Vložil lake, 8. Červen 2013 - 8:09

Naprosto souhlasím, též bych uvítal obdobnou jednoznačnou úpravu u SVJ.

Takto by se měly řešit nejen dluhy bývalého vlastníka souvisící se správou, ale i jeho pohledávky vůči SVJ z důvodu uhrazených, avšak nevyčerpaných záloh na správu. Takové legislativní řešení by bylo velmi jednoduché a znamenalo by

  • právní jistotu pro všechny,
  • jednodušší vymahatelnost pro SVJ.

Asi z tohoto důvodu naši zákonodárci takovou úpravu nepřijali. O problematice jsem psal zde: http://www.portalsvj.cz/…hy-na-spravu#…, včetně informace o právní úpravě státu Florida (tzv. „The Florida Condominium Act“).

ZoVB obdobnou úpravu přechodu dluhů neobsahuje, i když by byla logická a řešila by všechny problémy s vymáháním vůči původnímu vlastníkovi.

Ani nový ObčZ takovou úpravu o přechodu dluhů neobsahuje – pouze je do něj vtělena nesrozumitelná poznámka o potvrzení dluhů, které přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou.

Naši moudří zákonodárci však opomněli vtělit takový přechod dluhů do zákona, takže bez soukromoprávní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím k žádnému přechodu nedojde. Žádný jiný mechanismus v českém právu neznám.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.