Změna prohlášení vlastníka

Vložil Petra M. (bez ověření), 1. Září 2021 - 20:12 ::

Náš výbor navrhl na shromáždění změnu prohlášení vlastníka, které nově konkrétně definuje společné části, kdy místo vodorovných, svislých konstrukcí navrhuje konkrétní výčet např. balkóny, terasy, pergoly atd. Myslím, že to není dobře, že se mělo nechat původní znění.

Další věc, kterou výbor navrhuje změnit je, že chce, aby okna, která nejsou společná, byla společná. Vím, že to nemůže schválit shromáždění, že s tím musí dotčení vlastníci souhlasit. To jsem také napsala výboru, bohužel bez úspěchu.

Pokud shromáždění tuto změnu schválí, jak mám postupovat dál? Katastr nové prohlášení vlastníka asi bez souhlasů vlastníků neakceptuje. Jak toto rozhodnutí shromáždění oficiálně zneplatnit? Podat žalobu? Děkuji.

 • změna prohlášení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonymus (bez ověření), 5. Září 2021 - 23:14

Součásti obvodového pláště budovy jsou ze zákona společnou části, i ty určeny k výlučnému užívání, např. i individuální výměna okna, zasklení balkonu… mělo by být oznámeno na stavebním úřadě… z důvodu vzhledu budovy…, pergola, slunečník… jsou odstranitelné a patří tomu, kdo je zaplatil. Mnohem horší je, že se neůčastníte schůze členů SVJ. Pokud s výsledky hlasování nejste spokojena a shromáždění jste se účastnila, můžete do 3.měsíců od schůze podat návrh na změnu… u soudu, po tomto termínu už nelze, protože se schůze neůčastníte, této možnosti se zříkáte. Může však existovat možnost, že Vás výbor o schůzi prokazatelně neinformoval a pak se jedná o jinou věc. Když se nechcete či nemůžete účastnit schůze, můžete místo sebe poslat jinou, vás zastupující osobu s plnou mocí, která bude jednat dle vaší předchozí dohody… klidně i advokáta.

Vložil Justitianus, 6. Září 2021 - 6:52

☀ První nepravdu napsal ohledně společných částí.
Je třeba vyjít z obsahu prohlášení. Je naprosto běžné (a soudy to potvrzují), že okna přístupná z bytu mohou být ve vlastnictví vlastníka jednotky, jestliže je to takto uvedeno v prohlášení. Totéž by platilo o stavebních prvcích balkonů: je-li například v prohlášeníní uvedeno zábradlí, svrchní nášlapná vrstva balkonu a oplechování balkonu ako vlastnictví vlastníka jednotky, pak to platí.

☀ Druhou nepravdu napsal ohledně hlasování shromáždění.
Právnická osoba SVJ (ani její nejvyšší orgán) nemá právo měnit prohlášení. SVJ přece není vlastníkem domu! Prohlášení může být změněno jedině vlastníkem domu, což jsou vlastníci jednotek. Podle § 1169 odst. 1 platí, že ke změně prohlášení se vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne.

☀ Třetí nepravdu napsal ohledně následků neúčasti na shromáždění.
Neúčast tazatelky na shromáždění nemá v tomto případě žádné právní následky, jestliže SHROMÁŽDĚNÍ snad mělo (podle pozvánky) hlasovat o záležitosti, o které není vůbec oprávněno rozhodnout. Neúčast vlastníka jednotky na shromáždění je tedy bezvýznamná. Případný písemný souhlas se změnou prohlášení podle § 1169 by přece mohl udělit kdykoliv a kdekoliv. Není to nijak vázáno ani na shromáždění, ani na účast vlastníka jednotky na shromáždění.


Problémem pro tazatelku však může být následné protiprávní jednání SVJ, jak už jsem ji varoval: Řekněme, že statutáři i bez písemných souhlasů všech dotčených vlastníků vypracují (tedy zfalšují) nové prohlášení a vloží je do katastru a do sbírky listin rejstříkového soudu. Tím vznikne nová právní skutečnost, bez ohledu na podvodné jednání SVJ. Ani katastrální úřad, ani rejstříkový soud nebude kontrolovat zda prohlášení bylo schváleno oprávněnými osobami v souladu se zákonem.

