V rozsudku okresního soudu se uvádí...

Vložil Milan (bez ověření), 6. Prosinec 2022 - 20:09 ::

Dobrý den,

při pročítání rozsudků okresních soudů jsem našel následující: cit. „…Dle shromáždění žalobce ze dne X byla počínaje dnem Y stanovena měsíční záloha (nikoliv příspěvek, PROTO podléhá vyúčtování) za úklid společných prostor ve výši Z Kč/jednotka (nikoliv dle počtu osob) …

Co tím soudce myslel nevím – do hlavy mu nevidím, tak spekuluji: chtěl tím sdělit, že platí také (tzn. lze dovodit) že: byl-li by „stanoven měsíční příspěvek (nikoliv záloha) za úklid“, že proto náklady na úklid vyúčtování nepodléhají ???


Podle §1/3 zák. 67/2013 má platit „Tento zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb.“

Mám tedy za to, že služby které příjemce dostane/si zajistí s účastí poskytovatele služeb, musí podléhat rozúčtování a vyúčtování (bez výjimky).

Podle §3/1 zák. 67/2013 má platit „Službami jsou zejména …, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění … a odvoz komunálního odpadu“

Domnívám se, že náklady na úklid rozúčtovány a vyúčtovány být musí (protože i na ně pak platí §7 a §8). Nechápu ale v rozsudku uvedené „PROTO“ ze kterého vyvozuji, bude-li na službu úklid (nebo kteroukoli službu dle §1/3) odhlasován PŘÍSPĚVEK, pak tato služba být zúčtována nemusí, protože takový návod poskytl v rozhodnutí soudce.

Domnívám se, že náklady na služby jejichž CHARAKTER lze fakticky podřadit pod §1/3, nelze z vyúčtování vyloučit rozhodnutím společenství o způsobu podílení se na nákladech. Nebo ano?

Děkuji za názory, Milan

 • rozúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Hubert (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 18:13

Ja tam zadny problem nevidim.

jen poznamku, jak se vyuctovava uklid … ve výši Z Kč/jednotka (nikoliv dle počtu osob)

Vložil Justitianus, 7. Prosinec 2022 - 0:18
 • Milane, napsal jste: „Mám tedy za to, že služby které příjemce dostane/si zajistí s účastí poskytovatele služeb, musí podléhat rozúčtování a vyúčtování (bez výjimky).“

Je bezvýznamné co Vy máte za to. Tohle neplyne z žádného celostátně účinného právního předpisu.

 • Milane, napsal jste: „Domnívám se, že náklady na úklid rozúčtovány a vyúčtovány být musí“

Je bezvýznamné co Vy se domníváte. Já jsem znal jednoho, a ten s domníval, že uvnitř zeměkoule je ještě jedna, a ta je o trochu větší.

 • Milane, napsal jste: „Domnívám se, že náklady na služby jejichž CHARAKTER lze fakticky podřadit pod §1/3, nelze z vyúčtování vyloučit rozhodnutím společenství o způsobu podílení se na nákladech. Nebo ano?“

Je bezvýznamné co Vy se domníváte. Použijte zdravý rozum. Pokud si v samoobsluze koupíte dvacet deka salámu, domníváte se, že jste u pokladny zaplatil zálohu, která Vám musí být vyúčtována? Z jaké právní skutečnosti dovozujete tento závěr? Proč s domníváte, že Billa nebo Lidl Vám něco dluží a že máte nárok na každoroční vyúčtování?

Jestliže na službu spojenou s užíváním bytů nehradíte žádné zálohy, domníváte se, že ty neexistující zálohy Vám musí být vyúčtovány? Z jaké právní skutečnosti dovozujete tento závěr? Proč s domníváte, že SVJ Vám něco dluží a že máte nárok na každoroční vyúčtování?

Justitianus

Vložil Milan20 (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 1:50

Souhlasím „Je bezvýznamné co se já domnívám.“. A abych se nešálil domněnkami, tedy se ptám zde.

Pan Justicianus zde bohužel pouze pokládá otázky, aniž by uvedl v čem jsou mé domněnky mylné, chybné nebo proč Ho, iritují. Když něčemu nerozumím, nejdu hned za advokátem za 3000 Kč/hod. Zde neočekávám rady „advokátní“, ale přiměřeně prodiskutovatelné.

