Výtahy a právníci.

Vložil Petr Skála, 19. Únor 2019 - 9:51 ::

Dobrý den. Proč právní odborníci níže uvedeného právního názoru opomíjí a ignorují fakt, že při výstavbě výtahu v baráku se lidi musí nejdříve dohodnout, kdo se na čem chce jakou měrou podílet nebo nepodílet a teprve poté se na základě zjištěných finančních dispozic společenství ve prospěch této akce dává dohromady počet hlasů potřebných pro zrealizování akce těch, co si ji přejí za své vlastní prostředky uskutečnit?

Zde odpověď jakéhosi právníka z nějaké i-net poradny…

„Dobrý den, pokud je, v souladu se zákonem a stanovami, na shromáždění vlastníků schváleno provedení investiční akce, musí se i nesouhlasící vlastníci tomuto rozhodnutí přizpůsobit. Jiná je ale situace ohledně finančního krytí takové investice. Nechce-li se člen SVJ podílet na splácení úvěru společenství a je připraven svůj alikvótní podíl na nákladech investiční akce složit na účet společenství, nelze jej nutit, aby se na splácení úvěru podílel. Každá banka umí tento případ řešit – úvěr, poskytnutý SVJ, je nižší o peněžní prostředky, které někteří vlastníci složí na účet SVJ a které jsou následně použity, spolu s úvěrem, jako zdroj na finanční krytí investice. V takovém případě je pak jen na SVJ, aby vlastníkům, nepodílejícím se na splácení úvěru, byl odpovídajícím způsobem ponížena výše jejich měsíční dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (spíše známé jako fond oprav) oproti vlastníkům, kteří se na splácení úvěru podílejí. Jinou věcí však je skutečnost, že i vlastníci, nepodílející se na splácení úvěru, dle NOZ ručí za splácení úvěru SVJ. O této problematice pojednává článek Nechcete se podílet na společném splácení úvěru vašeho SVJ, K této problematice je i zajímavá diskuze v diskuzním fóru Okolobytu.cz Protest – nechci se podílet na riziku.“

Pokud svůj status v prohlášení vlastníka měnit nehodlám na rozdíl od ostatních zájemců, kteří si ji za své prostředky a s tolerancí potřebného počtu hlasů ke schválení pořídí a následně ho používají, nechápu za a.) o jakém a z čeho vyplývajícím alikvótním podílu pan právník hovoří b.) o jakém skládání prostředků, úvěrech a dalších povinnostech pro ty, co se akce neúčastní pan právník hovoří?

Stále nechápu, o jakém přizpůsobování se rozhodnutí ten odborník povídá. Přizpůsobování se tomu, že si to ostatní za své zrealizují anebo tomu, že někdo by rád stavěl za mé vlastní prostředky? Chápu, že když je něco nutné a lidské – někdo potřebuje například pomoc na ulici, protože se mu udělalo nevolno, naboural autem nebo uklouzl na zem, tak je mou morální, a v případě některých i právní povinností, mu především dobrovolně a s láskou pomoci. Nebo když jsem součástí domu do kterého zatéká, střecha se musí opravit a všichni jsou přirozeně i právně povinni se složit. Ale nechápu, když mne někdo nutí vydávat své skromné a omezené finanční prostředky na něco, co jinde a jiní zkrátka nepotřebují, nechtějí nebo je pro ně dokonce zbytečnou a permanentní zátěží. Děkuji za odpověďi.

  • výtah

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil tep (bez ověření), 20. Únor 2019 - 11:18

SVJ obhospodařuje celý dům, ve kterém u obou vchodů existuje proluka ve schodišti určená pro výtah. Do vchodů jsou udělané půdní vestavby bytů, takže má obydlených 5 podlaží bez výtahu. Pokud se v jednom vchodě rozhodnou zabudovat výtah, druhý vchod jim to bude podle právnické logiky blokovat. Na návrh, aby si dali do stanov, že v domě existují i společné prostory užívané skupinou vlastníků (pro každý vchod jinou) zatím předseda SVJ nereagoval.

