Daň z odměn výboru

Otázka

Jak se daní odměny výboru?

Odpověď

Do roku 2007 včetně: Odměna výboru se musí danit vždy – i když roční příjem je malý. Spolu s vyplacením odměny je třeba odvést zálohu na daň ve výši 20% výše odměny (zaokrouhlenou na stokoruny nahoru). Na konci roku je třeba poslat na finanční úřad Vyúčování daně z příjmů ze závislé činnosti a FP. V případě, že člen výboru pracuje ještě někde jinde, je třeba mu vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a FP. Daňové přiznání si podá člen sám.

Pozn.: opravena chyba (19% na 20%).

Upřesnění viz téma odměna předsedovi výboru.

Od roku 2008: viz Daňová kalkulačka SVJ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek.

  Vložil lenka šmídlová, 7. Květen 2012 - 15:52

  Dobrý den, chtěla jsem se optat ohledně odměny výboru. Na jakém základu vlastně předseda a jiní pracují? Vždyť nemají uzavřenou žádnou smlouvu ani dohodu…Moje otázka zní" Mohu vykonávat funkci na základě dohody o pracovní činnosti nebo ne? Děkuji

  Vložil Franc79 (bez ověření), 30. Listopad 2011 - 23:01

  Oficiálně jde o odměnu za funkci člena statutárního orgánu, což není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) Zákoníku práce a za tuto činnost ti náleží odměna, neboť „Člen statutárního orgánu vykonává podle § 566 odst. 1 obchodního zákoníku svou funkci za úplatu. Příjem člena statutárního orgánu je daněn podle Zákona o daních z příjmů. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky fyzických osob podle § 6 zákona. U příjmů členů statutárního orgánu nelze uplatnit srážkovou daň, pokud příjem za kalendářní měsíce nepřesáhne 5000 Kč.“

  Jednoduše řečeno, příjem je třeba přiznat v DP2011, neboť se na SVJ/BD nevztahuje odst. 10b §6 O daních – funkčních požitcích, kt. se nedaní, nebo´t se SVJ/BD zřejmě nedá považovat za orgán „územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.“.

  Zdravotní pojištění: pokud člen statutárního orgánu není současně zaměstnancem společnosti, nepatří do okruhu pojištěných osob a z odměny za tuto funkci se pojistné na sociální zabezpečení neodvádí.

  Vložil Francův kamarád ze školky (bez ověření), 7. Květen 2012 - 21:01

  SVJ = Spolek vlastníků bytů, jak plyne ze zákonné definice.

  Spolek je z hlediska zákona buď přesně, a nebo přibližně to, co občanské a zájmové sdružení, a nebo něco analogického.

  Takže se § zákona použije buď přímo, a nebo přiměřeně, a nebo analogicky.

  Z uvedeného zákonného důvodu se doporučuje to s daněním nepřehánět.

  Není patrně zakázáno platit daň dobrovolně, nad rámec zákonných daňových povinností. V tom se doporučuje hradit např. složenkou na poště s uvedením neexistujícího odesilatele, aby se Finanční ředitelství náhodou nesnažilo vrátit daň odesílateli, protože ji nedokáže přiřadit.

  Francův kamarád ze školky

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 1. Prosinec 2011 - 7:25

  Franc79 uvádí:

  " …podle § 566 odst. 1 obchodního zákoníku…"

  Já uvádím (podle ZoVB):

  „Pokud tento zákon nestanoví jinak … upravuje občanský zákoník.“

  Franc79 uvádí:

  „…nedá považovat za orgán … občanských a zájmových sdruženích…“

  Já se ptám (pro SVJ):

  Proč ne? Vždyť SVJ je takové zájmové sdružení, které vzniká ze zákona a třeba právě odměny jsou záležitostí vlastního rozhodnutí/stanov.

  Vložil rys, 30. Červen 2011 - 15:38

  1.Dělám předsedu kontrolní komise našeho SVJ, za což dostávám roční odměnu XX.000,– Kč hrubého. Z tohoto příjmu se mi strhává mimo 15 % daně ještě 4,5 % na zdravotní pojištění a dalších 9 % na zdravotní pojištění na mně platí z fondu oprav ještě SVJ. 2.Kolega dělá technika domu na dohodu o provedení práce, za což bere od SVJ měsíčně XX/12.000,– Kč (= XX.000,–Kč/rok). Z tohoto příjmu se mu již kromě 15 % daně žádná % na zdravotní pojištění nestrhávají. 3.Oba jsme starobní důchodci.

