Vložil Justitianus, 20. Listopad 2020 - 9:43

Se situacemi uvedenými v úvodním textu souvisí další častý omyl:

Jakmile si vlastník jednotky zde postěžuje, že SVJ cosi zařídilo/objednalo bez souhlasu shromáždění, vždycky se k tomu najde hloupý rádce, který „poradí“ aby se vlastník obrátil na soud a „nechal tu smlouvu/objednávku zrušit“.

To jsou neúčinné a škodlivé rady.

• Za prvé:
Jednotlivý vlastník jednotky nemá co mluvit do toho zda SVJ nějakou smlouvu zruší či nezruší. Vlastník jednotky není v takovém sporu aktivně legitimován. Soud by se zajímal jedině o názor vlastníka domu.

• Za druhé:
Soudy obecně nezasahují do soukromoprávních vztahů. A bez příčiny – to už vůbec ne! Připomínám, že podle § 167 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě. Z uvedeného plyne, že právnickou osobu SVJ zavazuje i jednání, kterým byly porušeny stanovy.

Pokud ze smlouvy/objednávky nebylo dosud plněno, pak záleží pouze na obsahu ujednání zda je možné od něj odstoupit. K tomu by ovšem musel existovat projev vůle vlastníka domu (přijatý na shromáždění, nebo podepisováním listiny) že si objednané plnění nepřeje. Tvrzení pouhého jednotlivého vlastníka jednotky bude pro statutáry (případně i pro soud) významné asi jako bzučení mouchy okolo levého ucha.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.