Pokud bude jeden vchod chtít si pořídit výtah, musí si na něj našetřit sám a nesmí požadovat spoluúčast ani u 2. vchodu – půjde o výtah ve výlučném užívání skupiny vlastníků. Pokud se ve vchodu k vestavbě výtahu nepřihlásí všichni vlastníci v tomto vchodu, nelze je nutit – bylo by to proti dobrým mravům, protože jde o novou společnou část domu. Tím sice poroste finanční nárok na budoucí provozovatele výtahu na pořízení výtahu na 1 byt, ale i to je řešitelné. Stát již vestavbu výtahů dotuje v rámci zajištění bezbariérového přístupu k bytům pomocí vestavby výtahu – chce to jen popracovat a řešení se najde i bez knížecích rad od kohokoliv.

Vložil JaVa, 20. Únor 2019 - 12:51

Předseda dělá velmi správně,že nereaguje na zákonem nepodložený požadavek,aby dal do stanov něco,co by bylo v rozporu se zněním v „prohlášení vlastníka k budově“.

Shromáždění vlastníků, není oprávněno pouhým většinovým usnesením. změnit PV.K jeho změně, je potřeba postupovat dle § 1169 odst,2). Ale to Vy víte a stále zde do nekonečna omíláte, tu svoji „lidovou tvořivost“.

Přeji hezký den.JaVa

Vložil tep (bez ověření), 20. Únor 2019 - 23:39

V prohlášení vlastníka výtah nebyl, protože jde o novou společnou část domu. Do prohlášení ho nedoplníte za současné platné legislativy, protože zatím musí být pro změnu prohlášení 100% vlastníků. Stačilo, aby si jediný vlastník postavil hlavu (u nás jich bylo více). Nezbylo, než prohlášení neměnit a výtah pořídit i bez změny prohlášení a svět se nezbořil a výtah jezdí. Změnu prohlášení se musí udělat při změně spoluvlastnických podílů na domě, ale ty se neměnily, a tak podle stanov výtah je společnou částí domu ve výlučném užívání provozovatelů výtahu. Jak prosté… Dle Vašeho návodu by šlo o pohádku O kohoutkovi a slepičce. Proto nyní zákonodárci chystají novelu, aby ke změně prohlášení nebylo kvórum 100%, ale nově menší. Když je legislativa nedokonalá, tak se využije toho, že dotyčné paragrafy jsou zatím dispozitivní, takže nakonec záleželo na ujednání vlastníků, kterému Vy říkáte lidová tvořivost. To je Váš problém, že lpíte na neprůchozím řešení problému.

Vložil JaVa, 21. Únor 2019 - 9:42

Na Vaši „lidovou tvořivost“ odpovím Vašimi slovy:

"Vložil tep (bez ověření), 15. Listopad 2016 – 9:12

Běžný statutář nenajde DZ k zákonům a ani k nařízením vlády. Přiznám se, že jsem se nikdy po komentářích k zákonům ani nepídil."

Ono přece není nutné,aby statutáři konali v intencích platných zákonů,ale to, že je za jejich „lidovou tvořivost při obcházení zákonů ", jejich "ovečky“ chválí a plácají po ramenou.

Připomínat jim,že jejich povinnosti odstranit „vady v PV“ a uložit toto opravené PV do sbírky listin na RS, je naprosto zbytečné!

Přeji Vám hezký den.JaVa

Vložil tep (bez ověření), 21. Únor 2019 - 10:15

Vážený JaVa, povinnost musí být splnitelná. Rádi PV opravíme, až k tomu nebude muset být 100% souhlas vlastníků. NOZ platí od 1.1.2014 a podle Vás bychom do dnešního dne neměli mít výtah kvůli prakticky nezměnitelnému PV. Je-li překážka veliká a není-li v mých silách ji odstranit, tak ji obejdu a počkám si, až překážku odstraní ten, kdo mi ji dal do cesty.