  Zajímalo by mně, jaký je mezi námi z hlediska zdravotního pojištění rozdíl? To jako, když se mi jako předsedovi kontrolní komise SVJ něco stane, tak dostanu na nemocenské něco více oproti kolegovi technikovi ? Není to spíše všechno postavené na hlavu? Nebylo by tedy pro nás i pro SVJ jako celek lepší a ekonomičtější, aby členové volených orgánů SVJ nedostávali žádné odměny, ale byli vedeni jako zaměstnanci SVJ na dohody o provedení práce? Co mi tomu kdo řekne ?

  Vložil JosM (bez ověření), 30. Červen 2011 - 20:37

  Rozdíl je klasicky český. Zákonodárce při tvorbě zákona přepokládál, že vaše odměna statutáře se rovná nejméně odměně účinkování různých tzv. osobností ve správní radě kterékoliv známe české společnosti (sazka, ČEZ, vodárny, různé teplárenské společnsti a pod.) Jinými slovy vaše odměna je s odměnou nějakého technika v svj nesrovnatelná, proto vás nijak nepoškodí, když budete odvádět zdravotní pojištění.

  Vložil rys, 16. Srpen 2011 - 11:16

  JosM říká"…vaše odměna je s odměnou nějakého technika v svj nesrovnatelná. Pane Josef, přečtěte si co jsem napsal znovu. U sebe uvádím odměnu za rok a u technika odměnu za měsíc. V sumě je moje roční odměna a technikova roční odměna přeci stejná.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 30. Červen 2011 - 16:12

  bohužel, podle zákona je mezi vámi rozdíl – on je pracovník, kdežto vy jste orgán :-). Tedy on dostává odměnu za práci, kdežto vy dostáváte odměnu za výkon funkce.

  Vložil rys, 16. Srpen 2011 - 11:22

  Ten rozdíl je podle jakého zákona? O odměně za výkon funkce orgána SVJ se dle mého v ZOVB nic neříká a ve vzorových stanovách se o výkonu funkce a o odměně za výkon funkce hovoří pouze ve spojitosti s výborem SVJ. Takže proč by člen KK nebo revizor či jiný volený orgán (mimo výboru) nemohl plnit úkoly stanovené např. stanovami na základě dohody o provedení práce uzavřené se SVJ a tak neplatit zdravotní pojištění z tohoto výdělku on ani za něho SVJ?

  Vložil Radim_ (bez ověření), 23. Březen 2011 - 21:33

  Ahoj,

  Nevite, prosim, pod co spada v danovem formulari odmena clena vyboru SVJ? Vim ze z hlediska zdrav. pojisteni je to klasicke zamestnani .. tzn. bere se to z hlediska danoveho priznani jako dalsi zamestnavatel? Pokud ano, o jaky typ prac. uvazku se jedna, „dohoda o pracovni cinnosti“? Anebo by se to melo naopak uvest v sekci „Ostatni prijmy“ dle § 10? Potvrzeni o zdan. prijmech ze zavisle cinnosti .. jsem od SVJ dostal (ale vleze se to do toho limitu 20tis v § 10).

  Dekuju za jakekoli info.

  Radim

  Vložil Vosobně, 25. Březen 2011 - 16:00

  Ano další zaměstnavatel.
  Je to závislá činnost §6 odst.1 písm.c. Nejedná se o prac. vztah ve smyslu ZP, tj. ani prac. poměr ani dohody mimo prac. poměr (= dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti).

  Vložil Radim_ (bez ověření), 27. Březen 2011 - 19:30

  Dekuju moc .. kvuli par stovkam rocne takove papirovani .. :o

  Vložil edulik, 12. Květen 2010 - 16:43

  edulik, Prosím o informaci, město nám v březnu převedlo do katastru 8 bytů v jednotce a my – dnes zakládající SVJ (jsme ve fázi – po prvním shromáždění vlastníků za asis. notáře – nyní čekáme na vystavení IČA, abychom mohli pokračovat dál…tj. založení účtu atd. Na tento účet nám dle kupní smlouvy poté poukáže město částku, kterou nám přislíbili po založení SVJ a založení našeho účtu. Je to částka jednorázová…Nyní nastává problém, zda-li jsme jako SVJ povinni z této částky zaplatit daň finančnímu úřadu a jak v takovémto případě máme postupovat.děkuji za odbornou iformaci

  Vložil Anonymous (bez ověření), 28. Březen 2008 - 14:20

  Členové výborů a zdravotní pojištění 10.3.2008 , Zdroj: VZP Platí se z odměny člena výboru společenství vlastníků jednotek zdravotní pojištění?

