Vložil lake, 23. Duben 2010 - 15:14

Přístup družstva je protiprávní. V bytě, kde došlo ke změně vlastníka, jsou konečnými spotřebiteli oba: jak původní, tak nový vlastník. Každý z nich tedy musí obdržet své řádné vyúčtování za období, kdy tento byt užíval. Pokud nový vlastník dostane vyúčtování za období celého roku, poradil bych mu reklamovat je ihned jako vadné. Povinnost uhradit případný doplatek mu vznikne teprve od okamžiku, kdy obdrží řádné vyúčtování pouze za dobu, kdy byl vlastníkem.

Vyúčtování nákladů na teplo k vytápění, teplo pro ohřev vody a nákladů na studenou vodu použitou k přípravě teplé vody
Postupy stanoví vyhláška 372/2001 Sb. Jsou-li známy odečty měřidel, postupuje se podle jednotlivých částí vyhlášky. Nejsou-li známy, nebo měřidla nejsou v domě nainstalována, pak podle § 6 odst. 5 vyhlášky.

Vyúčtování pitné vody (studené vody)
Pro studenou vodu neexistují obdobná podrobná a závazná pravidla, jako je tomu u teplé vody. Je nutno vyjít z pravidel schválených pro tento účel v SVJ.

Vyúčtování ostatních služeb
Opět podle pravidel platných v SVJ, s rozlišením časového hlediska (doby po kterou byt užíval původní a nový vlastník).

Rozúčtovatel nemá povinnost provádět odečty vodoměrů a indikátorů při změně vlastníků bytu. Stav měřidel si většinou kupující a prodávající stvrdí písemně, nebo je to uvedeno v kupní smlouvě. Z těchto hodnot je pak rozúčtovatel povinen vycházet.

S vyúčtováním uprostřed zúčtovacího období mohou být spojeny zvýšené náklady a je tedy spravedlivé, aby je uhradili ti, pro které se mimořádné vyúčtování připravuje.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.