Vložil Justitianus, 19. Únor 2022 - 11:33
  • V SVJ neexistuje nejspíše žádný „fond oprav“. Hlupáci ve vašem SVJ používají označení, které je naprosto nesprávné, zavádějící, rozporné se zákonem o daních z příjmů, a rozporné s účetními předpisy.
  • Fondy právnické osoby se tvoří ze zisku za tím účelem, aby tento zisk nebyl každoročně zdaňován. O fondu účetní jednotky musí být řádně účtováno na příslušných účtech skupiny „Fondy“. Účetní jednotka je povinna mít schválená pravidla pro tvorbu i pro čerpání svého fondu.
  • Ve vašem SVJ není nic z toho splněno. Nefantazírujte o neexistujícím fondu. Když budete mezi sebou kecat nesmysly, nakonec to Finanční úřad vlastníkům zdaní jako příjem z daru, a SVJ bude muset dodanit celou nevyčerpanou částku ze zrušeného „fondu“.

„Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým rostoucím údivem: hvězdné nebe nade mnou a lidská hloupost.
Obojí je nekonečné.“

podle Immanuela Kanta (1724 – 1804)


K Vašemu dotazu konkrétně:

Ministerští úředníci rozhodli, že o zálohách na správu domu nemá být u plátce účtováno jako o uhrazených zálohách. Proč tak rozhodli – nikdo netuší. Plátce který vede účetnictvi si tedy tyto částky dává rovnou do nákladů, jako by už byly spotřebované. Pouze u částek prokazatelně vynaložených na technické zhodnocení uplatní odpisy.

Pokud jde o družstvo: Členové bytového družstva nepřispívají do žádného z fondů družstva. Platí nájemné jako nájemci družstevních bytů!!! Nějak se Vám to plete. Jestliže SVJ vrátí nějakou část příspěvků družstvu, družstvo tu přijatou částku samozřejmě zdaní. Tím se nezabývejte.

Ten kdo vede účetnictví nebo daňovou evidenci (např. pronajímá byt a neuplatňuje náklady paušálem) – ten si jistě uplatnil příspěvky na správu domu v minulých letech jako své náklady/výdaje. Tedy tyto částky mu každoročně snižovaly daň z příjmů. Jestliže nyní dostane nazpět nespotřebované příspěvky, musí je uvést v daňovém přiznání jako svůj příjem (příjem za více zdaňovacích období), a samozřejmě musí tu částku zdanit.

Jednodušší je pozice vlastníků jednotek kteří hradili příspěvky, avšak neuplatňovali je průběžně jako odečitatelné položky ze základu daně z příjmů. Mohou předpokládat, že vše co zaplatili byly zálohy na správu, které jim SVJ vrací jako nevyčerpané. Tedy žádné zdanění u nich nenastane.


Doufám, že příspěvky na správu vede SVJ v účetních knihách jako přijaté dlouhodobé zálohy??? Jinak by to byl průser, a následovala by daň z přijatého daru u všech obdarovaných vlastníků jednotek. Do stupid things – win stupid prizes.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.