Pidi novela paskvilů NOZ a ZOK

Vložil Pavel, 11. Listopad 2014 - 13:28 ::

Malá novela, spíše pidi novela či nano novela, je na světě:

https://apps.odok.cz/kpl-detail…

Termín pro připomínky je 8.12.2014.

Hlavní část novely se týká svěřenských fondů.

BD se týká novela § 777, kdy se doplňuje, že stará BD nemusí mít ve stanovách náležitosti uvedené v § 731/1. Tím se odstraní pro stará BD nesmyslné kvorum 100%, které mohl vymyslet jen někdo, pod vlivem něčeho, v množství nikoliv malém. Přesto mělo toto ustanovení popletené příznivce. :-))

Na první pohled se novela netýká SVJ.

I když bude asi odmítnuto rozšíření novely o přechodné ustanovení s jednoznačným určením podle kterého předpisu se mají řídit stará SVJ, stojí za to na MS psát, že by se to mělo vyjasnit.

Možná větší šanci má rozšíření § 441, protože ten novela otevírá. Do § 441/3/a navrhuji zařadit i SVJ.

Hezký den!

P.S.

pidi novela je pro SVJ v navržené podobě prakticky bezcenná, ale je potěšující, že je genderově vyvážená a nepřináší další korupčí rizika, které pravděpodobně již zvýšit nelze.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 8. Prosinec 2014 - 11:08

  Dovoluji si upozornit, že termín pro připomínky pidi novely NOZ končí 8.12.2014.

  Připomínky nad rámec novely ve prospěch SVJ má připraveny i MMR.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 18. Listopad 2014 - 23:37

  Tak jsem připravil návrh na rozšíření novely a to v § 441/3/a a o nový § 3 045 a).

  Zatím jsem svůj návrh nabídl 3 připomínkovým místům, uvidíme co se ujme.

  Nicméně stojí za to jim návrhy psát, v důvodové zprávě se pak může napsat, že je to na základě četných požadavků veřejnosti.

  Ale ješita vytáhl do boje a bude se snažit novelu zabrzdit, protože NOZ je podle něho dokonalý.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil levape, 7. Březen 2015 - 14:10

  Nejvyšší soud prolomil text občanského zákoníku: sporný paragraf vyložil v rozporu se zákonem 18. 12. 2014

  Problematický § 441 nového občanského zákoníku předepisoval, aby některé plné moci měly formu notářského zápisu. „Nejedná se o banální interpretační problém, opravu technické chyby či vyjasnění nepřesností. Vždyť Nejvyšší soud význam paragrafu zcela otočil, prolomil jeho původní význam. V situaci, kdy část politické reprezentace i odborné veřejnosti novelizaci zákoníku tvrdošíjně odmítá a NS musí přistupovat k podobným rozhodnutím, nutně dochází k rozkolísání právních jistot „Jsme teď v situaci, kdy po roce platnosti NOZ u žádného ustanovení nevíme, zda náhodou jednou soudy nedospějí k závěru, že se nemá aplikovat. To je to, před čím jsme varovali, a co do značné míry měla odstranit námi připravovaná novela. Nevíme, čemu z NOZ můžeme věřit, co platí, a co ne,“ Nový občanský zákoník musí být srozumitelný, pochopitelný, terminologicky jednotný. Musíme nalézt politickou i odbornou vůli změnit, co je třeba,“zdůraznil první náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán

  Vložil PELE (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 15:32

  A připojit se může každý? Není mi jasné, kam připomínky poslat. A jak konkrétně formulovat požadavek na rozšíření §3045, aby v něm bylo výslovně uvedeno, že SVJ se řídí NOZ?

  Vložil Pavel, 25. Listopad 2014 - 15:51

  Pele,

  v úvodním příspěvku uvádím pod linkem adresáta připomínek, kterým je

  eklep@msp.jus­tice.cz

  Samozřejmě se může zúčastnit každý, je to veřejné připomínkové řízení. Větší váhu mají povinná připomínková a dobrovolná připomínková místa. S těmi se musí připomínky vypořádat. A o lidech z ulice se uvede, že k tomuto tématu přišlo více námětů, s kterými se naloží takto...... Ty tečky nevyjadřují nic neslušného, jen se uvede, zda připomínky budou akceptovány či nikoliv.