Co bylo dřív, vajíčko nebo slepice? Podle mne je PV třeba změnit až po pořízení výtahu! Dávat do PV něco, co v domě není, je nelogické. Podle Vás by bylo třeba uložit do KN prohlášení vlastníka ještě před zahájením stavby domu. Uvažujte… (Odpovím sám na položenou otázku: Dříve bylo všechno, jen u nás ne.)

Vložil VN (bez ověření), 19. Únor 2019 - 13:02

co právník to názor. Zde například na stejnou problematiku máte názor někoho jiného. https://okolobytu.cz/…veho-vytahu/

Jinak to , co jste citoval dle mého názoru je spíše použitelné například pro rekonstrukci střechy. Dům potřebuje a musí mít kvalitní střechu. Bez nového výtahu (nově budovaného výtahu) dům fungovat může…pouze nebudou mít vlastníci v horních patrech takové pohodlí…ale bez střechy nikoliv…

Takže být ve vašem postavení, nejpozději do třech měsíců od shromáždění dám celý případ k soudu…

Vložil Zvídavý (bez ověření), 19. Únor 2019 - 11:10

V katastru nemovistostí máte zapsaný spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Tzn., že jste spoluvlastníkem všech společných částí domu.

Výtahy jsou společnou částí domu, když si tedy v domě pořídíte výtahy, tak jste automaticky jejich spoluvlastníkem podle uvedeného spoluvlastnického podílu zapsaného v katastru nemovitostí. A jako spoluvlastník jste tedy povinen podílet se na nákladech spojených s jejich výstavbou.

U nákladů spojených za službu výtahy (tj. především náklady za spotřebu elektřiny) můžete mít v pravidlech upraveno, že vlastníci neužívající výtah (např. z nejnižších pater) budou platit za službu méně než ostatní vlastníci, nebo nebudou platit za službu vůbec.

Podle § 1180 pro příspěvky na správu platí:

„Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

Těžko říct, zda by se dalo uvedené ustanovení teoreticky využít u výtahů. A zda by se dalo uplatnit v tom smyslu, že by se někteří vlastníci nemuseli podílet nejen na správě výtahu, ale i na jeho vybudování tj. přizovací investici. V každém případě by se na zařazení společné části (výtahu) do výlučného užívání a přesné úpravy příspěvků vlastníků na správu museli shodnout všichni vlastníci.

Vložil Petr Skála, 19. Únor 2019 - 12:18

To děkuji za názor. Jenomže, aby se výtah stal tou společnou součástí, musí ho nejdříve všichni do jednoho v prohlášení vlastníka přijmout za svůj svým vlastním podpisem. Takže někdo ho chce a někdo ne a tak přesně se to vyjádří v prohlášení. A ta dohoda je právě to prohlášení, které všichni stvrdí podpisem.

Viz: https://www.magazinvybor.cz/…i-vlastnika/

A teprve poté se tedy hlasuje o platnosti společné dohody KDO-CO, což byly nejdříve právě ty podpisy. A k tomu zřejmě poté stačí už jen pouhá většina, protože pak už je to skutečně jen pouhá formalita – uvedení vůle lidí v domě na papír a nástup té účinnosti. Není to tak?

Vložil Zvídavý (bez ověření), 19. Únor 2019 - 14:26

Podle NOZ „Prohlášení vlastníka“ můžete změnit jedině souhlasem všech dotčených vlastníků (v případě stavby výtahů jsou dotčenými vlastníky všichni), niko-li prohlášením, ve kterém by bylo uvedeno, že je někdo pro a někdo proti. Tzn., že přes prohlášení by výtahy prošly jedině souhlasem všech.

Podle některých názorů se uvádí, že při výstavbě výtahů se nemusí měnit prohlášení, protože se jedná o pouhou modernizaci domu a stačí proto souhlas většiny pokud stanovy nepožadují vyšší kvórum.

Jak uvádím níže, v navrhované novele stačí v případě přístavby výtahů změna prohlášení, k jejímuž souhlasu stačí většina hlasů všech vlastníků.