Pan Justicianus se domnívá, že nebyl „použít zdravý rozum“ (tedy zjevně jeho rozum). Nevládnu „rozumem pana Justiciana“, proto se ptám zde, nebo holt musím jinam :(.

Pro ostatní přispěvatele: znění §§-fů jsem uvedl a já se z nich domnívám, co jsem již napsal. A dále: nepopírám, že NÁKLAD JENŽ MÁ BÝT HRAZENÝ PŘÍSPĚVKEM nebude zúčtován. Mně jde o CHARAKTER nákladů a zálohy, které tyto náklady kryjí. SVJ hradí sjednané činnosti ze ZÁLOH na příspěvky na správu domu a ZÁLOH na služby.

Podle §4/1 zák. 67/2013 „Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh …“ tzn. NEMÁ POVINNOST ale MÁ PRÁVO! Pokud tedy nežádá SVJ zálohy „na konkrétní službu/y“, zřejmě to podle mne neznamená, že by bylo SVJ oprávněno náklad/y „na konkrétní službu/y“ nevyúčtovat podle pravidel zák. 67/2013.

Z výše uvedeného by mělo být zjevné, že pan Justicianus nedebatuje „o voze, ale koze“. Třeba si nyní uvědomí, že ne vždy má pravdu.

Prosím o další názory, neboť názorem p. Justiciana (rozvraceče) je pouze, že zaplatit „zálohu, která Vám musí být vyúčtována“ lze pouze „u pokladny v Bille nebo Lidlu“, případně reagovat dalšími pitomými větami bez právního i jiného významu. (Billa ani Lidl není SVJ, to ale pan J. zatím nezjistil)


A nyní zpět k MÉ OTÁZCE a nikoli k otázkám pana Justiciána.

Ptám se, zda náklady, které se jeví, že musely být kryty zálohami na správu domu, zda lze rozhodnutím společenství nevyúčtovat. Kdyby ano, jistě by v mnoha společenstvích bylo vyúčtování dle zák. 67/2013 rozhodnutím ovčí většiny zcela skrečováno. To je prosím podstata MÉHO DOTAZU. Pokud někdo odpověď zná a je ochoten popsaný problém vyložit v rámci svých znalostí, rád si jej přečtu.

Milan

Vložil Justitianus, 8. Prosinec 2022 - 7:45
 • „Pan Justicianus zde bohužel pouze pokládá otázky, aniž by uvedl v čem jsou mé domněnky mylné …“

Vaše domněnky jsou mylné ve Vašem mozku. Rád jsem Vám to upřesnil. Už jsem Vám to přece napsal: ZÁKON OBSAHUJE NĚCO JINÉHO. Prokažte co tvrdíte, pak se o tom začnu bavit. Odkazuji na lex specialis § 9 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb..

 • „SVJ hradí sjednané činnosti ze (…) ZÁLOH na služby.“

Opět chybná a ničím nepodložená domněnka ve Vašem mozku. Může tomu tak být, avšak nemusí. Prokažte co tvrdíte, pak se o tom začnu bavit. Odkazuji na lex specialis § 9 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb..

 • „názorem p. Justiciana (rozvraceče) je pouze, že zaplatit „zálohu, která Vám musí být vyúčtována“ lze pouze „u pokladny v Bille nebo Lidlu““

Jste buď blb, nebo troll. Nikdy a nikde jsem nic takového nenapsal. Když toho trollení nenecháte, budete mazán. Vaše volba.

 • „Ptám se, zda náklady, které se jeví, že musely být kryty zálohami na správu domu, zda lze rozhodnutím společenství nevyúčtovat.“

Jste zmaten. V této diskusi se vůbec nebavíme o zálohách na správu domu. Od počátku jde pouze o služby spojené s užíváním bytů dle zákona č. 67/2013 Sb.. Držte se laskavě tématu. Pokud toužíte diskutovat o něčem zcela jiném (o správě domu), založte si k tomu novou diskusi.

Jen na okraj poznamenám, že ani tato Vaše domněnka nemá oporu v zákoně. Možná že existuje SVJ které každému vlastníkovi každoročně vyúčtuje zálohy které od něj přijalo na správu domu, ale činí tak dobrovolně, na základě usnesení shromáždění (§ 1208 pism. h)), nebo na základě svých stanov (§ 1200 odst. 2 pism. f)).