  Já připomínky píšu za sebe plus jsem kontaktoval některá připomínková místa, kde mám známé, a nabídl jsem jim svůj návrh. Může to znít např. takto:

  "Nad rámec návrhu novely občanského zákoníku

  Návrh změny

  Navrhuje se doplnit do přechodných ustanovení NOZ nový paragraf

  „§ 3 045 a)

  Společenství vlastníků jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za společenství vlastníků jednotek podle tohoto zákona.“

  Zdůvodnění

  Jsme si vědomi, že předkládaná novela je v minimalistickém pojetí a bude snaha novelu nerozšiřovat. V současné době však existuje více než 55 000 společenství vlastníků jednotek vzniklých do 31.12.2013 (dále jen stará SVJ), která spravují 1,3 milionu bytů a u kterých není v NOZ výslovně stanoveno, zda se mají řídit zrušeným zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, či oddílem Bytové spoluvlastnictví nového občanského zákoníku.........."

  Zdůvodnění mám asi na stránku, ale nemusí to být tak dlouhé, stačí co nejvíce emailů a úředníci již pochopí, že je někde něco nedobrého.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PELE (bez ověření), 25. Listopad 2014 - 16:03

  Přesně toho jsem si vědom, aby si nás všimli, musí přijít co nejvíce reakcí. Ale raději pošlu poštou, email mohou proignorovat, skončit ve spamu, nemá takovou váhu. Adresátem má být ministerstvo spravedlnosti?

  Vložil Pavel, 25. Listopad 2014 - 16:17

  Ano, MS je zpracovatelem a předkladatelem novely do vlády. A i když budete investovat do poštovného, přesto doporučuji ten email. Vyhlásili, že to chtějí na email, tak ať to dostanou, jak chtějí. Snažím se ve styku s úřady přesně dodržovat procesní ustanovení, aby neměl nějaký úředník příležitost se točit na procesu a já se pak nedostanu k hmotně právní stránce věci.

  Zdůvodnění můžete libovolně okořenit vlastními zkušenostmi, jak se plácáte v nepřehledném NOZ a přitom máte podle § 159 NOZu plně odpovídat svým majetkem. Rád budu jednat s péčí řádného hospodáře, když mi někdo nezpochybnitelně sdělí, podle čeho mám postupovat.

  Sporně vykládaných ustanovení je přehršel, ale nejdříve musí být jasné, zda se řídit nepovedeným ZoVB či velmi nepovedeným NOZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PELE (bez ověření), 27. Listopad 2014 - 13:30

  Poslal jsem tedy na ten e-mail a požádal i kolegu z jiného SVJ, který je členem výboru.

  Nechci zakládat nové téma, ono to trochu souvisí. Včera jsem se byl podívat na jednom semináři, kde K.Eliáš před právníky prezentoval „úspěšnou aplikaci NOZ do právní praxe“. Přednášku začal tím, že nedávno v Mladé frontě četl tento článek. Nevyjadřoval se k jádru článku, ale sdělil, že každý občan, který dělá jednou za život takovou investici, s ohledem na § 1186 se má přece zeptat, na co si dát pozor. Na internetu existuje speciální portál pro SVJ a lidé se tu mají ptát (ano, měl na mysli portalsvj.cz, byť doménu přímo neuvedl). Velmi si tento portál pochvaloval, pomáhá vlastníkům orientovat se v problematice. Využil jsem toho a položil dotaz, podle jakého zákona se řídí stará SVJ. Pan Eliáš ihned pochopil, odkud vane vítr – odpověděl: Na tom portálu je jistý pán, který si říká Lake a velmi bojuje za myšlenku, že stará SVJ se řídí ZoVB, ale jeho názor je ojedinělý. Myšlenkový mainstream vykládá, že stará SVJ se řídí NOZ. Občas se na mě obracejí zástupci SVJ a táží se, radím jim, že se nepochybně řídí NOZ, přechodná ustanovení § 3041 a násl. jsou jasná. 

  Vložil Misme, 27. Listopad 2014 - 18:44

  … každý občan, který dělá jednou za život takovou investici …

  Ano, tak uvažuje teoretik. Praktik si většinou uvědomuje, že až po první bolestné zkušenosti ví, kde chyboval a co měl udělat jinak.

