Schvalování záloh na služby

Vložil Pavel, 9. Říjen 2022 - 16:41 ::

1)V časopisu Svazu českých a moravských bytových družstev č. 4/2022 z 8/2022 se na str.27 uvádí k možnosti zvýšení záloh na služby:

"Souhlas se zvýšením záloh

Rychlé projednání zvýšení záloh může být problém, protože se nepodaří svolat včas schůzi a tak získat souhlas družstevníků či členů SVJ."

2)Mám jiný názor. Domnívám se, že souhlas se stanovením záloh na služby či s jejich změnou obecně spadá do působnosti statutárního orgánu. Pokud není ve stanovách nebo v rozhodnutí nejvyššího orgánu stanoveno jinak.

3)Stanovení záloh na služby a jejich změny v průběhu roku upravuje § 4 zákona č. 67/2013 Sb.

4)Novela NOZ zákonem č. 163/2020 Sb. od 1.7.2020 stanovení výše záloh odňala shromáždění. Tím tato pravomoc přešla na výbor/předsedu SVJ.

5)U družstev ZOK také nesvěřuje do působnosti členské schůze rozhodování o stanovení záloh na služby či o rozhodování o jejich změně v průběhu roku.

Hezký den!

  • služby

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Korky0202, 17. Říjen 2022 - 20:43

Dobrý večer,

já si s Vámi dovolím souhlasit a vlastně i nesouhlasit :-)

  1. Obecně platí § 1208, písm. d), kde Shromáždění schvaluje služby, které bude čerpat a jak je bude čerpat. A zároveň usnesení Shromáždění musí obsahovat náležitosti dle § 4, odst. 1, zákona 67/2013 Sb.
  2. Pokud to Shromáždění neudělá, pak teprve nastupuje Výbor/předseda SVJ, když je SVJ v roli poskytovatele služby dle 67/2013 Sb. a postupuje tedy dle § 4, odst. 2, 3 a případně 4.

Vzhledem k tomu, že zpravidla tato Shromáždění svolává Výbor/předseda SVJ je na svolavateli, aby zajistil to, že usnesení budou aplikovatelná a odpovídat aktuálním Stanovám a zákonným předpisům.

Vložil Justitianus, 18. Říjen 2022 - 5:37
  • Korky0202 napsal tento nesmysl: „A zároveň usnesení Shromáždění musí obsahovat náležitosti dle § 4, odst. 1, zákona 67/2013 Sb.“

Prdlajs. Korky, Vy fatazírujete a vymýšlíte si, jak je u Vás zvykem. Nejste schopen označit celostátně účinný právní předpis, který by obsahoval to co zde tvrdíte.

Rozhodování shromáždění o schválení druhu služeb a způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky (§ 1208 písm. d) je něco zcela jiného než „rozhodování společenství o výši záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu“ (67/2013 Sb. § 4 odst. 1).

Vy motáte dohromady dvě naprosto odlišné věci.

O té druhé záležitosti běžně rozhoduje SVJ a v tomto případě samozřejmě rozhoduje statutární orgán. Dvě výjimky z tohoto pravidla zde zmínil pan Pavel; zmínil jsem je i já, a hlavně: jsou uvedeny v § 1208 písm. h) zákona, a to srozumitelně, jednoznačně a určitě. Ale je marné to vysvětlovat hlupákovi, který si ani nepřečetl zákon a mudruje o jeho obsahu.

Justitianus

Vložil Řešil (bez ověření), 9. Říjen 2022 - 17:45

Ono je celkem lhostejné, kdo stanoví výši záloh. Výši záloh si klidně může stanovit vlastník.

Podstatné je, v jaké výši jsou zálohy stanoveny.

Už se zde řešilo.

Vložil . (bez ověření), 9. Říjen 2022 - 22:11

To by mělo být ošetřeno stanovami. „Výši záloh si klidně může stanovit vlastník.“ To myslíte vážně? A kdo se v tom pak má vyznat? Výše záloh rozhodně není nutné schvalovat na schůzi, výše záloh se odvíjí od výše nákladů. Moji výši záloh nemusí schvalovat majitel sousedního bytu, protože on bude parně mít výši záloh jinou, nejspíše bude mít jinou spotřebu. Ja na to, má být ve stanovách. TO jsou zase družstevní fantasmagorie.

Vložil OK (bez ověření), 12. Říjen 2022 - 10:29

Odpověď najdte v par. 1208 o. z.

Vložil Upřesnil (bez ověření), 12. Říjen 2022 - 10:32

„Odpověď najdte v par. 1208 o. z.“ (Vložil OK (bez ověření), 12. Říjen 2022 – 10:29)

Uvedený § k diskutované věci neříká nic.

Vložil Justitianus, 13. Říjen 2022 - 8:40
  • Upřesnil (bez ověření) napsal: „Uvedený § k diskutované věci neříká nic.“

Upřesnil (bez ověření) je hlupák.

Uvedený § k diskutované věci říká vše. To by si ošem Upřesnil (bez ověření) musel napřed ten § 1208 přečíst, a pak i pochopit jeho obsah.

  1. Podle § 1208 občanského zákoníku platí, že rozhodování o záležitostech taxativně vyjmenovaných pod písmeny a) až g) je v pravomoci shromáždění. Rozhodování o zálohách na služby není v tomto výčtu uvedeno.
  2. Podle § 163 platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
  3. Zákon č. 67/2013 Sb. o službách (lex specialis) o tom mlčí.

Ustanovení § 1208 je dispozitivní; od zákonné úpravy vnitřních poměrů právnické osoby by se jednotlivé SVJ mohlo odchýlit pouze stanovami nebo rozhodnutím shromáždění. K tomu viz § 1208 písm. h). Jestliže tento výjimečný případ nenastal, pak se uplatní obecné pravidlo obsažené v § 163.

Z uvedeného plyne, že pokud stanovy ani rozhodnutí shromáždění nesvěřily rozhodování o zálohách na služby přímo shromáždění, pak o této věci rozhoduje statutární orgán SVJ.

Pan Pavel to zde napsal jasně, ale někteří čtenáři mají příliš dlouhé vedení. Ostatně stejnou poruchou trpí mnozí čeští soudci. Čtou sice zákony, ale jejich obsah a smysl jim totálně uniká.

Justitianus

Vložil OK (bez ověření), 12. Říjen 2022 - 10:44

Říká že vlastníci rozhodnou o druhu služeb. Pokud se někde mění plynová kotelna, tak se mění druh služeb. K výši záloh je uveden par. 4 ZoS

Vložil Upřesnil (bez ověření), 12. Říjen 2022 - 11:38

„K výši záloh je uveden par. 4 ZoS“ (Vložil OK (bez ověření), 12. Říjen 2022 – 10:44)

Uvedený § k diskutované věci neříká nic.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".