůči vlastníkům se tak průběžně snižují.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 11:39

  Pane Nováku, dle čeho soudíte, že se záloha nemusí vyúčtovat?

  Přijetím zálohy vzniká závazek SVJ vůči plátci a ten musí v účetnictví být takto veden až do konečného vypořádání. U krátkodobých záloh následuje vyúčtování a vypořádání minimálně jednou ročně. U dlouhodobých záloh následuje vyúčtování a vypořádání zpravidla po dodávce sjednaného plnění, případně po tom, co odpadne důvod, ke kterému byla záloha vybírána.

  Tvrzení, že účetní jednotce nevzniká s přijetím zálohy účetní závazek a právní povinnost tuto zálohu s plátcem vyúčtovat a vypořádat je nepravdivé.

  Magda

  Vložil Novák (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 12:13

  SVJ mají obvykle ve stanovách uvedeno, že se nevyčerpané dlouhodobé zálohy s vlastníky nevypořadají, ale převedou se vždy do následujícího roku. To umožňuje i NOZ.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 1. Srpen 2016 - 13:02

  Pane Nováku, vypořádání a vyúčtování jsou dvě odlišné věci.

  Pokud vím, tak NOZ ani nepředvídá, že by SVJ mělo nějaké zálohy na správu vybírat. Tvrdíte li něco jiného, tak zde prosím uveďte §.

  To že se nevypořádá dlouhodobá záloha v běžném roce ještě neznamená, že se může vybírat na neurčitý účel a že se nevyúčtuje. A neznamená to ani to, že se musí vybírat. Například v našich úžasných nových stanovách není o povinnosti hradit dlouhodobé zálohy ani slovo (víte, naše SVJ se snažilo schválit stanovy podle NOZ a tam o dlouhodobé zaloze nic není :-)). Ale SVJ je chce stále vybírat.

  Je to velmi smutný příběh. SVJ ví, že má za člena prudiče jménem Magda, která je tak drzá, že chce vědět za co platí a chce si ty náklady také předem schválit. SVJ hradí právníkům za právní služby statisíce korun. A přesto všechno není schopno vyprodukovat stanovy, které mají hlavu a patu. A to ani tehdy, pokud na ty bláboly upozorňuji. Naše stanovy v předmětu činnosti nemají vůbec uvedeno, jaké služby pro vlastníky zajišťuje. Takže služby zajišťuje na černo. Naše SVJ má problémy s tím, co vlastně vybírá od vlastníků, ale do stanov takovou povinnost srozumitelně neuvede. A neuvede ani srozumitelná pravidla, jak určí výše příspěvku či zálohy na správu.

  Na všechny tyto a další nesrovnalosti ve stanovách jsem upozorňovala před jejich schválením. Marně. Takže co nyní říci. Snad jenom: dobře jim tak! Je to nekompetentnost, arogance a hloupost členů výboru a naprostá lhostejnost ostatních členů SVJ, kteří jako ovce zvedají ruce a neví proč.

  Magda

  Vložil Novák (bez ověření), 2. Srpen 2016 - 10:52

  Magda: „Pokud vím, tak NOZ ani nepředvídá, že by SVJ mělo nějaké zálohy na správu vybírat. Tvrdíte li něco jiného, tak zde prosím uveďte §.“

  Obecně je možnost použití záloh při úhradách natolik samozřejmá věc, že není třeba, aby byla v NOZ upravena. NOZ nemůže řešit kdejakou podrobnost a ani to nepovažuje za potřebné a ponechává vybírání či nevybírání záloh na rozhodnutí zainterosovaných stran. V případě SVJ však přesto na možnost vybírání záloh na správu právní předpisy pamatují. NOZ pověřil vládu zmocňovacím ustanovením v § 1222 vydáním prováděcího právního předpisu ke stanovení podrobností o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Vláda tak učinila NV č. 366/2013, která se tak stalo součástí právní úpravy „bytového spoluvlastnictví“. V § 8 NV se uvádí:
  „Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku…“

  Co se týká vyúčtování příspěvků na správu, tak v tomto případě právní úprava explicitní definici pojmu vyúčtování příspěvků na správu neobsahuje (tvrdíte-li opak, uveďte příslušné ustanovení zákona). Tzn., že za vyúčtování lze považovat celkové vyúčtování nákladů na správu za celý dům, nebo až na každého jednotlivého vlastníka podle úpravy přijaté ve stanovách.

