Pokuta dle § 13 odst. 1) z.č.67/2013 Sb. vs. daň z příjmu

Vložil Jan Prokop (bez ověření), 20. Červen 2019 - 20:37 ::

Loni mi SVJ nedoložilo podklady dle § 8 odst.1) z.č. 67/2013 Sb. a vypadá to, že se toho nedočkám ani letos, tak zvažuji žalobu.
Nicméně lze očekávat, že pokud ve sporu uspěji, bude to trvat několik let a nerad bych "Pyrrhovo vítězství".
Ptám se:
- je pokuta dle § 13 odst. 1) z.č.67/2013 Sb. příjmem a je potřeba ji také zdanit? Kdy je potřeba ji zdanit?
- když budu vymáhat pokutu za rok 2019 (např.10000,-Kč) a soud mi ji přizná až v roce 2022 co riskuji atd.?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 6:59

  SVJ mi nedalo řádné vyúčtování také už přes 4-roky (od r. 2013). Nyní mi už vážně vyhrožuje žalobou. Naši „orgáni“ na mně naschůzi řvali přede všemi sousedy, že budou vymáhat za období od r. 2012. Udělali ze mně neplatiče (a podle nenávistných poznámek přítomných také darmožrouta), ale přitom mi i podle mnou osloveného experta nedali splatné vyúčtování.

  Právník mi řekl, že když ale nepodají žalobu k soudu do 31.7. tohoto roku, že období 2015, 2014, 2013, 2012 mohu úspěšně namítnout promlčet.

  SVJ po mně zároveň žádá za neoznámení zvýšení počtu osob které se mnou v bytě bydlí cca 60.000. Moje pochybení je ale pouze údajné, a jsem celkem dobře schopen ho vyvrátit tzn. SVJ najisto s tímto požadavkem ani jednáním neuspěje (toto je názor mého právníka).

  Když tedy SVJ mně zcela vážně pokutuje, neměl bych se bát pokutovat také já SVJ. Zpoždění jenom za nedoložení řádného vyúčtování-2015 je >1000 dnů což dělá 50 Kč /den x 1000 dní =~50.000. Zpoždění za nevyřízení reklamace-2015 je další porušení zákona.

  Pokud SVJ nepodá žalobu do 31.7. a právo na úhradu nákladů za služby-2015 se mu promlčí, zajímalo by mne, zda se tím „promlčí“ i právo vymáhat/aplikovat sankce za jeho nedodání?

  Poradíte mi někdo?

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 9:35

  „SVJ mi nedalo řádné vyúčtování také už přes 4-roky (od r. 2013)“

  S rokem 2013 už nic neuděláte. Od roku 2014 můžete uplatnit § 13 zákona o službách.

  Vložil ... (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:11

  Pokud vám svj skutečně nedalo řádné vyúčtování, tak nemůže u žaloby uspět. Vlastníci bytů ve vašem svj skutečně nedostávají řádné vyúčtování? To se mi nějak nezdá. Opravdu je to tak? Čemu říkáte řádné vyúčtování?

  Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:32

  Nevím zda ho jiní sousedi dostávají nebo ne, a ani jak jejich vyúčtování vypadá. Natolik si nikdo u nás nevěříme, abychom si ukazovali tyto „důvěrnosti“ (i když jsme vlastníci a nikoli nájemci).

  Samozřejmě může být sporné, co kdo považuje za „řádné“. Když ale moje roční náklady dělají cca 40.000 Kč/období a na vyúčtování mám k zaplacení 65.000, tak takové vyúčtování já za „ŘÁDNÉ“ nemám (SVJ schválně započítává do nedoplatku, všechny jím historicky evidované, i jen domnělé finanční křivdy – tzn. i zálohy na služby nezaplacené v jím předepsané výši. A tento princip opakuje znova a znova každé další účetní období.).

  Právník mi tvrdí, že z §7/1 zákona o službách plyne, že konečnou cifrou na vyúčtování služeb dle zákona o službách může být pouze rozdíl skutečných nákladů a zaplacených záloh za konkrétní období. Pokud by mi chtěli z SVJ účtovat nějaké služby či pohledávky nespadající pod zákon o službách, tak že to musí udělat separátním účetním dokladem (fakturou).