  Od ledna 2008 je skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů, rozhodující pro posuzování vzniku a zániku zaměstnání. Proto pokud členům výboru plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů (a to zmiňované odměny členům výboru jsou), jsou považováni od 1. 1. 2008 pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. S tím souvisejí i povinnosti jejich „zaměstnavatele", tedy daného společenství vlastníků.

  I přesto, že odměny budete pobírat nepravidelně, musíte být po dobu výkonu funkce, z níž vám plynou odměny, přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci a také musí být přihlášeno Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) jako zaměstnavatel.

  Společenství vlastníků jako zaměstnavatel má povinnost přihlásit své zaměstnance do osmi dnů od vzniku zaměstnání (tzv. oznamovací povinnost). Dnem vzniku zaměstnání je v tomto případě nepochybně den zvolení do výboru. Jestliže členové výboru SVJ byli ve funkci již v roce 2007, musí být od 1. 1. 2008 přihlášeni jako zaměstnanci a taktéž musí být přihlášeno SVJ jako zaměstnavatel.

  Oznámení je třeba provést u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou členové výboru SVJ pojištěni. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen předkládat každé zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni jeho zaměstnanci, formulář Přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné. Pokud členům výboru v některém měsíci není zúčtována žádná odměna a jde o osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ (např. poživatelé důchodu, OSVČ platící zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu apod.), odevzdá zaměstnavatel údaje o nulovém vyměřovacím základu a nulovém odvodu pojistného.

  K přihlášení u VZP lze použít formuláře pro zaměstnavatele, které jsou zveřejněny na internetových stránkách v sekci pro plátce. Jsou to Přihláška zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele. Také je nutné měsíčně zasílat zdravotní pojišťovně Přehled o platbě pojistného. Ke všem formulářům je na internetu poučení a návody k vyplnění. viz (http://www.du.cz/…),

  Vložil Mista, 16. Březen 2010 - 21:28

  To mi můžou milovat. Končím s daněma nechám si proplácet účtenky až do výše odměny.

  Vložil Marka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:14

  Společenství vlastníků bytů se nezakládá za účelem PODNIKÁNÍ!! tůdíž nevzniká automatický vztah zaměstnanec x zaměstnavatel. Tzn. odměna do 20tis. Kč se nedaní… pozor jednorázový přivýdělek můžete mít i jinde tzn. částky musíte sečíst a podle toho odvádět či neodvádět daně.

  Vložil Deni S (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 15:57

  Dobrý den, chtěla bych reagovat na Vaši zprávu s prosbou o pomoc. Jsem předsedkyně od října 2016. Po pro mě zcela nových zkušenostech jsem se rozhodla na funkci rezignovat. Nyní je otázka dní, kdy dojde k přepsání funkce předsednictví na souseda. Problém je v tom, ze jsem si převedla odměnu 4000 Kč na svůj účet ( toto bylo řádně schváleno a odsouhlaseno všemi vlastníky). Nový budoucí předseda mě vyděsil tím, že jsem porušila zákon, protože jsem nic nezdanila, nenechala podepsat vlastníky růžový papír-lidove řečeno- a nenahlásila vše do nějakých rejstříků na úřadě. Upřímně jsem ted trošku vyděšená a opravdu tomu nerozumím. Tak Vás prosím. Pochybila jsem? Děkuji moc za odpověď.

  Vložil mima72, 12. Leden 2009 - 23:07

  Odměny členů statutárních orgánů ( zdroj: Byt Magazín, 2008/10 ) DOTAZ: Jaké změny letos vlastně nastaly v danění odměn za práci členů výboru a speciálně důchodců? Jak je to v případě osob, které mají příjmy ze závislé činnosti, a osob samostatně výdělečně činných?

