Vložil Neználek' (bez ověření), 12. Únor 2014 - 2:33

…odůvodněno asi 6ti záměry pro období 2012–2013, z nichž se uskutečnil pouze jeden

  • dožadujete se vrácení alikvótní části z 83% prostředků na účel, na který NEBYLY použity. OK.

…Lze tedy toto vyúčtování provést zpětně třeba i několik let? …

  • je ale nutno nemotat dohromady hrazení záloh“ (§15/2) a povinnost „…přispívat na …nesou náklady … podle …“ (§15/1). V §15/2 je jasně uvedeno za jakým účelem a jak vysoké zálohy se mohou vybírat.
  • „důkazní břemeno“ …dle §495 ObčZ: „Věřitel je však povinen prokázat důvod závazku, …“.
    Důvod je možné prokázat jedině usnesením (důvod závazku) a účetnictvím (plnění závazku)
Chcete-li pokračovat, musíte nejprve „vidět účetnictví“. Musíte tvrdit, že záloha na budoucí období musí být souladná se zákonem vymezeným účelem výběru (§15/2 ZoVB) a že věřitel po výzvě musí prokázat (§495 zákona č. 40/1964 Sb.), že věřitelem vymáhaná záloha je tou zákonnou zálohou dle §15/2 ZoVB kterou jedinou (nesmluvní) jste povinen přispívat „…na náklady spojené se správou domu a pozemku…“.
Teprve až rozklíčujete kolik záloh je ve Vašem „FO“ Vašich, teprve pak budete umět rozlišit jaká tvrzení o Vašich „povinnostech vůči SVJ“ jsou pravdivá a musíte jich dostát, a co je jen kňučení výborových ratlíků

Neználek'

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.