Na kom bude vymáhána případná pokuta za pozdě doručené vyúčtování služeb v rámci SVJ?

Vložil PN8, 30. Červen 2017 - 18:37 ::

Dobrý den,

žádám o radu ve věci opožděného doručení vyúčtování služeb a případného nárokování a vymáhání pokut.

Zatím nebylo i přes urgenci doručeno vyúčtování za rok 2016. Dům spravuje předseda, majitel správcovské firmy, který není majitelem bytu v domě. Nevím jestli vyúčtování nakonec vyhotoví jeho zaměstnanci nebo externí účetní firma.

Jak by byla vymáhána pokuta v případě, že by některý z vlastníků bytu vyúčtování reklamoval jako pozdě doručené? Tzn. dle NOZ by měl nárok na 50,–Kč za každy den prodlení.

 1. Byla by pokuta vymáhána na předsedovi SVJ – správci SVJ, jeho správcovské firmě nebo přímo na něm jako fyzické osobě?
 2. Mohl by vlastník/ci výši pokuty automaticky odečíst z výše případného nedoplatku ve vyúčtování?
 3. Může být pokuta vymáhána na SVJ jako právnické osobě? Pokud by byla pokuta/y vymáhána na SVJ, byly by finance na zaplacení pokuty odčerpány z bankovního účtu z fondu oprav?
 4. Pokud je na bankovním účtě SVJ částka menší než výše pokuty/pokut lze v případě rozsudku zabavit společný majetek SVJ?
 5. Jaký majetek a jak by byl odstaven? V našem SVJ je k dispozici snad jen několik movitých věcí, např. hasicí přístroje, nástěnka apod.

Děkuji za odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 4. Červenec 2017 - 12:17

  Být Vámi , kdybych se tímto cítil poškozen (apropo , jak mne jako jednotlivce poškodí , pokud dostanu svůj přeplatek např.ve výši 2000 CZK o měsíc později) , tak sednu k počítači a zašlu odpovědné osobě mail , kde ocituji znění zákona a připojím větu , že příště chci dostat vyúčtování v termínu. Jestli mi je nějaká skupina lidí odporná , poté to jsou soudci a advokáti. Obě skupiny jsou živé pouze díky tomu , že lidé se dost často chovají prasácky a neumí se spolu domluvit.Proč tyto skupiny živit a přispívat na jejich velmi vysoké výdělky ?

  Vložil PN (bez ověření), 5. Červenec 2017 - 13:07

  Vyúčtování nebylo doručeno po mnohem delší době než měsíci, navíc byl správce několikrát kontaktován už na konci dubna, v průběhu května a června.

  1. Přeplatek by měl být doručen včas, je na to zákon.
  2. Ve faktické rovině se může stát i z nedlužníka (pravidelně a plné výši platícího) dlužník. Například při pozdním doručení přeplatku se může ten kterému není zaplaceno dostat do platební neschopnosti nebo prodlení plateb. V principu situace podobná druhotné platební neschopnosti.
  3. Pokud někdo byt pronajímá, může mu podnájce (nájemce) na základě pozdního doručení vyúčtování odmítnout nedoplatek zaplatit. Respektive odečíst výši pokuty za pozdní doručení od výše nedoplatku.

  ATD.

  I mezi právníky jsou slušní a neslušní lidé jako v každé skupině obyvatel. Kdo tvrdí, že je vždy nezbytné najímat právníky? Právní záležitosti lze řešit samostatně, pokud to člověk umí nebo je ochoten naučit.

  Vložil Ondatra (bez ověření), 7. Červenec 2017 - 8:26

  Pozdní doručení vyúčtování může poškodit i jinak.

  Právně uvažující člověk s rozumem průměrného člověka důvodně a oprávněně předpokládá, že i ostatní lidé s rozumem průměrných lidí dodržují zákony. (Např. silniční provoz by bez tohoto předpokladu nebyl vůbec myslitelný.) Takže pokud předpokládám, že dostanu vyúčtování v určitém termínu, tak současně předpokládám, že nedostanu vyúčtování jindy.

  Proč to píšu? Protože jindy jsem v Honolulu či Sydney, podle ročního období a počasí, a vyúčtováním se mimo zákonný termín nezabývám.

  Vložil Peta (bez ověření), 12. Srpen 2017 - 9:59

  Ondatro, ať už budete v Honolulu, v Horní Dolní nebo třeba na Antarktidě můžete se stát dlužníkem ve vztahu k nájemníkům. Ti můžou uplatnit pokutu proti Vám, odečíst od nedoplatku nebo přičíst k jejich přeplatku. Podrobně Vám to popisují v odstavci nahoře.

  Navíc se nedoplatky za služby v průběhu roku doplácejí poskytovatelům služeb z tzv. „fondu oprav“. Je žádoucí aby byly nedoplatky vyrovnány zaplacením nedoplatků od vlastníků v co nejkratší lhůtě po doručení a zaplacení faktur. Jinak potom chybí finance na „fondu oprav“ na opravy v domě.

