Soud zná zákon. Jsou nás miliony

Vložil Anonymous, 9. Červenec 2019 - 15:36 ::

Požádal jsem předsedu soudu, ať soudce dodržuje zákon. Předseda soudu mi odpověděl, že doporučení v tomto smyslu soudci dávat nebude, neboť soud zná zákon.

Dobrá, vycházejme z toho, že soud zná zákon. Nahlédl jsem tedy u téhož soudu do seznamu věcí, kde SVJ požaduje po svém členu platby. Všechny tyto věci byly označeny „Fond oprav a služeb“ (výjimečně modifikováno na fond oprav a fond služeb nebo jenom fond oprav). Soud zná zákon.

Nemá někdo novinářský průkaz, příslušnou techniku (kameru) a zájem o věc, takováto řízení by stála za zveřejnění v médiích. Jsou nás miliony. Soud zná zákon.

Stává se mi to častěji, že mi úředník neodpoví podle skutečnosti, ale podle toho, jak by věci měly být podle předpisů, přičemž skutečnost ignoruje.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 1b518b Hájek Jakub (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:47

  Zkuste si vyhledat vaše SVJ na www.seznamSVJ.cz

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 24. Srpen 2019 - 19:53

  Vezměte to takto. Výše odměny za práci soudce nezávisí na kvalitě jeho práce, jmenován je bez možnosti odvolání pro nekvalitní práci ani jinak postižen za kvalitu své práce být nemůže. Zda se soudce alespoň trochu zamyslí a nebo produkuje bludy nemá na jeho odměnu žádný vliv (alespoň u nižších soudů, kde rozsudky nejsou dostupné a kvalitu práce soudce tak není možné posoudit). Dále, délka řízení (ovlivněná významně i nutností vyvracet soudcovy bludy) ovlivňuje positivně výši odměny advokátů.

  Shrnuto: Soudci je jedno, zda produkuje bludy. Advokát (obou stran!), znalec a další osoby bludy soudce vítají.

  Předseda soudu by sice teoreticky mohl (a měl!) pomoci, ale když tak neučiní (což je pravidlem, ani jeho odměna na kvalitě jeho práce nezávisí), již není, kam se dále obrátit. Obrátí se na soudce, na kterého si stěžujete, ten to předsedovi vysvětlí a předseda Vám toto vysvětlení přepošle. Žádný myšlenkový úkon předseda soudu neučiní.

  Vložil AsiTak, 17. Červenec 2019 - 6:34

  Podle Vás, který zákon, paragraf soud nezná dostatečně?
  Podle Vás, který zákon, paragraf předepisuje názvy položek záloh a příspěvků finančních nároků SVJ pro měsíční platby?
  Slovo “fond” má dva významy účetní – druh účtu účtového rozvrhu úč. Sk. 91 a neúčetní – druh příspěvku na správu domu a pozemků. Nesmyslu se dopouštíme tehdy použijeme-li nesprávný význam na nesprávném místě. Obdobná situace je se slovem „účet“ – položka účtového rozvrhu a neúčetní význam „konto“ označení bankovního finančního účtu. Nesmyslu se dopouštíme tehdy budeme-li tvrdit, že účet „konto“ patří do účtového rozvrhu, na druhé straně existuje účet rozvrhu odpovídající bankovnímu kontu.
  Bude-li někdo používat slovo “fond” na správném místě ve správném významu není důvod ho poučovat.

  Vložil Leticia (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 12:19

  „Obdobná situace je se slovem „účet“ – položka účtového rozvrhu a neúčetní význam „konto“ označení bankovního finančního účtu. Nesmyslu se dopouštíme tehdy budeme-li tvrdit, že účet „konto“ patří do účtového rozvrhu, na druhé straně existuje účet rozvrhu odpovídající bankovnímu kontu.“

  Ve vhodném slovníku se dočtete, že slova účet a konto jsou synonyma.