  ODPOVĚĎ:

  Od 1. 1. 2008 již neplatí ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se členů statutárních orgánů o záloze na daň z příjmů ve výši nejméně 20 % z výše odměny.

  Odměny členů statutárního orgánu SVJ (výboru) jsou nadále považovány za příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst.1 písm.c) zákona o daních z příjmů. Pro rok 2008 je uplatněna jednotná sazba 15 % , pro rok 2009 12,5 %. SVJ je v tomto případě plátcem daně, tj. v souladu s § 38h zákona o daních z příjmů sráží ze „superhrubé odměny“ zálohu na daň.

  Pod pojmem „superhrubá mzda“ se rozumí částka hrubé odměny včetně 9 % zdravotního pojištění, které odvádí SVJ příslušné zdravotní pojišťovně v rámci svých nákladů.

  Daňová reforma od roku 2008 zavádí novou definici osob, které jsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištění, tzn. že 1. 1. 2008 jsou členové výboru plátci pojistného na zdravotní pojištění. Člen výboru je povinen hradit 4,5 % z odměny (SVJ sráží z odměny a odvede zdravotní pojišťovně člena výboru), zbývající část (9 % z odměny) odvádí SVJ, u něhož je tato položka součástí nákladů. Celkem obdrží zdravotní pojišťovna za člena výboru 13,5 % z odměny statutárního orgánu.

  U člena statutárního orgánu, který nepodepsal Prohlášení k dani podle § 38 k odst. 4 zákona o daních z příjmů, se při výpočtu zálohy nepřihlíží k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.

  V případě pojistného na sociální pojištění platí i pro rok 2008, že z odměn členů statutárního orgánu se pojistné neodvádí.

  Člen statutárního orgánu – důchodce, který nepodepsal Prohlášení, ale nemá jiné příjmy než za výkon funkce ve výši do 15 tisíc korun ročně, nemá povinnost podávat daňové přiznání (viz § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

  Člen statutárního orgánu, který nepodepsal Prohlášení, protože je má již podepsané u svého hlavního zaměstnavatele, dostane potvrzení o příjmech, pojištění a sražené dani a je povinen podat daňové přiznání příslušnému správci daně v místě bydliště ze všech svých příjmů. Hlavní zaměstnavatel mu také vydá potvrzení; roční zúčtování mu nemůže provést, protože měl souběžně příjmy podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti (viz § 38ch odst.1 a § 38g odst.2).

  Člen statutárního orgánu – OSVČ, který má příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, podává daňové přiznání i z příjmů podle § 6 (ze závislé činnosti, kam se řadí i příjem statutárních orgánů). Během roku může tento poplatník podepsat u SVJ (BD) Prohlášení k dani, protože nemá souběžně jiný příjem než ze závislé činnosti, vyplácený měsíčně; po ukončení zdaňovacího období dostane potvrzení, které zahrne do svého daňového přiznání (viz § 38g ZDP.

  Ing.Marta Neplechová, CSc.

  Vložil Andrea Jirsová (bez ověření), 9. Květen 2013 - 15:04

  Děkuji paní inženýrce,konečně mám trochu jasněji.V našem výboru jsme 3,každý s jiným druhem hlavního příjmu. Chci se jen ujistit: já sama jsem OSVČ, mám tedy hlavní příjem z jiné závislé činnosti. Mohu tedy jen sepsat s SVJ Smlouvu o provedení práce /či cokoli jiného, ev.vůbec nic?/ a nechat si od nich vyplácet měsíčně dohodnutou částku s tím, že si jí každý rok zkrátka přidám k hlavnímu příjmu a tak to celé zdaním? A zároveň se mi o to zvedne soc. a zdrav. zálohy? Je nějaký jiný, levnější způsob? Děkuji za upřesnění.

  Vložil Alous, 22. Srpen 2013 - 8:50

  Jak se vzdát funkcionářské odměny a místo toho pobírat plat z DPČ? Samozřejmě do 2500,–Kč.

  Vložil Pavel, 22. Srpen 2013 - 10:09

  Nerozumím, čeho tím chcete dosáhnout.

  Platy jsou jen ve státní sféře, platy v SVJ nikdy nedocílíte. Asi trochu plavete v terminologii, jako autorka textu, na který jste dal odkaz. Ten text má navíc i věcné vady.

