založení SVJ, jeho vznik a správa

Vložil martl, 13. Červenec 2013 - 14:25 ::

NOZ:

§ 1190 Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

[…]

§ 1198 (1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek, kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. (2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do vlastnictví prvním vlastníkem.

[…]

§ 1200 (1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov.

[…]

§ 1202 (1) Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.

[…]

§ 1203 Ztratí-li správce většinu hlasů, podá nejpozději do šedesáti dnů jako statutární orgán společenství vlastníků návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku a nejpozději do devadesáti dnů svolá shromáždění. Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoli vlastník jednotky. § 1204 Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.


  1. Co to má být, že „správce […] podá […] jako statutární orgán společenství návrh…“. Správce JE v tu chvíli statutárním orgánem, nebo ne? (§ 1205 říká, že „Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.“)
  2. Předpokládám správně, že návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku může původní vlastník podat i dříve, než ztratí většinu? A musí to na něčí žádost udělat? (Bez zápisu společenství do veřejného rejstříku společenství nevznikne, a nebudou se tedy zapisovat do veřejného seznamu vlastnická práva k jednotkám (krom té „první“ a těch této předcházejících)…) A co je to za bizarnost, že SVJ se založí, ale pak se ještě neomezeně dlouhou dobu čeká na jeho vznik?
  3. Přestává ve chvíli, kdy SVJ vznikne, být původní vlastník správcem?

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.