Vložil lake, 10. Červen 2013 - 9:31

Nikoliv, toto si SVJ do stanov dát nemůže. Račte pochopit: SVJ je oprávněno rozhodovat výhradně o správě, údržbě a opravách společných částí domu (§ 9 odst. 1 ZoVB). Dále o záležitostech vyjmenovaných v § 9a ZoVB.

SVJ v České republice není oprávněno velkopansky rozkazovat svobodným občanům jak mají hospodařit, jak naložit se svými dluhy, zda je mají převádět na jinou osobu nebo ne. Vašemu společenství není do toho vůbec nic.

Pokud se prodávající a kupující vzájemně dohodnou, že nějaký dluh prodávajícího přejde na nabyvatele, je to jiná věc: pak teprve bude SVJ oprávněno jako věřitel vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas s tímto přechodem dluhu.

  • Pokud SVJ vyjádří souhlas, vystaví potvrzení podle § 1189 NOZ o tom, jaké dluhy původního vlastníka přecházejí na nabyvatele.
  • Popřípadě (pokud se prodávající s kupujícím nedohodli na přechodu žádného dluhu) vystaví SVJ potvrzení, že žádné takové dluhy nejsou.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.