Seminář v Parlamentu o NOZ, ZOK a ZoSL

Vložil Pavel, 21. Květen 2015 - 20:14 ::

Obyvatele v panelácích moří nesmyslné zákony

Češi žijící v družstevních a soukromých bytech se na svých schůzích kvůli správě domu často marně moří se stovkami nových paragrafů občanského zákoníku, novelizovaným zákoníkem o obchodních korporacích a zákonem o službách.

Kladou na ně v praxi nereálné požadavky – například aby se všichni obyvatelé domu na změnách shodli. Nová nařízení obyvatele zbytečně zatěžují, a přitom si často protiřečí. Shodli se na tom na semináři v parlamentu předsedové tří největších sdružení bytových družstev a vlastníků. Reprezentují zhruba milión bytů

Lidé chtějí bydlet, ne po nocích bádat v paragrafech, které žádají nemožné a protiřečí si Martin Kroh, SBD Praha

„Výsledkem je, že lidé nevědí, jak zákonu vlastně vyhovět, a tak už ho ani příliš neberou vážně, začíná převažovat lidová tvořivost,“ konstatoval František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků se 650 tisíci byty v převážně panelových domech.

Jeden kverulant zablokuje všechny

„Lidé chtějí, aby v domě vše fungovalo podle jasných pravidel. Ne se mořit tlustými kodexy na schůzích. Ne po nocích, když přijdou z práce, pátrat v nejasných, protichůdných právních nařízeních. Mnohdy se v nich ztrácíme i my, právníci, natož lidé jiných profesí,“ řekl právník a předseda Správy bytových domů SBD Praha Martin Kroh.

Vážným problémem například je, že na základě těchto zákonů se jen stěží dají reálně vymáhat dluhy lidí, kteří neplatí společné poplatky v domě, a ty pak nemilosrdně padají na vrub ostatních, dodal předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jiří Bárta.

„V některých domech je i pět bytů, kde družstevník či vlastník neplatí za společné poplatky ani korunu. Většina lidí si pak myslí, že mají na účtu domu našetřeno, a pak je čeká šok, že jsou už i v minusu,“ dodal Kroh. Bytové právo má být přitom jednoduché, a ne věda pro hrstku specialistůMar­tin Kroh

Všichni tři předsedové se shodují, že je například zcela nesmyslný §731 zákona o obchodních korporacích, nekompromisně vyžadující u klíčových hlasování stoprocentní souhlas všech členů společenství. Lidé se pak scházejí natřikrát i vícekrát, než nějak dají rozhodnutí dohromady.

Anebo paragraf osm zákoníku o službách říká, že „na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona…“. Jenže nový občanský zákoník ve svém paragrafu 2252 má k témuž čtyřměsíční lhůtu.

Příklady zde uváděné jsou jen zlomkem ze štosů paragrafovaných nesmyslů ve všech třech zákonech a z jejich neprovázanosti, jež se bytovým družstvům a vlastníkům jednotek vrší na stolech.

„Bytové právo má být přitom jednoduché, aby se podle něho dal dům prakticky spravovat, a ne věda pro hrstku specialistů, kteří v něm leží den co den,“ dodal Kroh.

Převzato:

http://www.novinky.cz/…-zakony.html

Dnes 18:14

_____________­________________________­______________________

Uvedený seminář by měl osvětlit poslancům, že změny v bytovém právu jsou nezbytné. Ale jsou to jen poslanci.....

Hezký den!

 • Nový Občanský zákoník
 • ZoK
 • Novela NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil P.V., 27. Květen 2015 - 13:59

Sice zkratkovité a ne vždy zcela přesné, přesto nikoliv nezajímavé čtení názoru člověka, který se v oblasti bydlení (byť zejména družstevního) profesně pohybuje řadu let.

http://prikryl.blog.idnes.cz/…-pravem.html

P.V.

Vložil PELE (bez ověření), 22. Květen 2015 - 19:50

Dnes jsem se byl podívat na tuto akci, mluvili na ní titíž účastníci, jako na uvedeném semináři pro poslance.