  Vložil Pavel, 17. Červenec 2019 - 9:50

  AsiTak,

  ve Vašich tvrzeních

  „Slovo “fond” má dva významy účetní – druh účtu účtového rozvrhu úč. Sk. 91 a neúčetní – druh příspěvku na správu domu a pozemků. Nesmyslu se dopouštíme tehdy použijeme-li nesprávný význam na nesprávném místě.“

  souhlasím s tím, že fondy jsou v účtové osnově ve skupině 91.

  Podle § 1180 NOZ se termín „příspěvek“ používá při přispívání na správu domu a pozemku.

  V žádném předpisu jsem nenašel, že by se „druhy příspěvků“ označovaly jako „fond“.

  To je stejné, jako kdyby se „druhy příspěvků“ označovaly termíny „dar“, „dluh“, „kocour“ nebo „máslo“. Tyto pojmy jsou již používány pro jiné skutečnosti.

  Pokud NOZ a účetní předpisy označují přispívání na správu termínem „příspěvek“, tak nevidím sebemenší důvod, aby někdo vymýšlel jiný termín. Zejména by se NOZ a účetních předpisů měl držet soud.

  Takže souhlasím i s druhou Vaší větou: „Nesmyslu se dopouštíme tehdy použijeme-li nesprávný význam na nesprávném místě.“

  Podle mého názoru má „příspěvek“ v SVJ význam uvedený v § 1180 a kdo používá pro přispívání na správu domu a pozemku pojem „fond“ dopouští se nesmyslu.

  Ale to tu já a několik dalších jedinců píšeme již velmi dlouho a dostáváme za to mínusy.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AsiTak, 19. Červenec 2019 - 12:05

  Omlouvám se, ale takový ohlas jsem nepředpokládal! Neúčetní pojem „fondu“ vysvětluji na příkladě. V měsíčním předpisu na odvozu odpadu mám předepsán příspěvek 48,–Kč měsíčně. Hradím-li vše dle předpisu za zúčtovací období (12 měsíců) vzniká za naši jednotku na likvidaci odpadu finanční zdroj alias „fond“ 576 Kč, za celé SVJ 34 800,– Kč. Obdrží-li SVJ fakturu za odpad uhradí z fondu na odpad do výše 34800 Kč. Toto je popis laické představy o hospodaření SVJ s finančním majetkem. Dokladují dotazy typu „zda lze uhradit z fondu oprav odměny advokáta nebo předsedy SVJ“. Pojem „fond“ se používá na označení nějakého součtu evidovaných příspěvků. Takový laický popis podle mne lze akceptovat a není potřeba nepřesnosti opravovat.
  Konto=účet synonyma, ano nevhodný příklad.
  Pavel
  „V žádném předpisu jsem nenašel, že by se „druhy příspěvků“ označovaly jako „fond“. To bude tím, že hodnota příspěvku tvoří pouze část součtu příspěvku, který pak lze označit jako „fond“.
  „.. kdo používá pro přispívání na správu domu a pozemku pojem „fond“ dopouští se nesmyslu.“ Pojem „fond“ nenahrazuje pojem přispívání na správu domu a pozemku ale pojmenuje úhrn této veličiny za nějaký celek.
  Letida
  Pojmem fond označujeme jen součty stejnorodých příspěvků. Název druhu příspěvku je současně názvem druhu fondu. Nemusíme mít na všechno právní předpis.
  „Jste účetní? Rozumíte účetním pojmům?“ Ne. Dle zde prezentovaných vysokých nároků asi nerozumím.
  K otázce „zisku“ (VH výsledku hospodaření). Nemá se vykazovat VH dle činnosti, a ne za účetní jednotku? Kolik činnosti SVJ vykonává? Uložení finančního přebytku na spořící účet není už fin. investiční činnost? Vymáhání dluhů je to činnost vlastní správy nebo správy domu a pozemku?

  Vložil Čtenář (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 16:47

  „Obdrží-li SVJ fakturu za odpad uhradí z fondu na odpad“ Vložil AsiTak, 19. Červenec 2019 – 12:05

  Obdrží-li SVJ fakturu za odpad, uhradí ji ze záloh na odpad. Podrobněji zákon č. 67/2013 Sb., který na rozdíl od právní úpravy hrazení správy domu v občanském zákoníku psal někdo lucidní.