Justitianus

Vložil * (bez ověření), 7. Prosinec 2022 - 2:11

Příspěvky na správu domu obvykle nejsou chápány jako zálohy. Pokud je jako zálohy máte, tak samozřejmě shromáždění (ne společenství) může rozhodnout, že se nebudou vyúčtovávat vlastníkům a přeplatky se budou převádět do dlouhodobých záloh. Je ovšem otázka, zda vy a já chápeme příspěvky na správu domu stejně. Vy můžete pod pojmem příspěvky chápat něco zcela jiného než já. V svj by mělo být definované, k čemu ty příspěvky slouží, k čemu je lze použít, co se z nich hradí. Nevím, jestli jsem vám odpověděl na váš dotaz, poněvač ne úplně chápu, co řešíte. Zákon 67/2013 se týká služeb, ne příspěvků na správu domu. Pokud z příspěvků na správu domu platíte i služby dodavatům, tak v tom budete mít trochu maglajz, se domnívám, protože běžně se to nemíchá všechno dohromady, je to od sebe oddělené. Ještě jednou uvádím že nevím, zda jsem vás pochopil, zda jsem pochopil váš dotaz.

Vložil Milan20 (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 6:18

Já jsem nechtěl vést debatu o zálohách na příspěvek na správu domu, ale o nákladech na služby. Neberte v úvahu jiné zmatkáře nebo kecaly protože, že já jsem autorem tohoto vlákna ne „Justicián“ a ne nějaký jiný „Milan“.

Vysvětlím to po lopatě na té službě úklidu: dejme tomu, že SVJ poskytne službu úklidu spol. prostor. To jistě není služba beznákladová (není to perpetuum mobile) a málo komu je poskytnuta zadarmo (zadarmo, je jen láska hodně malého dítěte). Takže něco to provádění úklidu stojí tj. náklad je někomu k tíži, že. A teď komu?

SVJ jak jsem již napsal, nemá povinnost ale má PRÁVO ujednat si příjemcem zálohy na služby. Při nedohodě rozhodne společenství prostřednictvím shromáždění (viz. §4/1). Stanovit zálohu ve výši =0 nebo ji vůbec nestanovit jistě lze: záleží na vůli poskytovatele (SVJ) a příjemce. Teprve když jde vůle příjemce proti vůli poskytovatele (nedohoda), stanoví výši záloh společenství (prostřednictvím shromáždění).

Otázka: neptám se zda „smí“ ale zda MŮŽE, některé konzumenty z rozúčtování nákladů na služby úklid spol. prostor vynechat? Já si myslím, že z §1/3 plyne, že NESMÍ, ale může.

Otázka: bude-li mít můj soused stanovenu zálohu ve výši 0 Kč/měsíčně – pak mu bude(?) nebo nebude(?) vyúčtován alikvótní část nákladu na tu službu? Já si myslím, že VYÚČTOVÁN ALIKVÓTNÍ NÁKLAD MU BÝT MUSÍ, ale lze na to přijít jen dost obtížně a nápravu je možné získat jen rozhodnutím soudu (při konjunkci Jupitera se Saturnem).

A když se vrátím k tomu rozsudku který jsem popsal,

Otázka: když shromáždění rozhodne o výši příspěvku na službu v takové výši aby byly pokryty veškeré náklady na takovou službu, je pak SVJ (poskytovatel) oprávněn ji nerozúčtovat a tedy nevyúčtovat (nikomu)? Podle mne by to nevadilo (čistě početně!) pouze v případě, že v domě jsou podíly všech vlastníků stejné. Jinak v tom bude „maglajs“.

Takže k tomuto pohledu na věc jsem chtěl názory a ne nějaké slaboduché trapné vtipy o „mém mozku“.

Milan

Vložil * (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 8:34

O výši příspěvku na služby nerozhoduje shromáždění. O výši rozhoduje stat. orgán podle výše nákladů na služby. Nemůže tedy nastat situace, že některý vlastník má zálohu nula. To je pak bordel v svj, nic jiného to není. Nerozumím, o čem pořád filozofujete. Zálohy za služby se musí vlastnikům vyúčtovat vždycky. Neexistuje žádné, že je svj nebude nikomu vyúčtovávat. Teoreticky může vyjít, že náklady na služby jsou stejné jako zálohy, což je tedy nepravděpodobné. I tak se taková služba musí vyúčtovat. Bude tam nula, ale musí to tam být. Maglajs v tom máte vy ve své hlavě.