Justitianus

Vložil MartinII, 6. Září 2021 - 9:15

Souhlas s Justitianem

 • schvalování „Prohlášení“

viz

www.portalsvj.cz/…vlastnika-18#…

Vložil MartinII, 6. Září 2021 – 1:13

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Souhlas i ohledně oken, viz příspěvek ze stejného vlákna a odkaz na článek s citací rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

www.portalsvj.cz/…vlastnika-18#…

Vložil MartinII, 4. Září 2021 – 15:21

kde v odkazovaném článku

www.epravo.cz/…-107027.html

Vložil Petra M (bez ověření), 6. Září 2021 - 0:26

Děkuji za odpověď, ale bylo by fajn, kdybyste si přečetl všechno, co jsem psala. Přednost má prohlášení vlastníka, to už jsem si zjistila. A já nejsem nespokojena s výsledky hlasování. Já namítám, že shromáždění schválilo něco, co mu ze zákona nepřísluší. Rozumíte vůbec tomu, co jsem psala? A shromáždění neschůzuje, ale zasedá, čtete ty zákony pečlivěji. :-) Ale dík za snahu.

Vložil MartinII, 6. Září 2021 - 1:13

Sice nevím proč nechcete aby okna byla společná (viz můj předchozí příspěvek), ale, pokud jde o schvalování prohlášení, tak:

se zdá že máte pravdu (i když v dále odkazovaném článku není uveden paragraf, což nemám rád).

Z § 1169 (Změna prohlášení) jsem to jaksi nepochopil (neporovnával jsem předchozí znění paragrafu). Třeba mně (nám) to objasní Justitianus, a to myslím upřímně. Pokud web „otevru“, tak mu, pokud má –3, dávám + (plus)

https://pravopropodnikatele.cz/…i-vlastnika/

13.07.2020 – ZMĚNA PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

Od 1. 7. 2020 vstoupila v účinnost novela NOZ …

V předchozím článku … . V tomto článku shrneme … .

KDO ROZHODUJE O ZMĚNÁCH PROHLÁŠENÍ?

Novela dále upravuje nová pravidla pro rozhodování o změnách prohlášení. DLE NOVÉ ÚPRAVY SE O ZMĚNÁCH PROHLÁŠENÍ ROZHODUJE MIMO SVJ – VŽDY PŘÍMO VLASTNÍCI A NIKDY SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ.

Fakticky o změně prohlášení vlastníka budou rozhodovat stejné osoby, které rozhodují v rámci shromáždění. Z právního hlediska se však jedná o jiný druh rozhodování. Zákon totiž pro rozhodování o změnách prohlášení stanoví speciální pravidla, dle kterých vlastníci mohou o změnách rozhodnout.

PATRIK NOVÁK ADVOKÁT

Vložil Roman. (bez ověření), 6. Září 2021 - 10:27

Ve vašem příspěvku je uvedeno:

„DLE NOVÉ ÚPRAVY SE O ZMĚNÁCH PROHLÁŠENÍ ROZHODUJE MIMO SVJ – VŽDY PŘÍMO VLASTNÍCI A NIKDY SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ.“

Toto tvrzení není pravdivé. V § 1221 odst. (2) se totiž uvádí:

„(2) Stanoví-li zákon ve věcech bytového spoluvlastnictví působnost vlastníkům jednotek, lze ji vykonat i jejich rozhodnutím přijatým na shromáždění.

Vložil Justitianus, 7. Září 2021 - 6:02

Jen doplním k tomu nesmyslu který zde napsal Roman: Ustanovení § 1221 odst. 2 není skutečnou právní normou, protože nikomu neukládá ani povinnost, ani nevyjadřuje zákaz. Toto ustanovení je v zákoně nadbytečné. Je pro blbečky (*), kteří si neustále pletou právnickou osobu SVJ s vlastníky jednotek. Rozumí se samo sebou, že vlastníci jednotek mohou přijímat jejich společné rozhodnutí kdekoliv, a třebas i na shromáždění.

