AML a evidence skutečného majitele v neveřejném rejstříku

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 0:04 ::

Zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících od 1.1.2018 rozšíří veřejné rejstříky o neveřejný rejstřík ve kterém budou vedeni „skuteční majitelé“ společností.

Podle zákona č. 368/2016 Sb. ČÁST PRVNÍ článek II/10:

„10. Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku oznámí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rejstříkovému soudu údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118e zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ostatní zapsané právnické osoby oznámí údaje o skutečném vlastníkovi podle § 118f zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

V praxi to znamená, že BD by měla do 1 roku a SVJ do 3 let zapsat skutečné majitele BD resp. SVJ do neveřejného rejstříku.

Kdo je „skutečným majitelem“ je podle zákona číslo 253/2008 Sb. (AML) pro účely tohoto zákona uvedeno v § 4/4.

U BD je to fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.

U SVJ je to fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.

Pro účely AML se tedy za „skutečného majitele“ budou u drtivé většiny BD a SVJ považovat a do neveřejného rejstříku zapisovat členové statutárního orgánu.

Za nezapsání hrozí až 100 000 Kč případně zrušení společnosti.

Zápis má být zpoplatněn.

Hezký den!

Aktualizace: opraven název článku z I/10 na správný II/10

  • AML zákon
  • ESM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Horká (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 15:34

Pojem „skutečný majitel“ znamená, že rovněž existuje majitel jiný než skutečný. Kdo jím je?

Zákonodárce rozlišuje vlastníka a majitele.

Vložil Smutný (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 17:45

Pavle,

ta vaše informace, že zápis má být zpoplatněn se týká pouze obchodního rejstříku (podnikatelů). SVJ se tedy netýká a zbytečně jste vyvolal řadu rozhořčených komentářů.

§11(9)a) zákona č. 594/1991 Sb. ve znění od 1.1.2018:

Od poplatku se dále osvobozuje úkon soudu spočívající v zápisu údajů o skutečném majiteli do evidence údajů o skutečném majiteli podle § 118h zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, jde-li o“

„a) zápis údajů o skutečném majiteli právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, nebo jeho změny,“

Vložil NN (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 22:38

Smutný, neměl jste na mysli zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů?

Zdar

Vložil Smutný (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 11:26

Ano, je to tak. Děkuji za opravu.

Vložil NN (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 14:36

V pohodě, nic se přece neděje.......­.............­..

Zdar

Vložil AML (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 16:54

Nevím, zda je to pravda,ale četl jsem, že: Korporace zapsané před 1.1.2018 budou při zápisu skutečného majitele osvobozeny od soudního poplatku pro tento zápis, a to ve lhůtě jednoho roku od účinnosti této novely. To by znamenalo zapsat se ještě letos ???

Vložil Smutný (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 18:14

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 368/2016 Sb. Čl. XIII

„Osoby zapsané do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se osvobozují od poplatku za zápis údajů o skutečném majiteli po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Jak jsem už uvedl, SVJ jsou osvobozena napořád. Osoby zapsané do obchodního rejstříku budou osvobozena pod dobu 1 roku. Zapisovat do evidence skutečného majitele v neveřejném rejstříku před r. 2018 ještě ani nemůžete. Prostě až zákon nabude účinnosti tak budou osoby zapsané do obchodního resjřiku pod dobu 1 roku od zápisu do evidence skutečného majitele osvobozeni.

Vložil dotaz (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 17:17

Kdo je skutečným majitelem SVJ?

Vložil TN. (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 18:13

Skutečným majitelem SVJ je SBD.

Vložil JaVa, 11. Prosinec 2017 - 19:31

Chtělo by to trošku upřesnit.

Nejprve dům patřil LBD- Lidovému bytovému družstvu, založenému již v 60 letech.Zapsáno v KN, jako „skutečný“vlastník.

To se v 70 transformovalo na SBD-Stavební bytové družstvo,kterému tento bytový,rovněž patřil.Zapsáno v KN,jako „skutečný“vlastník.