  „Takže pokud předpokládám, že dostanu vyúčtování v určitém termínu, tak současně předpokládám, že nedostanu vyúčtování jindy.“

  je projev jen Vašeho přehnaného optimismu až snílkovství.

  Vložil Přející (bez ověření), 5. Červenec 2017 - 18:15

  Re:…Právní záležitosti lze řešit samostatně, pokud to člověk umí nebo je ochoten naučit.

  Jenže to má jednu podmínku, že se s Vámi bude komunikovat výbor.

  Obvykle je to opačně, takže vlastníkovi opravdu nezbývá nic jiného, než se obrátit na soused prostřednictvím advokáta.

  Vložil AnonymousekFeousek (bez ověření), 4. Červenec 2017 - 12:43

  VN, žijete v iluzorním světě.

  Vložil Ondatra (bez ověření), 3. Červenec 2017 - 11:52

  Mám na pokutách už naspořenou slušnou částku (za nevyúčtování roků 2014, 2015 a 2016). Jak provést započtení proti předepsaným platbám?

  Vložil 852 (bez ověření), 3. Červenec 2017 - 16:44

  Z jiných odpovědí RSDr. je zřejmé, že je to neználek. Pozor na něho.

  Vložil MVDr. Macháček (bez ověření), 3. Červenec 2017 - 13:41

  zapocet dle § 1982 a násl. NOZ.

  Vložil K.L.F. (bez ověření), 2. Červenec 2017 - 21:16

  Pozor na promlčení pokuty.

  Uplatnit nejpozději 30.04.2018.

  Vložil 852 (bez ověření), 1. Červenec 2017 - 15:17

  ad3) pokuta by byla přednostně vymáhána na SVJ, tj. hradila by se z bankovního účtu SVJ. Pouze kdyby tam nebylo dostatek prostředků nastoupil by ručitelský závazek členů SVJ. Co zde blábolí Čmuchal je irelevantní.

  Vložil Zdenek 22, 1. Červenec 2017 - 9:28

  Pane PN8,

  pokutu za pozdní dodání vyúčtování můžete požadovat po osobě odpovědné za správu domu, tj. po SVJ, podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb. Pravděpodobně se budete muset této pokuty domáhat soudně.

  Já osobně v tom ale nevidím žádný smysl. Pokud máte statutární orgán SVJ, který není schopen vyúčtování zajistit včas, odvolejte ho a ujměte se toho sám. Budete tak moci všem dokázat, že to budete umět lépe.

  Vložil PN8, 1. Červenec 2017 - 11:12

  Dobrý den.

  Pokutovat správce nějakým způsobem za chybně vykonanou práci smysl má. Navíc byl na zpoždění upozorňován. Pokud by pokuty (obecně tresty) neexistovaly neměla pak by existence právních norem žádný smysl. Navíc včasné doručení vyúčtování žádají i nevlastníci, tzn. nájemníci-podnájemníci, kteří můžou pokutu za pozdní doručení vyúčtování odečíst z případného nedoplatku. Případně ji vymáhat na vlastníkovi bytu.

  V domě se většinou nezdržuji, mám méně času – správu vykonávat nemohu. V minulosti jsem byl členem výboru a spravoval jsem dům od A do Z. Tzn. už jsem dávno ukázal co umím a když jsem končil většina vlastníků domu alespoň poděkovala (což nebývá v ČR úplně běžné).

  Vložil MVDr. Macháček (bez ověření), 30. Červen 2017 - 19:23

  Opět to vidím na 10 minusů, protože někteří členové výborů si stále myslí, že za nic odpovědnost nenesou a tím, že si někoho najmou se odpovědností zbaví. Tak nezbaví.

  1. Poskytovatel služeb, tím je SVJ. SVJ je zastoupeno výborem. Tedy povinnost nesplnily konkrétní fyzické osoby – členové výboru, proto škoda v podobě pokuty uhradí SVJ a dále vymáhá po členech výboru dle § 159 odst. 3.
  2. Ano, lze ji započíst dle § 1982 a násl. NOZ.
  3. Ano k první části, Ne k druhé části otázky
  4. Ne, za závazky SVJ ručí členové společenství. viz § 1194, odst. 2
  5. viz bod 1. Škodu vymáhat po tom, kdo je za včasné vyúčtovávní zodpovědný, tedy SVJ a SVJ dále na výbor.
  Vložil František D. (bez ověření), 13. Červenec 2017 - 14:43

  Jak správně postupovat při uplatnění pokuty za nesplnění termínu vyúčtování? Našemu SVJ vládne předsedkyně a místopředsedkyně výboru. Jedna píše zápis, druhá jej ověřuje, zápisy jsou utajovány a nejsou poskytovány vlastníkům (prakticky neexistují, takže je lze i s odstupem času upravovat dle potřeby). První vyúčtování mělo datum vyhotovení správcovskou firmou 1.6.17, další bylo s datem 29.6.17 (datum poštovního razítka 4.7.) v průvodním dopise bylo uvedeno, „že došlo k situaci, kdy se muselo provést opravné vyúčtování služeb za rok 2016“). Nejde o peníze za pokutu, spíše jde o to, jak jednat s „nepřizpůsobivými gráciemi“. Při snaze o osobní jednání mi jedna řekla, že je unavena a zabouchla dveře, druhá mi neodpovídá na e-mail a pokládá mi telefon. Pokud se nominovaly do veřejných funkcí ve výboru SVJ, měly by přeci komunikovat. Zápisy jsou tajné, kdo vede účetnictví je tajné, stanovy jsou tajné, příjmy a výdaje SVJ jsou rovněž nedostupné. Je to vidět na správě domu, neřešitelným problémem je i zarážka venkovních dveří. Jak postupovat?