Omlouvám se za laické zápisky, snad jsem prezentované pochopil správně.

Marek Novotný nazývá SVJ a BD souhrnně „bytovými korporacemi“, dluhy vůči SVJ přecházejí na nabyvatele, potvrdil výklad §731 ZOK o nutnosti 100 % hlasů (nazval to „právo veta“). Rozčiloval se, že příští desetiletí budou paralelně trvat dva režimy jednotek, konverze staré jednotky na novou je komplikovaná. U družstev není jasné, jestli se nájem družstevního bytu řídí nájmem bytu dle NOZ, nebo prioritně stanovami (dohoda všech). Ke změně klíče k placení příspěvků dle §1180 nutný souhlas všech, jimž se bude příspěvek zvyšovat, nemohou být přehlasováni.

Referent MS ČR (nevím, jestli jsem správně zapsal jeho jméno, ale snad Jan Fidler?) hovořil o legislativní přípravě věcné novely NOZ:

 1. nebude nutný souhlas 100 %, ale ten, který nesouhlasí, může do 2 měsíců od vzniku SVJ podat žalobu, aby se na něj ustanovení stanov nevztahovalo
 2. SVJ bude moci převzít dluh bývalého družstva
 3. zavedení přednostního uspokojení dluhů vlastníka SVJčkem, inspirace Rakouskem a Německem, SVJ tedy má být ze zákona prvním věřitelem, ale asi ne pro celou pohledávku (nyní MS konzultuje s MF, aby to neohrozilo bankovní sektor a nezdražilo hypotéky, když by SVJ měla přednost před zástavou banky na prvním místě, hrozí, že na Ústecku by banky zcela přestaly poskytovat úvěry)

Martin Kroh si stěžoval, že obecně nejsou vymahatelné sankce (uváděl příklady – pokuta 100 Kč za kouření na chodbě, 100 Kč pro toho, kdo nezavře dveře…), že by NOZ měl přímo sankce umožnit. Rozčiloval se nad §159 NOZ, ve statutárních orgánech SVJ a BD jsou desetitisíce lidí, kteří by měli okamžitě odstoupit, protože jde o laiky, důsledné dodržování zákona by ale vedlo k paralyzaci 50 tisíc společenství.

František Lebl pak doplnil, že si lidé v těch kočárkárnách stejně dělají, co chtějí a zákon nastupuje až před soudem :-) Dluhy vůči SVJ přechází na nabyvatele, jen exekutoři to nerespektují, dluh na vydražitele nepřejde a dluh po dlužníkovi musí zaplatit SVJ. Když je dlužník v exekuci, SVJ po něm už nic nevymůže a z exekuce patrně žádný výtěžek na SVJ nepřipadne.

Kateřina Horáková (SČMBD) pokračovala, že když má banka zástavu, nemá ani smysl, aby SVJ podávalo na dlužníka žalobu, stejně nic nevymůže, uspokojena bude jen banka. Lituje zrušení poplatku z prodlení, úrok z prodlení v nepatrné výši 8,05 % p.a. nic neřeší, když jde dlužník do oddlužení, SVJ dostane zpět jen 30 % dluhu, ale jiní věřitelé vč. úvěrových predátorů si přihlásí s jistinou vysoké smluvní sankce a podstatná část dluhu se jim díky tomu vrátí. Cikánské lokality: v Litvínově se nedávno prodával balík 30 bytů po 5000 Kč, ráno volala řediteli SBD Krušnohor a prý se už v LItvínově prodávají byty za 1000 Kč a nikdo je nechce koupit :-) Na Mostecku nevládní organizace, které dotuje z grantů vláda a EU radí na seminářích nájemníkům, jak neplatit nájem, sociální pracovnice hlídá děti a rodiče mezitím hrají automaty.