  Vložil Adriana (bez ověření), 26. Červen 2019 - 9:40

  „Právník mi tvrdí, že z §7/1 zákona o službách plyne, že konečnou cifrou na vyúčtování služeb dle zákona o službách může být pouze rozdíl skutečných nákladů a zaplacených záloh za konkrétní období. Pokud by mi chtěli z SVJ účtovat nějaké služby či pohledávky nespadající pod zákon o službách, tak že to musí udělat separátním účetním dokladem (fakturou).“

  Ano, zákon striktně odlišuje vyúčtování záloh na služby podle zákona o službách a vyúčtování záloh na správu domu podle občanského zákoníku. Váš právník to mé nastudované dobře.

  Vložil ... (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:38

  Budete se zlobit, ale vy ani nevíte, jak má vypadat řádné vyúčtování. Pokud ve vyúčtování máte uvedené jednotlivé služby a k ním náklady, vaše zálohy a rozdíl + nebo -, tak máte rádné vyúčtování. Dole se to sečte a máte výsledek vyúčtování. Pokud máte nějaké dluhy z minulého období, tak se do vyúčtování započítávají. Zda jsou oprávněné nebo není je jiná věc. To nemá nic společného s tím, čemu vy říkáte, že nemáte řádné vyúčtování. Oprávněnost dluhu z minulých období musíte řešit jiným způsobem. Ano, to vám musí prokázat, ale musíte to řešit. Nemůžete pouze říkat, že nemáte řádné vyúčtování.

  Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 7:59

  Nezlobím se.

  §7/1 zák. 67/2013
  Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

  Vidíte někde v této citaci zákona prostor pro navýšení 20.000 které jsem uvedl ??

  Mohl byste tvrdit, že jde jen o můj názor. Kamarád z vedlejšího města je již u soudu za totéž: neplatil nadsazené měsíční zálohy za služby. SVJ mu nedokázalo u soudu prokázat, že mu zálohy v žalované výši řádně předepsalo a ani, proč měl zálohy předepsány ve výši 2-násobné, než je měli všichni ostatní spoluvlastníci (řekl mi, že u soudu jejich právník uvedl, že je pro ně žalovaný dlouhodobě nedůvěry hodný, a že nechtěli mít problémy s očním vyúčtováním). Soudkyně to odmítal a to právě s poukazem na výše, mnou citovaný §7/1.

  Co podle Vás znamená jiným způsobem?

  Já mám třeba pokřivený názor na to co je „řádné“. Tak uveďte Vy co je řádné.
  Vy byste tedy to vyúčtování na částku 60.000 zaplatil a šel hledat jiné způsoby jak by Vám měl někdo prokázat jejich řádnost? Jak byste se zachoval Vy?


  Ohledně dluhu bych každému doporučil přečíst ALESPOŇ toto (https://cs.wikipedia.org/wiki/Dluh). Dluh není jen tvrzení někoho, že mu máte něco zaplatit, ale formálně správně vyčíslený požadavek, dle soudce srozumitelný a dle práva vymáhatelný. příklad mého kamaráda, který již u soudu částečně vyhrál, mne vede k přesvědčení, že toto by mohla být správná cesta. Pokud myslíte, že není, tak co byste dělal Vy.

  Specifikujte ten svůj „jiný“ způsob. děkuji

  Vložil PN (bez ověření), 26. Červen 2019 - 11:39

  „Kamarád z vedlejšího města je již u soudu za totéž: neplatil nadsazené měsíční zálohy za služby.“

  Prosím uveďte odkaz na rozsudek Vašeho kamaráda. Rád bych se podíval i na detaily. Díky.

  Vložil ... (bez ověření), 26. Červen 2019 - 8:10

  Vy potřebujete špritizovat, vy nepotřebujete, nechce nic řešit. Tak si v tom rochnějte a špiritizujte dál.

  Vložil jen platím a platím (bez ověření), 26. Červen 2019 - 8:26

  Nevím co znamená „špritizovat“ (ani Google to neví)

  Umíte primitivisticky urážet. To je vše?

  Jsem li pro Vás „prase“ (cit. „…Tak si v tom rochnějte…“), nemůžeme spolu nadále vést ani jen slušné, natožpak rozumné polemiky, neboť je zjevné nic rozumného k věci nemáte a komunikovat s Vámi by pro mne znamenalo ponořit se do těch nejsmrdutějších zákoutí naší kanalizace.

  Vložil SVJ_Hr, 25. Červen 2019 - 17:49

  ale zaráží mě, že tady většina apriori předpokládá prokázanou odpovědnost za škodu výboru – prokázání odpovědnosti není tak jednoduché. a tazatel nepíše, jak jednal s výborem o nedodaných podkladech (ví o tom ten výbor?) a kdo si může sám vyčíslovat pokutu? dle mého by to měl výboru sdělit, a také možná navrhnout svůj odhad pokuty a podle jakého předpisu takto postupuje. Jen by mě zajímalo, jak na takové víceleté neplnění povinností reagují ostatní vlastníci?