  „hodnota příspěvku tvoří pouze část součtu příspěvku“ Vložil AsiTak, 19. Červenec 2019 – 12:05

  Teď je to jasné každému.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 10:36

  Pavle napsal jste:

  „V žádném předpisu jsem nenašel, že by se „druhy příspěvků“ označovaly jako „fond“.“

  To je sice pravda, ale až do r. 1994 se název fond používal. Podle §18 zákona č. 52/1966 Sb. platilo, že jsou vlastníci povinni přispívat na náklady spojené s udržováním, opravami, popřípadě zlepšováním společných částí domu a pozemku předem určené částky na fond provozu, oprav a údržby společných částí domu a pozemku.

  Proto se ze zvyku dále používá „fond oprav“ jehož význam odpovídá uvedené definici v dříve platném zákoně.

  Takže „fond oprav“ má svoji historii a není to stejné, jak uvádíte, „jako kdyby se „druhy příspěvků“ označovaly termíny „dar“, „dluh“, „kocour“ nebo „máslo“. Tyto pojmy jsou již používány pro jiné skutečnosti.“

  Vložil ? (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 12:57

  Zákonem o vlastnictví bytů č.72/1994 (ZoVB)bylo možné aby BD (bytová družstva) dle tohoto zákona mohla převádět byty v domě do osobního vlastnictví jednotlivých členů. Začala vznikat SVJ, která dle ZoVB byla zřízena jen za účelem správy a údržby domů ve vlastnictví členů SVJ. BD dříve i nyní tvořila fondy ze svých zisků – to je dosud ok. Jelikož SVJ mohla být založena jen za účelem správy a údržby domu, tak nemohla mít zisky a proto netvořila a netvoří FO (ani dle NOZ). Event. zisky z pronájmu např. nebytových prostor apod. jsou u SVJ zisky jednotlivých vlastníků a proto na konci zúčtovacího období tyto zisky mají být rozpočteny na jednotlivé vlastníky a na základě vydaného dokladu o těchto ziscích jsou vlastníci povinni tyto zisky zdanit ve svém daňovém přiznání nebo je dát ke zdanění do účtárny svého zaměstnavatele. To znamená, že u SVJ se neúčtuje v třídě, kde jsou evidovány fondy. U SVJ lidově nazývaný „FO“ se jedná o Dlouhodobou zálohu na opravy a údržbu. A protože se jedná o dlouhodobou zálohu (DZ), tak tvorba a čerpání by měla mít jasná pravidla stanovená shromážděním v souladu s platným příslušným zákonem a neměla by sloužit k úhradě každoročních nákladů na provoz domu. Tato DZ záloha má být spořením na budoucí předpokládané velké náklady na opravy domu apod. Při každém ročním vyúčtování musí vlastník dostat i přehled tvorby a čerpání (rozpis čerpání dle jednotlivých položek) DZ s tím, že přeplatky z vybrané DZ se vlastníkům nevracejí-nevyúčtovávají a převádí se do dalšího roku.

  Vložil Vlado. (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 16:56

  Váš příspěvek je celý pomýlený, protože píšete, že SVJ nemůže mít zisk.

  Vložil Vlado. (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 15:54

  Mínusovači,

  vy si skutečně myslíte, že SVJ nemůže mít zisk? Zmůže se z vás někdo kromě mínusování také k odpovědi?

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 16:08

  I když jsem vám minis nedal, tak odpovídám na váš dota. Paragraf 1194 odst. 1 zákona č 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Vložil Vlado. (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 16:57

  A to já jsem vám to mínus dal a vysvětlím proč. Podle § 16 NV č. 366/2013 Sb. patří do příjmů SVJ:

  1. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku,
  2. úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
  3. úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,
  4. penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,
  5. pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a
  6. příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

  Pokud má SVJ takové přijmy, může jí vzniknout zisk. Ostatně na to pamatuje i § 18 písm. d), podle něhož patří do působnosti shromáždění vypořádání výsledku hospodaření SVJ.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 17:20

  Ale z toho nevzniká zisk! Zisk je jeden z možných výsledků podnikání. SVJ podnikat nesmí, tedy nemůže mít zisk. Je to o používání odborných termínů.