Milan Taraba – lidé neví, o co jde a přijímají funkce a pak jsou šokovaní. Podle zákona č. 67/2013 Sb. se řídí jak vyúčtování služeb, tak i vyúčtování nákladů na vlastní správní činnost a náklady na správu domu a pozemku. Chyba byla privatizace, lidé dostali za 40 tisíc byt nebo za 60–70 % tržní ceny, to se nemělo stát, levného majetku si neváží. Družstva vybudovaná svépomocí v 60. letech dodnes fungují perfektně, družstva vzniklá privatizací v 90. letech nefungují, protože lidé dostali byty „zadarmo“. Romové se hromadí, od roku 2008 se výdaje na dávky zvýšily šestkrát.

Vložil Ardan, 22. Květen 2015 - 23:01

Jste si skutečně jistý že Váš záznam je správný? Protože pokud ano, pak někteří z těch řečníků nemohli být při smyslech a patrně sní nějaké děsivé fantastické sny, které je nutí aby mluvili zjevné nesmysly.

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 22. Květen 2015 - 23:35

Můžete být konkrétnější a sdělit, o jaké nesmysly šlo?

Vložil Ardan, 23. Květen 2015 - 8:12

Viz níže věcné poznámky p.Lake.

Dodal bych jen, že návrhy 1. a 2. referenta z MS k přípravě novely NOZ, mají bohužel opět rysy socialistického uvažování a dál narušují a znejisťují princip vlastnického práva.

„1.nebude nutný souhlas 100 %, ale ten, který nesouhlasí, může do 2 měsíců od vzniku SVJ podat žalobu, aby se na něj ustanovení stanov nevztahovalo“ 

Zase se bude muset jednotlivec vlastní aktivitou soudně bránit vůli většiny, která má rozhodovat o nakládání s jeho vlastním majetkem, namísto toho aby jeho práva byla zaručena automaticky. To zase zakládá výchozí nerovné postavení práv jednotlivce a velmi vyhovuje tam, kde družstvo má zbývající větší podíl a obvyklé laické nesouhlasící jednotlivce nebo menšinu tak může snadno přehlasovat a protlačit své návrhy stanov, např. paskvil SČMBD, a spoléhat na to, že obvyklí obyčejní vlastníci, laici neznalí práva se zdlouhavě a nákladně soudit nebudou.

„2. SVJ bude moci převzít dluh bývalého družstva“ 

Opět jsme u finančních zdrojů, co více by si družstva mohla přát než štědře nasekat dluhy a předat je pak nešťastným vlastníkům za předpokladů, že se budou ještě chtít stát vlastníky. Např. ideální jak zastavit vznik SVJ a zabetonovat vliv družstva. Neznám samozřejmě přesnou podobu návrhů, ale nic dobrého od těchto lobistických návrhů pro družstevníky i vlastníky nečekám, vida obvyklou praxi uplatňovanou v těchto postkomunistických mološích.

NOZ je paskvil, lze jen doufat, že podobné návrhy to ještě více neznásobí.

Vložil PELE (bez ověření), 23. Květen 2015 - 8:24

Podle mého názoru je problém v tom, že neexistuje spolek či alespoň nějaká neformální zájmová skupina zastupující jen SVJ. Ta sdružení, která existují, zastupují pouze či primárně družstva, což bylo vidět i na oné Konferenci o bydlení, za SVJ tam nikdo nevystoupil. Ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo pro místní rozvoj pak nemají žádného partnera pro připomínky legislativních návrhů a nemají koho pozvat na podobné diskusní akce a workshopy.

Vložil roztomily, 23. Květen 2015 - 9:45

Naprosto s Vámi souhlasím, je to smutné sám jsem hledal nějaké sdružení které zastupuje výhradně SVJ-čka a nemá v představenstvech zástupce velkých bytových družstev, ale nic jsem nenašel.

Vložil lake, 23. Květen 2015 - 5:25

Dovolím si připojit svou poznámku. Jediný, kdo něco získá na takových akcích, jsou lektoři. Každý z nich si domů odnesl svůj honorář v korunách českých.