Vložil tep (bez ověření), 19. Únor 2019 - 15:46

Je skutečně nemravné požadovat, aby se na financování vestavby výtahu podíleli vlastníci bytů v přízemí. V roce 2014 jsme vestavěli výtah, na jeho financování se podíleli jen ti vlastníci, kteří výtah na svůj náklad provozují – výtah je společnou částí domu ve výlučném užívání skupiny vlastníků bytů – provozovatelů výtahu. (Viz § 1180 NOZ uplatněný na skupinu vlastníků).

Vestavbu výtahu jsme pojali jako modernizaci domu – bezbariérový přístup k bytům, tak jsme to uvedli v žádosti o stavební povolení.

Výtah se nám nepodařilo zapsat do prohlášení vlastníka – nebyl 100% souhlas vlastníků, i když jsme nechtěli měnit vlastnické podíly. Nicméně výtah slouží výborně i bez změny prohlášení a postupně se k provozovatelům výtahu přidávají další vlastníci bytů, jak jim přibývají zdravotní potíže s věkem, kdy i méně než 20 schodů do 1. patra se stalo pro nemocné velmi obtížnou bariérou.

Vložil VN (bez ověření), 19. Únor 2019 - 14:40

Modernizace by byla, kdyby stávající výtah byl modernizován. To jest jednalo by se o stávající společnou část domu , u které by byla například vyměněna elektronika , pohody , kabina atd. Poté OK.

Jenže tady nejde o modernizaci. Ale o pořízení nové společné věci. A to už je něco ale úplně jiného…

Vložil Petr Skála, 8. Březen 2019 - 10:21

Zdravím. Ano. Někdo (hladové firmy společně s jejich chytrými Mgr. a chytří předsedové z prvních pater) si pod pojmem MODERNIZACE nechtějí představovat modernizaci stávajících částí a prvků domu, protože by to jim a na ně napojeným subjektům nesypalo penízky, ale DOKÁŽÍ SI PŘEDSTAVIT, že modernizace je nákup velice drahého zařízení do desetiletí zcela a perfektně funkčního baráku na úkor vlastníků kteří ho nepotřebují, neboť tito zkrátka si hrou se slovíčky o tom co to je modernizace, pseudovýklady práva a když ani to již logicky nelze tak „českou úpravou“ či novelizací práva, chtějí odstraňovat všechny překážky v tom, aby mohli žít na úkor druhých. A zákonodárci jim to rozhodně ještě usnadní a odstraní překážky v přiživování se na druhých takovými tím, že jakási samozvaná „většina“ přítomných začne rozhodovat o nedotknutelném majetku a právech druhých a přehlasovaným ty drobty a zbytky práv zkrátka a jednoduše zcela vezmou se slovy, jestli se vám to nelíbí, máte rozhodně právo se obrátit na nás. Kecy o problémech a blokování celého projektu nějakými nespokojenými vlastníky jsou v principu vylhané a účelové nesmysly, protože ten to neblokuje kvůli tomu, že by chtěl něco blokovat, ale protože mu právě kvůli absenci ochrany jeho vlastnického práva vzniká ohromný problém a nehorázný zásah do jeho majetkového práva. Zde je příčina problému, ale oběť a její obraná reakce na ochranu své integrity je zde vydávána za viníka stavu. Český kocourkov je však zachráněn a dílo dokonáno.

Vložil realista (bez ověření), 8. Březen 2019 - 10:53

K čemu vlastník bytu potřebuje slovo modernizace? Já jako vlastník bytu potřebuji, aby vše v domě fungovalo a aby byly nízké náklady. Proč bych tomu, když vyměním původní osvětlení za nějaké úspornější měl říkat modernizace? Proč bych výměně původního výtahu za výtah, který má všechny bezpečností prvky měl říkat modernizace? Máme nový. lepší výtah a je to. Já to pojmenování k ničemu nepotřebuji. Když si doma pořídíte nový sporák, tak tomu taky říkate modernizace? Já tomu říkám nový sporák.

