Překážka ve společných prostorech

Vložil LukeB, 19. Září 2022 - 9:09 ::

Dobrý den.

Vím, že se jedná o portál SVJ, nicméně zkusím položit dotaz zde. Téma se tu již několikrát řešilo, pokusil jsem se vše pročíst, ale pořád nevím jak postupovat.

Jsme bytový dům o 4 bytových jednotkách bez SVJ. Nájemníci z jednoho bytu umístili do mezipatra kočárek, který však zavazí všem ostatním vlastníkům (prostor v mezipatře není velký, musíme se kočáru složitě vyhýbat např. při nošení větších břemen, s objemnými předměty (lednička) se nedá vůbec projít). Navíc samozřejmě kočár blokuje únikovou cestu. Podobně si do sklepa do společných prostor naskládali své staré krámy. Nájemníci problém naprosto odmítají řešit (není s nima domluva – agresivní, arogantní), majitel to taky odmítá řešit (podle něj se máme domluvit s nájemníkama). Sepsali jsme výzvu k odstraněni těchto předmětů ze společných prostor, podepsali všichni tři zbývající vlastnící bytů a poslali jak nájemníkům tak majiteli. Opět naprosto odmítají situaci řešit.

Měl bych proto několik otázek:

 1. Jak dál postupovat – je možné situaci řešit nějak jinak než soudní cestou? Tomu se samozřejmě chceme vyhnout (je to na dlouho, do té doby než se to začně řešit už můžou být třeba pryč).
 2. V případě žaloby – kdo by měl žalobu podávat? Nejsme SVJ, takže žádná právnická osoba jako vlastník budovy není. Správce máme, ale ten je pouze fyzická osoba a nejsem si jistý, jaké má vlastně pravomoci. Takže by žalobu měl podat někdo z majitelů některé jednotky? Nebo všichni společně? Na koho by měla být žaloba směřována – na nájemníky nebo na majitele bytu?
 3. Mají nám přivést ledničku – s ledničkou se k nám nedá kvůli kočáru projít. Majitelé kočáru odmítají kočár odstranit i na dobu, kdy budeme potřebovat průchod. Jak se proti tomu bránit? Můžu kočár vzít a dát ho před dům? Hrozí nám, že v tom případě zavolají policii. Nebo máme policii zavolat my a kočár odstranit z jejich pomocí (aspoň na dobu nutnou kvůli lednici) – ale bojím se, že nás s tím policie pošle do háje. Máme vůbec nějakou možnost jak se bránit (kromě žaloby)
 4. Jelikož kočár blokuje únikovou cestu, můžeme to zkusit přes hasičský sbor. Nicméně mi není jasné, kdo vlastně v našem domě zodpovídá za požární bezpečnost. V zákoně o požární bezpečnosti se všude píše pouze o právnické osobě nebo o fyzické osobě vykonávající podnikatelskou činnost. Jelikož ale nemáme SVJ, tak nemáme ani právnickou osobu zodpovídající za dům. Správce je fyzická osoba, je to prostě jen jeden z majitelů bytů. V případě pokuty za blokování únikových cest – opět, komu bude pokuta určena a kdo ji bude platit (v zákoně se mluví opět pouze o pokutách pro právnické osoby). Budou hasiči vymáhat pokutu po konkrétním majiteli (tj. majiteli kočáru)? Nebo pokutu dostane celý dům (tj. všichni majitelé stejným dílem)? Což by bylo opět samozřejmě o ničem, protože bysme pak zřejmě museli složite vymáhat pokutu po majitelých kočáru u soudu.
 • společné části
 • požární ochrana

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 19. Září 2022 - 9:26

Už se zde řešilo mnohokrát: pokud nejste schopni udělat si pořádek sami, pak toto zařídí hasičský záchranný sbor tím, že bude ukládat pokuty, a to i opakovaně.

Nemáte pravdu ohledně obsahu zákona o požární ochraně. Přečtěte si jej! Neexistuje-li jiná odpovědná osoba, pak povinnosti na úseku požární ochrany plní vlastník těchto prostor.

Justitianus

Vložil LukeB, 19. Září 2022 - 9:52

Děkuju za odpověď. Zákon 133/1985 Sb. jsem se snažil pročíst, nicméně pořád mi to není jasné.

Nemáme SVJ – tj. nemáme zodpovědnou právnickou osobu. Správce domu není podnikající fyzická osoba. Co se týká fyzických osob, tak jsem našel pouze §17 a §78. Nebo se veškeré paragrafy, které se týkají „právnických osob nebo podnikajících fyzických osob“ vztahují i na dům jako celek? Vlastníkem společných prostor jsou vlastníci všech bytových jednotek v domě, z toho mi plyne, že by případnou pokutu museli platit všichni. Pokusím se řešit s hasiči.