Mnohem hůře dopadají účastníci takových akcí: odnesli si domů sdělení lektorů – a mezi tím, co slyšeli, jsou namíchány pravdy s nepravdami. Účastník ovšem nepozná co z předneseného je pravdivé a co je protiprávní nesmysl. Je to jako byste dostal smaženici namíchanou z hřibů praváků a ze závojenky olovové: napřed si z talíře odstraň ty jedovaté kousky, a pak si teprve pochutnáš …

Pan PELE si dělal poctivě záznamy. Ale buď vinou své nepozornosti, nebo vinou lektora, zaznamenal i tyto olovové speciality:
--------------------------------------------------------------------------

Marek Novotný: dluhy vůči SVJ přecházejí na nabyvatele.

Uvedeno na pravou míru: dluhy nepřecházejí. Opačné tvrzení je nesmysl, právní pohádka, která nemá oporu v žádném zákonu.
--------------------------------------------------------------------------

Marek Novotný: U družstev není jasné, jestli se nájem družstevního bytu řídí nájmem bytu dle NOZ, nebo prioritně stanovami (dohoda všech).

Uvedeno na pravou míru: Ono to ovšemže je jasné, jen ne panu Markovi Novotnému. Je problém právníka, jestliže nedovede podat výklad právní normy jednoduchého práva.
Podle § 2240 NOZ (Zvláštní ustanovení o nájmu družstevního bytu) platí, že „[n]ájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu lze uzavřít za podmínek stanovených jiným zákonem, popřípadě upravených ve stanovách bytového družstva. Totéž platí o právech a povinnostech nájemce a pronajímatele.“
Z uvedeného plyne, že nájem družstevního bytu je prostě nájem podle občanského zákoníku, jestliže nájemní smlouva byla uzavřena podle občanského zákoníku. Jak jednoduché, milý Watsone. Výjimka pro družstevní byty je obsažena v ZOK: Podle § 734 zákona č. 90/2012 Sb. platí, že „ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí“.
Nájem družstevního bytu však je nájem podle stanov družstva, jestliže nájemní smlouva byla uzavřena podle stanov družstva. Jak jednoduché, milý Watsone. Rozumí se samo sebou, že tento případ může nastat jedině pokud stanovy BD obsahují vlastní (podrobnou) právní úpravu nájmu v souladu s § 2240 NOZ a § 731 ZOK.
--------------------------------------------------------------------------

Martin Kroh: Rozčiloval se nad § 159 NOZ, ve statutárních orgánech SVJ a BD jsou desetitisíce lidí, kteří by měli okamžitě odstoupit, protože jde o laiky.

Uvedeno na pravou míru: Ustanovení § 159 je dobrým a potřebným ustanovením, které dříve citelně chybělo. Do dne 31.12.2013 neměli statutáři SVJ naprosto žádnou odpovědnost za neřádné hospodaření; měli ze zákona předem úplnou amnestii na všechny způsobené škody, měli nulovou odpovědnost za škodu jak vůči SVJ, tak vůči vlastníkům jednotek. Tento hororový stav trval (opomenutím našich zákonodárců) od roku 2000 do konce roku 2013.
A ještě poznámka: pan Kroh hodil do jednoho pytle statutáry SVJ se statutáry družstev, kteří ovšem měli podle Obchodního zákoníku vždy uloženu povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a odpovídali vždy za škody způsobené právnické osobě.
--------------------------------------------------------------------------

František Lebl: Dluhy vůči SVJ přechází na nabyvatele, jen exekutoři to nerespektují.

Uvedeno na pravou míru: Opět je zde nekonečná pohádka o neexistujícím přechodu dluhu …
--------------------------------------------------------------------------

Milan Taraba: Podle zákona č. 67/2013 Sb. se řídí jak vyúčtování služeb, tak i vyúčtování nákladů na vlastní správní činnost a náklady na správu domu a pozemku.

Uvedeno na pravou míru: To snad pan Taraba takto neřekl, to by svědčilo o požití omamné látky v množství větším než malém.
--------------------------------------------------------------------------

lake

Vložil anon277 (bez ověření), 23. Květen 2015 - 8:21

Klasická bytová družstva mají ve své správě veliké množství bytů, „dělají taky svj“ a tak vlastníky bytů masírují a masírují. Ještě navíc mají dlouhé prsty jejich vliv sahá až do parlametnu. Vize je jasná, vytahat z vlastníků další prachy. A vlastníci ve většině případů tancují tanečky podle muziky těchto družstev. Ty přece nejlépe vědí, jak se spravuje nemovitost, o nemovitosti ve vlastnictví ani nemluvě.

