Vložil Justitianus, 19. Září 2022 - 11:55

Povinnosti podle zákona o požarní ochraně jsou uloženy každé osobě, viz § 1 odst. 2 zákona:

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek (…).

Povinnosti fyzických osob jsou příkladmo uvedeny v § 17 Základní povinnosti fyzických osob, odst. 1:

Fyzická osoba je povinna (…) f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce (…).

Případná pokuta může být uložena podle okolností všem spoluvlastníkům společných částí, uživatelům společných částí, nebo jen osobě která umístila překážku na únikové cestě.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.