 • mohou rozhodovat v hospodě „Na Růžku“
 • mohou rozhodovat v parku u pískoviště
 • mohou rozhodovat v sušárně domu
 • mohou rozhodovat v kanceláři u notáře
 • mohou rozhodovat ve vlaku cestou do Brna
 • mohou rozhodovat v divadle, během přestávky po druhém dějství Dvořákovy Rusalky
 • mohou rozhodovat kdekoliv a kdykoliv
 • mohou rozhodovat bez toho, že by se fyzicky shromáždili na jednom místě (individuálním podepsáním listiny, nebo individuálním podepsáním listin).
 • a samozřejmě mohou rozhodovat třebas i na shromáždění SVJ, jestliže takové vybočení z programu shromáždění připustí předsedající

Text ustanovení § 1221 odst. 2 je asi stejně tak „chytrý“, jako kdyby zákon stanovil, že lidé mohou dýchat na schodišti.

Justitianus


(*) Poznámka:
K těmto blbečkům je třeba nepochybně přiřadit i předkladatele občanského zákoníku (členy vlád ČR) a poslance, kteří velkou většinou schvalovali minulá znění zákona č. 89/2012 Sb.. V zákoně byl totiž popleteny pravomoci shromáždění (orgánu právnické osoby) s pravomocemi vlastníka domu. Nesmyslně a nesystémově zákon stanovil, že některé typické vlastnické rozhodování vlastníka domu mělo vykonávat shromáždění, což je pouze orgán osoby pověřené správou domu. Srovnejte si dřívější znění § 1208 se zněním od 1.7.2021. Hlupáci byli a jsou ve vládě, i v poslaneckých lavicích. Bohužel se ty pitomosti se dostaly do zákona a vydržely tam po celé roky.

Vložil Oana (bez ověření), 7. Září 2021 - 15:26

„vlastníci jednotek mohou přijímat jejich společné rozhodnutí kdekoliv, a třebas i na shromáždění“ (Vložil Justitianus, 7. Září 2021 – 6:02)

Tak. A jak je to s rozhodováním shromáždění vlastníků? Moudrá a nezávislá soudkyně mi tvrdila, že pokud se sejdou (i náhodně, neplánovaně) vlastníci jednotek třeba v hospodě nebo na zastávce šaliny, může shromáždění vlastníků zasedat a rozhodovat. Soud jsem prohrála. Argumentovala jsem, že musí být postupováno podle stanov, tj. musí být řádně svoláno zasedání shromáždění vlastníků, všem poslány pozvánky s programem v dostatečném předstihu osobou oprávněnou svolat shromáždění vlastníků a navíc může být rozhodováno pouze ve věci uvedené na pozvánce. Soud zajímalo pouze to, zda byli přítomni vlastníci s dostatečným spoluvlastnickým podílem a zda rozhodnutí bylo přijato vlastníky s dostatečným spoluvlastnickým podílem (a uvedl k tomu §). Rozhodnutí se dá dohledat, dotáhla jsem to až k Nejvyššímu soudu, ani to nepomohlo.

Vložil Petr, 7. Září 2021 - 21:25

To je opravdu divné, viz např. paragrafy spolku od § 248. Že byste ani nedostala pozvánku dle stanov nebo dle § 249 a neměla jste možnost se tedy shromáždění zúčastnit dle § 251

Vložil HonzaX (bez ověření), 7. Září 2021 - 17:21

To byste musela uvést celé zdůvodnění rozsudku, jinak není nikdo schopen posoudit správnost soudního rozhodnutí.

Vložil Pamětník (bez ověření), 7. Září 2021 - 9:59

„Rozumí se samo sebou, že vlastníci jednotek mohou přijímat jejich společné rozhodnutí kdekoliv, a třebas i na shromáždění.“

A představte si, že se našli takoví, viz lake, kteří vylučovali přijmout rozhodnutí vlastníků na shromáždění vlastníků a právě kvůli takovým zpochybňovačům to bylo v zákoně uvedeno jednoznačně.

Doplňující dotaz: Jestliže by se na shromáždění se 100% účastí vlastníků přijalo usnesení o změně prohlášení, jak rozlišit, jestli jde o rozhodnutí shromáždění (orgánu SVJ) nebo rozhodnutí vlastníků?

Vložil Oana (bez ověření), 7. Září 2021 - 14:36

„jak rozlišit, jestli jde o rozhodnutí shromáždění (orgánu SVJ) nebo rozhodnutí vlastníků?“

Shromáždění vlastníků rozhodlo …

Vlastník domu rozhodl …

Rozlišení žádný problém nepředstavuje.