  Vložil xx (bez ověření), 14. Červenec 2017 - 18:25

  xxx

  Vložil PN8, 1. Červenec 2017 - 10:23

  Děkuji za odpověď.

  SVJ není zastoupeno výborem. Statutárním orgánem je jedna osoba – předseda. „Externím“ předsedou je nevlastník bytu, majitel správcovské firmy. Takovou možnost zastupování umožnuje NOZ.

  Tzn. pokud je obsahově správná Vaše odpověd v bodě 1. a 5. měli bychom vymáhat dále ne „na výbor“ ale na předsedu – správcovskou firmu.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 1. Červenec 2017 - 13:41

  Ano, „MVDr. Macháček“ zaslouží nějaké mínusy (asi ne 10, ale nějaké jistě)

  1. Poskytovatel služeb, tím je společenství (§2/a/2 zák.67/2013). Společenství je zastoupeno SVJ. Tedy povinnost nesplnila právnícká osoba zastupující společenství tj. SVJ jednající prostřednctvím statutárního orgánu, proto škodu v podobě pokuty uhradí SVJ a dále může nejvyšší orgán společenství vymáhat po členech statutárního orgánu dle § 159 odst. 3.
  2. Započíst lze pohledávky určité: § 1987/2 NOZ.
  3. Zápočet je „jistá forma vymáhání“. Musíte to ale dát prokazatelně SVJ na vědomí.
  4. Bude li Vámi započtena bez SVJ-výhrad, pak bude uhrazena z části nazývané „FO“ (tj. sud peněz) – správně však „příspěvky na správu domu“, které jsou většinou nadnesené a nejsou určeny na úhradu konkrétních „vychytávek“.
  5. Pochybuji, že lze zabavit „společný majetek“. Existují části domu které jsou společné a majetek… si dovedu představit třeba ve formě sekačky na trávu nebo počítače na správu účetnictví. Je tedy dle mého nemožné aby exekutor kvůli „pokutě za pochybění dle zák o službách“ toto zabavil. Nedovedu si ale představit tak extrémní situaci, že by ve „FO“ nebylo co obstavit.
  6. Jak je Vámi vymáhaná výše? (třeba v mém případě jde již nyní asi o 130.000 ale samozřejmě zda mi bude něco přiznáno soudem, docela pochybuji. Ona ta sankce je v zákoně poněkud „gumová“). Pokud není moc vysoká, prostě ji po částech započítávejte na úhradu následných měsíčních záloh.
  7. nebudu Vám lhát: přispěvatel „Zdenek 22“ samozřejmě není troll. Je to blb.

  PS: můžete uvést město ze kterého jste?

  Vložil PN8, 3. Červenec 2017 - 10:30

  Děkuji za odpověď.

  6. V našem případě jde naštěstí o řádově menší částku, ale je třeba začít řešit raději dříve než později, aby se fungování SVJ ubíralo správným směrem. Projdu Vámi uvedené paragrafy a promyslím. Prosím o odkaz na nějaký rozsudek v této věci.

  Vložil 852 (bez ověření), 1. Červenec 2017 - 15:12

  Citace blábolu Čmuchala: „Společenství je zastoupeno SVJ.“

  Nebudu Vám lhát: přispěvatel „Čmuchal“ samozřejmě není troll. Je to blb.

  Vložil Ondatra (bez ověření), 1. Červenec 2017 - 13:10

  Píšete, že předsedou je správcovská firma, a vedle toho že předsedou je majitel správcovské firmy.

  Z toho bezprostředně plyne, že správcovská firma je majitelem jiné správcovské firmy, a ta dělá předsedu. Může být.

  Vložil PN8, 3. Červenec 2017 - 10:16

  Prosím Vás kde jsem psal že: „předsedou je správcovská firma“? Buď špatně čtete nebo záměrně odvádíte téma nikam jinam…

  Vložil Ondatra (bez ověření), 4. Červenec 2017 - 18:03

  „kde jsem psal že: „předsedou je správcovská firma“? Děkuji za odpověď.“

  Požadované je vyznačeno ve Vašem příspěvku, kde uvádíte, že byste měli vymáhat na předsedu – správcovskou firmu:

  „měli bychom vymáhat dále ne „na výbor“ ale na předsedu – správcovskou firmu.

  Buďte v klidu, takováto situace je plně v souladu s účinnou právní úpravou.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".