  Vložil Pavel, 18. Červenec 2019 - 18:37

  Tomáši,

  tvrzení, že SVJ nemůže podnikat a že tedy nemůže mít zisk je samozřejmě nesmysl.

  SVJ má povinnost sestavit účetní závěrku. Jedním z výkazů je podle § 18/1/b „výkaz ZISKU a ztráty“. Moudrý zákonodárce by asi neukládal SVJ povinnost sestavit výkaz, když by SVJ nemělo možnost tvořit zisk.

  Podle ČÚS č. 413, bod 4.1.3 se ve prospěch Vlastního jmění účtuje převod ZISKU z účtové skupiny 93 Výsledek hospodaření. ČÚS 413 je závazný standard pro SVJ.

  Ale souhlasím s Vámi, že je to o používání odborných termínů. Vy odborné ekonomické termíny evidentně neznáte, jen máte potřebu stále oponovat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 19:32

  Patřím do starší školy, kde neplatilo, že zisk je pouhý rozdíl mezi výnosy a náklady, ale že se jedná o tento rozdíl vzniklý při podnikatelské činnosti. Jak zjišťuji, tak definice se změnila. Už je to několik desítek let co jsem se zaobíral ekonomikou.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 19:39

  ono to bylo i před ZDP který už platí skoro tři desetiletí:-) vy jste maturoval v roce 1985, a to už taky platilo, že když jsou výnosy/příjmy větší než náklady/výdaje, je to zisk :-)

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 19:52

  Omyl, moje informace se vztahuje k polovině 90. let, kdy jsem studoval v Brně.

  ?
  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 20:14

  na které škole proboha učili takovou blbost? už v boleslavi v osmdesátých letech vás určitě dobře učili co je to zisk, a že by v brně učili tohle? mě tam v devadesátých letech – v brně – celkem naučili co je zisk a že ho můžou mít i tehdá „neziskovky“.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 20:51

  Jednalo se o Institut výchovy bezpečnosti práce Střední průmyslové školy v Brně.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 21:09

  na cejlu, tam toho věděli hodně o účetnictví :-(

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 18:34

  Pane Neugebauere, nemáte pravdu. Zisk nemusí vznikat pouze podnikatelům.

  SVJ patří mezi nevýdělečné organizace, chcete-li mezi nepodnikatele.

  Přesto dosahují zisku. Stačí, jsou-li jejich výnosy vyšší, než náklady.

  Co mají se ziskem provádět účetní, upravuje vyhláška č. 504/2002 Sb. v § 28 Výsledek hospodaření, kde zjistíte, jak se počítá a v jaké položce se zisk vykazuje.

  ČÚS 402 Otevírání a uzavírání účetních knih upravuje postupy účtování výsledku hospodaření, tj. zisku nebo ztráty.

  V odst. 2.2.4. najdete i možné způsoby vypořádání dosaženého zisku nebo ztráty.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 17:54

  pokud jsou příjmy vyšší než výdaje, tak co to prosím je??? „odborný výraz“ zisk si můžete najít v ZDP, a ten se týká i nepodnikatelských subjektů.

  Vložil Vlado. (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 17:50

  I nepodnikatelské subjekty účtují a mají výsledek hospodaření (zisk či ztrátu). Uvedené přijmy jsou výnosy SVJ a pokud celkové výnosy SVJ překračují celkové náklady SVJ, pak SVJ vykáže zisk.

  Pokud se dotážete nějaké účetní nebo někoho, kdo rozumí účetnictví, tak vám to potvrdí.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 17:48

  Vidím, že je tu opravdu mnoho odborníků na ekonomiku. Nepřekvapilo by mne, že budou tvrdit, že i zaměstnanec má ze sevého zaměstnání zisk.

