Vložil Anonymous (bez ověření), 28. Březen 2008 - 14:20

Členové výborů a zdravotní pojištění 10.3.2008 , Zdroj: VZP Platí se z odměny člena výboru společenství vlastníků jednotek zdravotní pojištění?

Od ledna 2008 je skutečnost, zda z určité činnosti plynou příjmy zdaňované podle § 6 zákona o daních z příjmů, rozhodující pro posuzování vzniku a zániku zaměstnání. Proto pokud členům výboru plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů (a to zmiňované odměny členům výboru jsou), jsou považováni od 1. 1. 2008 pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. S tím souvisejí i povinnosti jejich „zaměstnavatele", tedy daného společenství vlastníků.

I přesto, že odměny budete pobírat nepravidelně, musíte být po dobu výkonu funkce, z níž vám plynou odměny, přihlášeni u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanci a také musí být přihlášeno Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) jako zaměstnavatel.

Společenství vlastníků jako zaměstnavatel má povinnost přihlásit své zaměstnance do osmi dnů od vzniku zaměstnání (tzv. oznamovací povinnost). Dnem vzniku zaměstnání je v tomto případě nepochybně den zvolení do výboru. Jestliže členové výboru SVJ byli ve funkci již v roce 2007, musí být od 1. 1. 2008 přihlášeni jako zaměstnanci a taktéž musí být přihlášeno SVJ jako zaměstnavatel.

Oznámení je třeba provést u všech zdravotních pojišťoven, u kterých jsou členové výboru SVJ pojištěni. V každém měsíci je pak zaměstnavatel povinen předkládat každé zdravotní pojišťovně, u níž jsou evidováni jeho zaměstnanci, formulář Přehled o platbě pojistného a odvádět pojistné. Pokud členům výboru v některém měsíci není zúčtována žádná odměna a jde o osoby, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ (např. poživatelé důchodu, OSVČ platící zálohy vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu apod.), odevzdá zaměstnavatel údaje o nulovém vyměřovacím základu a nulovém odvodu pojistného.

K přihlášení u VZP lze použít formuláře pro zaměstnavatele, které jsou zveřejněny na internetových stránkách v sekci pro plátce. Jsou to Přihláška zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele. Také je nutné měsíčně zasílat zdravotní pojišťovně Přehled o platbě pojistného. Ke všem formulářům je na internetu poučení a návody k vyplnění. viz (http://www.du.cz/…),

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.