Vložil Justitianus, 13. Říjen 2022 - 8:40
  • Upřesnil (bez ověření) napsal: „Uvedený § k diskutované věci neříká nic.“

Upřesnil (bez ověření) je hlupák.

Uvedený § k diskutované věci říká vše. To by si ošem Upřesnil (bez ověření) musel napřed ten § 1208 přečíst, a pak i pochopit jeho obsah.

  1. Podle § 1208 občanského zákoníku platí, že rozhodování o záležitostech taxativně vyjmenovaných pod písmeny a) až g) je v pravomoci shromáždění. Rozhodování o zálohách na služby není v tomto výčtu uvedeno.
  2. Podle § 163 platí, že statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
  3. Zákon č. 67/2013 Sb. o službách (lex specialis) o tom mlčí.

Ustanovení § 1208 je dispozitivní; od zákonné úpravy vnitřních poměrů právnické osoby by se jednotlivé SVJ mohlo odchýlit pouze stanovami nebo rozhodnutím shromáždění. K tomu viz § 1208 písm. h). Jestliže tento výjimečný případ nenastal, pak se uplatní obecné pravidlo obsažené v § 163.

Z uvedeného plyne, že pokud stanovy ani rozhodnutí shromáždění nesvěřily rozhodování o zálohách na služby přímo shromáždění, pak o této věci rozhoduje statutární orgán SVJ.

Pan Pavel to zde napsal jasně, ale někteří čtenáři mají příliš dlouhé vedení. Ostatně stejnou poruchou trpí mnozí čeští soudci. Čtou sice zákony, ale jejich obsah a smysl jim totálně uniká.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.