Vložil Justitianus, 26. Únor 2024 - 9:54
  • Vložila Ája M: „Jen asi žiju v naivní představě, že bych alespoň mohla tušit, komu a na co ty dva ťři táci platím.“

Ta představa není vůbec naivní. Je naopak celkem rozumná. Je ovšem třeba namísto žití v naivní představě začít taky něco dělat.

  • Přečtěte si prohlášení.
  • Přečtěte si stanovy.
  • Pokud tam nenajdete seznam služeb které SVJ poskytuje podle zákona 67/2013, použijte to, co máte mezi nosem a bradou – jmenuje se to pusa. Pomocí ní požádáte, aby Vám SVJ předložilo doklad (zápis) o tom, že shromáždění rozhodlo podle § 1208/d o schválení druhu služeb.
  • Máte právo i na zápis podle § 1208/d o tom že shromáždění schválilo způsob rozúčtování cen služeb na jednotky.
  • Máte právo na to, aby Vám poskytovatel služeb doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování (§ 8/1 zákona 67/2013).
  • Pokud Vás zajímá příspěvek na správu domu, požádáte, aby Vám SVJ předložilo doklad (zápis) o tom, že shromáždění rozhodlo podle § 1208/c o schválení celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku.
  • Pak si zkontrolujete, zda částka příspěvků na správu domu a pozemku předepsaná na Vaši jednotku odpovídá přesně tomu co je uvedeno v prohlášení (§ 1166/1/b, § 1180/1).

Máte právo pořizovat si výpisy, opisy a kopie z každého z dokumentů, dokladů a účetních knih, které je SVJ povinno Vám předložit (§ 1179).

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.