Co s týká dalších mých dotazů – je nějak možnost se bezprostředně bránit (tj. situace s dopravou ledničky)?

Vložil Justitianus, 19. Září 2022 - 11:55

Povinnosti podle zákona o požarní ochraně jsou uloženy každé osobě, viz § 1 odst. 2 zákona:

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek (…).

Povinnosti fyzických osob jsou příkladmo uvedeny v § 17 Základní povinnosti fyzických osob, odst. 1:

Fyzická osoba je povinna (…) f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce (…).

Případná pokuta může být uložena podle okolností všem spoluvlastníkům společných částí, uživatelům společných částí, nebo jen osobě která umístila překážku na únikové cestě.

Justitianus

Vložil Hasič (bez ověření), 19. Září 2022 - 12:02

„pokuta může být uložena podle okolností všem spoluvlastníkům společných částí, uživatelům společných částí, nebo jen osobě která umístila překážku na únikové cestě.“ (Vložil Justitianus, 19. Září 2022 – 11:55)

To sice může, ale podle hasičského výkladu je pokutován správce. Je to tak jednodušší. Všechny uživatele ani osobu, která překážku umístila, typicky neznáme, spoluvlastníků může být mnoho a bylo by s tím moc práce.

Určitě Vám to vysvětlíme. Napište adresu.

Vložil LukeB, 19. Září 2022 - 12:54

To sice může, ale podle hasičského výkladu je pokutován správce. Je to tak jednodušší. Všechny uživatele ani osobu, která překážku umístila, typicky neznáme, spoluvlastníků může být mnoho a bylo by s tím moc práce. 

To je právě přesně to, co jsem si myslel a co by bylo tudíž k ničemu. Správce (jako jeden z majitelů bytu) také podepsal výzvu k vyklizení prostor, což je ale asi tak všechno co může dělat (kromě žaloby u soudu). Pokud by byl hasiči pokutován správce (potažmo všichni spoluvlastníci jako celek), tak je to opravdu k ničemu, protože potom by zbývalo jedině pokutu zaplatit a pak se obrátit na soud a vymáhat celou pokutu po problémových nájemnících (resp. majiteli bytu, který za ně zodpovídá). A tohle dělat pokaždé, pokud by se pokuty opakovaly. Což mi opravdu nepřijde jako „bič“ na problémové nájemníky, ale spíš to odnesou opět všichni ostatní.

Adresu zde uvádět nebudu, pokusíme se to ještě řešit nějak jinak. Každopádně dekuju za informace.

Vložil Justitianus, 19. Září 2022 - 16:40

Hasič se mýlí. Jeho výklad je v rozporu se zákonem. Není oprávněn pokutovat „správce“. Bylo by to v rozporu s § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně.

§ 2

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

Z uvedeného plyne, že ani SVJ, ani jiný (smluvní) správce nemůže obecně být pokutován za závady v prostorách cizího domu, protože tyto prostory neužívá k provozování činnosti. SVJ by mohlo být pokutováno jedině za požární závady uvnitř kaceláře SVJ (pokud takovou kancelář užívá k provozování činnosti).

Nelze-li určit jedinou konkrétní právnickou či podnikající fyzickou osobu která by schodiště v domě užívala k provozování své činnosti, pak už zbývá podle zákona jen možnost buď pokutovat fyzickou osobu nebo vlastníka prostor. Výjimkou z tohoto zákonného pravidla je případ, kdy byla sjednána smlouva mezi vlastníkem prostor a jinou osobou, která smluvně převzala odpovědnost:

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Hasič by tedy byl oprávněn pokutovat SVJ jedině existuje-li smlouva sjednaná s vlastníkem domu, kterou se SVJ zavázalo k odpovědnosti za plnění povinností na úseku požární ochrany ve společných prostorech. Že taková smlouva existuje – to by byl povinen tvrdit a prokazovat hasič.

Hasič může také pokutovat jednoho vlastníka či nájemce podle § 17, prokáže-li se že kočár na chodbě je jeho. Neprokáže-li to, může pokutovat jedině všechny spoluvlastníky společných částí domu. Milý Hasiči, nám je úplně jedno „že by s tím bylo moc práce“. Vždyť jsi za to placen! Tak dodržuj zákon.

Justitianus

Vložil Eugenie (bez ověření), 19. Září 2022 - 16:55

„ani SVJ, ani jiný (smluvní) správce nemůže obecně být pokutován za závady v prostorách cizího domu, protože tyto prostory neužívá k provozování činnosti. SVJ by mohlo být pokutováno jedině za požární závady uvnitř kaceláře SVJ (pokud takovou kancelář užívá k provozování činnosti).“ (Vložil Justitianus, 19. Září 2022 – 16:40)

Dokážete tohle prosadit? Je na to nějaký judikát?