  Vložil ? (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 8:05

  Tak já jsem ta, která s Vámi souhlasí ikdyž jdeme proti davu. Paní Klainové si nesmírně vážím ale v tomto případě – ohledně zisku u SVJ nemohu souhlasit.

  • 1. svj bylo založeno pouze za účelem spravování majetku vlastníků.
  • 2. pokud svj má „zisky“ (např. z pronájmu nebytového prostoru apod.), tak se nejedná o zisk svj ale o zisk jednotlivých vlastníků.
  • 3. „zisk“ může svj mít třeba z úroků
  • 4. z výše uvedených důvodů v účetní závěrce by svj mělo mít: zisk=0, ztráta=0.

  Může mi někdo odepsat a sdělit mi, jaké konkrétní příjmy u svj se mohou promítnout jako zisk? Jediné, co vidím, že se promítne jako „zisk“ jsou vybrané příspěvky na správu, které jsou nadhodnocené-t.j. že skutečné náklady příspěvků jsou nižší a svj.shromáždění se dohodne, že tyto navíc příspěvky se nevrací. Ale to přeci není skutečný zisk svj ale opět navíc vybrané peníze jednotlivých vlastníků svj, které jsou v jakési kasičce. Víte, potom to dopadá tak, jako v našem SVJ, kde dokonce kromě účtování „FO“ je nám dokonce v ročním vyúčtování sděleno, že protože se „FO“ nevyúčtovává, tak nám s vyúčtováním není doloženo, co se z „FO“ čerpalo. Letos to bylo dokonce přes 300.000,– Kč. Kromě toho, když se při schvalování závěrky dozvíme konečně co se z těchto 300.000,– Kč čerpalo, tak tam míváme i běžnou údržbu trávníků a drobné opravy a náklady pro běžný provoz domu. Tak k čemu potom tento „FO“, který má sloužit na budoucí nákladné opravy, slouží? A tak mne zde nepřekvapí ani arogantní komentáře paní 2222.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 10:49

  vám tedy odpoví. SVJ vede účetnictví. A výsledkem účetnictví (laicky řečeno), je buď zisk nebo ztráta. Dle ZDP § 23 Základ daně

  (1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady)…. zákona.

  (2) Pro zjištění základu daně se vychází

  1. z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), ……….

  tento § platí i pro neziskovky, i pro SVJ, prostě pro všechny účetní jednotky nebo ty, kdo mají DE. byl zde požadavek na odbornou terminologii. takže zisk dle ZoÚ i ZDP SVJ samozřejmě může mít. zisk, ve smyslu, kdo získá do ručky nějakej peníz, kterej může utratit, to je jiná…

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 9:34

  Děkuji vám za podporu. Já, vzhledem k tomu, že v této oblasti se několik desítek let nepohybuji, nejsem schopen zaujmout jednoznačné stanovisko. Vycházím z informací, které dnes mohou být již zastaralé, jak jsem již uvedl.

  Také mne napadla další možnost. Oponenti argumentují v rovině účetnictví (tomu opravdu nerozumím). Já se vyjadřuji z pohledu ekonomiky, tedy z hlediska národního hospodářství, kterou jsem v 90. letech studoval (makroekonomika, mikroekonomika, rozdíly mezi plánovaným a tržním hospodářstvím atd.). Domnívám se, že pojem zisku může být rozdílný.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 11:00

  právnických osob je jasně definován v zákoně, takže pojem ZISK v souvislosti s SVJ nemůže být rozdílný.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 11:45

