Vložil TN. (bez ověření), 6. Březen 2019 - 17:06

Novela samozřejmě projde v tomto znění.

A dopadne to přesně, jak píšete, soudy to takto budou vykládat.

Já jen upozorňuji, že § 1186 je kogentní a nelze se od něj odchýlit ve stanovách.

K tomu už směřuje současná judikatura.

Už nyní soudy opakovaně zamítají žaloby (dokonce i soudy prvoinstanční), když SVJ podá žalobu na převodce. Soud žalobu zamítá s tím, že žaloba měla být podána na nabyvatele, který je dlužníkem, protože na něj dluh přešel. Převodce je sice ručitel, a bylo by možno podat žalobu i na něj, avšak pouze za podmínky, že SVJ prvotně vyzvalo k úhradě dluhu nabyvatele. Pokud výzvu neučinilo a rovnou zažalovalo ručitele (převodce), soudy žaloby zamítají. Mezitím se obvykle dluh promlčí a SVJ musí dluh odepsat a kterýkoli vlastník může po výboru vymáhat škodu.

Stejně tak upozorňuji na to, že pokud výbor vyplatí přeplatek převodci, zahrává si se zákonem. Pokud nabyvatel podá na SVJ žalobu, aby mu přeplatek vyplatilo, žalobu vyhraje a SVJ bude muset vyplatit přeplatek podruhé.

Je zajímavé, že na tyhle důsledky nikdo neupozorňuje, hlavně že MMR „zpřesnilo“ formulaci paragrafu.

Ale že MMR žene do katastrofy desetitisíce nevědomých členů výborů, je jim ukradeno, jsou to přece jen úředníci bez znalosti aplikační praxe, jak ráda dodává bába Schodelbauerová.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.