Vložil anonymouse (bez ověření), 7. Září 2021 - 14:17

Nejprve si v té své hlavě srovnej ,co je to písemná dohoda spoluvlastníků budovy a co je usnesení shromáždění vlastníků. Pak se dočkáš osvícení

Vložil Justitianus, 7. Září 2021 - 11:15

Pamětníku, přestaňte zde lhát. Budete mazán.

Justitianus

Vložil Petra M (bez ověření), 6. Září 2021 - 23:07

Divím se Vaší reakci. Vy opravdu nevidíte ten rozdíl?

Usnesení shromáždění (orgánu SVJ) a přijetí rozhodnutí vlastníků na shromáždění přece není to samé.

Jenže tu je podle mě problém, takové rozhodnutí o změně prohlášení, které by bylo jen v zápisu a nebylo by tedy učiněno dle § 1169, tedy chyběl by písemný souhlas vlastníka, by bylo přijato v rozporu se zákonem. Tak to alespoň vidím já.

Vložil anonymouse (bez ověření), 6. Září 2021 - 9:42

(i když v dále odkazovaném článku není uveden paragraf, což nemám rád).

Ukažte mi ,kde je v § 1208 uvedeno , že shromáždění vlastníků rozhoduje o změně prohlášení vlastníka? Já to tam nikde nevidím:-(

Vložil Ludmila, 3. Září 2021 - 11:12

Není zbytečné měnit znění „Prohlášení“ aby okna, balkony … byla společnou částí? Vyjde to nastejno jako když jsou nyní součástí jednotky. V novém „Prohlášení“ byste napsali, že okna jsou společnou částí ale ve výhradním užívání vlastníka (vl. nařízení č. 366/2013) – jedinou výhodou je, že se mohou opravy provádět ze záloh na společném účtu SVJ, nebo úvěrem SVJ – pochopitelně hradí pouze uživatelé těchto částí, požadovat přispívání na komfort jednotlivců je nemravné).

Vložil Ludmila, 3. Září 2021 - 18:41

Pane Just… ,tazatel nepíše o výměně oken ale chce slyšet názor na smysl změny „Prohlášení“. Jinak k vašemu příspěvku nemám co říct, agresivní a neslušné lidi je třeba ignorovat.

Vložil Justitianus, 4. Září 2021 - 4:03

Ludmilo, za prvé: nejde o tazatele, ale o tazatelku (Petra M.). I když jde o drobnost, vzniká otázka zda jste vůbec četla úvodní dotaz.

Za druhé: Tazatelka nikdy a nikde nenapsala, že „chce slyšet názor na smysl změny Prohlášení“. Toto jste si vymyslela. Tazatelka položila zcela jiný a jednoznačný dotaz: „Jak toto rozhodnutí shromáždění oficiálně zneplatnit? Podat žalobu?“ Takže je to jisté, Ludmilo: nečetla jste úvodní dotaz.

Za třetí: není obecně pravdivé Vaše tvrzení „Vyjde to nastejno jako když jsou nyní součástí jednotky.“. Nejen že by musela všechna okna být stejného stáří a stejné kvality. Ale zcela nastejno by to i v takovém případě vyšlo jedině pokud by platilo, že všechny byty mají stejný počet stejných oken. Jinak dojde při převodu oken mezi společné části k obohacení jedněch a k ochuzení druhých.

Napsala jste zjevnou nepravdu, snažila jste se uvést tazatelku v omyl. I pan Krupp zde poznamenal, že by si to museli vlastníci mezi sebou vykompenzovat.

Justitianus

Vložil Krupp, 4. Září 2021 - 8:37

Ano, k obohacení jedněch a ochuzení druhých asi dojde. V porovnání k ceně bytu se ale nejspíš jedná o naprostý pakatel a výhody, které jsou v případě, že venkovní okna jsou společná, jsou evidentní. Hnidopich, který rozlišuje, jestli tazatel je rodu ženského a který žije v zajetí paragrafů, to těžko může posoudit. Každý má právo, rozhodnout se podle sebe, ale já patřím k těm, kteří by tazateli, tedy tazatelce, když je to pro vás tak důležité, doporučili se změnou prohlášení v tomto bodě souhlasit. Konkrétní situaci někdo neznáme a za vaši idiotskou urážku byste se měl paní Ludmile omluvit. Jirka

Vložil Justitianus, 3. Září 2021 - 15:58

Ludmilo, nepište zde tyto nesmysly.

