Rozhodování o věcech nespadajících do pravomoci SVJ

Vložil Anonymous, 10. Prosinec 2014 - 12:43 ::

Jak jse to s rozhodováními o věcech nespadajících do pravomoci SVJ? Shrnu-li názory, které se zde na toto téma objevily:

  • Na shromáždění mohou být přijata i rozhodnutí o věcech nespadajících do pravomoci SVJ. Takováto rozhodnutí přijímají vlastníci jednotek, a nikoliv SVJ. Nic ovšem nebrání tomu, aby takováto rozhodnutí vlastníci jednotek přijali na stejném shromáždění, jakým je shromáždění SVJ. Jak tomu rozumět? Zdá se, že existuje shromáždění vlastníků jednotek a shromáždění společenství vlastníků jednotek, obě shromáždění mají různé pravomoci, obě shromáždění konají svá zasedání (schůze) podle jiných pravidel, zejména pro každé z obou zasedání (schůzí) platí jiná pravidla pro svolávání, pro řízení zasedání, pro vyhotovování zápisu, pro rozhodování, pro pravomoci, pro četnost zasedání. Nic ovšem nebrání tomu, aby se obě tato zasedání (schůze) konaly současně.

Zbývá vyřešit (mj.):

  • Současné konání obou zasedání znamená, že nejprve jedno zasedání skončí, ptoom se druhé zahájí? Nebo se mohou obě zasedání časově prolínat s tím, že střídavě rozhodují jednou vlastníci, podruhé společenství, potom zase vlastníci? Musí být před každým rozhodováním zřejmé, kdo (tj. vlastníci jednotek nebo společesntví vlastníků jednotek) rozhoduje? Pokud to před rozhodováním zřejmé není, jaké jsou následky co do platnosti přijatého rozhodnutí? Nebo stačí, že se to určí až dodatečně? Nebo se to nemusí určit vůbec?
  • Hlasovací kvóra: Jeví se, že hlasování vlastníků jednotek má vždy přísnější hlasovací kvóra ve srovnání s hlasováním společenství vlastníků jednotek. Je tomu tak?
  • Kolik zápisů se vyhotovuje? Jedno z rozhodování shromáždění vlastníků jednotek a jedno z rozhodování shromáždění společenství vlastníků jednotek?
  • Jak je možné se proti přijatým rozhodnutím bránit? V obou případech stejným postupem, a nebo postupem pro každý případ odlišným? Kdo je (v každém z uvedených případů) žalovaným? Je třeba podat pro každý případ samostatnou žalobu (pokud chci napadnout rozhodnutí obou typů)? Nebo stačí jedna žaloba?
  • Je třeba se bránit proti rozhodnutím nespadajícím do pravomoci (příslušného) zasedání? Typicky půjde o případ, kdy společenství rozhodlo o věci nespadající do jeho pravomoci, takže se z určitého pohledu zdá, že není třeba se bránit, takovéto rozhodnutí je (absolutně) neplatné, a to i v případě, že to nikdo nenamítne. Jenže mohlo jít o rozhodnutí vlastníků jednotek (byť tak nebylo výslovně označeno). Zakládá chybné označení samo o sobě neplatnost rozhodnutí?
  • U rozhodnutí SVJ je možné žalovat pouze v „důležité“ záležitosti, navíc pouze ve lhůtě (6/3 měsíců), a navíc pouze přehlasovaným vlastníkem. U rozhodnutí vlastníků jednotek žádná takováto omezení nejsou?
  • Na jedné straně zde stojí doporučení podávat (preventivní, vedeni právní opatrností) žaloby, na straně druhé to, že proti (absolutně) neplatným rozhodnutím není třeba se bránit a žádné právní kroky není třeba činit.

(Příspěvek sice vychází ze zde diskutovaného rozhodování o stavbě, ale na tuto situaci se neomezuje.)

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.