Vložil ček. (bez ověření), 22. Květen 2015 - 21:32

„Dluhy vůči SVJ přechází na nabyvatele, jen exekutoři to nerespektují, dluh na vydražitele nepřejde a dluh po dlužníkovi musí zaplatit SVJ. A SVj bude moci převtít dluh bývalého družstva.“ No to je výrok, družstvo se přece nebude starat o své dluhy, že ano. Šoupne je na svj a je vymalováno. Pane bóže, kde to žijeme? Celá tu zpropadená prolhaná mašinerie systematicky pracuje na tom, aby nás o ty byty nenápadně a záměrně skrz nesmyslné zákony a ještě jejich nesmysnější výklad připravila. Nenápadně a plíživě, abychom si toho náhodou nevšimli. A když ne o byty, tak rozhodně o peníze. Milan Taraba: chyba byla privatizace. A už je to tady! Byty jste dostali lacino a tak o ně pěkně přijdete, protože si toho nevážíte, že je máte! Co je tomuto šaškovi do toho, jak si kdo váží nebo neváží svůj byt. Mluvíme mu snad do toho, jak se on sám stará nebo nestará o svůj majetek, o svůj byt nebo o svoje sídlo?

Vložil lake, 21. Květen 2015 - 21:16

Citováno: „Všichni tři předsedové se shodují, že je například zcela nesmyslný § 731 zákona o obchodních korporacích, nekompromisně vyžadující u klíčových hlasování stoprocentní souhlas všech členů společenství. Lidé se pak scházejí natřikrát i vícekrát, než nějak dají rozhodnutí dohromady.“

Ponechám stranou, že novinář si spletl bytové družstvo se společenstvím vlastníků. O to nejde. Mnohem zajímavější je, že se v této věci spletli všichni tři jmenovaní funkcionáři, a to celkem zásadním způsobem.

Jimi zmiňovaný § 731 ZOK v žádném případě neyžaduje, aby se lidé scházeli natřikrát i vícekrát. Tento nesmysl opakují čeští právníci-neználci vytrvale už druhým rokem, ale není to pravda. Zákon nic takového nestanoví. Psal jsem o tom podrobně zde: http://www.portalsvj.cz/…zmene-stanov.

A kdo jsou ti tři neználci, kteří neporozuměli obsahu § 731 ZOK?

 • JUDr. František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR
 • RNDr. Jiří Bárta, místopředseda SČMBD
 • Mgr. Martin Kroh, předseda představenstva SBD Praha

lake

Vložil Pavel, 21. Květen 2015 - 21:24

Pane lake,

bral bych to jako „ztraceno v překladu“ od novináře. Pana Lébla i Kroha znám osobně a oba na svých přednáškách uváděli, že se musí nějak sehnat 100% hlasů a nikoliv, že se musí 100% odsouhlasit na členské schůzi.

Když ten novinář tvrdí, že § 731 ZOK se vztahuje na společenství, tak není divu, že se mu plete 100% a 100% na členské schůzi.

Hezký den!

Pavel

Vložil lake, 22. Květen 2015 - 6:07

Pane Pavle, ono nejde jen o to, zda souhlas se změnou podle § 731 ZOK je možno udělit na schůzi nebo mimo schůzi.

Pánové by chtěli toto právo zcela odstranit a nahradit je většinovým hlasováním na schůzi družstva. Je zajímavé, že za rozsáhlejší omezení práv pod rouškou „zjednodušení“ a „odstranění nemožného“ lobují právě pánové Lebl, Bárta a Kroh – reprezentanti zájmové skupiny velkých družstevních molochů.

Pokud někomu snad vadí, že při změně smlouvy o právech a povinnostech člena družstva s tím musí vyslovit souhlas i druhá strana smlouvy, pak je to názor protiústavní. To je případ § 731 ZOK.