Jestliže v domě je pár vlastníků (nebo i jeden jediný), kteří si svá okna už vyměnili za nová, pak vyhlášení všech oken za společná by znamenalo:

 • že vlastník se vzdá svých nových oken, které si zaplatil, a daruje je ostatním vlastníkům jednotek bez náhrady,
 • že tento vlastník bude platit za okna znovu, tentokrát za všechna okna v cizích bytech, která dosud nebyla vyměněna.

Pokud jste dospěla k názoru, že „to vyjde nastejno“, pak Vám zjevně chybí rozum průměrného člověka podle § 4 odst. 1 zákona 89/2012 Sb.. Pro jistotu připomínám, že podle čl. 11 zákona č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, platí, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Justitianus

Vložil Krupp, 3. Září 2021 - 16:45

Tazatel nic o žádných vyměněných oknech nepíše. Kromě toho není přeci problém se dohodnout, že těm, kteří si již okna vlastním nákladem vyměnili, tento náklad při výměně zbývajících oken bude kompenzován. To snad pochopí každý s rozumem průměrného člověka. Když už tu paní musíte, vy ubožáku, urážet. Jirka

Vložil Taky Člen (bez ověření), 3. Září 2021 - 18:09

„Ubožáčku“ a co kdyby si ty okna vyměnili i všichni ostatní na své náklady a teprve pak uzavřeli dohodu o změně PV, ve kterém by je přidali do společných částí. To se ti jako spravedlivé taky nezdá?:-)

Vložil Káďa (bez ověření), 2. Září 2021 - 8:59

“ Myslím, že to není dobře, že se mělo nechat původní znění.”

A navrhla jse to na shromáždění? Když neznáme původní text PV, těžko radit.

Určitě máte v původním PV vyjmenována okna jako součást jednotky? Pokud ne, tak jsou společnou částí.

Vložil Krupp, 2. Září 2021 - 8:18

Rád bych se zeptal, co vám vadí na tom, aby byla okna společná? Myslím, že to je lepší. Nevím, jaký máte dům a jaká okna, ale pokud je např. potřeba měnit okna, je lepší udělat to v celém domě najednou. Jirka

Vložil Justitianus, 1. Září 2021 - 21:24

Členové výboru navrhují totální nesmysl. Nemá žádný smysl snažit se vyjmenovávat společné části do všech podrobností. Společnými částmi (společnými všem vlastníkům jednotek) je všechno to, co nebylo v prohlášení výslovně vyčleněno do výlučného vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. U prohlášení podle zákona č. 72/1994 Sb. mohou vedle toho existovat i společné části, které jsou společné vlastníkům jen některých jednotek.

Zejména je v prohlášení nutné vyvarovat se používání slov, která mají více odlišných významů. Nevidím důvod proč míchat dohromady prázdné prostory (uzavřené či otevřené) se stavebními konstrukcemi. Pokud budete v prohlášení používat pojmy které mají více odlišných významů, koledujete si o průser.

 • Například „balkon“ z hlediska užívacích práv označuje pouze prázdný prostor plný vzduchu. Stejně jako „místnost“, „lodžie“, „terasa“, „kóje“.
 • Ovšem „balkon“ z hlediska stavebně-technického bude stavař chápat jako architektonický prvek, součást stavby (stavební konstrukce, které vyčnívají z fasády).

Pokud jde o okna, zde žádný problém nevzniká: okno jako stavební prvek je součástí fasády. Skládá se z okenního rámu, okenního křídla se zasklením a z kování. Vlastník okna je určen v prohlášení. To nemůže být změněno bez souhlasu vlastníka jednotky. Šlo by o vyvlastnění.

To platí i obráceně: jestliže okna (v jiných bytech) nejsou Vaše, nemůžete být přinucena stát se jejich spoluvlastníkem. Musela byste totiž potom za tato okna platit při jejich opravě či výměně. Proto je v rozporu s ústavou nejen vyvlastnění, ale i nucené přivlastnění majetku bez vašeho souhlasu.