ZOVB-72/1994 Sb.,resp. 103/2000 Sb.,zařídil vznik Společenství vlastníků bytových jednotek.Stejný dům, přešel do spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek,podle velikosti jejich podílu na společných částech domu a pozemku.Zápsáni v KN,jako „skuteční“vlas­tníci.Právnic­ká osoba SVJ, zapsána v RS.

Nyní, pokud vlastní původní vlastník, stále stejného bytového domu-SBD, více jak 25 % a je členem statutárního orgánu,bude na základě novely z.č.304/2016 Sb.,zapsáno do dalšího rejstříku, jako „skutečný“ vlastník,opět „SBD“.

Pravdou sice je,že je to pouze v rámci tohoto zákona,ale nejsem si jist,že to všichni „dlouholetí činitelé SBD“,budou takto chápat.

O tom,že to zřejmě vůbec nepochopí, řadoví členové SVJ,nemluvě.

Vítejte v Kocourkově.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil Smutý (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 19:37

Řadoví členové SVJ ve výpisu z rejstříku žádné skutečné majitele zapsané v neveřejném rejstříku skutečných majitelů vůbec nenajdou, protože uvedený neveřejný rejstřík nebude veřejně přístupný.

Vložil Smutný (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 14:52

DZ k § 118f zákona č. 368/2016 Sb. ve znění k 1.1.2018:

„Navrhované ustanovení zavádí úplnou neveřejnost údajů o skutečném majiteli. Navrhuje se tyto informace neuvádět v opisu z veřejného rejstříku ani neuveřejňovat. Účel evidence skutečných majitelů je třeba vnímat ve vztahu k účelu AML zákona, zejména jako jeden z využitelných nástrojů v rámci komplexních postupů směřujících k předcházením zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Sledování tohoto účelu, stejně jako transponovaná IV. AML směrnice, nevyžadují veřejnost údajů o skutečném majiteli. Navíc je třeba zopakovat, že evidence skutečných majitelů není veřejným rejstříkem. Není legitimní důvod zveřejňovat ani osobní údaje, ani údaje specifikující vztah skutečného majitele k dané právnické osobě, respektive svěřenskému fondu. Tyto informace jsou pro zapisovanou osobu značně citlivé a ve vztahu k transpozici směrnice by bylo zcela nepřiměřené je zveřejňovat.“

Vložil asi tak (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 14:57

Ať tam šoupněte jaký chcete paragraf, tak majitelem svj není ani statutární orgán, ani jeho členové, ani předseda, ani vlastníci jednotek.

Vložil Smutný (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 15:13
Vložil NN (bez ověření), 12. Prosinec 2017 - 20:13

Máte něco společného s prezidentem Česko-izraelské smíšení obchodní komory Pavlem Smutným?

Zdar

Vložil Smutný (bez ověření), 13. Prosinec 2017 - 18:41

Tak vzdělaný a moudrý člověk jako JUDr. Pavel Smutný opravdu nejsem.

Vložil Pamětník (bez ověření), 13. Prosinec 2017 - 23:42

Pavla Smutného znám jako předsedu Socialistického svazu mládaže Univerzity Karlovy. Jo, to byly časy.

Vložil Horká (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 22:10

„Řadoví členové SVJ ve výpisu z rejstříku žádné skutečné majitele zapsané v neveřejném rejstříku skutečných majitelů vůbec nenajdou, protože uvedený neveřejný rejstřík nebude veřejně přístupný.“

Členové si výpis z neveřejného rejstříku vyžádají od SVJ.

Vložil RD (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 21:26

Stále mi nedává smysl, proč by SVJ mělo spadat pod směrnici, jejímž cílem je boj proti výnosu z trestné činnosti. Že tam spadají i neziskovky bych chápal, peníze se tam mohou ulévat a praví vlastníci ukrývat za nastrčené figury. SVJ je sice právnická osoba, ale nepodnikající a “pravými majiteli” jsou všichni vlastnící byt. jednotek v domě. Proč by to měli být jen členové statutárního orgánu? To nemá logiku. V Bruselu však nejsou všichni hloupí, jak se rádo u nás píše a podobný nesmysl určitě na mysli neměli. Mimoto jak již bylo psáno, evropská směrnice je právní předpis, který se transponuje do národního práva místním právním předpisem. Takže nesmysl může snadno vzniknout doma. Že je údajně v dův. zprávě zmiňováno SVJ také není právně závazné. Rada pro zvídavé, každý občan se může obrátit s dotazem i na Evropskou komisi s žádostí o vysvětlení zmiňované směrnice.