  Pokud si podrobně přečtete můj příspěvek, zjistíte, že netvrdím, že tomu tak je. Po za prvé. Za druhé, uvádím možnost rozdílu ve smyslu ekonomiky, což je o něčem jiném, než o účetnictví. Tedy uvádím možnost použití jednoho termínu ve dvou oblastech s trochu rozdílným významem (což není až tak neobvyklé). Zároveň netvrdím, že je to pravda, jen pouhá možnost (reagoval jsem na příspěvek). Pouze nadchazuji možnost, že z pohledu ekonomiky má, nebo mohl mít, pojem zisk trochu odlišný význam. S tím zákon nemá nic společného.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 12:13

  takže ohledně ekonomiky, na kterou se odvoláváte – ekonomika = hospodaření subjektů, je to jasné – každý hospodařící subjekt, což je i SVJ, má buď zisk nebo ztrátu. odjaktěživa. a ekonomika jen zkoumá jejich finanční chování. a i v oblasti ekonomie alespoň mě (a nejsem o moc let mladší než vy) na střední i vysoké všichni učili, že jedním ze základních ekonomických pojmů je zisk, a to je rozdíl mezi výnosy a náklady. a ekonomie velice úzce souvisí s účetnictvím mimochodem. Druhá věc je pak samozřejmě princip dosahování zisku, maximalizace zisku atd. ale co je to zisk je jasně definováno ať v účetnictví, nebo ekonomii či ekonomice snad desítky let. jestli si to nepletete s politickou ekonomií a nadhodnotou a nadproduktem :-) (u kapitalistů nadhodnota slouží k obohacení kapitalistů, protože si ji neoprávněně přivlastňují, a tím zaměstnance vykořisťují a v socialismu je to samé nadprodukt, který je rozdělen mezi všechny rovnoměrně a slouží pracujícím aby se měli lépe než zítra:-) )

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 14:07

  ekonomika – obor zkoumající jednotlivé úseky hospodářství

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 15:19

  definic ekonomie i ekonomiky je spousta. budeme je tu všechny psát? změní to něco na tom, že v ekonomice, ekonomii, účetnictví, všude je vždy zisk rozdíl příjmů a výdajů subjektu? a že i SVJ může vykazovat zisk? Že místo abyste chlapsky řekl, že píšete nesmysly, kličkujete a ztrapňujete se ještě víc?

  Ekonomie je věda, která zkoumá finanční chování subjektů

  • je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů
  • je spol. věda, která vychází z reality ekonomického života společnosti
  • je věda o hospodářství
  • je věda o bohatství
  • je věda o penězích atd atd.

  Ekonomika je

  • věda o tom , jak lidé využívají omezené výrobní zdroje , aby vyrobili výrobky a rozdělují je různým způsobem mezi členy společnosti .
  • věda o tom , jak lidé a společnost volí s použitím nebo bez použití peněz omezené výrobní zdroje a vyrábí různé varianty výrobků a zboží , které lze rozdělit nyní a v budoucnu mezi jednotlivé členy společnosti.
   • je shrnutí hospodaření určitého subjektu
  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 15:59

  Již po několikáte to tady rozviřujete jenom vy! Já jsem uvedl, že jsem před mnoha lety získal tuto informaci, a že se jedná o oblast, kterou se nezaobírám, takže informace může být zastaralá, příp. že nemusí odpovídat dané oblasti.

  Definici ekonomiky jsem uvedl záměrně k objasnění svého pohledu na věc, jak již jsem zde uvedl. Také jsem uvedl, že o problematice účetnictví nemám žádné znalosti, že na věc nahlížím z jiného úhlu. Nejsem jediný, kdo má jiný názor na věc. Ten jiný názor, resp. jiný úhel pohledu, vám asi vadí, přestože připouštím, že nemusí být správný.

  Já jsem původně pouze chtěl poděkovat za vyslovenou podporu a vyslovit možnost, proč mám jiný názor. To však, jak vidět, jsem neměl, neboť vám to vadí.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 19. Červenec 2019 - 8:46

  Ano, SVJ může mít zisk třeba z přijatých úroků, ale rovněž z přijatých sankcí, z uhrazených již odepsaných pohledávek, z právně zaniklých dluhů a z dalších tzv. „ostatních výnosů“.

  Nikdy jsem nepsala, že příjmy z nájmů patří SVJ. V rubrice Postupy mám samostatný celek věnovaný nákladům a výnosům, které se netýkají SVJ, ale vlastníků jednotek a příklady Příjmy z nájmu společných částí a Příjmy z umístění reklamy na domě tam samozřejmě nechybí.