  Vložil Lumír (bez ověření), 25. Červen 2019 - 17:53

  „prokázání odpovědnosti není tak jednoduché“

  Nepotřebujete „prokazovat odpovědnost“, ať už tím míníte cokoli. K nároku na pokutu stačí porušení povinnosti.

  „kdo si může sám vyčíslovat pokutu?“

  To je v právním předpisu uvedeno jasně.

  Vložil SVJ_Hr, 25. Červen 2019 - 20:45

  já jsem hovořil o „odpovědnosti za škodu“ a nikoliv porušení právní povinnosti. Pokuta je pokuta – ale z toho by pak byla ta škoda. a to není právě jednoduché. a do toho se ještě přidá pojištění odpovědnosti staturních orgánů – no prostě mnohem složitější, než na jednozančné rady a odsudky. a opakuji je známo velice málo údajů a faktů

  Vložil PN (bez ověření), 25. Červen 2019 - 12:24

  Otázka pokut při pozdě nebo vůbec nezaslaném vyúčtování a podkladů se zde již několikrát probírala.

  Například viz: http://www.portalsvj.cz/…e-vyuctovani

  http://www.portalsvj.cz/…tvi-jednotky

  http://www.portalsvj.cz/…-v-ramci-svj

  a další odkazy.

  Co když ale také všem ostatním vlastníkům bylo vyúčtování zasláno pozdě nebo vůbec a tedy mají nárok vymáhat pokutu na SVJ, v konečném důsledku sami na sobě. V momentě, kdy by jeden z vlastníků pokutu začal SVJ žalovat by bylo v ekonomické rovině smysluplné žalovat SVJ i všemi ostatními vlastníky. Vypadalo by to absudně, ale pokud by nežalovali všichni ostatní, zaplatili by podílově právě oni pokutu žalujícímu, v případě výhry jeho žaloby.

  A když všichni vlastníci pokutu vymáhat na SVJ budou, nemusí přímo osobně, třeba formou zastoupení některým z vlastníků na základě plné moci. Fakticky by se tak všichni žalovali a vymáhali vzájemně mezi sebou v rámci SVJ? V konečném důsledku by pak každý přesně co vydal na pokutě, dostal i zpět na pokutě…?

  Vložil Lumír (bez ověření), 25. Červen 2019 - 15:09

  „V konečném důsledku by pak každý přesně co vydal na pokutě, dostal i zpět na pokutě…?“

  Nikoliv. V konečném důsledky by každý zaplatil soudní výlohy, které mohou i převýšit výši žalované částky.

  Vložil PN (bez ověření), 25. Červen 2019 - 18:30

  Díky za příspěvek. Soudní výlohy mohou, ale také nemusí převýšit žalované částky. Záleží na počtu dnů po lhůtě k doručení vyúčtování. Vím o případech kde se jedná o vyúčtování ještě za roky 2015, 2016, 2017, 2018. Osobně bych nechtěl žalovat SVJ, ale v případě, že některý z vlastníků zažaluje SVJ, pak by žaloba (třeba i hromadná) všech ostatních vlastníků byla efektivní obranou.

  Vložil Členka SVJ (bez ověření), 25. Červen 2019 - 22:19

  „Osobně bych nechtěl žalovat SVJ,“

  Já bych SVJ žalovat chtěla, sotva mohu jinak někoho pokutovat. Kdo pomůže, za podílovou odměnu?

  „ale v případě, že některý z vlastníků zažaluje SVJ, pak by žaloba (třeba i hromadná) všech ostatních vlastníků byla efektivní obranou.“

  Jaká hromadná žaloba? Proti komu a z jakého titulu?

  Vložil PN (bez ověření), 26. Červen 2019 - 12:35

  „Osobně bych nechtěl žalovat SVJ,“ jsem napsal, protože jsem nikdy nedělal zbytečné problémy v SVJ, spíše naopak jsem pomáhal a pomáhám. Navíc pokud by platil předpoklad, že by se pokuta hradila z bankovního účtu SVJ a dlouhodobých záloh (tzn. naspořené peníze vlastníků), tak by vyplacení pokuty nebylo férové vůči ostatním vlastníkům, kteří by pokutu na SVJ nevymáhali…

  Ale v případě, že některý z vlastníků již zažaluje SVJ a úhrada pokuty by se měla čerpat z bankovního účtu, potažmo dlouhodobých záloh „fond oprav“, pak by žaloba (třeba i hromadná – v zastoupení jednoho právníka pro skupinu vlastníků) byla efektivní obranou. Spravedlivější i v tom smyslu, že by ostatní vlastníci neměli pocit, že z uspořených peněz na opravy domu nakonec zaplatili pokutu jen jednomu z vlastníků, ale stejná výše pokuty by se vyplatila všem vlastníkům.