Vložil Milan20 (bez ověření), 14. Prosinec 2022 - 1:46

vložil *: O výši příspěvku na služby nerozhoduje shromáždění

Hm, to tedy asi řídíte nějakým jiným zákonem než §4/1 že?
cit. „Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství
Poskytovatelem je SVJ (§2/a/2 zákona), příjemcem je vlastník jednotky (§2/b/1 zákona). Při nedohodě poskytovatele s příjemcem, rozhodne společenství prostřednictvím shromáždění (§4/1 zákona).

vložil *: Nerozumím, o čem pořád filozofujete

Přečtěte si zadání mého vlákna. Chtěl jsem debatovat o tom, že mi z textu jednoho rozsudku plyne, že zřejmě (a to je to, čemu nerozumím) má soud za to, že zůčtování nákladů na služby podléhají pouze ty služby, na které byla stanovena nenulová záloha. Já mám za to, že z §1/3 plyne, že zúčtovat se musí všechny služby a to i ty, na které by nějaký výborový debil nechal schválit hrazení příspěvku.

vložil *: To je pak bordel v svj, nic jiného to není

Nevím co bordelového vidíte na stanovení výše zálohy? Mně ale nejde o „pivní kecy“, ale o rozumnými argumenty podložení nebo vyvrácení domněnek. Nejde mi vůbec o to aby mne nějaký zdejší troll torpédoval svými urážlivými zvratky, protože opovrhuje námi ostatními a jsme pro něj jen objektem nadávek a urážek.

vložil *: Maglajs v tom máte vy ve své hlavě

Máte pravdu, já mám „maglajs“ a proto se vzdělávám a hledám odpovědi. Vy „nerozumíte“ ale mou diagnózu jste tu „vystřelil od pasu“. Takže prosím, pokud Vám ani toto vysvětlení nestačí, již neodpovídejte protože je evidentně nad mé síly Vám problém vysvětlit a je zřejmé, že ani vy nedokážete k tématu uvést něco, co zase nevím já resp. co by mne poučilo. Dost na tom, že se zde ozývá i místní šéf-troll, který umí jen jedno: jemu nepohodlné dotazy napadat anebo je rovnou smazat.

Co je na dotazech nepohodlného opravdu nevím. Je to jako kdybych se zeptal ve škole učitele a on mne namísto vysvětlení a to i opakovaného, mně prostě nakopnul a vyhodil. Já jsem se sem nepřišel přít, ale bulíky si na nos věšet nenechám.

Milan

Vložil Krupp, 14. Prosinec 2022 - 10:28

Milane, všichni se vám tu snaží vysvětlit, že posekání trávy a drobná údržba nejsou žádná služba. Jedná se o náklad na údržbu domu. A pokud není stanoveno jinak, rozhoduje o jeho objednání a zaplacení výbor. Jirka

Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2022 - 11:52

Pane Kruppe, zkuste to uplatnit v diskusi „Svévolné rozhodnutí výboru SJV“. Zde bychom pana Milana popletli ještě víc než už je popleten sám.

Justitiaus

Vložil * (bez ověření), 14. Prosinec 2022 - 9:09

Jestli tady někdo vede pivní kecy, tak jste to vy. Mějte si svůj názor, že zálohy za některé služby jsou nulové, když se domníváte, že takové služby, na které se předepisují nulové zálohy existují. Nesnažte se nám to ale vnutit, my na to máme jiný názor. Nakonec, nejste sám, kdo má takový názor. U nás taky máme vlastníky, kteří chtejí služby zdarma, tedy stejně jako vy chtějí nulové zálohy bez vyúčtování. A ještě jednou, NA SLUŽBY SE NEHRADÍ ani nepředepisují PŘÍSPĚVKY. Nemelte to pořád dokola.

Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 14. Prosinec 2022 - 8:48

Milan20 nezná problematiku, je arogantní, to je kandidát do té českoukrajinské vlá­dy.

Vložil Pavel, 14. Prosinec 2022 - 7:24

Milane20,

nemáte pravdu, že o výši záloh na služby obecně rozhoduje shromáždění. To platilo do novely NOZ. Od 1.7.2020 je to jinak:

http://www.portalsvj.cz/…oh-na-sluzby

Cituji:

"1)V časopisu Svazu českých a moravských bytových družstev č. 4/2022 z 8/2022 se na str.27 uvádí k možnosti zvýšení záloh na služby:

"Souhlas se zvýšením záloh

Rychlé projednání zvýšení záloh může být problém, protože se nepodaří svolat včas schůzi a tak získat souhlas družstevníků či členů SVJ."