  Vložil PELE (bez ověření), 27. Listopad 2014 - 19:30

  Jsme už hodně OT, ale co tak obcházím podobné semináře a besedy, mám divný pocit, že zákony píšou teoretici s dlouhým odstupem nejen od praxe, ale i od běžného života. Jak Eliáš říkal, že každý občan, když kupuje byt, se má zeptat, na co si dát pozor, tak vedle internetových diskusních fór výslovně zmínil notáře, tedy že se má občan zeptat na radu notáře. Při převodu nemovitostí je role notáře jasná – úschova, ev. sepis kupní smlouvy ve formě NZ, jen nevím, kdo sepis kupní smlouvy u notáře reálně využívá. Dvakrát jsem využil notářskou úschovu, probíhalo to pokaždé stejně – tady to podepište a mažte domů… Že by pan notář měl čas na hodinovou přednášku s půlhodinkou na dotazy na téma Jak koupit byt je z říše iluzí. Nebo zesměšňoval cizince (poněkud rasistickou nadsázkou je označoval jako „japonské investory“), kteří musí cestovat do ČR kvůli plným mocím ve formě NZ, to jsem valil oči, jak si něco takového proboha může dovolit na veřejnosti říct? Prý je to správné, není to neobvyklé a má to tak polovina států, tak co Japonci chtějí, jen ať si udělají výlet do Prahy, že… V jiné souvislosti komentoval vztah §605 a nájemních smluv – když výpovědní doba začne běžet 1.5., skončí 1.8., přičemž pronajímatel očekává, že nájemníci se vystěhují k poslednímu dni, aby se nový nájemník mohl nastěhovat k prvnímu dni – nejprve poradil, aby právníci do smluv sjednávali výpověď dle §1998, ale pak se popřel, když si vzpomněl, že výpovědní doba u nájmu bytu je kogentní. Takže ať se s tím praxe popere, jak chce… No, bylo zajímavé ho poslouchat, ale myslím, že jednou mi to stačilo.

  Vložil lake, 27. Listopad 2014 - 17:12

  Měl bych brát jako poctu, že se o mně zmínil sám profesor Karel Eliáš. Ale cítím spíše smutek.

  Bohužel, pan profesor Eliáš je ješitný je schopen kvůli zamaskování své chyby zapřít Ústavu a právo. Že ve svém monumentálním díle udělal chybu je velmi lidské a velmi pochopitelné. Ale že dnes zapírá svou právní erudici, zapírá Ústavu a staví se do role naprostého právního analfabeta – to je trapné a smutné.

  Mimochodem, jeho „argument“ ohledně § 3041 jsem vyvrátil hned v druhém odstavci svého příspěvku Rozhovor s blbcem o NOZ.
  -------------------------------------------------------------------------

  Pane Karle Eliáši,
  postavte se prosím za řečnický pult při nejbližší konferenci o NOZ a řekněte pěkně nahlas do sálu:

  „Na stávající SVJ jsem v NOZ zapomněl. Přechodové ustanovení chybí. Proto v souladu s konstantní judikaturou Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě platí, že se ve svých vnitřních právních poměrech i nadále řídí dosavadní právní úpravou a svými stanovami.“

  Bude to zázrak! Zjevení! Najednou všichni ti kývalové a vlezdořitkové, kteří si říkají čeští právníci, začnou objevovat, že je to skutečně tak. Inu když to pravil sám Velký Guru… Najednou se zjistí, že existuje konstantní judikatura ÚS k nepravé retroaktivitě právního předpisu a že je samozřejmě třeba ji uplatnit na případ SVJ(2000). Sestoupí na ně Duch Práva, šupiny jim spadnou z očí a oni náhle procitnou. Prohlédnou! Budou osvíceni! Halleluja!

  Pane Eliáši, tak už to konečně řekněte naplno. I Vám se uleví. Přestanete žít ve výčitkách a ve vnitřních mukách ducha. Vždyť všichni ti ustrašení čeští „právníci“ čekají jenom na Vás, aby věděli co si mají myslet!

  My zde už to stejně všechno víme …

  lake

  Vložil Pavel, 28. Listopad 2014 - 0:41

  PELE,

  kdyby měl NOZ řádná přechodová ustanovení pro všechny právnické osoby, kterým ruší jejich zákony, tak by se touto problematikou nemusel „myšlenkový mainstream“ zabývat a lake by nemohl v této otázce prudit.

  Leč SVJ byla do NOZu narvána na poslední chvíli, velmi nešťastně bez vazeb na okolní ustanovení NOZu a tak „myšlenkový mainstream“ opakuje stanovisko autora NOZu jako mantru a lake autora prudí. :-))

  Pokud připustíte, v ČR jen teoretický, předpoklad racionálního zákonodárce, tak se musíte zamyslet nad otázkou, když všechny právnické osoby, kterým NOZ zrušil jejich zákony, mají své přechodové ustanovení, a SVJ je nemá, nechtěl tím racionální zákonodárce něco říci?

  Abych odstranil tuto nejistotu navrhuji chybějící ustanovení do NOZu jednoznačně vtělit. Jediný důvod proč by můj názor mohl být odmítnut je, že by někdo chtěl ješitně tvrdit, že NOZ je v tomto jednoznačný až dokonalý a takového ustanovení netřeba.

