§4c, §4h a §4j - definice kruhem

Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 23:44 ::

c) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou stavebně určeny k jinému účelu než k bydlení; nebytovým prostorem není příslušenství bytu, příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu,

h) jednotkou byt nebo nebytový prostor, rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako prostorově vymezená část domu, tedy veškeré prostory uvnitř jednotky zahrnující jednu nebo více místností, zabírající jedno nebo více podlaží nebo části téhož, které jsou vymezeny a ohraničeny horizontálními a vertikálními rovinami, tedy zdmi, podlahou, stropem, vnějšími okny, vstupními dveřmi a dalšími společnými částmi domu, popřípadě zabírající podkroví, vymezené a ohraničené způsobem odpovídajícím tomuto umístění v domě; k jednotce vždy náleží veškeré prostory uvnitř jednotky, nenosné příčky a další nenosné konstrukce uvnitř jednotky, povrch obvodových stěn, stropů a podlah uvnitř jednotky (např. povrch omítky, malba, tapety, dlaždice, obložení, podlahová krytina apod.).

j) společnými částmi domu, které jsou v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek podle tohoto zákona, jsou všechny části a prostory domu a jeho vnitřní vybavení a technická zařízení, nejde-li o jednotku nebo její součást, vymezené tímto zákonem a v souladu s ním v prohlášení vlastníka budovy nebo ve smlouvě o výstavbě;

Pro určení, co je nebytový prostor, je třeba vědět, zda jedná o společnou část domu. Pro určení, co je společná část domu, je třeba vědět zda jde o jednotku. A pro určení jednotky je třeba vědět, zda jde o nebytový prostor. Klasický případ tzv. definice kruhem.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 2. Říjen 2007 - 10:26

  Vážení, nesouhlasím, že se jedná o „kruh“,

  • písmeno b) vymezuje-určuje co je byt,
  • písmeno c) vymezuje-určuje co je nebytové prostor,
  • písmeno h) vymezuje-určuje, že jednotkou je byt a nebytový prostor,
  • písmeno j) vymezuje-určuje společné části domu, nejdeli o jednotku (dle písmene h)).

  Z uvedeného vyplývá, že společnou částí není „nebytový prostor“, tedy společné části (místnosti) nemůžeme nazývat „nebytový prostor“, ale musíme přesně pojmenovat: kolárna, kočárkárna, sklad, sušárna, prádelna, dílna, jednací místnost (klubovna), tepelný zdroj, domovní předávací stanice, bojlerovna, strojovna výtahu, místnost elektrorozvaděče, místnost záložních energetických zdrojů, místnost hlavního uzávěru plynu, místnost MaR, místnost vzduchotechniky, místnost STA, apod., včetně garážového stání-není-li zapsáno v KN jako jednotka-nebytový prostor s využitím garážových stání,

  Matějka

  Vložil Anonymous, 2. Říjen 2007 - 13:01

  Važení, nemohu souhlasit, že nejde o „kruh“. Pokud jsem správně pochopil Vaši úvahu, pak vidíte závislosti

  [b] → [h]
  [c] → [h]
  [h] → [j]

  Tedy pro definici pojmu [h] je potřebná znalost pojmů [b] a [c] a pro definici pojmu [j] je potřeba znalost pojmu [h].

  Kruh pak uzavírá to, že pro definici pojmu [c] je potřeba znalost pojmu [j]. Pokud bychom totiž z definice nebytového prostoru vynechali odkaz na pojem [h], zniklo by něco, co je zjevně nesmyslné.

  c) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou stavebně určeny k jinému účelu než k bydlení; nebytovým prostorem není příslušenství bytu ani příslušenství nebytového prostoru.

  To by pak znamenalo, že nebytovým prostorem je kočárkárna, protože jde zjevně o místnost, která není určena k bydlení. A nejde ani o příslušenství.

  Naopak souhlasím s LB v tom, že definice pro rozlišení mezi nebytovým prostorem a společnou částí domu je třeba prohlášení vlastníka. Definice by tedy měla na prohlášení vlastníka odkazovat. V zákoně lze těžko uvést definici, která rozhodne o místnosti, zda jde o společný prostor nebo nebytový prostor. Teoreticky může být stavebně tatáž místnost v jednom domě společným prostorem, ve druhém nebytovým prostorem.

  Jako nejjednodušší řešení vidím v definici společných částí odstranit odkaz na definici jednotky a ponechat odkaz na prohlášení vlastníka.

  Návod, jak zjistit o něčem, zda jde o byt, nebytový prostor nebo společnou část domu:

  1. Kouknu do prohlášení vlastníka – pokud je zadaná věc uvedena ve společných částech domu, jde o společnou část domu – konec postupu.
  2. Jinak ověřím podle definice místnosti, zda jde o místnost nebo soubor místností. Pokud ne, pak nejde ani o byt, ani o nebytový prostor – konec postupu..
  3. Jinak zjistím, zda jsou místnosti určené k bydlení. Pokud ano, jde o byt. Pokud ne, jde o nebytový prostor.

  Podle navhované definice bych ovšem musel postupovat takto – řekněme, že chci zjistit o kočárkárně, zda jde o nebytový prostor.

  1. Podle definice nebytového prostoru ověřím, zda jde o místnosti určené k jinému účelu, než je bydlení. V případě kočárkárny je to splněno.
  2. Ověřím, zda jde o příslušenství – v případě kočárkárny nejde.
  3. Ověřím, zda jde o společné části budovy. To ještě nevím, tak budou postupovat podle definice společných částí budovy. Ověřím tedy, zda jde o části a prostory domu a jeho vnitřní vybavení a technická zařízení. To v případě kočárkárny je pravda.
  4. Nyní mám ověřit, zda jde o jednotku – tedy byt nebo nebytový prostor. O byt nejde, protože jde o místnost, která není určená k bydlení. Ale jde o nebytový prostor? To nevím … může se vrátit na začátek postupu a pokračovat takto pořád dokola … a nikdy se nedoberu výsledku.

  Tedy podle těchto definic se nedoberu k tomu, zda jde o nebytový prostor nebo společné části budovy. Intuitivně to vím, ale zákon mi to neurčí.

  Vložil Anonymous, 1. Říjen 2007 - 7:55

  Nicméně, jaké jsou v domě jednotky a společné části domu, by asi mělo řešit prohlášení vlastníka. Tato definice přes svou logickou chybu přece jen nějaké informace přináší, hlavně, že jednotka nemůže být společnou částí domu a že jednotkou může být i nebytový prostor. Problém dle mě je v tom, že zákon opravdu nemůže žádným technickým popisem přímo vymezit, zda určitý nebytový prostor bude jednotkou či společnou částí domu – to by mělo řešit právě prohlášení vlastníka či později SVJ (někde si udělají z kočárkárny obchůdek a jinde ne). LB

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".