  „Jaká hromadná žaloba?“ Viz. můj předchozí příspěvek, hromadná žaloba, tzn. že několik vlastníků /klidně i všechny ostatní vlastníky kromě toho prvního vlastníka, co žalobu už podal první./ bude zastupovat jeden právník. Organizačně, ekonomicky atd. efektivnější.

  Proti komu? Proti tomu koho bude možné pokutovat, otázkou je jestli na SVJ jako celek – právnickou osobu? nebo žaloba přímo na orgány SVJ (tzn. na výbor nebo pověřeného vlastníka z řad vlastníků bytů) nebo například přímo na správcovskou firmu pokud se jedná o např. „externího předsedu“ ze správcovské firmy. To vše pak záleží na konkrétních okolnostech daného SVJ a na přesném znění žalobního petitu.

  Vložil Vilém (bez ověření), 25. Červen 2019 - 14:09

  Ale jak jsem zde už upakovaně uvedl, vyplacením pokut vlastníkům vzniká SVJ škoda, za kterou odpovídají členové statutárního orgánu.

  Členové statutárního orgánu jsou povinni podle § 159 NOZ škodu, kterou SVJ způsobili porušením povinnosti při výkonu funkce SVJ, nahradit. O to se ale musí zasadit samotní vlastníci. Pokud se člověk o svá práva nestará, tak o ně přichází.

  Vložil @ (bez ověření), 23. Červen 2019 - 10:43

  Snílci tady sní své sny o pokutách. Svj nemá žádné vlastní zdroje, na nějakou pokutu se vám nejdříve musí složit ostaní vlastníci a vy sám taky musíte přispět. To jsou ty nesmyslné body o pokutách ve stanovách.

  Vložil Vilém (bez ověření), 23. Červen 2019 - 11:05

  Nemotejte do toho vlastní zdroje. Je to přece jednoduché. Vlastník má na pokutu nárok, ať si ho SVJ uhradí z čeho chce. Pokutu zavinili příslušní členové statutárního orgánu a odpovídají tak za ni dle § 159 NOZ. Pokud ji neuhradí a pokuta bude odepsána z příspěvků na správu všech vlastníků, je to jejich věc, pokud si to nechají líbit a neudělají si se statutárním orgánem pořádek.

  I když bude část pokuty sražena z příspěvků ztěžujícího se vlastníka, pořád se mu to vyplatí, neb pokud SVJ nesjedná nápravu a nezačně podklady poskytovat, může vlastník vyúčtovat a započítat pokuty opakovaně.

  Vložil @ (bez ověření), 23. Červen 2019 - 12:16

  To jim ale mistře musíte prokázat a ještě k tomu prokázat úmysl. Příjemné sny.

  Vložil Vilém (bez ověření), 24. Červen 2019 - 10:41

  Poskytovatelem služeb je podle zákona o službách SVJ.

  Poskytovatel služeb je podle zákona o službách § 13 povinen poskytnout podklady a pokud to neudělá je povinen zaplatit druhé straně pokutu.

  Za SVJ jednají členové statutárního orgánu.

  Pokud člen statutárního orgánu přijme funkci člena voleného orgánu, podle § 159 NOZ se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

  Pokud podle přechozího odstavce členové statutárního orgánu neplní své povinnosti (v našem případě nesplnili zákonnou povinnost poslytovatele služeb SVJ předložit podklady k vyúčtování), tak odpovídají podle § 13 zákona o službách za škodu způsobenou SVJ (v našem případě je škodou pokuta, na kterou má vlastník zákonný nárok). A vůbec není podstatné, z jakého důvodu členové statutárního orgánu nesplili svou zákonnou povinnost, tj. zda šlo o úmysl, neznalost či lajdáctví. Ve všech uvedených případech členové SO nejednali s péčí řádného hospodáře a proto odpovídají dle § 159 NOZ za škodu způsobenou SVJ.

  Vložil Lumír (bez ověření), 23. Červen 2019 - 11:29

  „může vlastník vyúčtovat a započítat pokuty opakovaně“

  Co přesně znamená opakovaně? Vlastník jednotky může vyzvat k doložení podkladů řekněme každý týden, potom v každém jednotlivém případě vzniká nárok na pokutu, přičemž tyto nároky běží vedle sebe až do splnění povinnosti?