  Proto je třeba na MS psát. Psát asi nebudou ti, kterým je to jasné

  a)podle „myšlenkového mainstreamu“ nebo

  b)podle lakeho.

  Předpokládám ale, že většina uživatelů NOZu chce v NOZu vidět jednoduchou informaci bez potřeby zdlouhavě vědecky zdůvodňovat, jak to vlastně je, zejména v případě, že pro všechny ostatní právnické osoby to zákonodárce jednoduše sdělil v NOZ.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  připomínky k pidi novele NOZ je možné posílat do 8.12.2014 na adresu:

  eklep@msp.jus­tice.cz

  Vložil § § (bez ověření), 28. Listopad 2014 - 10:13

  Tak to je skutečně příhodná adresa. Elektronický klep, přesně tak budou veškeré připomínky posuzované. Nevěříte? Tak se vsaďte.

  Vložil .-.- (bez ověření), 19. Listopad 2014 - 2:01

  SVj vzniklé dlo ZoVB není dle mého názoru sdružení občanů. Toto svj není spolkem, protože do spolku vstupujete dobrovolně. Do svj dobrovolně nikdo nevstoupí.

  Vložil Pavel, 19. Listopad 2014 - 11:12

  .-.-,

  já jsem psal o NOVÉM § 3 045 a). Tímto ustanovením chci postavit najisto, že stará SVJ se řídí NOZ.

  Vy píšete o stávajícím § 3 045, to něco jiného.

  V každém případě je vhodné posílat na MS připomínky.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ,-.- (bez ověření), 19. Listopad 2014 - 11:16

  Ale v NOZ je jinak definovaná jednotka. Nepište mi prosím, že máme svolat shromáždění, zrušit Prohlášení a jednotku definovat dle NOZ. S tím nebudu souhlasit v žádném případě. Takže jednotka bude definovaná jinak a ostatní bude – tedy mělo by být dle NOZ? Tak tomu mám rozumět? Děkuji

  Vložil Pavel, 19. Listopad 2014 - 14:41

  .-.-,

  je pravdou, že je v NOZ jinak definovaná jednotka než v ZoVB. Když nahlédnete do KN, tak je s tím počítáno. Nikdo Vás nenutí zrušit stávající Prohlášení 100% hlasů a zavkladovat nové Prohlášení, tak stupidní NOZ není. Zkrátka tu existují vedle sebe dvě rozdílně definované jednotky a bude tomu navždy, pokud nedojde ke zrušení starého Prohlášení a zavkladování nového Prohlášení podle NOZ.

  Úplně něco jiného jsou SVJ, která vznikla podle ZoVB. Protože oddíl Bytové spoluvlastnictví byl zpracován mimořádně nekvalifikovaně a násilně narván na poslední chvíli bez řádné diskuse s odbornou veřejností do Absolutních práv NOZ bez přechodových ustanovení je problém s tím, podle čeho se mají stará SVJ řídit.

  I když je NOZ paskvil, tak pro každou právnickou osobu, které zrušil její předpis podle kterého dosud postupovala, stanovil, zda se řídí takováto právnická osoba stávajícími předpisy (o.p.s., zájmová sdružení právnických osob atd.) nebo zda se považují za právnické osoby podle NOZ (o.s., nadace atd.). Pouze u SVJ se NOZ výslovně nezmiňuje, podle čeho se mají řídit.

  A tak vznikají výklady. K těm se nevyjadřuji, nemá to význam. Význam má pouze usilovat o změnu paskvilu NOZ, aby těch 55 000 SVJ mělo jistotu, čím se mají řídit.

  Když NOZ vznikal, tak bylo základní zadání, že občanský zákoník má být pro občany a nikoliv pro právníky a lingvisty. To NOZ nesplnil. Ale byla politická chuť si vybudovat pomník a tak se paskvil musí opravovat, aby byl použitelný nejen pro psaní tlustých a drahých komentářů a „odborných“ článků, ale aby byl použitelný i pro občany v praxi.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ano (bez ověření), 11. Listopad 2014 - 18:24

  A co by se mělo vyjasňovat ? Stará SVJ jedou nadále podle zákona o vlastnictví bytů a svých stanov. A mají jasno.

  Vložil Evča (bez ověření), 18. Listopad 2014 - 21:57

  „Stará SVJ jedou nadále podle zákona o vlastnictví bytů a svých stanov.“

  Kde jste to četla?

  Vložil ano (bez ověření), 18. Listopad 2014 - 22:12

  Zevrubně i přesvědčivě to zde již dříve dovodil a vysvětlil diskutující pod nickem lake.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".