Vložil VN (bez ověření), 19. Únor 2019 - 13:23

Pokud se k němu blížíte, vystupte na něm s tím , že se stavbou výtahu souhlasíte za podmínky , že se nebudete podílet ani na prvotní investici,ani na provozních nákladech. No a pokud přesto dojde k usnesení, že výtah ano…poté se braňte. Pokud shromáždění proběhlo již déle než před třemi měsíci…máte nejspíše smůlu..

To , že po vás někdo chce , abyste mu přispěl na výtah pokládám za nemravné. Je to podobné, jako kdyby za vámi přišel Váš dvacetiletý syn a chtěl po vás 100.000 na auto s tím , že byste s ním mohl jet někam, kam byste stejně v životě nejel…

Vložil Zvídavý (bez ověření), 19. Únor 2019 - 14:11

Autoři navrhovaného znění vládní novely Obč. zák., která míří do poslanecké sněmovny, to za nemravné rozhodně nepovažují. Pří změně prohlášení v případě přístavby výtahů navrhují pouze souhlas většiny hlasů všech vlastníků a souhlas dotčených vlastníků s přístavbou výtahů vůbec nepožadují.

Navrhované znění § 1169 odst. 2

„(2)Ke změně prohlášení postačí souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek a většiny všech vlastníků jednotek, týká-li se změna
a)společných částí, při které se nemění velikost podílu na společných částech, nejde-li o části ve výlučném užívání vlastníka jednotky,
b)účelu užívání bytu na základě žádosti jeho vlastníka, nebo
c)pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, jsou-li určena v prohlášení.“

a V DZ je k tomu uvedeno:

„V odstavci 2 se stanoví, při jakých změnách prohlášení se postupuje zjednodušeným způsobem a nevyžaduje se souhlas dotčených vlastníků. Jde o případy, kdy se mění společné části, ale nemění se žádnému z vlastníků podíl na společných částech – typicky půjde o přístavby výtahů, změny účelu užívání společných částí (nikoli těch ve výlučném užívání) – například prádelna se změní na kočárkárnu, či rozšíření budovy, kdy se bude zachovávat podíl vlastníků jednotek na společných částech. Dále jde o změnu užívání bytu – v tomto případě samozřejmě změnu musí iniciovat vlastník jednotky, který žádostí na změnu prohlášení vyslovuje souhlas (není myslitelné, aby ostatní vlastníci změnu užívání bytu jinému vlastníku jednotky vnutili). Dále jde o případy změn pravidel pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, to však pouze za předpokladu, že jsou součástí prohlášení.“

Vložil VN (bez ověření), 19. Únor 2019 - 14:51

která nemusí parlamentem vůbec projít. A já věřím , že takový nesmysl nikdo neschválí… Držme se radši stávající legislativy. A já trvám na tom,že jde o nemravné ustanovení. Apropos,pokud vynaložím jako vlastník bytu v přízemí x desítek tisíc korun na pořízení výtahu,jak se mi tyto peníze vrátí ? Nijak. Z mých peněz bude mít prospěch někdo jiný. Tj. bolševismus v praxi. Někdo bude někomu něco pod „hrozbou násilí“ financovat.

Vložil Misme, 19. Únor 2019 - 16:19

Ale VN, jak byste tu mravnost či nemravnost řešil v tomto případě. Pokud se zdráháte rozumět, za 1. patro si dosaďte přízemí.

Vložil bucek (bez ověření), 19. Únor 2019 - 16:03

Jaký je prosím, rozdíl mezi vestavbou nového výtahu a přístavbou výtahu k budově.Je vůbec nějaký?

Děkuji za objasnění těchto dvou stavebních pojmů.Laik

Vložil JaVa, 19. Únor 2019 - 19:23

Požárně bezpečnostní požadavky na výtahy se liší podle způsobu využití výtahu, podle vlastní konstrukce výtahu a podle jeho umístění.

Výtahy

podle způsobu využití:

pro dopravu osob nebo osob a nákladů, požární, evakuační; podle vlastní konstrukce výtahu:

v samostatné výtahové šachtě, bez výtahové šachty, podle umístění, vestavěné, přistavěné. Výtahy požární nebo evakuační musí být při požáru po požadovanou dobu funkční; z těchto důvodů musí být zajištěno jejich napájení z druhého nezávislého zdroje. Běžné výtahy musí být naopak při požáru vyřazeny z provozu tak, že pouze dokončí již započatou jízdu do nejbližší stanice.