Pokud někomu snad vadí, že k zásahu do podstaty majetku je nutný souhlas 100% spoluvlastníků, pak je to názor protiústavní.

Stejný scénář už jsme zde přece měli mnohokrát:

 • zabavování majetku Židům ve 30. letech,
 • znárodňování a rozkulačování řemeslníků zemědělců ve 40. a 50.letech,
 • protiústavní rozsudek Nejvyššího soudu 28 Cdo 1253/2006 o tom, že dohoda je přehlasování menšiny většinou (http://www.portalsvj.cz/…pojmu-dohoda),
 • druhý protiústavní rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 3651/2009 v obdobné věci (http://www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav#…),
 • protiústavní judikát Krajského soudu v Ostravě 11 Co 400/2009–79 a usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2973/09 o tom, že majetek vlastníka jednotky je možno mu vyvlastnit a prohlášení vlastníka změnit většinovým hlasováním shromáždění SVJ (http://www.portalsvj.cz/…avniho-soudu).

Takže nebezpečí ohýbání práva reálně existuje – tady a teď.
A děje se to Vám, mně, nám všem.

K tomu připočítávám všechny ty publikované nepravdy o tom, že v domě se SVJ(2012) se o všem rozhoduje pouhou nadpoloviční většinou přítomných. Zcela se ignorují kogentní ustanovení NOZ o spoluvlastnictví (§ 1128 až § 1133). Vlastníci jednotek jsou dnes tak zpitomělí, že si ustanovení rozporná se zákonem bez protestů schvalují ve stanovách SVJ(2012) i v zbytečně měněných stanovách SVJ(2000).

Jsem prostě už alergický na pokusy interpretovat uplatňování Ústavou zaručených práv jako kdyby šlo o obtěžování a obstrukce ze strany vlastníka-kverulanta (ano, přesně toto slovo autor v článku použil). Vlastníka, který dbá o svůj majetek a uplatňuje svá práva, je podle těchto vykladačů třeba izolovat, eliminovat, zacpat mu ústa, odebrat mu práva, označit jej za kverulanta, za černou ovci, aby se manipulátorům lépe manipulovalo s bezhlavým stádem.

lake

Vložil Pavel, 24. Květen 2015 - 18:15

Pane lake,

ve svém příspěvku z 21.5. 21:16 jste komentoval pouze formu přijetí usnesení k § 731 ZOK. Proto jsem odpověděl, že zkreslení informace má na svědomí novinář, pan JUDr. Lebl i Mgr. Kroh jsou právníci a opakovaně jsem je slyšel říkat něco jiného, než napsal novinář.

Ale nyní svůj příspěvek rozšiřujete o podstatu § 731 ZOK. Toto ustanovení je nové a bylo do ZOK přidáno omylem.

Autor ZOK žije v zajetí nějakých teoretických představ a neví nic o realitě. Kdyby si dal trochu práci, tak by zjistil, že z celkového počtu 9 245 BD (údaje 2013) je ve velikostní kategorii nad 40 bytů 1 545 BD. Pro zajímavost 81 je BD s počtem bytů nad 1 000 a 12 BD s počtem bytů nad 5 000.

Již u velikostní kategorie nad 40 bytů je velmi problematické získat 100% souhlas s tak citlivou problematikou, jako je obsahem § 731 ZOK. Nejen proto, že v BD bude pravděpodobně někdo, kdo bude mít jiný názor než ostatní, ale bude zde pravděpodobně probíhat dědické řízení, rozvod manželství nebo alespoň spory u manželů, společných členů, hospitalizace v nemocnici, nekontaktní člen atd..

Že by šlo dosáhnout 100% souhlas u velikostní kategorie BD nad 1 000 či dokonce 5 000 bytů si člověk s rozumem průměrného člověka snad ani nemůže myslet.

Staré přísloví říká, že se nemají měnit pravidla uprostřed hry. To pachatel § 731 ZOK učinil. Lze to považovat za protiústavní, protože u mnoha BD vznikl neznalostí autora ZOK právní problém, který se bez změny ZOK nedá odstranit. To má samozřejmě vliv na cenu družstevního podílu, protože kupovat si družstevní podíl v BD s právní vadou rozumný člověk neudělá. BD, které nesplnilo do 1.7.2014 nesplni­telný požadavek § 731 ZOK hrozí podle § 777/2 ZOK zrušení a likvidace. Po tom prahnete?