  Za výkon funkce je „funkcionářská“ odměna. Za výkon funkce nemůže být DPP ani DPČ. DPP nebo DPČ může být za jinou činnost, než je výkon funkce. Je na to tady několik vláken, stačí hledat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Alous, 22. Srpen 2013 - 11:55

  Ano, plavu v terminologii. Proto jsem taky tady, abych se něco dozvěděl, protože jsem novic a laik. Píšete, že autorka textu, na který jsem dal odkaz plave taky a navíc má text věcné vady. Poučte mne jaké? Já myslel, že to psala paní profesionálka, která rozumí svému oboru. Jinak by tu funkci(uvedenou v článku úplně dole)nemohla zastávat si myslím. Už nevím komu a čemu tady v těch spoustech vláknech věřit. Přeji taktéž hezký den. A.H.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Leden 2009 - 23:27

  Dovolím si malé doplnění:

  http://www.klaiex.webnode.cz/…v-roce-2008/

  N. Klainová

  Vložil Petr, 18. Únor 2010 - 11:12

  Máme novou správní firmu. Odměny výboru musí být proplaceny na základě bankovního příkazu vystaveného oprávněným (dle smlouvy s bankou výbor) nebo to účetní (která nemá bankovní oprávnění) zařizuje „nějak“ jinak ? Děkuji

  Vložil Marka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 12:57

  odměna/jednorázová do 20tis. Kč/rok se nedaní. I když jsem předsedou společenství, tak společenství není můj zaměstnavatel. Tuto funkci jsem vzala dobrovolně, je to i můj majetek a nevím proč z jednorázové případné odměny bych měla odvádět daň či platit jakékoliv pojištění. Se společenstvím nemám žádnou pracovní smlouvu, kde by bylo vše sepsáno(od pravidelného platu, po dovolenou atd.)Neexistuje tedy ani výpovědní lhůta atd. Neberu za to nic. Nicméně letos za dobře odvedenou práci mi vlastníci přikleply jednorázovou odměnu, která je do 20tis. Kč.

  Kdo z Vás má podrobnou pracovní smlouvu? Kdyby se jednalo o pracovní poměr a jasně stanovená pravidla, tak si to taky necháme pořádně zaplatit.Někdy to opravdu není s majiteli a potížisty jednoduché. Tzn. na tuto „dobrovolnou funkci“ by i 20tis. bylo málo. O pravidelnou práci se nejedná. Jeden výbor má práce spousty, druhý výbor nedělá nic. Kde je přesně a do detailu stanoveno, v kterém případě se stává SPOLEČENSTVÍ zaměstnavatelem?když zapisuje jednou za půl roku vodoměry? nebo když výbor dělá sám i účetnictví a bere pravidelně peníze za každou účetní položku? kdy vzniká vztah – zaměstnavatel x zaměstnanec? a kdy tedy nutno odvádět daně? to je třeba si říct a upřesnit. Každý to má jinak a tyto níže uvedené odpovědi jsou dost obecné

  Vložil Cinkl (bez ověření), 30. Červen 2012 - 13:59

  Jak to tady čtu,tak jde o odrbávání lidí.Prostě bych nebral žádnou odměnu a vlastníci by mi dali ze svých peněz podílně částku.Oni mají peníze zdaněny a mohou si s nimi dělat co chtějí.Kalousek potom dostane kulové.

  Vložil Antony (bez ověření), 17. Březen 2010 - 10:34

  Marka,

  z Vašeho osobního hlediska máte pravdu, ale podle zákonů pravdu nemáte. To je Marka právní stát zvaný Česká republika, nic jiného než kocourkov. Tony

  Vložil Anonymou (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:56

  OTÁZKA:Kde je přesně a do detailu stanoveno, v kterém případě se stává SPOLEČENSTVÍ zaměstnavatelem? ODPOVĚĎ: SPOLEČENSTVÍ SE STALO (podle novely zdravotního zákona)ZAMĚSTNA­VATEM pro VŠECHNY SVOJE STATUTÁRY a to POUZE pro účely zdravotního pojištění. V praxi to znamená, že statutáři samozřejmě nemají žádnou smlouvu se SVJ, ale u zdravotních pojišťoven bylo povinno SVJ se přihlásit jako zaměstnavatel a VŠECHNY SVOJE STATUTÁRY PŘIHLÁSIT JAKO ZAMĚSTNANCE A PLATIT ZA NĚ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z ODMĚN, ODEVZDÁVAT KAŽDÝ MĚSÍC HLÁŠENKU, IKDYŽ V TOM MĚSÍCI ŽÁDNÁ ODMĚNA NEBYLA VYPLACENA. zavolejte si na jakoukoli zdravotní pojišťovnu, tam vám to potvrdí (já jsem takto obvolala 3 a všude mi řekli totéž)

  To je ohledně zdav.pojištění, jak je to s daněmi jsem zatím nezjišťovala, protože my žádné odměny nedostáváme.

