Vložil Misme, 9. Březen 2019 - 7:44

TN., domnívám se, že nemáte pravdu. Nechci vás urazit, ale z vašich příspěvků mám velmi často pocit, že zcela slepě vzhlížíte k těm, jež jste si vybral za neomylné ikony a vypouštíte možnost „svobodně myslet“. JUDr. Kabelková je podle mého názoru škodná v revíru bytové politiky, což je názor, který vám nevnucuji, ale stačí si přečíst její právní výplody. Omlouvám se, že mě nenapadl jiný výraz než „výplod“, který může znít i hanlivě, ale považuji za ztrátu svého času bádat nad eufemističtějším označením výsledků její práce. Zní to asi hodně nabubřele od právního laika, ale já se za nabubřelce nepovažuji, jen za střízlivě uvažující ženu, na jejíž slova dosti často dojde. Možná dokonce vždy, protože ;-) maminka má vždycky pravdu. :-D

Oznamujete stroze, že vyhláška o teple od 1.1.2020 neplatí. To víte odkud? Pokud v tomto máte pravdu a je to vzhledem ke směrnici EU 2018/2002 možné, tak nejspíše bude nahrazena jinou vyhláškou. Předpokládám, že takovou, která bude reflektovat právě změny dané směrnicí EU 2018/2002. Jak to zákonodárci udělají, netuším. Ale to je jedno, protože to vůbec neznamená, máme-li garantována rovná práva, a to máme, že vznikne několikakolejnost pro různé druhy bydlení. To je právě tragédie vidění bytové politiky JUDr. Kabelkové, ona pořád žije v třídní společnosti a snaží se tento ideál udržovat při životě minimálně v oblasti svého odborného vlivu, čehož je fungování bytových družstev, zejména těch velkých, větších, největších, důkazem.

Jak to vidím já?

Zákon č. 67/2013 Sb. je ve vztahu k zákonu č. 89/2012 Sb. zákonem speciálním a jakákoliv vyhláška, která jej provádí, je de facto jen „vysvětlivkou“ k němu. Vyhláška k zákonu může být vydána jen na základě výslovného zmocnění zákonem, v tomto případě § 14a zákona č. 67/2013 Sb., a může obsahovat jen takové právní normy, které toto zákonné zmocnění reflektují. Dá se tedy říct, aspoň takto na to pohlížím já jako právní laik a lidový vykladač práva, že „speciálnost“ zákona je „děděna“ vyhláškou. Názory různých JUDrů (viz např. vámi níže uvedená demagogie JUDr. Kabelkové) mě nenechávají sice klidnou, vzhledem k tomu, jak moc nám tito lidé svou činností škodí, ale celou republiku nemohu spasit a všechny spory vysoudit já sama. Na to mi kapacita nestačí. Docela mě baví žít obyčejný osobní a občanský život a spory s ;-) „osobami podivných názorů“ jsou jen jeho zpestřením, protože mám v sobě hluboce zakořeněn boj za spravedlnost a ve chvíli, když mi např. někdo začne vyprávět o „profesionalitě zaměstnanců družstev“, vystartuju jako býk po neklidné muletě. Je proto potřeba, aby i ostatní zase konečně přestali čučet pod nohy a zvedli hlavy a nemorální a neprofesionální lůzu vyprášili. Vzor si můžeme pro počátek vzít např. v islandské revoluci, akorát finiš bychom mohli zvládnout ještě o něco lépe.

Howgh

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.