Piráti chtějí zakázat Airbnb

Vložil TN. (bez ověření), 16. Květen 2018 - 9:08 ::

Pirátský mao ce-tung Jakub Michálek, který se na celou republiku nedávno proslavil pokusem o prolomení advokátní mlčenlivosti a podobnými totalitními nápady, připravuje zákaz Airbnb v České republice.

Regulace Airbnb sama o sobě není špatnou myšlenkou, ale v podání Pirátů ukazuje jejich sociální omezenost a orientaci fakticky jen na Prahu. Přitom SČMBD prosazuje obdobné zákazy (svěřit statutárnímu orgánu SVJ pravomoc povolovat prodeje a koupě jednotek s možností nepovolit). Je na čase, aby se obě party pro blaho lidu spojily a položily základy novému lidově demokratickému zřízení České socialistické republiky.

Ale k návrhu Pirátské strany, znění zde:

https://docs.google.com/…0K4IYwc/edit

Povídání vč. přehledné tabulky zde https://www.pirati.cz/…v-zakon.html a zde https://www.pirati.cz/…nb-zmeny.pdf

Na prvním místě mě zaujala sazba poplatku za ubytování „nejvýše 5 %“ s dolní pevnou částkou 50 Kč. Ubytovatel si bude moct sám vybrat, zda odvede 1 %, 2.3 %, 3.8 % nebo libovolnou sumu do výše 5 %.

Co už mě na totalitním přístupu Pirátů nepřekvapuje, je snaha regulovat a definovat tzv. digitální platformy a dokonce přímo do občanského zákoníku. NOZ má i tak málo paragrafů, tak proč jich pár desítek nepřidat, že? Digitální platformou se rozumí podnikatelé (FO a PO), kteří na internetu zprostředkovávají obchody.

Komici z Pirátské strany nezaznamenali chystanou novelu bytového spoluvlastnictví z pera společné pracovní skupiny SČMBD a MMR, viz http://www.portalsvj.cz/…-hnuti-na-ko

Je to taková ukázka, jak v ČR funguje legislativní proces a jak si každý moula může zasahovat do zákonů, jak se mu zlíbí, nebo jak ho nějací lobbisté náležitě zpracují. Loni přišel s obdobně hloupou iniciativou poslanec za Úsvit Karel Fiedler viz http://www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav a samozřejmě se svým návrhem uspěl (předpokladem úspěchu novelizace zákona je patrně co nejvíce hloupý návrh, který se s myšlením poslanců dostatečně zbalancuje).

Takže se nám tu budou přebíjet dva návrhy na novelu § 1177, pohleďte, co navrhuje MMR:

§ 1177
Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu a pozemku své jméno, doručovací adresu, rodné číslo, je-li přiděleno, jméno a doručovací adresu osoby, které přenechal byt k užívání a počet osob, které budou mít v bytě domácnost.

…a co navrhují šasci z Pirátské strany:

§ 1177
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů uvedených v oznámení.
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby. Vlastník jednotky rovněž bez zbytečného odkladu oznámí osobě odpovědné za správu domu, že je byt nebo jeho část nabízena či poskytována podnikatelem k ubytování.

Tohle je nejlepší:

§ 1208
Do působnosti shromáždění patří
g. udělování předchozího souhlasu
5. k nabízení nebo využívání bytu nebo jeho převážné části podnikatelem k poskytování ubytování po dobu, která v souhrnu přesahuje 60 dnů v kalendářním ro­ce,

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil abx (bez ověření), 16. Květen 2018 - 12:02

  TN, ty navrhované i existující paragrafy o hlášení údajů o nájemnících svj jako povinnost pro vlastníky pronajímající byt mne fascinují. Nejsme z Praha a Airbnb se nás v podstatě netýká. Ovšem od doby, kdy zákon ukládá vlastníkovi bytu hlásit svj údaje o nájemnících, u nás je ještě nikdo nenahlásil vůbec nic. Jo nahlásil. „V bytě bydlí taková slečna"", nebo "v bytě bydlí takový mladík“. To je tedy hlášení! A přitom víc než polovina bytů se v domě pronajímá. Tak jak to chcete řešit? Budeme se s těmi vlastníky soudit, nebo co budeme dělat. Budeme je prosit na kolenou, budeme za nimi chodit? Nebudeme, proč bychom to dělali. Dáme je k soudu? Dřív, než soud ráčí zasednout, tak v bytě bude 20tý nájemník. Víte k čemu jsou všechny ty paragrafy pro vlastníky o hlášení údajů o nájemnících v svj? Napsal bych: k něčemu smrdutému. A byla by to pravda.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 16. Květen 2018 - 22:17

  nastavit veškeré platby tak aby se odvíjely od spoluvlastnického podílu a ne počtu osob. Tím je problém zjiš'tování a dokazování vyřešen.

