Vložil Justitianus, 21. Duben 2024 - 11:44
  • Zdenek22: „§ 978 neumožňuje měnit § 1160 žádným ujednáním s účinky vůči třetím osobám.“

Pravda, pravda. Jenomže, Zdenku, mám připomínku: Měl byste si napřed přečíst VŠECHNA ustanovení občanského zákoníku, abyste pochopil jeho skutečný obsah.

Podle § 1116 platí, že „vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba“.

Z uvedeného plyne, že ve vztahu ke společným částem domu neexistuje žádná „třetí osoba“, vůči které by obsah prohlášení mohl mít nějaký účinek zmíněný v § 978. Všichni vlastníci jednotek vespolek se považují za jedinou osobu. Ani původní vlastník budovy není takovou „třetí osobou“, protože je účastníkem dvoustranných ujednání s nabyvateli, na které své jednotky převedl za podmínek upravených v prohlášení (vlastníka budovy).

Připomínám, že pokud byste jednotku nabyl jinak (např. děděním), vstupujete do existujících práv a povinností zústavitele (generální sukcese) a nejste tedy ani v tomto případě „třetí osobou“.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.