  Má-li SVJ ve výkazu zisku a ztráty nulový zisk a nejde o zaokrouhlení nízkých přijatých úroků na nulu, vzbuzuje to u mne podezření, že se účetní řídí radami některých lektorů a autorů článků a knih a zaokrouhlují vzniklé zisky na nulu tím, že je použijí na úhradu nákladů na správu. Prý tím šetří vlastníky jednotek, aby nemuseli přemýšlet, jak mají se ziskem naložit.

  Že jde o nesprávná doporučení, vysvětluji v rubrice Postupy – Závěr roku – Nulování VH, vypořádání VH a úvahy o daňových dopadech.

  Nemá-li zisk ve výkazu zisku a ztráty co dělat, je zbytečné uvádět v § 1208 OZ, že do působnosti shromáždění patří i vypořádání výsledku hospodaření.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Červenec 2019 - 17:55

  drž se svého kopyta…

  Vložil Leticia (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 11:12

  „Proto se ze zvyku dále používá „fond oprav“ jehož význam odpovídá uvedené definici v dříve platném zákoně.“

  Číst pořádně. Jednak definice fondu v zákoně č. 52/1966 Sb. je odlišná od nynějšího (nesprávného) použití a tím méně to je „druh příspěvku“. Druhak nemá valného smyslu – nejste-li historikem – zabývat se právní úpravou účinnou před rokem 1994, tj. před 25 lety.

  Vložil Leticia (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 8:51

  „Slovo “fond” má dva významy účetní – druh účtu účtového rozvrhu úč. Sk. 91“

  Jistě.

  „neúčetní – druh příspěvku na správu domu a pozemků.“

  Uveďte, z jakého právního předpisu plyne význam fondu jako druhu příspěvku na správu domu a pozemku a jaké jsou (jiné) druhy příspěvku na správu domu a pozemku. Děkuji.

  Jste účetní? Rozumíte účetním pojmům? Pokud ano, vysvětlete nám fond jako druh příspěvku. Děkuji.

  Vložil Seznam zprávy (bez ověření), 9. Červenec 2019 - 18:58

  Oslovte Seznam Zprávy. Jsem přesvědčený, že do toho půjdou.

  Vložil olga kohlerová (bez ověření), 12. Červenec 2019 - 0:09

  Soud vidí jednoznačně platit do fondu oprav.V našem SVJ fond oprav neexistuje,přes­to,že pan předseda si přeposílá na svůj účet z fondu oprav.to soudce nezajímá,Tak platím dovolenou panu předsedovi a dům je na spadnutí.

  Vložil Záchranářka (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 12:35

  „Soud vidí jednoznačně platit do fondu oprav.“

  A to je problém. Soud tvrdí, že zná zákon, a přitom píše bludy.

  Jako záchranářka jsem povinna pomoci osobě trpící bludy.

  Vložil Koutný. (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 17:06

  Vy jste zase tlučhuba, který tvrdí, že je něco povinen, ale ničiní to.

  Vložil Ing. (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 17:21

  Koutný, jak chcete pomáhat bez znalosti místa, času a osoby? Napište nám to zde.

  Vložil Koutný. (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 17:37

  Soudních rozhodnutí s použitým výrazem „fond oprav“ najdete mraky, když budete chtít. I na tomto portále.

  Vložil Ing. (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 17:51

  „Soudních rozhodnutí s použitým výrazem „fond oprav“ najdete mraky“

  Jde o (kolektivní) blud soudkyň a soudců.

  Vložil MartinII, 17. Červenec 2019 - 13:25

  1/ www.portalsvj.cz/…-zakon-nezna

  2/ www.portalsvj.cz/…u-fond-oprav Používání pojmu „fond oprav“ Vložil lake, 18. Říjen 2010 – 6:05 :: Ostatní

  Pojem „fond oprav“ nepoužívám (a nejsem sám). Pokud občas tazatele upozorním na nesrozumitelnost jeho vyjádření, někteří diskutující na to reagují konfrontačně. Sdělují, že „pojem je zažitý“, že „každý mu přece rozumí“, že údajně „každý ví o co jde“.