  Vložil Vilém (bez ověření), 23. Červen 2019 - 11:40

  K určitému dni vyúčtuje vlastník pokutu za prodlení podle dnů prodlení a započítá ji proti svým příspěvkům na správu. Nedojde-li k nápravě, může vlastník vyúčtovat SVJ pokutu za další dny prodlení a znovu započítat.

  Vložil Lumír (bez ověření), 23. Červen 2019 - 16:44

  Neodpovídáte, kolikrát může vlastník bytu pokutu požadovat. Poklady může žáda opakovaně, takže i pokutu by mohl uplatnit opakovaně.

  Vložil Milion chvilek nenávisti (bez ověření), 24. Červen 2019 - 14:15

  Lumíre, požadujte milionkrát. To jsou potom velký love!!

  Vložil Hrubý (bez ověření), 24. Červen 2019 - 10:04

  Vždyť vám to Vilém jasně vysvětlil. Žádejte kolikrát chcete. Ale za nevydádní stejných podkladů můžete za každý den prodlení udělit pokutu jen jednou. Nemůžete za jeden den prodlení stejných podkladů udělit pokutu vícekrát, protože jste žádal vícekrát, to dá rozum.

  Vložil Lumír (bez ověření), 24. Červen 2019 - 16:38

  „za nevydání stejných podkladů můžete za každý den prodlení udělit pokutu jen jednou“

  Náš předseda vydává podklady po částech, takže po vydání části podkladů je třeba žádat o zbytek, opět vyhoví pouze částečně a to se celé opakuje. Dobrá zábava.

  Pokuta samozřejmě může běžet vícekrát za stejný den: Za nevydání podkladů roku 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018, tj. klidně 5× za stejný den.

  Vložil Lumír (bez ověření), 24. Červen 2019 - 8:37

  Totéž u reklamace. Reklamovat vyúčtování může vlastník opakovaně, takže pokuty běží za nevyřízení každé reklamace samostatně?

  Vložil Lumír (bez ověření), 23. Červen 2019 - 11:00

  „nesmyslné body o pokutách ve stanovách“

  Nikoli ve stanovách, ale v účinném právním přespisu.

  Vložil Vilém (bez ověření), 23. Červen 2019 - 10:22

  Se soudem se neobtěžujte. Vyúčtujte SVJ pokutu podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. a poté si ji započtětě proti vašim příspěvkům SVJ. Tj. snižte o pokutu vaše platby SVJ a nechte SVJ ať ono po vás soudně uvedenou částku vymáhá.

  Vložil 32812, 24. Červen 2019 - 7:03

  „Se soudem se neobtěžujte. Vyúčtujte SVJ pokutu …“ Hmm. Dobrá rada nad zlato. A co dělat v případě, že se SVJ dosud vůbec neobtěžovalo jakékoli vyúčtování doručit? Jak v takovém případě má být pokuta vyúčtována a započtena … ?

  Vložil Vilém (bez ověření), 24. Červen 2019 - 20:26

  Podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb. platí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67#p13, že nedoručí-li poskytovatel služeb (SVJ) včas vyúčtování, je povinen zaplatit druhé straně (vlastnikovi) pokutu.

  Sdělte SVJ, že na základě ustanovení § 13 zákona č. 67/2013 Sb. žádáte po SVJ zaplatit pokutu za prodlení způsobené nedoručením vyúčtování. Pak bude záležet na tom, jestli vám poté SVJ vyúčtování doručí, či nikoliv a zda bude reagovat na váš požadavek pokutu vyplatit. Pokud SVJ reagovat nebude a vyúčtování nedoručí, započtěte si pokutu k vašim příspěvkům na správu. Tj. snižte vaši nebližší platbu/platby příspěvků na správu o pokutu, jejíž výší zjistíte podle počtu dní prodlení ke dni zápočtu a informujte o tom SVJ.

  Vložil Ano (bez ověření), 23. Červen 2019 - 10:32

  Můžete chtít pokutu za nevyřízení reklamace, neposkytnutí vyúčtování a neumožnění seznámit se s podklady. Na jakou přesně pokutu se tážete?

  Vložil Vilém (bez ověření), 23. Červen 2019 - 10:51

  To se tázal autor úvodního dotazu a jasně tam napsal o jakou pokutu se jedná.

  Vložil fffff (bez ověření), 22. Červen 2019 - 16:13

  Z částky, kterou vysoudíte, si zajisté budete moci zaplatit daňového poradce. Zde neobtěžujte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".