  Vložil Anon (bez ověření), 11. Leden 2009 - 14:02

  Další důvod pro dům v podílovém vlastnictví, společenství nevznikne, zdravotní daň se neplatí.

  Vložil MARKA (bez ověření), 11. Leden 2009 - 15:03

  Vážení, jestliže se výbor bere jako statutární org. tak je někde zásadní problém a chyba. Výbor nerozhoduje téměř nikdy. Vždy a za vše jsou hlavně zoodpovědni všichni majitelé a proto se i koná různá hlasování. Kdyby členové výboru věděli, že mají extrem ZODPOVĚDNOST za všechno, tak by tuto funkci nikdo nechtěl dělat. Tímto přístupem zákonu se akorát docílí toho, že společenství zaniknout a nikdo se nebude starat o majetek. Dost smutné. Proč diskriminace -? proč majitelé domečků, kteří se starají o svůj rodinný dům neodvádějí daně a pojištění atd.

  Marka(společenství s 18byty)

  Vložil Šárka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 15:32

  Marko, nesnažte se řešit neřešitelné. Odměny vyplácené členům výboru opravdu podléhají zdanění a odvodům zdrav. pojištění. My to např. řádně zdaňujeme a zdrav. pojištění platíme. Ale dovedu si představit situaci, že u malého SVJ, jako je to vaše, pracuje předsedkyně zdarma a vlastníci schválí mimořádnou odměnu jejímu manželovi (synovi, babičce apod.) např. za to, že je mají rádi. Taková odměna se pak za určitých podmínek nedaní (ale mrkněte se na konkrétní požadavky do daňových předpisů). Šárka

  Vložil E56 (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:00

  Vážená paní Marko,

  můžete, prosím, uvést, odkud přesně čerpáte informaci, že jednorázová odměna do 20 tis. Kč ročně se nedaní? Děkuji.

  E56

  Vložil Marka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:21

  najdete to v zakonech o daních a jedná se o příležitostnou činnost a jednorázovou odměnu

  Vložil Pavel, 11. Leden 2009 - 13:35

  Pokud dostanete za výkon funkce předsedy výboru jednorázovou odměnu, nelze ji považovat za příjem podle § 10/1/a ZDP a osvobodit § 10/3/a ZDP.

  Jednak se nejedná o příležitostnou činnost a jednak příjem předsedy výboru je jednoznačně podle § 6/1/c ZDP.

  Potom je i nutnost zdravotního „pojištění“.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Marka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:49

  náš výbor existuje několik let a nikdo za to nedostal ani korunu. Naše společenství je tak malé, že kdyby výbor dostával ještě „plat“, tak neušetříme vůbec nic. Z tohoto hlediska to berem jako plýtvání penězi. Tzn. když někdo něco udělá extra a má s tím spousty starostí, tak se majitelé mohou rozhodnout, že mu za to něco dají. Tzn. je to jednorázová odměna, která může být pod i nad 20tis.

  Vložil Krupp, 11. Leden 2009 - 13:41

  O tom tady už bylo napsáno mnoho. Přesto bych se zeptal. Spadá účetnictví do činnosti člena výboru? Pokud za činnost ve výboru nedostává žádnou odměnu, může uzavřít dohodu o provedení práce na účetnictví?

  Vložil Marka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:53

  jestli jste se rozhodl delat pro spolecenstvi ucetnictvi, muzete i nemusite si za to nechat zaplatit. Výši platu odhlasují majitelé

  Vložil Marka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:51

  o tom, kdo bude vest ucetnictvi si spolecenstvi rozhoduje samo. neznamena to tedy, ze ho automaticky bude vest jakykoliv clen vyboru. Muzete to dat externi firme.

