Vložil Justitianus, 14. Listopad 2023 - 9:31
  • KrenStr: „Založil SVJ sám v roce 2018 (byl jediný majitel) …“

Jak prokážete Vaše tvrzení o založení SVJ?

  • KrenStr: „Jak je možné být zapsání v katastru jako SVJ a přitom podle rejstříku neexistujeme?“

Chybná, zmatečná otázka. Právnická osoba SVJ se nezapisuje do katastru.

  • KrenStr: „Jak je možné, že katastr zapisuje nové vlastníky bez realne existence SVJ?“

Opravdu zapisuje nové vlastníky? Může se jednat o tzv. odložený vznik SVJ (existuje družstvo, které plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů ve znění účinném do 30. června 2000); v tom případě by vznik SVJ byl odložen na dobu kdy spoluvlastnický podíl družstva poklesne pod jednu polovinu (311/2013 Sb. § 24/2). Nebo byla žádost o převod všech deseti jednotek podána na katastr ve stejnou dobu.

  • KrenStr: „Spravce porušuje stanovy …“

Nenapsal jste jak údajně porušuje stanovy. Ostatně o jakých stanovách zde píšete? Proč se domníváte, že nějaké stanovy existují a že jsou účinné? Spíše je možné, že náležitosti stanov jsou uvedeny pouze v prohlášení. To je třeba vyjasnit.

  • KrenStr: „[správce] rozhoduje o všem sám, bez volby či souhlasu ostatních členů …“

Netušíme zda porušuje zákon. Záleží na tom o čem „všem“ rozhoduje. To jste nenapsal. Viz § 1191/2 a § 1208.

  • KrenStr: „[správce] … Vůbec se s námi nebaví …“

To je přece v pořádku. Správce nemá zákonnou povinnost se s vámi bavit.

  • KrenStr: „Volby nikdy nebyly.“

No a? Jestliže nikdo nenavrhl zařadit na pořad jednání shromáždění nějaké volby, pak je logické, že žádné volby nebyly; ani být nemohly.

  • KrenStr: „Nikdy nám neumožnil volit.“

Správce není povinen „umožnit vám volit“. Nejste malé děti. Správce by byl povinen svolat shromáždění k volbě správce v případě, že obdrží podnět od vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich (§ 1207/1). Vy jste mu nikdy žádný podnět nedali, že?

Ostatně jiný správce by nejspíš nebyl shromážděním zvolen. K tomu by totiž byl nutný souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a souhlas většiny všech vlastníků jednotek (§ 1191/2). Současný správce ovšem má většinu hlasů.

V tom případě zbývá možnost požádat soud o ustavení jiného správce (§ 1193/3). Jak prokážete soudu že existuje důležitý důvod k odvolání správce a ke jmenování jiné osoby? Jaké důkazy navrhnete?

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.