2)Mám jiný názor. Domnívám se, že souhlas se stanovením záloh na služby či s jejich změnou obecně spadá do působnosti statutárního orgánu. Pokud není ve stanovách nebo v rozhodnutí nejvyššího orgánu stanoveno jinak.

3)Stanovení záloh na služby a jejich změny v průběhu roku upravuje § 4 zákona č. 67/2013 Sb.

4)Novela NOZ zákonem č. 163/2020 Sb. od 1.7.2020 stanovení výše záloh odňala shromáždění. Tím tato pravomoc přešla na výbor/předsedu SVJ.

5)U družstev ZOK také nesvěřuje do působnosti členské schůze rozhodování o stanovení záloh na služby či o rozhodování o jejich změně v průběhu roku."

Jak vidíte, tak tuto rozšířenou nepravdu tvrdí i SČMBD. Přitom si stačí přečíst novelu 163/2020 Sb. a komentáře k ní.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 12. Prosinec 2022 - 8:28
 • Milan20 (bez ověření) napsal: „… já jsem autorem tohoto vlákna“

Nikoli. Lžete. Vydáváte se za jiného diskutujícího. Zakladatelem této diskuse je „Milan (bez ověření)“. Vy jste „Milan20 (bez ověření)“. Nebo se neumíte podepsat a měníte nicky běhm diskuse? Tak se pak nedivte.

 • Milan20 (bez ověření) tvrdí tento nesmysl: „Teprve když jde vůle příjemce proti vůli poskytovatele (nedohoda), stanoví výši záloh společenství (prostřednictvím shromáždění).“

Tohle je opět jen Váš nesmysl, stejně jako řada dalších Vašich nesmyslů v této diskusi. Za to může Váš mozek. Výši záloh v tom obecném případě stanoví SVJ, které je zastoupeno členy statutárního orgánu. Shromáždění je mimo hru.

 • Milan20 napsal: „… neptám se zda „smí“ ale zda MŮŽE, některé konzumenty z rozúčtování nákladů na služby úklid spol. prostor vynechat? Já si myslím, že …“

O tom však tato diskuse není. Přečtěte si úvodní příspěvek pana Milana (bez ověření) a citát z rozsudku. Žádné rozúčtování nenastane, pokud služby jsou hrazeny paušálem. V jiném případě se samozřejmě náklad na službu rozúčtuje podle předem určených pravidel. Snažíte se znovu objevit Ameriku?

 • Milan20 (bez ověření) se ptá: „… bude-li mít můj soused stanovenu zálohu ve výši 0 Kč/měsíčně – pak mu bude(?) nebo nebude(?) vyúčtován alikvótní část nákladu na tu službu?“

Ptáte se znovu na totéž co je napsáno v zákoně, a ptáte se nesrozumitelně. Napište tedy jaká jsou schválená pravidla pro tu službu ve vašem SVJ a já Vám odpovím.

 • Milan20 (bez ověření) se ptá: „… když shromáždění rozhodne o výši příspěvku na službu v takové výši aby byly pokryty veškeré náklady na takovou službu, je pak SVJ (poskytovatel) oprávněn ji nerozúčtovat a tedy nevyúčtovat (nikomu)?“

Píšete o paušální platbě. Na to už jsem zde opověděl, a odkázal jsem na lex specialis § 9 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.. Nečtete co bylo napsáno, nečtete zákon. Příslušná část zákona zní:

Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.

Justitianus

Vložil Milan20 (bez ověření), 14. Prosinec 2022 - 1:53

Nikoli. Píši pravdu a poučuji vztekajícího se všeználka. Laskavě si založte nový příspěvek a použijte nick „Milan“. Zaručeně to půjde, jako to šlo mně. Jenže stejným nickem („Milan“) již nelze dodávat další příspěvky ve stejném vlákně, neboť nick „Milan“ je registrovaným nickem. Jde o technickou chybu v PortalSVJ.Cz kdy se duplicita zadavatele při prvním zadání nekontroluje. Ověřte si to u majitele těchto webových stránek, pokud se samozřejmě nechcete jen hádat nebo mně sprosťácky za uvedení pravdy, smazat.