Samostatné výtahové šachty slouží k vytvoření samostatného požárního úseku, a to včetně šachetních dveří, které mají přispívat k ochraně stavby před šířením požáru přiměřenou odolností, celistvostí a izolačními vlastnostmi proti plamenům a radiaci tepla.

Výtahy bez samostatné výtahové šachty (v zrcadlech schodišťového prostoru, bez tubusu) lze provést v případě, že je tento výtah součástí samostatného požárního úseku a chráněné únikové cesty, je výtah určen pouze pro přepravu osob, je z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot, spojuje maximálně sedm nadzemních podlaží a jedno podzemní a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše položené výstupní stanice výtahu nebo tvoří samostatný požární úsek.

Šachty výtahů nebo výtahy bez šachet, umístěné vně budovy, musí být od požárních úseků v budově odděleny požárně dělicími konstrukcemi, pokud nejsou součástí požárního úseku stavby. Požární odolnost nemusí splňovat výtahové šachty, které nezasahují-li do požárně nebezpečného prostoru a jejich nosné a obvodové konstrukce nezvyšují intenzitu požáru v požadované době. Výtahy bez šachet musí vždy být mimo požárně nebezpečný prostor, nebo musí být výtahová klec z konstrukcí nezvyšujících intenzitu požáru.

Výtah, schodiště a chodby patří do skupiny společných prostor s nutností větrání. Schodiště lze větrat přirozeně okny nebo nuceně ventilátory. Přirozené větrání je zajišťováno otvíravými okny v každém podlaží nebo okenním otvorem v posledním podlaží. Po rekonstrukci stávající stavby musí být plocha otvíravého okna v každém podlaží minimálně 1,5 m2, plocha samostatného okna v posledním podlaží minimálně 2 m2. Nejvýše umístěné okno musí mít nadpraží nad podlahou posledního podlaží. Lze provést i střešní okno nebo dvojici střešních oken potřebné velikosti.

Při nuceném větrání (ventilátory) není potřeba řešit plochy okenních otvorů a jejich otevírání. Je však nutné navrhnout ventilátory zajišťující desetinásobnou výměnu vzduchu v prostoru schodiště po dobu 15 minut při vypnutí elektrického proudu. Tento požadavek vyžaduje instalaci potřebné baterie nebo náhradního zdroje. Nucené větrání je finančně náročné a vyžaduje pravidelné revizní kontroly.

Zdroj: ČKAIT

hezký zbytek dne.JaVa

Vložil tep (bez ověření), 19. Únor 2019 - 18:32

Vestavba výtahu je pořízení nového výtahu dovnitř budovy. Jde o novou společnou část domu, takže nelze nikoho nutit, kdo nechce výtah používat, aby ho financoval. Podle zrušeného ZoVB nutit financovat odpůrce výtahu šlo, ale podle NOZ už jde o nemravné vytahování peněz z kapsy nezúčastněných vlastníků, když pořízení a používání výtahu může být hrazeno jeho výlučnými uživateli (viz § 1180 NOZ).

Za nemravné též považuji to, že vlastník bytu brání vestavbě výtahu i v případě, že nikdo nepožaduje, aby vestavbu a provoz výtahu financoval. I takoví lidé u nás v domě byli, kteří nedali souhlas s vestavbou výtahu, i když museli vidět, že mnozí obyvatelé domů mají vážná zdravotní omezení a schody zvládají jen s obrovskou námahou a kteří v žádosti o povolení vestavby výtahu písemně deklarovali, že nebudou nikoho nechtěl nutit nový výtah a jeho provoz spolufinancovat. Měli jsme problém získat 75% vlastníků s modernizací domu – bezbariérový přístup k bytům, když výtah chtěly financovat cca dvě třetiny vlastníků bytů.