Vložil TN. (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 23:17

Logiku to nemá, ale setkal jsem se s SVJ, kde předseda výboru začal vykupovat byty, trvalo mu to 15 let, ale dnes má okolo 70 % bytů. Jakmile v jednom momentě získal i díky plným mocem polovinu hlasů, extrémně nadsadil fond oprav (úplně nesmyslně asi na 6000 Kč měsíčně), čímž spustil další prodeje bytů a úprk vlastníků. Důchodcům to prý proplácí sociálka (?!). Nutno říct, že dům nadstandardně opravil, na střeše má sluneční panely na elektřinu a ohřev, na které získal poloviční dotaci, vlastní kotelnu, moderní výtahy a náklady na provoz jsou nula nula nic. V SVJ je zaměstnán, svoje byty pronajímá a všechno to platí sociálka.

Vložil JaVa, 10. Prosinec 2017 - 17:05

Děkuji za info pane Pavel.Je neskutečné, čím se ti naši mocipáni z EU zabývají a jak se nestydí svým euro občanům ukázat,za co vlastně berou, ty nehorázné peníze.

Přeji hezký večer. JaVa

Vložil Smutný (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 13:03

JaVa, o tom zákoně víte prd. Napřed si přečtěte důvodovou zprávu k zákonu, abyste pochopil, proč je tento zákon prospěšný.

Vložil abce (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 13:55

Vy o tom víte prd, Smutný. Ten zákon je pouze proto, aby vybíral daně (peníze za zápis) od obyčejných lidí, protože od těch je vždycky dostane. Od těch v daňových rájích nedostaně ani vindru. Důvodová zpráva toho snese.

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 17:40

JaVo,

díky.

Já jen uvádím, co je v zákonech se záměrem minimalizovat možné škody ať už pro BD/SVJ či jejich statutáry.

To v žádném případě neznamená, že bych s tím souhlasil.

Ale jedná se o novinku od 1.1.2018 podlé­hající sankci a tak to třeba někomu pomůže.

Hezký den!

Pavel

Vložil tep (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 13:38

S nápadem Pavla zapisovat do AML statutáře kategoricky nesouhlasím! Zapisoval by se tam nepravdivý údaj! Napsal bych do rejstříku odkaz, že skuteční vlastníci jsou zapsaní v KN s odkazem na příslušnou stránku. Žádná směrnice nemůže nikoho nutit zapisovat do AML nepravdivé informace! Pochybuji, že by lhát vyžadovala evropská směrnice! Myslím si, že tu směrnici někdo švejkovsky interpretuje v tuzemsku. A požadujme po svých zvolených poslancích, ať ten tuzemský nesmysl řeší v centru a neotravují lidi v SVJ s nesmysly. Strašit s pokutami dokáže každý trouba: Minulá sněmovna odhlasovala, že pokud lékař po 1.1.2018 napíše papírový recept jako dosud, může dostat pokutu 2 miliony Kč. Když porovnám závažnost přestupku doktora proti zákonu (píše recept pro nemocného člověka), tak za uvedení nepravdivých údajů do AML by v sankcích mělo být přinejmenším doživotí… To by tak odpovídalo tuzemským zvyklostem!

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 14:03

tep,

zbytečně se rozčilujete. Není to můj nápad ani nám to nenařizuje směrnice AML, ale zákon č. 253/2008 Sb.

Velmi srozumitelně to bylo vysvětleno zde:

"Vložil Mudr. (bez ověření), 10. Prosinec 2017 – 11:59 Citovaný zákon uvádí, že skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí…

Tzn., že jde pouze terminus technicus označující jazykový výraz, který má v citovaném zákoně vymezený význam jen pro účel tohoto zákona, který může být odlišný od základního a obecného významu."