K dalšímu mohu už těžko co dodat, když mi upíráte autorství tohoto vlákna. Své lži o krádeži identity ve Vašem prvním odstavci byste měl dokázat. Nebyl-li by jste zlostný troll, vyzkoušíte si postup v prvním odstavci a omluvíte se za svou hloupou neznalost. Kdybyste jen trochu přemýšlel, asi by Vás mělo zarazit, jak mohlo být toto vlákno zadáno nickem „Milan (bez ověření)“ bez URL a nikoli nickem „Milan“ („http://www.por­talsvj.cz/user/mi­lan“). Tak daleko ale Váš mozek nepracoval, než jste tu začal urážet můj mozek a kydat na mne, že?


§4/1 → „Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb UJEDNAJÍ, nebo o ní rozhodne … společenství“. Aha, tak kdo je tady lhář? V §-fu se uvádí, že strany si výši záloh UJEDNAJÍ nikoli že příjemce je povinen strpět diktát ze strany sociopatů zastupujících SVJ. Arbitrem je společenství (ukládající SVJ prostřednictvím shromážděných hlupců). Mezi shromážděnými hlupci jsou sice další „mozkovny“, ale to jsem já v tomto vláknu řešit nechtěl.

Mohl bych psát o pravidlech v našem domě, ale já psal o rozsudku jednoho soudu. NEVĚŘÍM ale, že byste Vy odpověděl jinak než urážlivě, tak aby tomu porozuměl i někdo jiný než jen Vy sám. Takže já do Vás vidím – Vy debatovat nechcete, Vy znáte jen jednu „pravdu“ a to tu svoji – což jsem zjistil pročítáním starších diskusí, kam se vždy nacpete.

O paušální platbě jsem nepsal ničeho.

Milan (zadavatel vlákna)

Vložil Justitianus, 14. Prosinec 2022 - 9:59

Milane či Milan20,

jste vzácný případ tvrdoohlavého blba. Nedáte si nic vysvětlit, i když Vám to zde bylo podrobně napsáno vícekrát. Dál se budu věnovat jen Vašim posledním omylům, které pramení z Vaší neznalosti zákona (a z Vaší tvrdohlavé neochoty seznámit se s jeho zněním).


 • Milan píše: „… strany si výši záloh UJEDNAJÍ nikoli že příjemce je povinen strpět diktát ze strany sociopatů zastupujících SVJ. “

Píšete nesmysl. Zcela Vám ušlo, že souvětí v zákoně pokračuje za spojkou „nebo“. Zákon tedy připouští dvě rovnocenné alternativy. (1) Tou první možností je individuání ujednání mezi poskytovatelem a jednotlivým příjemcem – k tomu by ale byla nutná dohoda obou. (2) Jestliže kterákoli ze stran nemá zájem na ujednání, pak se automaticky použije druhá možnost: SVJ stanoví zálohy autoritativně samo, svým jednostranným rozhodnutím.

Tedy – řečeno Vašimi slovy: „Příjemce je povinen strpět diktát ze strany sociopatů zastupujících SVJ“. Sám bych to nedovedl napsat přiléhavěji!


 • Milan píše: " Arbitrem je společenství (ukládající SVJ prostřednictvím shromážděných hlupců)."

Píšete nesmysl. Zcela Vám ušlo, že je to statutární orgán (nikoliv shromáždění), kdo rozhoduje ve všech věcech, které nebyly výslovně svěřeny nejvyššímu orgánu – shromáždění. Shromáždění obecně nerozhoduje o výši záloh na služby. Něco takového neukládá žádný celostátně účinný právní předpis.

Opět se tedy mýlíte na celé čáře, a to pro neznalost zákonné úpravy.


 • Milan píše: „Vy debatovat nechcete …“

Naopak. Já zde nedělám nic jiného, než že trpělivě debatuji s tvrdohlavým blbem. Měl byste to ocenit.


 • Milan píše: „O paušální platbě jsem nepsal ničeho.“

Píšete nesmysl. Paušální platba je přece zmíněna v rozsudku okresního soudu, a Vy jste to citoval v úvodním textu. O tom zde debatujme po celou dobu – o paušální platbě pevnou částkou měsíčně či ročně. Soudce nepřesně nazval paušální platbu „příspěvkem“. Už jsem Vám třikrát napsal, že právě platba služby paušálem podle § 9 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. se nerozúčtuje a nevyúčtuje. A Vy jste má sdělení třikrát nepochopil.Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".