§ 731/2 ZOK 100%??

Vložil Pavel, 9. Červen 2014 - 15:03 ::

Před časem jsem zde uvedl, že § 731/2 ZOK není možné vykládat tak, že bude platit ihned po 1.1.2014, ale že bude platit, až se do stanov začlení problematika uvedená v § 731/1 ZOK.

§ 731/2 totiž vyžaduje 100% souhlas se změnou stanov. To je u velkých družstev nereálné.

Notáři ale mají jiný názor, bojí se o razítko a tak odmítají menší než 100% souhlas.

Svazy bytových družstev oslovily Notářskou komoru, ale moc nadějí tomu nedávám.

http://www.pravnigramotnost.cz/…vj-v-r-2014/

Menší plzeňský paskvil je zkrátka paskvil stejný jako větší plzeňský paskvil.

Naštěstí se chystá novela a tak cca 10 000 bytových družstev doufá, že se jednak sníží nesmyslné kvorum 100%, které není možné u BD o desítkách či stovkách členů splnit, a že se posune hranice, do kdy se musí stanovy upravit.

U soudu by nemohla projít nesmyslná povinnost 100% u velkých BD. Např. BD, které mají 1001 a více bytů je 90 (údaj za rok 2011), z toho je 12 BD, které mají 5001 bytů a více. Už vidím soudce, jak je za nesplnění podmínky novely stanov do 1.7.2014 ruší a nařizuje likvidaci.

Buď je špatný § 731/2 ZOK, nebo jeho výklad, ale nejrychlejší způsob nápravy je novela.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Tester (bez ověření), 11. Červen 2014 - 11:55

  Vidím dvě možnosti:

  1. Pokud proběhla členská schůze schvalující změnu do 31.12.2013, proběhla podle Obch. zákoníku a původních stanov družstva.(tzn. nebyl nutný 100% souhlas, ale to co bylo v původních stanovách)
  2. Pokud proběhla ČS po 1.1.2014 a neměnila skutečnosti uvedené v odst.1 par. 731 ZOK, rovněž lze vyvodit, že není potřeba 100% souhlasu, ale počtu hlasů dle původních stanov.

  Otázkou je co se rozumí zejména bodem b) odst.1 par 731, co to je podrobnější úprava práv a povinností člena družstva.

  Další otázkou je co se rozumí pod pojmem 100% souhlas členů družstva. Postačuje písemný souhlas všech členů družstva s ověřenými podpisy, že souhlasí se změnou stanov, který předsedající ČS předloží ČS a stane se součástí zápisu z ČS?

  Lze provést výše uvedené dodatečně? Tzn. pokud podle původních stanov schválil dostatečný počet členů družstva a dodatečně bude získán písemný souhlas všech členů družstva se změnou stanov?

  Vložil Tester (bez ověření), 11. Červen 2014 - 12:10

  Ještě jedna poznámka, 100% účast členů družstva na ČS se nikde v ZOK nevyžaduje. Je vyžadován jak jsem uvedl 100% souhlas členů družstva, ale forma souhlasu není stanovena.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".