Reklamace: je vyúčtování "účetní doklad" ?

Vložil Čmuchal (bez ověření), 17. Květen 2017 - 19:48 ::

Zdravím, přišel za mnou známý se sousedního SVJ o radu: tvrdí, že vyúčtování dle zák.67/2013 musí splňovat náležitosti účetního dokladu. To dovozuje z §7/1 věty cit. „…se všemi potřebnými náležitostmi…“.

Tvrdí, že není li listina nazvaná a předaná jako vyúčtování, podepsána „nějakou fyzickou osobou“ (zřejmě účetní), že to nesplňuje formální pořadavek zákona o účetnictví.

Tvrdí, že není li listina nazvaná a doručená mu doporuičeně jako „vyúčtování“ (§7/1 zák.67/2013), podepsána tak, jak je uvedeno ve veřejném rejstříku v sekci „statutární orgán / způsob jednání“, že nejde o právní jednání a že vlastně „takovéto vyúčtování nemající podpisové náležitosti“ nemůže být „provedením vyúčtování podle tohoto zákona“ (§8/1 zák.67/2013).

Má pravdu? Co mu poradit?


PS: je rozzuřen doběla: minulá reklamace mu byla správcem jeho SVJ (nikoli zástupcem SVJ samotným) zamítnuta 29-den od jejího podání s tvrzením, že na reklamaci nebyli podepsáni všichni 3-spoluvlastníci bytu, bez ohledu na to, že měl jejich plné moci k jednání a jednal v jejich zájmu a s jejich vědomím, s nimi ve shodě. Když reklamaci podal znova, bylo mu sděleno, že termín reklamace je 30-dnů a že jde o „prekluzivní lhůtu“, kterou prý nedodržel.

Proto hledá způsob jak „zamést se SVJ“ stejně obstrukčním a formálním způsobem, jako to udělalo SVJ minulý rok s ním a spoluvlastníky jeho bytu.

Podotýkám, že nynější jeho vyúčtování není chybné jen formálně tj. že by chyběl „jen“ podpis, ale má i jiné prokazatelné vady (některé služby vůbec nezúčtovány, nezúčtovány náklady dle §17 vyhl. 366/2013, a připočten „indiánský poplatek bez zřejmého účelu“)

Co Vy zde, na toto?

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.