  Vložil TN. (bez ověření), 16. Květen 2018 - 12:10

  Můžete mi vysvětlit, k čemu ty „údaje o nájemnících“ potřebujete? Ptám se zcela vážně.

  Vložil MarekB, 18. Květen 2018 - 19:44

  Telefonní kontakt se „hodí“ v případě havárie.

  Vložil abx (bez ověření), 16. Květen 2018 - 12:17

  Zcela vážně vám odpovídám, že my k ničemu. Proto je taky od vlastníků pronajímajících byt nepožadujeme. Ovšem zákon současný i navrhovaný takovu povinnost vlastníkům ukládá. To nevíte? My jako svj ty údaje nehodláme evidovat ani po změně zákona, když nám zákon uloží evidovat je. Když je někdo potřebuje, ať si je eviduje. My je k ničemu nepotřebujeme. Nevím, proč bychom je měli evidovat.

  Vložil soused trpící Airbnb (bez ověření), 16. Květen 2018 - 11:38

  Gratuluji Pirátům, že chtějí zakročit proti šmejdům, kteří znepříjemňují život lidem chtějícím pouze bydlet. Proti podnikání obecně nic nemám, ale ať se podniká v hotelech a ne v domech určených k bydlení.

  Vložil Jiříček (bez ověření), 16. Květen 2018 - 9:16

  Myslím, že je tu zákon, který celé AirBNB a ten cizinecký bordel v domech řeší. Jmenuje se stavební zákon. Je tam část o kolaudaci k bydlení. A když je jednotka na bydlení není k ubytovacím službám. A tím by byl celá problém vyřešen. Chceš komerčně pronajímat, prosím, rekolauduj a tím pádem měj v řízení ostatní lidi v domě, co se ti vyjádří.

  Cele co tady pouští MMR a Piráti je jen kouřová clona před volbami. Kdyby stavební úřady a finanční úřady byly co k čemu, žádné nové zákony nejsou potřeba, stačí vymáhat ty co platí.

  Vložil Jiříček - Viktorrrrr (bez ověření), 16. Květen 2018 - 16:32

  Já dostal 8+ za názor.

  Vložil Htrubý (bez ověření), 16. Květen 2018 - 18:20

  Co se týče stavebního zákona a kolaudace, je tomu dnes již jinak.

  Podle předchozí právní úpravy byly byt, nebytový prostor, rozestavěný byt a rozestavěný nebytový prostor jednotkou, a byly poměrně přesně definovány. Jejich definice se opírala o předpoklad, že se jedná o místnost nebo soubor místností, které byly platně zkolaudovány, případně na ně bylo vydáno stavební povolení.

  Podle nového Občanského zákoníku však již tato definice neplatí. NOZ pouze stanovuje, že musí jít o prostorově oddělenou část domu (§ 1158 odst. 2.), tedy prostory, které nejsou součástí domu, jsou vyloučeny, a že vše co platí pro byt, platí i pro nebytový prostor (§ 1159). Jinak NOZ pojem bytu nijak nedefinuje a nadále již tedy nesvazuje existenci bytu s kolaudačním souhlasem či stavebním povolením, ani jej neomezuje na místnost nebo soubor místností.

  Vložil Misme, 17. Květen 2018 - 5:54

  viz stále platný a účinný Stavební zákon, části Změna v užívání stavby §§ 126 a 127 a Přestupky (užívání v rozporu s účelem…, v rozporu se souhlasem stavebního úřadu…) § 178

  Dále si dovolím upozornit též na NOZ, § 1208 f/2.

  Vložil Htrubý (bez ověření), 17. Květen 2018 - 10:53

  Misme jste naivní, jako Andreas, Jiříček, Viktorrrrr… Dovolujete si upozornit na § 1208 f/2 o změně účelu užívání bytu. Copak nevíte, že při pronájmu bytu se nejedná o změnu užívání bytu. To si skutečně myslíte, že když někdo pronajme byt krátkodobě něbo dlouhodobě, tak o souhlas musí požádat SVJ, aby o tom rozhodlo na shromáždění?

  Viktor píše, že když bude stavební úřad konat, pak nových zákonů netřeba.. To si jako představuje tak, že stavební úřady budou kontrolovat všechny domy, zda v nich někdo nepronajímá byt? To je naivní, kapacitně nemyslitelné. Konat nebude stabební úřad, konat by mohli jedině nespokojení vlastníci či SVJ a udávat pronájímající vlastníky stavebnímu úřadu, který by pak řešil udání.