Vložil MartinII, 19. Září 2022 - 11:51

"BYTOVÝ DŮM o 4 bytových jednotkách bez SVJ.

 • Nájemníci jednoho bytu umístili do mezipatra kočárek, … zavazí všem … nošení větších břemen, s objemnými předměty (lednička) se nedá vůbec projít. ---blokuje únikovou cestu. …
 • do sklepa staré krámy. … problém odmítají řešit… agresivní, arogantní),
 • MAJITEL to taky odmítá řešit (… SE MÁME DOMLUVIT S NÁJEMNÍKAMA).
 • výzvu k odstraněni předmětů … podepsali všichni tři zbývající vlastnící bytů a poslali jak nájemníkům tak majiteli. Opět naprosto odmítají situaci řešit.

V případě žaloby – kdo by ji měl podávat? Nejsme SVJ, takže žádná právnická osoba jako vlastník budovy není. Správce … je pouze fyzická osoba a nejsem si jistý, jaké má vlastně pravomoci. … Na koho by měla být žaloba směřována – na nájemníky nebo na majitele bytu?

Mají nám přivést ledničku – … se k nám nedá kvůli kočáru projít. Majitelé kočáru odmítají kočár odstranit i na dobu, kdy budeme potřebovat průchod. … Můžu kočár vzít a dát ho před dům? … policii zavolat my a kočár odstranit aspoň na dobu nutnou kvůli lednici – …nás s tím policie pošle do háje. MÁME MOŽNOST JAK SE BRÁNIT (KROMĚ ŽALOBY) ? … nemáme SVJ, nemáme ani právnickou osobu zodpovídající za dům. … blokování únikových cest … komu bude pokuta určena a kdo ji bude platit"

 • – – – – – – – – – – – – – – –
 • Sice nejste SVJ ale vztahuje se na vás NOZ § 1115 až 1157. Doufám že stále ještě (i po novelizacích NOZ) platí možnost založit SVJ i při počtu 4 BJ !!!

To ale není důležité pro vaše současné problémy. Uvedené PARAGRAFY PLATÍ PRO VLASTNÍKA (nemůže se vyvinit), NIKOLI NÁJEMNÍKA. Pokud jde o žalobu týkající se „správy společné věci“ tak by rozhodně měla směřovat proti vlastníkovi (viz výše). Museli byste ji v současné době (bez SVJ) podat všichni vlastníci. Pro řešení problémů v domě můžete založit SVJ (to snad NOZ nezakazuje, viz výše). Můžete založit i spolek jiný. Soudím tak dle toho že existují různé spolky, a nyní si vymyslím název třeba Spolek ochrany zeleně Prokopského údolí.

 • Na dočasné přemístění kočárku (na určitý den a hodinu) ho pro jistotu upozorněte předem. A snad abyste na to byli 2 vlastníci kvůli svědectví, že jste mu kočárek nepoškodili nebo z něj neodcizili třeba dečku.

Pozn.: Pokud má někdo k mému příspěvku výhrady, tak klidně mínusujte, ale hlavně poraďte něco lepšího.

Vložil LukeB, 19. Září 2022 - 13:05

Děkuju za odpověď.

O možnosti založení SVJ víme a už jsme o tom uvažovali. Budu si ještě muset prostudovat dané zákony (kolik je potřeba hlasů k založení SVJ atd.). Ale tak mě napadá jak by se vlastně změnila situace založením SVJ. Mohli bychom si max. dát do stanov nějakou pokutu za umístění věcí do společných prostor. Pokud by ale pokutu odmítali platit, tak jsme opět tam kde jsme byli – vymáhat po nich pokutu o soudu – kde je samozřejmě další otázka o vymahatelnosti této pokuty (a zda je možné vůbec něco takového dát do stanov).

Na „vynutitelnosti“ odstranění věcí nebo řešení pomocí pokuty od hasičů by založení SVJ asi nic nezměnilo.

V podstatě mi z toho celého plyne to, že stejně jediné rozumné řešení této situace je žaloba u soudu.

Vložil Anonymouse1 (bez ověření), 19. Září 2022 - 15:02

Dopis pošlete majiteli bytu ještě jednou, tentokrát s předmětem “předžalobní výzva § 1042 občanského zákoníku” a nezapomeňte stanovit datum do kdy má být urovnáno jinak postupujete oficiální cestou zahrnující řízení u soudu. Většinou to zabere v řádů dnů :-)

Vložil § 1042 (bez ověření), 19. Září 2022 - 15:10

„pošlete majiteli bytu ještě jednou, tentokrát s předmětem “předžalobní výzva § 1042 občanského zákoníku”“ (Vložil Anonymouse1 (bez ověření), 19. Září 2022 – 15:02)

K tomu ovšem musíte především vědět, co chcete soudně požadovat. To zde není zřejmé. A dále být připraveni počkat si 10+ let na výsledek.