Upozorňuji, že pokud vaši blbečci toto schválí, katastr bude nové prohlášení akceptovat bez mrknutí oka a bez toho, že by cokoliv kontroloval.

Zřejmě nezbude než obrátit se na soud, a to i v případě, že dojde k porušení Vašich základních práv uvedených v Listině základních práv a svobod. V právním státě by šlo o absolutně neplatné hlasování. Bohužel v České republice nelze na toto spoléhat. Soudy totiž ochotně judikují, že pokud se vlastník jednotky neobrátil na soud v důležité záležitosti, pak výsledek hlasování i zprasené prohlášení platí i pro něj. Zároveň požádejte soud o vydání předběžného opatření, kterým se zakáže právnické osobě SVJ vložit nové prohlášení do sbírky listin katastrálního ú­řadu.

Justitianus

Vložil @ (bez ověření), 2. Září 2021 - 2:20

Můžete být klidná. S takovou změnou prohlášení musíte souhlasit podpisem u notáře. Podepsat u notáře změnu prohlášení musí všichni vlastníci a pak se prohlášení změní. Pokud nepodepíšete, a to i jako jediná ve společenství, tak se nic nezmění a o změně nerozhodne ani soud ve váš neprospěch. Ani soud nerozhodne, že okna ve vašem vlastnictví budou společnou části domu. Žádnou změnu nepodepisujte. Shromáždění sice může rozhodnout o jakékoliv blbosti, ale bez vašeho osobního souhlasu podpisem takové rozhodnutí stejně nemá žádnou váhu. Shromáždění nemůže rozhodnout, že vám vyvlastní okna. Nic si nevymýšlím, toto je moje vlastní zkušenost. Shromáždění našeho svj taky rozhodlo, že vyvlastní vlastníkům konkrétní část, která je v původním prohlášení ve vlastnictví vlastníka a takové rozhodnutí shromáždění bylo s prominutím prd platné. Akorát si to hlídejte, nenechte se nachytat a nic nepodepište. Ve výboru máte hlupáky. Zachtělo se jim vyvlastňovat a ani nevědí co činí.

Vložil Justitianus, 2. Září 2021 - 10:50

Upozorňuji na to, co už jsem napsal: katastrální úřad přijme nové prohlášení od právnické osoby SVJ a založí je do sbírky listin katastru bez jakékoliv kontroly podpisů a bez kontroly obsahu nového prohlášení. Ono by nebylo ani co kontrolovat. Prohlášení totiž nemusí (ani nemůže) obsahovat žádné souhlasy ani podpisy vlastníků jednotek!!!

Ani katastrální zákon, ani katastrální vyhláška v tomtopřípadě neukládají katastrálním úřadům provádět nějaké kontroly čehokoliv. Úřad prostě přijme doručené prohlášení a založí je tak, jak bylo doručeno. V tom spočívá nebezpečí pro tazatelku. Neměla by se spoléhat na to, že „to nemá žádnou váhu“.

Zákon č. 89/2012 Sb.
§ 1220

(1) Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění osoba odpovědná za správu domu a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu (…)

Vyhláška č. 357/2013 Sb.
§ 60 Sbírka listin

Listiny se ukládají do sbírky listin v takové podobě, v jaké byly doručeny katastrálnímu ú­řadu.

Uložení nového prohlášení do sbírky listin katastru nebude možné zvrátit – a to ani soudně – jestliže v době po uložení nového prohlášení dojde ke změně v osobě některého vlastníka jednotky. V takovém případě už nepomůže ani soud, protože bude chránit dobrou víru nabyvatele jednotky.

Zákon č. 89/2012 Sb.
§ 1167

Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, nelze prohlášení prohlásit za neplatné ani nelze určit, že vlastnické právo k jednotce nevzniklo, v případě, že věcné právo k jednotce nabyla další osoba.

Nepomůže-li apel na zdravý rozum ostatních vlastníků jednotek, ani výhrůžky statutárům, bude naléhavým úkolem tazatelky zabránit SVJ aby uložilo vadné prohlášení do katastru. Termín pro soudní zásah je shodný jako při napadení rozhodnutí shromáždění podle § 1209 odst. 1: do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl.

§ 1169 Změna prohlášení
(3) Pro přezkoumání rozhodnutí o změně prohlášení se ustanovení § 1209 použije přiměřeně.