Berte to třeba tak, že do neveřejného rejstříku se zapíše „údaj“. Tímto „údajem“ potom „U SVJ je to fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.“

U SVJ, spolků, nadací, církví a ostatních neziskovek je pojem „skutečný majitel“ použitý velmi nevhodně. Ale konstatovat to je tak celé, co se s tím dá dělat.

Pokud to bude někdo z cca 60 tisíc SVJ ignorovat, tak jsou připraveny sankce.

Tím že o tom zde píšu zdaleka neznamená, že s tím souhlasím. Pouze informuji ty, kteří chtějí být informováni.

Hezký den!

Pavel

Vložil tep (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 12:36

Jde mi o efektivitu státní správy. Už se někdy někomu v minulosti podařila legalizace výnosů z trestné činnosti přes SVJ? A jak? V registru SVJ jsou vedeni statutáři a jsou tam nyní ukládány i účetní závěrky SVJ. Všechny potřebné informace proti legalizaci výnosů z trestné činnosti přes SVJ už snad stát nyní z SVJ má!

Pokud stát chce mít mocí mermo duplicitně vedené údaje (nyní dostupné v rejstříku SVJ) v dalším registru, jehož údaje jsou běžným lidem nedostupné, tak ať si je pořídí automaticky sám a neotravuje s tím statutáře v SVJ! Od toho je přece elektronizace státní správy, která má naopak multiplicitám ve vedení evidencí zabránit! Vadný je tedy zákon č. 253/2008 Sb. a jeho opravu ať řeší státní správa!

Vložil TN. (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 15:38

Zajímalo by mě, kdo je skutečný majitel SČMBD, Českého svazu ochránců přírody, Junáka nebo Českého olympijského výboru…

Vložil Horká (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 16:36

„Zajímalo by mě, kdo je skutečný majitel SČMBD, Českého svazu ochránců přírody, Junáka nebo Českého olympijského výboru…“

To právě poplyne z onoho neveřejného rejstříku, do něhož přístup nemáte.

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 16:05

TN.,

pro účely AML jsou „skutečnými majiteli“ členové statutárního orgánu těchto organizací.

Vyplývá to z § 4/4 zákona č. 253/2008 Sb.

Je to jen a pouze pro účely AML a „skutečné majitele“ dávám do uvozovek.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 16:29

Právnickou osobou je i kraj nebo církev, ty mají také skutečného majitele? Nebo je to čeká až při nějaké budoucí novele?

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 17:45

TN.,

kraj není v § 4/4 zákona č. 253/2008 Sb. uveden. Podle mého názoru ani nikdy nebude uveden, protože se předpokládá, že na kraji se nepravosti ve smyslu AML nedějí.

Církve jsou výslovně uvedeny spolu se spolky a SVJ v § 4/4/b a tak mají plnit to, co přikazuje zákon. Církve podle svého uspořádání zapíšou patriarchu či arcibiskupa či jinou osobu podle § 4/4/b/3.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 18:08

Jako věřící bych asi protestoval, že majitelem církve je arcibiskup. Ale chápu, že v ateistické společnosti je to vlastně jedno. Studuji historii spolkového práva, NOZ a ZoVR považuji za předstupeň budování totalitní budoucnosti, jak si ji představují autoři dystopických a sci-fi románů.

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 18:29

TN.,

přece nejde o majitele, ale o termín „skutečný majitel“.

Domnívám se, že již bylo vysvětleno zde:

"Vložil Mudr. (bez ověření), 10. Prosinec 2017 – 11:59 Citovaný zákon uvádí, že skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí…

Tzn., že jde pouze terminus technicus označující jazykový výraz, který má v citovaném zákoně vymezený význam jen pro účel tohoto zákona, který může být odlišný od základního a obecného významu."

V každém případě zákon byl schválen, platí a od 1.1.2018 bude účinný.

Netvrdím že se jedná o dobrý zákon, pouze upozorňuji na jeho existenci.

Hezký den!

Pavel

Vložil rejstřík (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 16:32

Zatím nemají, ale budou mít. Třeba nějaký budoucí knížepán, nebo snad krajepán? už čeká.....

Vložil zdravý rozum (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 16:10

A co na to říká zdravý rozum? Nic? Nic, vůbec nic. Ani se nechytá.