Nepřímo omyl uznalo i MS, protože jako jediné ustanovení, které navrhovalo k novele ZOK, je právě ustanovení k § 731 ZOK:

http://www.portalsvj.cz/…lu-noz-a-zok

Pokud označujete pana Lébla za „reprezentanta zájmové skupiny velkých družstevních molochů“ tak to považuji za elementární neznalost. JUDr. Lébl je předseda Sdružení malých bytových družstev (dřívější název). Plivat na někoho je sice pro některé čtenáře webu líbivé, ale neodpovídá to skutečnosti.

Vaše další poznámky v příspěvku jsou zcela mimo mísu. Nemají pražádný vztah k § 731 ZOK, který vznikl omylem a je v řadě případů prakticky nerealizovatelný. Proto musí být změněn. Snad je to pochopitelné.

Pokud by takové ustanovení bylo do budoucnosti, tak prosím. Je to nerozumné, ale člověk to alespoň ví dopředu.

Obdobné nerozumné 100% kvórum již přece bylo v ZoVB v § 11/5. Až praxe si vynutila jeho změnu. S § 731 ZOK to musí dopadnout stejně.

Hezký den!

Pavel

Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 24. Květen 2015 - 15:04

Svou zkušenost jsem napsal mailem Pavlovi. Kdyby Vás to zajímalo, Pavel Vám to přepošle. Hrůza co se děje.

Vložil Kubík (bez ověření), 24. Květen 2015 - 10:35

Lake uvádíte:

„K tomu připočítávám všechny ty publikované nepravdy o tom, že v domě se SVJ(2012) se o všem rozhoduje pouhou nadpoloviční většinou přítomných. Zcela se ignorují kogentní ustanovení NOZ o spoluvlastnictví (§ 1128 až § 1133).“

Nepravda je to, co píšete vy. Např. podle § 1214 pro rozhodování mimo zasedání platí:

„Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.“

Jasně z něho vyplývá, že kromě uvedených výjimek (tj. uvedených ve stanovách a u změn velikosti podílů popsaných v druhé větě) stačí k rozhodnutí většina hlasů všech vlastníků jednotek. Vyjímka odkazující na zákon nebo vámi citovaná ustanovení o spoluvlastnictví (§ 1128 až § 1133) uveden není.

Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 24. Květen 2015 - 14:46
Vložil Ardan, 22. Květen 2015 - 8:53

Naprostý souhlas s p.Lake, samozřejmě, že je to komplikace, ale prosazované usnadnění oklešťuje ústavní práva členů družstva(členství v družstvu je také druhem vlastnictví), vlastníků nad kontrolou jejich majetku a naopak usnadňuje přístup postkomunistických molochů, řízených často podivným, neprůhledným způsobem, umožňujícím jeho představitelům nehospodárné nakládaní s majetkem členů družsta, samospráv a v případě vykonávané správy SVJ s majetkem vlastníků.

Zejména je to viditelné v okamžiku, kdy bytový dům provádí opravu, rekonstrukci, bere si na něj úvěr nebo na ně pořádá výběrové řízení, v okamžiku, kdy se tam protáčejí větší peníze. Navenek zdánlivě formálně legitimní, uvnitř pochybnými způsobem provedená výběrová řízení na dodavatele od revizí, oprav, úvěru až po celkovou rekonstrukci (osobní několikerá zkušenost).

Je to drzé lobbování s účelovými, populistickými tvrzeními v zájmu vlastního prospěchu a usnadění, zjednodušení vlastního přístupu ke zdrojům financí, jenom doufám, že socialistická vláda s chorobnými sklony k potlačování práv jednotlivců na toto nebude reagovat.

Vložil hpk, 23. Květen 2015 - 12:05

Naprostý souhlas s panem lakem i s panem Ardanem. Z toho jde až hrůza.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".