Vložil lake, 22. Červen 2010 - 11:15

Pane Vymahači,
není jasné, co podle Vás brání společenství ve vymáhání povinností vlastníka jednotky. Že plnění povinností je nutno u tvrdošíjných neplatičů vymáhat, a to nakonec i soudně - to je fakt, nad kterým nemá cenu se pozastavovat. Pokud statutární orgán neplní své povinnosti při správě cizího majetku a z lenosti nebo neznalosti nevyzývá, neupomíná a nevymáhá, nelze tento stav svalovat na znění zákona.

Vlastníci jednotek jsou povinni platit zálohu na správu, a to ve výši odpovídající nákladům předchozího zúčtovacího období (měsíčně tedy jedna dvanáctina této částky). Podle § 9a odst. 3 ZoVB "společenství je oprávněno vlastním jménem vymáhat plnění povinností uložených vlastníkům jednotek k tomu příslušným orgánem společenství podle tohoto zákona."

Vlastníci jednotek jsou rovněž povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Podle § 15 odst. 3 ZoVB "k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vlastníků jednotek z povinností uvedených v [§ 15] odstavci 1 vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka." Všimněte si, že zástavní právo vzniká v tomto případě ze zákona a má tedy přednost před zástavním právem soudcovským (pohledávky bank a ostatních věřitelů).

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.