Mínusovači mého příspěvku Změna prohlášení a vestavba výtahu – styďte se, případně snažte se obhájit svůj nemravný názor a napište,v čem jsem pochybil, když výtah slouží potřebným.

Vložil ik (bez ověření), 19. Únor 2019 - 20:43

Pane tep, vítejte v Česku. Mnoho lidí nevidí dál, než ke dveřím bytu kterými vychází na společnou chodbu. Sám jinde píšete, že po určité době sami najednou ti co byli proti zjišťují, že výtah potřebují (taky asi zestárli, případně jsou-li mladí mají najednou děti a zjišťují že by se vlastně ten výtah hodil i jim) ale v době kdy jste to řešili je to netížilo. Lidé si prostě nevychází vstříc, nedokážou se vcítit do potřeb druhých, neudělají nic zadarmo atd. atd. Můžete mě mínusovat ale je to tak. Já pamatuji dobu kdy jsem se nastěhovala někdy v r. 1992 do bytovky, kde se pravidelně jak říkám uklízel společně celý dům tzv. „akce Z“ a to dům patřil městu. Dneska je to naše, lidé stejní a nikoho ani nenapadne něco sám v domě udělat.

Vložil VN (bez ověření), 20. Únor 2019 - 7:52

ale to sem do tohoto vlákna moc nepatří…

Vložil Jarda_, 19. Únor 2019 - 22:37

I. Proč nezačnete u sebe, já jsem toho udělal nezištně a na své náklady dost v různých domech a přesto pak přijde mudrc, co mi začne vykládat tyto pohádky …

Tak se podobného mentora jen zeptám, co udělal on sám a diskuse končí.

II. Na druhou stranu, pokud někdo vyvolá potřebu něčeho tak drahého, jako je výtah, tak je na zvážení ostatních, kdo to bude platit (provoz i pořízení), když většina to nepotřebuje a nechce a kdo se na ten výtah bude muset dívat a jak bude financován.

To je poměrně ošemetná situace, proč mám platit desetitisíce, když výtah nechci? To bude na čip?

III. Takže vy jste tu dokonale pomýchala spolupodílení se na investici vejtahu a to, že uděláte nějakou drobnost pro barák, co vás nic nestojí (koupíte a vyměníte žárovky ve 4 metrech od země, nainstalujete UTP rozvod, opravíte drobnůstku na střeše apod.)

IV. Za mě : se musí každá vestavba posuzovat individuálně. Paneláky ze 70 let co znám, měly prostor mezi schodištěm pro vestavbu výtahu. Ale mohlo to ubrat místo z chodby. Je to úplně stejná situace jako s těmi 2 metry před bytem, takže někomu upřít 2 metry před bytem není problém, ale jinému upřít výtah už ano? Vtipné…

Vložil Bořek (bez ověření), 19. Únor 2019 - 15:02

Nesmysl podle vás. Ale ne podle jiných. Připomínky k novele podávalo spoustu institucí a zásadní problém s tím neměly.

Vložil VN (bez ověření), 19. Únor 2019 - 15:10

jak se k tomu postaví sněmovna a senát :-)… Jinak nezapomínejme , že ještě existuje par. 1180 a že jednou ze změn má být i to, že poměr výše příspěvků na správu společné věci má řešit prohlášení a dohoda ohledně těchto příspěvků musí být schválena každým z vlastníků…

Vložil Bořek (bez ověření), 19. Únor 2019 - 15:25

Proč měnit podle novely v prohlášení poměr výše příspěvků podle podílu na společných částech? Přístavbou výtahu se podíl na společných částech domu nemění, nebude tedy třeba měnit poměr výše příspěvků, nebude tak třeba ani dohody.

