Pohádky na webu: věříte jim ?

Vložil Justitianus, 20. Duben 2024 - 14:11 ::


Občas se zde objeví diskutér, který tvrdošíjně argumentuje tím, co slyšel, nebo tím, co si přečetl kdesi na webu. Nevadí mu, že je to nesmysl. Nevadí mu, že jde o starou informaci a zákon má dnes jiné znění. On to četl na nějakém serveru, a tak to musí být pravda pravdoucí !

Zaujal mne článek Petra Samce Když ve svém bytě bydlíte se sousedy ze dne 19. května 2023. Uvádím citace z onoho textu a k nim můj komentář.

  • „Některé společné části (např. balkon, garáž, okna, zdi ohraničující byt, tepelné rozvody a radiátory) jsou SVJ předány do výlučného užívání vlastníkům bytů.“

Nepravda. SVJ nikomu nic nepředává, protože SVJ není vlastníkem společných částí.

  • „Vlastník bytu může být vyloučen z užívání společného prostoru jen za přiměřenou finanční náhradu.“

Nepravda. Může být vyloučen z různých příčin (např. obsahem prohlášení, nebo právním předpisem o pravidlech bezpečnosti). Za to mu ovšem žádná finanční náhrada nenáleží. S tímto svým omezením/vyloučením souhlasil od okamžiku, kdy si pořídil jednotku v domě.

  • „Zákoník uvádí konkrétně ty [části nemovitosti], které jsou společné vždy. Toto minimum nelze změnit ani prohlášením vlastníka, dohodou spoluvlastníků nebo rozhodnutím shromáždění, lze jej pouze rozšířit.“

Nepravda. Naopak podle 2012/89/§1/2 platí, že nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

  • „Není možné nárokovat si konkrétní společnou místnost, část chodby apod., vždy je nutná nadpoloviční shoda v rámci společenství.“

Nepravda. Autor článku si plete podílové spoluvlastnictví s bytovým spoluvlastnictvím či bytovým vlastnictvím. Ze zákona i z konstantní judikatury plyne, že omezení užívacích práv vlastníka jednotky ke společným částem může být uloženo pouze smlouvou (tedy prohlášením), soudem nebo zákonem.

  • „Pokud se členové SVJ dohodnou, že budou část společných prostor využívat vlastníci pouze některých bytových jednotek, změní se tím i poměr podílů, což má význam např. při hlasování na shromáždění vlastníků a stanovení výše finančního příspěvku do společných fondů.“

Totální nesmysl. Právo výlučného užívání společné části nemá žádnou spojitost s velikostí spoluvlastnického podílu. Může, avšak nemusí se projevit na výši příspěvku vlastníka jednotky na správu domu. Mimochodem: SVJ netvoří v účetnictví žádné fondy.

  • „Je dokonce možné (za peněžní náhradu) většinovým rozhodnutím vyloučit spoluvlastníka z užívání společné věci.“

Totální nesmysl. Takto je možné postupovat u podílového spoluvlastnictví, nikoliv však u bytového spoluvlastnictví či bytového vlastnictví. U bytového vlastnictví existuje dohoda zvaná prohlášení (vlastníka budovy). Jakékoliv změny užívacích práv by mohly být odsouhlaseny jedině změnou prohlášení podle § 1169. K tomu je ovšem nezbytný souhlas všech, kterým se má užívací právo změnit.


Justitianus

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.