Vložil mima72, 12. Leden 2009 - 23:07

Odměny členů statutárních orgánů ( zdroj: Byt Magazín, 2008/10 ) DOTAZ: Jaké změny letos vlastně nastaly v danění odměn za práci členů výboru a speciálně důchodců? Jak je to v případě osob, které mají příjmy ze závislé činnosti, a osob samostatně výdělečně činných?

ODPOVĚĎ:

Od 1. 1. 2008 již neplatí ustanovení zákona o daních z příjmů týkající se členů statutárních orgánů o záloze na daň z příjmů ve výši nejméně 20 % z výše odměny.

Odměny členů statutárního orgánu SVJ (výboru) jsou nadále považovány za příjmy ze závislé činnosti podle § 6 odst.1 písm.c) zákona o daních z příjmů. Pro rok 2008 je uplatněna jednotná sazba 15 % , pro rok 2009 12,5 %. SVJ je v tomto případě plátcem daně, tj. v souladu s § 38h zákona o daních z příjmů sráží ze „superhrubé odměny“ zálohu na daň.

Pod pojmem „superhrubá mzda“ se rozumí částka hrubé odměny včetně 9 % zdravotního pojištění, které odvádí SVJ příslušné zdravotní pojišťovně v rámci svých nákladů.

Daňová reforma od roku 2008 zavádí novou definici osob, které jsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištění, tzn. že 1. 1. 2008 jsou členové výboru plátci pojistného na zdravotní pojištění. Člen výboru je povinen hradit 4,5 % z odměny (SVJ sráží z odměny a odvede zdravotní pojišťovně člena výboru), zbývající část (9 % z odměny) odvádí SVJ, u něhož je tato položka součástí nákladů. Celkem obdrží zdravotní pojišťovna za člena výboru 13,5 % z odměny statutárního orgánu.

U člena statutárního orgánu, který nepodepsal Prohlášení k dani podle § 38 k odst. 4 zákona o daních z příjmů, se při výpočtu zálohy nepřihlíží k měsíční slevě na dani podle § 35ba a k měsíčnímu daňovému zvýhodnění.

V případě pojistného na sociální pojištění platí i pro rok 2008, že z odměn členů statutárního orgánu se pojistné neodvádí.

Člen statutárního orgánu – důchodce, který nepodepsal Prohlášení, ale nemá jiné příjmy než za výkon funkce ve výši do 15 tisíc korun ročně, nemá povinnost podávat daňové přiznání (viz § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Člen statutárního orgánu, který nepodepsal Prohlášení, protože je má již podepsané u svého hlavního zaměstnavatele, dostane potvrzení o příjmech, pojištění a sražené dani a je povinen podat daňové přiznání příslušnému správci daně v místě bydliště ze všech svých příjmů. Hlavní zaměstnavatel mu také vydá potvrzení; roční zúčtování mu nemůže provést, protože měl souběžně příjmy podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti (viz § 38ch odst.1 a § 38g odst.2).

Člen statutárního orgánu – OSVČ, který má příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, podává daňové přiznání i z příjmů podle § 6 (ze závislé činnosti, kam se řadí i příjem statutárních orgánů). Během roku může tento poplatník podepsat u SVJ (BD) Prohlášení k dani, protože nemá souběžně jiný příjem než ze závislé činnosti, vyplácený měsíčně; po ukončení zdaňovacího období dostane potvrzení, které zahrne do svého daňového přiznání (viz § 38g ZDP.

Ing.Marta Neplechová, CSc.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.