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 18:00

zdravý rozume,

pokud připustíme, že FATF (Finanční akční výbor zřízený skupinou G8 v roce 1989 původně k potírání praní špinavých peněz) a jeho Doporučení mají nějaký smysl, tak mají smysl u obchodních korporací.

Nicméně jak je zvykem, tak aby nebyl nikdo náhodou vynechán, tak se povinnosti uvalily i na neziskovky tyto církev či SVJ.

Jistě máte svého poslance a senátora a tak se jich můžete na zdravý rozum optat.

Já pouze sděluji informace, které asi nejsou všeobecně známé.

Hezký den!

Pavel

Vložil rejstřík (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 9:41

Rádi by věděli, kdo je skutečným vlastníkem firem na Bahamách a jiných rájích. To stejně nezjistí, a tak budou buzerovat „firmu“ SVJ a tahat z nás prachy za nesmyslný zápis a jeho změny do toho utajeného rejstříku. SVJ je zde, svj nikam neuteče a nemůže se nijak bránit. Tak se budou hojit na těch obyčených lidech, kteří za nic nemůžou a taky to nemůžou nijak změnit ani ovlivnit.A tak budou platit. Jak jinak v Čekistánu. Je nutné vymyslet si vlastníka SVJ. A pak za nějaký čas někdo usoudí, že vlastník musí platit daně.

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 9:59

rejstříku,

souhlasím s Vámi. Ale to je tak vše, co s tím mohu dělat.

Ale nevymyslela to zdejší vrchnost, ale stanovil tak Brusel v AML směrnici.

Na tom mi připadá neuvěřitelné, že do Evropy pozve nejmenovaná svazačka miliony imigrantů mezi nimiž budou podle tajných služeb tisíce teroristů a potom se vymýšlí buzerace na domorodé obyvatelstvo, aby se snížila možnost terorismu.

Hezký den!

Pavel

Vložil tep (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 13:23

Já bych řekl,že to domordovala zase Praha. Pochybuji, že by ve směrnici z Bruselu byla zmínka o SVJ – naší tuzemské specialitě, kterou ignoroval v přechodných ustanoveních dokonce i NOZ! Kdyby to v NOZ zavinil Brusel, to by bylo randálu. Každá směrnice se má přepracovat na tuzemské podmínky a navíc se směrnice měla a mohla připomínkovat, než vznikla. A i směrnice se dá novelizovat. Ptejte se v Praze, kdo za to může!

Vložil Krátký (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 14:18

Napsal jste:

„zmínka o SVJ – naší tuzemské specialitě, kterou ignoroval v přechodných ustanoveních dokonce i NOZ!“

Výtka o chybějících přechodných ustanoveních v NOZ v souvislosti s SVJ opakovaně prezentovaná diskutujícím „lake“ už byla odmítnuta a uvedena na pravou míru v judikátu 7 Cmo 315/2015:

Cituji z judikátu:

„Ohledně poukazu žalobkyně-odvolatelky na absenci paralely mezi úpravou nadací, resp. dalších právnických osob, a SVJ, tedy na to, že pokud by zákonodárce výslovně chtěl, aby se SVJ vzniklá před 1. 1. 2014 řídila novými právními předpisy, především ObčZ, pak toto stanovil výslovně (jako u nadací či dalších právnických osob), je odvolací soud zajedno s názorem žalovaného vyjádřeným v jeho vyjádření k odvolání žalobkyně. Skutečným důvodem, proč bylo přistoupeno k úpravě v § 3049 ObčZ, byla potřeba rozlišovat kategorii nadací vzniklých před 1. 1. 2014 na straně jedné a kategorii nadací založených pořízením pro případ smrti na straně druhé. To, že se práva a povinnosti obecně prospěšných společností i nadále řídí dosavadními právními předpisy, tedy i zrušeným zákonem č. 248/1995 Sb. a zákonem č. 208/2002 Sb. (viz § 3080 bod 163 a 164 ObčZ), podle výslovného § 3050 ObčZ je dáno právě tím, že nově, tedy od 1. 1. 2014, obecně prospěšné společnosti již dle řečených zrušených právních předpisů nemohou být zakládány, resp. ani nemohou vznikat, nicméně již vzniklé obecně prospěšné společnosti pokračují dále ve své právní existenci právě podle původních právních předpisů (ObčZ je totiž na rozdíl od SVJ neupravuje). Logika právní úpravy přechodných ustanovení týkajících se právnických osob (§ 3041 – 3053 ObčZ) je tedy taková, že není-li dále stanoveno něco jiného, řídí se právní povaha právnických osob upravených ObčZ tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti. Jiná právní úprava u SVJ vymíněna výše řečenými zákonnými ustanoveními není, pročež je třeba SVJ vzniklá do 31. 12. 2013 považovat za SVJ řídící se nadále ObčZ. To ostatně též plyne z toho, že BytZ byl k 1. 1. 2014 zrušen (viz § 3080 body 60, 61 a 62 ObčZ) a zrušeným zákonem se nemůže právní režim existující právnické osoby nadále řídit, ledaže by to zákon výslovně stanovil (jak to činí např. § 3050 ObčZ pro obecné prospěšné společnosti). Potud totiž nelze vycházet ze systematiky všech přechodných ustanovení, tedy celého dílu 1 hlavy II ObčZ, leč z přechodných ustanovení dopadajících speciálně na právnické osoby (viz § 3041 – 3053 ObčZ). Potud byl tedy systematicky srovnávací přístup odvolatelky chybný.“

Vložil Čmuchal (bez ověření), 11. Prosinec 2017 - 16:23

„7 Cmo 315/2015“ je odvolání a ne „judikát“, ty trumpeto…

Já taky poskytnu informaci a nejen „pravé míře“ (krátkému trollovi):
odvolání „7 Cmo 315/2015“ nyní postoupilo k NS a je v „dovolání“. Takže teprve až skončí, zjistíme zda bláboly psychouše JUDra H., budou nadále sui generis „zákon sám“…

Vložil rejstřík (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 11:22

To nejsou migranti, to jsou nájezdníci. Vše je systematicky organizované.

Vložil Zdenek 22, 10. Prosinec 2017 - 10:40

Pane Pavle,

nechci s vámi polemizovat nad smysluplností předmětné změny zákona „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“. Je bych vás rád upozornil na tom, že vámi zmiňovaný terorismus se týká tohoto zákona až na druhém místě a zákon se týká také (a zejména) „výnosů z trestné činnosti“.

Vložil Pavel, 10. Prosinec 2017 - 11:15

Zdenku,

nemusíte mne upozorňovat na to, jak se jmenuje zákon č. 253/2008 Sb. S tímto zákonem pracuji již od jeho účinnosti tj. od 1.9.2008.

Dovolím si doporučit něco z literatury, např.

  • Katolická, M., Béreš, J. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 248 str.
  • Metodický č. 3, Zjišťování skutečného majitele povinnými osobami, Finanční analytický úřad, č.j.: FAU-30944/2017/03

Hezký den!

Pavel

Vložil rejstřík (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 11:41

Co se týče svj je to pouze povinný podvod, nic víc. Stat. orgán není žádným, natož tak skutečným, ale ani fiktivním majitelem svj. SVJ je „skutečně místem“, kde se legalizje trestná činnost. Tak to je myšlenka století. Jen na ně, na svj, ať mají, co si zaslouží. Hurá na ně.

Vložil Mudr. (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 11:59

Citovaný zákon uvádí, že skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí…

Tzn., že jde pouze terminus technicus označující jazykový výraz, který má v citovaném zákoně vymezený význam jen pro účel tohoto zákona, který může být odlišný od základního a obecného významu.

Vložil rejstřík (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 13:00

Zcela jistě, pro účely nějakého zákona může být majitelem svj dokonce i Ferda Mravenec. Proč ne. Ovšem otázka, k čemu je to dobré, zůstává nezodpovězena.

Vložil Čmuchal (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 3:14
Jen tolik:
zák. 368/2016
Právnická osoba zapsaná do OBCHODNÍHO rejstříku oznámí …
zák. 304/2013
Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík“) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, OBCHODNÍ rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností

Smeč: mno, je sice možné, že BD něco musí, ale že by totéž musela i SVJ?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".