  K podrobnostem ve Vašem SVJ se lze těžko vyjadřovat, pokud neznáme přesný obsah stanov a argumenty protistrany tj. zástupců SVJ a vyjádření soudu z právě probíhajících soudů, které s SVJ vedete. Až zde zveřejníte soudní rozhodnutí, lze se k těmto záležitostem vyjádřit objektivněji.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 2. Srpen 2016 - 12:21

  Pane Nováku, přiznám se že netuším, co svým příspěvkem chcete sdělit.

  Použít zálohy je samozřejmá věc :-). To máte pravdu. K tomu nepotřebujete ani žádnou vyhlášku. Já jsem přeci nikdy nenapsala, že SVJ nemůže vybírat zálohy. SVJ může zálohy vybírat na základě smlouvy. A stanovy jistě jsou takovou smlouvou.

  Tak si to tedy ujasněme. Aby SVJ mohlo vybírat zálohy od vlastníků, musí být ve stanovách taková povinnost uvedená. Protože povinnost vlastníkovi může být uložena na základě zákona, nebo stanov. Dále stanovy musí povinně obsahovat pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek (§1200 g)).

  V mém případě nemám ve stanovách povinnost hradit zálohy na správy. Co se týká úhrad, je v povinnostech vlastníka uvedeno toto:

  1. hradit stanovené zálohy na úhradu cen služeb a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování,
  2. přispívat na správu domu a pozemku; v případě prodlení s těmito platbami je povinen zaplatit sankci dle platných předpisů

  Nikde není nic o povinnosti hradit zálohy na správu.

  Ještě bych chtěla uvést, že si v žádném případě nemyslím, že vytvářet rezervu na budoucí opravy je špatně. Naopak. Je to více než žádoucí. Možná bych i přehlídla, že takovou povinnost ve stanovách nemám. Co ale rozhodně nepřehlédnu je, že netuším, na co SVJ zálou vybírá. Až se schválí plán oprav, ze kterého bude zřejmé, že se za 10 let bude opravovat střecha, která bude stát 500 tisíc, budu s radostí skládat alikvotní část na tuto střechu. Ale také bych ráda aby nám,až za 5 let střecha uletí a pojišťovna nám zaplatí novou, byla složená částka vrácena, nebo byla použit jako záloha na jinou schválenou akci. Nevím jak vy, ale má zkušenost je taková, že u nás se vybírá záloha na neurčitý účel a výbor si z ní hradí co uzná za vhodné, aniž by potřeboval schválení vlastníků. A nebudu hradit rozmary našeho výboru. Schválit rozpočet: tvorba dlouhodobé zálohy 500 tis a čerpání 200 tis bez dalšího mluví samo za sebe.

  Dle znění našich stanov tedy „musím“ hradit zálohy na služby a „musím“ přispívat na správu domu a pozemku. Pokud mi tedy SVJ vyúčtuje správu a půjde o schválené položky, samozřejmě je uhradím.

  K podrobnostem v našem SVJ se nevyjadřujte. I když já měla dojem, že ho znáte a víte jak vypadají naše stanovy.

  Magda

  Vložil Dejvická, 2. Srpen 2016 - 11:48

  Pane Nováku, tak já to zkopíruji i pod Váš příspěvek…

  Do působnosti shromáždění patří:…

  § 1208 písm. d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

  Jak byste chtěl vypořádat nevyčerpané příspěvky, když by nebylo prováděno průběžně jejich vyúčtování?

  A mimo jiného existuje i názor…: že by se nevyčerpaný příspěvek stal vlastním zdrojem SVJ. Převod nevyčerpaného příspěvku by byl dar ze strany vlastníků → a ten by byl zatížený daní z příjmů.

  K tomu by patrně věděla daleko více paní N. Klainová, v této problematice se orientuje i Pavel.

  Ono je ale otázkou, co si Vy představujete pod pojmem zálohový příspěvek na správu. I v tom je možná problém, protože znám SVJ, kde vše kromě společné elektro, topení a vody takzvaně házejí do jednoho pytle.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".