  Fond oprav 14 Vložil lake, 8. Květen 2012 – 10:09

  O rozdílu mezi pojmem „fond oprav“ a „zálohy na správu“ zde bylo už napsáno dost pro toho, kdo chce porozumět. Rezervní „fond oprav“ může vytvářet kterákoliv účetní jednotka, avšak zákon toto povoluje pouze k opravám VLASTNÍHO majetku.

  Připojuji přehledovou tabulku pro srovnání hospodaření v typickém bytovém družstvu a ve společenství vlastníků jednotek. Je z ní vidět, že mezi oběma pojmy je zásadní rozdíl. lake

  Používání pojmu „fond oprav“ – 3 – odkaz pro účetní Vložil N. Klainová (bez ověření), 25. Říjen 2010 – 13:35

  Velmi pěkné články, pane lake a paní PeDuples. Dovolila jsem si je převzít na svůj web pro účetní. A protože jsem tam pro ně připojila pár slov, zde je odkaz:

  http://klaiex.webnode.cz/…-fond-oprav/

  Znovu upozorňuji, že to je odkaz pro účetní, ne pro dále diskutující návštěvníky tohoto jinak skvělého Portálu. Ti, kdo tak vehementně obhajují používání pojmu „fond oprav“, nechť v žádném případě na můj účetnický web nechodí!!!

  Jediným výsledkem by bylo, že by čtením ztratili spoustu času, který mohou smysluplně využít psaním příspěvků o jedinečném fondu oprav.

  Za mínusy děkuji předem. Jen doufám, že nebudou nesekány moc rychle a že si to stačí přečíst alespoň pár účetních, kteří se také nemohou s milovaným „fondem oprav“ zatím rozloučit.

  N. Klainová

  Vložil Leti (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 13:26

  „Rezervní „fond oprav“ může vytvářet kterákoliv účetní jednotka, avšak zákon toto povoluje pouze k opravám VLASTNÍHO majetku.“

  Pane MartineII,

  ktrý zákon zmiňujete?

  Vložil Rozuměl (bez ověření), 5. Srpen 2019 - 7:57

  „Rezervní „fond oprav“ může vytvářet kterákoliv účetní jednotka, avšak zákon toto povoluje pouze k opravám VLASTNÍHO majetku.“

  Který zákon?

  Vložil MartinII, 17. Červenec 2019 - 14:55

  já je citoval starší příspěvky. Neřeším aktualizace zákonů. K příspěvku dodávám, že v NOZ není pojem Fond oprav pro bytové spoluvlastnictví od § 1158 používán. Používá se Příspěvky…

  Někdo do Fondu oprav plete i zálohy služeb, jak již myslím tvrdí pan Lake v citovaném příspěvku. Zkuste se zeptat známých třeba i u vás, kolik platí do toho tzv. fondu oprav a potom se zeptejte, zda do toho počítá i služby nebo ne. Někdo ani nebude vědět, protože to bývá na SIPO pod jednou položkou.

  Účetní se k debatě o FO už ani zde na portalsvj nepřipojují. Už to zde bylo omleto xx-krát.

  Fond oprav se snad používá jen pro bytová družstva.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 17. Červenec 2019 - 17:03

  to, že naše svj stále píše všude FO místo Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu, mě trápí ze všeho nejmíň. pro mě je důležité, že jeho předpis je v odpovídající výši, že se používá na to, na co se má a že o něm správně účtují. je to prostě zažitý pojem, a 99% lidí ví, že i když se „to“ nazve FO, jsou to zálohy na údržbu a opravy.

  stejně jako 99,99% lidí, když uvidí na poli sklízet obilí, tak řekne – hele kombajn. a pochybuji, že jim za to někdo nadává, protože nejde o kombajn, ale o sklízecí mlátičku a kombajn je něco úplně jinýho. tak asi tak k té žabomyší válce o slovíčka.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".