Znovu varuji tazatelku: jakmile zmešká tříměsíční lhůtu, soud se vůbec nebude zabývat obsahem žaloby a odmítne prohlášení změnit. Diskutující @ tedy radí špatně.

Justitianus

Vložil Petra M (bez ověření), 4. Září 2021 - 12:45

Děkuji za příspěvky všech.

Pokud jde o použití § 1169 odst. 3, tak myslím, že to nebude správně, neboť, jak je v něm uvedeno, jde o přezkoumání rozhodnutí, tedy rozhodnutí vlastníků, tedy v případě, že bylo postupováno dle občanského zákoníku.

V mém případě jde však o (nezákonné) usnesení shromáždění, jak je uvedeno v zápisu. Pak by se postupovalo dle § 1221 odst. 1., tedy rozpor se zákonem dle § 258 občanského zákoníku. Na shromáždění jsem nebyla, protože jsem napadána a vyjádřit se prakticky nemůžete, takže jsem tam nešla. A naposledy málem došlo i k fyzickému napadnutí, takové jsou u nás poměry, ale asi nejsme jediní.

Jinak část členů výboru si okna dříve nechala natřít, někteří mají opravdu velká okna, s velkou plochou a a ve vyšších podlažích, takže použili plošinu za šílené peníze. Dům je starý cca 20 let. U nás je všechno předražené, nechala jsem si v některých případech dělat konkurenční nabídky. Teď chystají další nátěr. Mých oken se to však netýká. Někteří mají okna provrtaná, mají v nich antény apod. a platit jejich opravy se mi také nechce.

Souhlasíte se mnou?

Vložil Školák (bez ověření), 4. Září 2021 - 13:27

„Někteří mají okna provrtaná, mají v nich antény“

Uvedenému účelu slouží ploché anténní průchodky za pár korun.

Vložil Obrana (bez ověření), 4. Září 2021 - 13:26

„Na shromáždění jsem nebyla, protože jsem napadána a vyjádřit se prakticky nemůžete, takže jsem tam nešla. A naposledy málem došlo i k fyzickému napadnutí, takové jsou u nás poměry, ale asi nejsme jediní.“ (Vložil Petra M (bez ověření), 4. Září 2021 – 12:45)

Paní Petro,

u nás jsou poměry obdobné, nahlášení opakovaného fyzického napadení policii nijak nepomohlo. Obsahem shromáždění je prakticky výhradně slovní napadání.

Obrana není.

Vložil Káďa (bez ověření), 4. Září 2021 - 17:57

Paragraf 88 o.z. je účinná obrana.

Vložil Oana (bez ověření), 4. Září 2021 - 21:48

„Paragraf 88 o.z. je účinná obrana.“ (Vložil Káďa (bez ověření), 4. Září 2021 – 17:57)

Jaká je praktická realizace § 88 o.z.? Málokdy dopředu víte, že přijde fyzický útok. Muselo by se nahrávat stále, jako to dělají kamery v automobilech. Kam, jak a jakou kameru umístit?

Vložil anonymouse (bez ověření), 5. Září 2021 - 8:44

A co takhle zkusit hledat?

https://www.spyshop24.cz/…00–1783.html?…(Vse+­skladem+od+1+000­+kc)&utm_term=ka­mera+v+brylich

Vložil @ (bez ověření), 2. Září 2021 - 11:54

Diskující @ radí z vlastní zkušenosti a to jak se změnou prohlášení, kterou odsouhlasilo shromáždění, tak vyjádřením soudu k takové změně, pane Justitiáne. Že to může být i tak jak píšete nevylučuji, páč bordel v této republikce je nedefinovatelný.

Vložil MartinII, 4. Září 2021 - 15:21

Nejdříve položím otázku: Pokud jsou okna součástí bytu, může si vlastník bytu měnit okna libovolně (pokud není limitován stanoviskem památkářů v případě památkové ochrany budovy nebo v případě památkové zóny) tak, že si dřevěné vymění za hliník, křídlová za sklopná či otočná. Právě proto aby k tomu nedocházelo bývají okna „společná“.

Meritu věci (okna společná či součástí bytu a rozhodování o nich) se částečně věnuje názor (stanovisko právní kanceláře) na

www.epravo.cz/…-107027.html

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".