  Vložil Matějka Jaroslav, 11. Leden 2009 - 13:32

  Vážený pane Marku,

  pletete se. Načtěte prosím v záložce diskuse. Odměna statutárním zástupcům (tedy i členům výboru právního subjektu byť neziskového) má samostatná ustanovení v zákoně o dani z příjmu.

  Matějka

  Vložil Marka (bez ověření), 11. Leden 2009 - 13:45

  Vážený pane Matějko, Odměna nemá nic společného s výborem. Byla to odměna za nadstandardní záležitosti a procesy, které mohl udělat jakýkoliv další majitel(nezapsaný ve výboru). Společenství nevzniká za účelem podnikání a z toho vyplívají další kroky.

  paní Marka

  Vložil svjkonzumni641, 8. Červenec 2008 - 19:00

  Dobrý den,

  členem našeho výboru SVJ je osoba, která pracuje v zahraničí (EU) a tam si platí zdravotní pojištění. Vzhledem k tomu, že v rámci EU nesmí být dvojí pojištění má do německé pojišťovny formulář E 106, který mu zde v Čechách zajišťuje hrazení zdravotní péče jako by byl pojištěn. Jak to bude s placením zdravotního pojištění z obdržené odměny ?

  Děkuji

  Vložil Anonymous, 12. Srpen 2007 - 9:42

  Prosím o sdělení jakým způsobem se vyúčtuji anuity. Při převodu bytu jsme zaplatili omylem 2× anuitu. Požádali jsme účetní jednotku o vrácení jedné z těchto 2 anuit,ale nebylo nám vyhověno.Učetní jednotka nám anuitu nevrátila a po dlouhé době nám ji po mnoha urgencích !vyúčtovala! s tím, že si z ní ztrhla !nájem! Vyúčtování jsem ale nedostali. Následně nám bylo ale naúčtováno penále ve výši 2,5 promile z neodsouhlasených záloh.Jak máme postupovat,abychom dostali vráceno neoprávněně vymožené penále.Existuje možnost zpětného vyúčtování formou auditu? SVJ ,které se skládalo ze 3 členů se zredukovalo na pověřeného vlastníka-1 osobu.Měla by účetní jednotka předat účetnictví včetně vyúčtování fondu oprav jednotlivým vlastníkům jednotek? Děkuji.V

  Vložil Anonymous, 14. Červenec 2007 - 16:09

  je dobré odměny zrušit a členům výboru o jejich vvýši snížit měsíční platby dotyčného vlastníka-člena výboru. Pak není třeba danit nic.

  Vložil Cinkl (bez ověření), 30. Červen 2012 - 14:03

  Ok,velmi dobrý nápad

  Vložil Pavel, 14. Červenec 2007 - 19:48

  Váš názor je v rozporu s § 3/2 ZDP, podle kterého se za příjem považuje příjem peněžní i nepeněžní.

  A FÚ bude mít jednoduchou práci až zjistí, že pouze členové výboru mají nižší příspěvky.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 15. Červenec 2007 - 16:21

  zvláštní, nám to poradila sama úřednice FÚ a už 9 let to funguje bez problémů. :-)

  Vložil lamot (bez ověření), 13. Leden 2009 - 10:00

  snížení poplatků za služby ve SV a obejití nepřiznání daně z příjmu je nezákonné. Každy nepeněžní příjem přesahujícín určitou hranici je zdanitelný. Který FU to mohl poradit ?

  Vložil lamot (bez ověření), 13. Leden 2009 - 9:59

  snížení poplatků za služby ve SV a obejití nepřiznání daně z příjmu je nezákonné. Každy nepeněžní příjem přesahujícín určitou hranici je zdanitelný. Který FU to mohl poradit ?

  Vložil Pavel, 15. Červenec 2007 - 17:50

  Pokud něco děláte 9 let, není to ještě důkaz, že to děláte podle zákona. :-))

  Pokud to poradila pracovnice FÚ, je to pouze důkaz o jejích ne/znalostech, nikoliv o tom, že to je podle zákona. :-))

  Podle mne je to doměřitelné podle § 2/7 ZSDP. Pouze několik let je již prekludováno a nemůže být doměřeno. Vzhledem k předpokládané výši „odměn“ se asi nejedná o trestný čin podle § 148 TrZ.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".