Vložil Justitianus, 19. Září 2022 - 16:40

Hasič se mýlí. Jeho výklad je v rozporu se zákonem. Není oprávněn pokutovat „správce“. Bylo by to v rozporu s § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně.

§ 2

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti.

Z uvedeného plyne, že ani SVJ, ani jiný (smluvní) správce nemůže obecně být pokutován za závady v prostorách cizího domu, protože tyto prostory neužívá k provozování činnosti. SVJ by mohlo být pokutováno jedině za požární závady uvnitř kaceláře SVJ (pokud takovou kancelář užívá k provozování činnosti).

Nelze-li určit jedinou konkrétní právnickou či podnikající fyzickou osobu která by schodiště v domě užívala k provozování své činnosti, pak už zbývá podle zákona jen možnost buď pokutovat fyzickou osobu nebo vlastníka prostor. Výjimkou z tohoto zákonného pravidla je případ, kdy byla sjednána smlouva mezi vlastníkem prostor a jinou osobou, která smluvně převzala odpovědnost:

Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.

Hasič by tedy byl oprávněn pokutovat SVJ jedině existuje-li smlouva sjednaná s vlastníkem domu, kterou se SVJ zavázalo k odpovědnosti za plnění povinností na úseku požární ochrany ve společných prostorech. Že taková smlouva existuje – to by byl povinen tvrdit a prokazovat hasič.

Hasič může také pokutovat jednoho vlastníka či nájemce podle § 17, prokáže-li se že kočár na chodbě je jeho. Neprokáže-li to, může pokutovat jedině všechny spoluvlastníky společných částí domu. Milý Hasiči, nám je úplně jedno „že by s tím bylo moc práce“. Vždyť jsi za to placen! Tak dodržuj zákon.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.