Vložil Anonymouse1 (bez ověření), 19. Září 2022 - 19:26

Překážka ve společných prostorech = uložit žalované straně povinnost zdržet se (trvalého) umisťování a odkládání předmětů ve společném prostoru domu vymezeného jako chodba a omezující její průchodnost v rozporu s technickými normami a požárními předpisy. Foto a dopisy přílohou.

Vložil Agneta (bez ověření), 19. Září 2022 - 14:41

„jediné rozumné řešení této situace je žaloba u soudu“ (Vložil LukeB, 19. Září 2022 – 13:05)

Zkuste podat podnět k projednání přestupku. Naschvály i obtěžování jsou pokutovatelné, zejména pokud jste bezvýsledně vyzval k jejich ukončení. (Má smysl pouze v případě, že znáte vlastníka věci.)

Vložil 4 vlastníci (bez ověření), 19. Září 2022 - 13:20

„jak by se vlastně změnila situace založením SVJ“ (Vložil LukeB, 19. Září 2022 – 13:05)

To Vám napíšeme: Náklady vzrostou, problémy se zvětší a přibydou.

Jsme v opačné situaci: 4 vlastníci, SVJ.

Vložil MartinII, 19. Září 2022 - 19:08

pane Luke, popsal jste problém a položil 4 dotazy. Myslím že možnost řešení jste se dozvěděl. Podstatné je že popsaný PROBLÉM ŘEŠIT S VLASTNÍKEM, nikoli nájemníkem na kterého vás majitel z pohodlnosti odkazuje. SPRÁVNĚ JSTE (vlastníkovi i nájemníkovi) POSLALI VÝZVU, i když není do kdy jste určili odstranění závady.

Řešte hlavně to, že NYNÍ AKTUÁLNĚ POTŘEBUJETE DOSTAT DO BYTU LEDNIČKU !!! HASIČI (které řešíte, zdá se, více než ledničku) SEPÍŠÍ leda (a ještě kdovíkdy) PROTOKOL SE ZÁVADAMI (neprůchodná úniková cesta) a uvedou datum odstranění závad (adresováno bytovému domu, ve vašem případě VŠEM VLASTNÍKŮM, určitě ne údajnému vlastníkovi kočárku).

Lámat si hlavu nad tím zda budou hasiči vymáhat pokutu (nenapsal jste dle kterého paragrafu zákona) po majiteli kočárku nebo pokutu dostane celý dům, na to nevím co říci. Dost pochybuji že je „kočárek na chodbě“ na udělení pokuty. A jak by ji hasiči adresovali nájemníkovi (údajnému vlastníkovi předmětu), i kdyby ho chtěli pokutovat ? Vy znáte jeho adresu ?

Abyste si otázku odpovědnosti za závady vyřešil, tak se zeptejte přímo Hasičského záchranného sboru. Nad možností pokutování konkrétního vlastníka kočárku (dokonce nájemníka) se asi pousmějí.

BÁT SE ŽE NA VÁS POVOLÁ NÁJEMNÍK POLICII ČR, když mu odstraníte (aspoň na potřebnou dobu) z chodby kočárek, tak tímto způsobem nevyřešíte nic.

POKUD CHCETE ABY ZA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST ODPOVÍDALA PRÁVNICKÁ OSOBA (nestudoval jsem zda to musí být jen právnická osoba jak tvrdíte), tak se nesoustřeďte na SVJ, ale (jak jsem již psal) ZALOŽTE SPOLEK DLE NOZ § 214. NA ROZDÍL OD SVJ NEBUDETE DLE § 215 RUČIT ZA DLUHY SPOLKU.

Nevím proč pořád argumentujete a zdůrazňujete, že nejste SVJ a neexistuje tedy právnická osoba zodpovídající za dům. JSTE BYTOVÝ DŮM (jak píšete), TAKŽE ZA DŮM ODPOVÍDÁTE VŠICHNI, ať jste vlastníci nesdružení (nespolčeni) v SVJ nebo jste v SVJ !!! SVJ se zakládá hlavně proto aby za 5 nebo 500 vlastníků jednal předseda výboru nebo předseda SVJ.

Překvapuje mne, že NEVÍTE JAKÉ PRAVOMOCE MÁ VÁŠ SPRÁVCE.

Vložil Tazatelka (bez ověření), 19. Září 2022 - 19:27

„ZALOŽTE SPOLEK DLE NOZ § 214“ (Vložil MartinII, 19. Září 2022 – 19:08)

Tohle máte nějak hlouběji promyšlené, nebo se jedná o Vaše fantasie? SVJ je spolek pro účely správy domu. Taky byste mohl radit založit s.r.o. nebo třeba ústav.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".