Vložil VN (bez ověření), 19. Únor 2019 - 15:39

ale tento poměr by zde měl být uveden. A měli by s ním souhlasit všichni. Nic… nechme to na zákonodárcích… Každopádně..kdybych měl být v pozici prvního dotazovatele, bránil bych se. O kvalitu života penzistů se má starat stát se svoji sociální politikou a nikoliv sousedi, kteří v penzi nejsou…

Vložil Bořek (bez ověření), 20. Únor 2019 - 11:24

Velikost podílů na společných částech obsahuje každé prohlášení vlastníka. Tzn., že už před rozhdodnutím o výstavbě ho obsahuje. Po schválení výstavby výtahu se velikost podílů na společných částech nezmění, zůstane stejná, protože se výstavbou výtahu nezmění podíly na společných částech domu. Nebude důvod schvalovat změnu podílů na společných částech domu, nebude tedy třeba žádné dohody na změně podílů.

Vložil Jarda_, 19. Únor 2019 - 22:40

Jak byste se bránil, kdyby SVJ demokraticky rozhodlo?

Vložil VN (bez ověření), 20. Únor 2019 - 7:53

Podnět k soudu.

Vložil Petr Skála, 20. Únor 2019 - 10:08

Pokud zákonodárcům skutečně záleží na lidech a na ochraně jejich vlastnických práv, měli by jim usnadnit život tím, že místo zdlouhavého tahání lidí po soudech ze kterých pouze zestárnou, z toho nejasného práva udělají právo jasné, tedy do novely zapracují něco, co znemožní nastávání takové situace, kdy menšina (většina přítomných z 50 procent lidí) rozhodne o tom, že zbytek vlastníků – většina, jim každý ze svých vlastních prostředků přispěje zde reálně sto tisíc na něco, co oni osobně nepotřebují, nechtějí a nevyužijí. Přestěhuju se za prací do jiného domu v jiném městě a nastane znova to samé. A třeba nechtěně a nepředpokládaně i několikrát. To je v přece v rozporu se zdravým rozumem, právem lidí i pravidly v demokratické, civilizované společnosti, nechat a dopustit takovou situaci ne? Protože, kdo z většiny lidí má čas, nervy a peníze toto řešit s drahými právníky u soudů? Nikdo. To je důvod to správné rozhodnutí ve prospěch zdravého rozumu a ve prospěch všech zapracovat to do novely, o které jste se zde zmiňovali. Ti co o něco mají zájem, si musí spočítat, zda na to mají ze svých vlastních prostředků a pokud ne, nedá se přece nic dělat.

Banka nikomu z nás přece také nedá ani korunu, když na tom nic nevydělá a nemá z toho užitek, natož újmu, kdyby na tom měla prodělat. To jsou principy, které snad chápe každý rozumný člověk.

A navíc.., jak je v tom všem ošetřeno korupční zneužívání nejasnosti a děravosti zákonů soukromými stavebními firmami a uplacenými výbory, kterým by tento stav vyhovoval a přiživovali se tak na úkor lidí, kteří z toho nemají užitek a nestojí o věci co jim neslouží? Tomu by měli zákonodárci především zamezit. Korupci plynoucí z takovéto děravosti zákonů. Firmám by se tak totiž platilo od lidí, kteří o to nemají zájem a nepotřebují to. A to je hodně špatně ne? Jak velkou hlasovací sílu v té menšině vlastně může mít výbor, nezanedbatelnou? Výtah stojí všude minimálně tak jedno mego, že? Nebo už tady je problém a lhali nám? Víte jaký by to byl business? Stavět výtahy kdekoliv, kde to doteď ani podle zákonů upravených běžným lidským potřebám nebylo zdaleka zapotřebí? (tuším že od čtvrtého nadzemního podlaží) Je zde spousta otátek, kterými by se zákonodárci měli zabývat a zvážit je při podobě zákona. Ošetřit to ve prospěch lidí.

Vložil VN (bez ověření), 20. Únor 2019 - 11:16

Pokud jako jednotlivec si chci koupit něco, co mi zkvalitní život,tak si to koupím výhradně ze svého. Na podobném principu by mělo fungovat i pořizování nových výtahů. A to je i o tom selském rozumu… Pokud se v domě sejde parta , která bude chtít výtah… proč ne. Ať si jej pořídí. Ale ať mě proboha nezatahují do placení jeho pořízení i provozních nákladů. Natož do nějakého ručení za úvěry.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".