  Nespokojených vlastníků a SVJ s pronájmy je spousta, vy snad víte o případech, kdy se svými stížnostmi u stavebního úřadu uspěli? A proč asi? Právě proto, že NOZ umožňuje pronájem podle § 2235 a následujících, aniž by se jednalo o ubytování ve smyslu § 2326 a následujících NOZ.

  Vložil Misme, 17. Květen 2018 - 12:12

  Vy říkáte naivní, já zase racionální. Pokud někomu vadí ubytovací služby v domě, v němž bydlí, tak holt musí projevit občanskou statečnost a záležitost řešit, třeba tak, že věc na patřičných místech oznámí (a bude si případně i vynucovat aktivitu, součinnost úřadu, třeba i stížností na nadřízená místa). I fungování úřadů, resp. úředníků v nich, usměrňuje poptávka. Když po nich nic nechceme, ustrnou v rutinních činnostech (jako je pití kávičky…). Druhou možností je věc neřešit a ublíženě si stěžovat na diskusních fórech, případně v hospodě a všude, kde je příležitost. Čekat na „angažovanost“ a „osvícenost“ politiků (viz úvodní příspěvek), posléze na vybudování speciálního útvaru k očištění bytových domů od ubytovacích služeb… Z čeho to zaplatíme? Z daní. To zase bude licitací, kolik procent komu sebrat. Mně ta občanská angažovanost pořád vychází jako lepší a levnější, zkrátka racionální řešení.

  Vložil Htrubý (bez ověření), 17. Květen 2018 - 13:43

  Misme, proč krátkodobé pronájmy bytu zaměňujete s ubytovacími službami? Vlastníci krátkodobě pronajímající byt ho pronajímají jak jsem už uvedl podle podle § 2235 a následujících, aniž by se jednalo o ubytovací služby ve smyslu § 2326 a následujících NOZ.

  Vložil Kolaudant - Viktorrrrr (bez ověření), 17. Květen 2018 - 13:58

  Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem (například Airbnb)

  http://www.financnisprava.cz/…nternet-8799

  Zjednoduším to:

  Pokud pronajímáte – jen pronajímáte, nic více, jedete dle nájemního režimu. Typicky dlouhodobý pronájem. Pronajmu byt na rok, dva. Lidem neperu, neuklízím, nepřevlékám, mají svoje povlečení.

  Pokud pronajímáte tzv. do čistého, tj. váš hotelový host přijede do čistého (příklad nemá svoje povlečení), pokud mu poskytujete internet a služby spojené s provozem bytu, pak jste v režimu ubytovací služby, nikoli nájmu. A tam se láme chleba.

  Vcelku jednoduché na pochopení rozdílu, když se chce. Když se nechce, ani do kamene vytesáno nestačí.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 17. Květen 2018 - 14:31

  „pokud mu poskytujete internet a služby spojené s provozem bytu, pak jste v režimu ubytovací služby, nikoli nájmu.“

  Internet a služby spojené s provozem bytu poskytujete vždy, tam se chleba neláme.

  Vložil Kolaudant - Viktorrrrr (bez ověření), 17. Květen 2018 - 11:26

  Nedělejte to úmyslně složitější než to je.

  Samozřejmě, že SU by měl konat až po té, co mu to někdo z SVJ nahlásí. To dá snad rozum a není nutno tady psát postup jak na pečení bábovky.

  Mám osobní zkušenost. Když jsme rozpor v užívání bytu vs. účel užívání daný kolaudací „nahlásili“ na SU, tak nám pan referent odpověděl, že na Airbnb, Booking.com nevidí nic špatného, podpořil to tím, že sám takto několik hotelových bytů provozuje a nehodlá na tom nic měnit.

  Proč jsme to nedotáhli? Protože bychom to museli dát právníkům, aby pana referenta umravnili a donutili ho konat. A právníci stojí peníze. SVJ, ve kterém jsem byl (už nejsem), ty peníze jednoduše nemělo. Takže to členové museli a musí do dnes vytrpět.

  Nepleťte si paragrafy Nozu o obecné „jednotce“ a definici ubytovacích služeb ( tj. komerčního hotelového způsobu užívání) dle GFŘ a stavebního zákona.

  Vložil Htrubý (bez ověření), 17. Květen 2018 - 13:23

  Vy se domníváte, že by referenta umravnili právníci. Neumravnili, protože pronájem bytu, jak jsem už uvedl, není změna užívání. Referent má pravdu. K pronájmu bytu ať krátkodobého či dlouhodobého podle současné legislativy nepotřebujete vyřizovat změnu užívání. Pokud by bylo možné referenta umravnit, určitě by to už někdo udělal.

  Vložil Viktorrr (bez ověření), 17. Květen 2018 - 17:10

  I já uvedl, v čem lze umravnit a jaký je rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou a čím by referenta bylo možné rovnou ubít čepicí.

  Takže je zřejmé, že my dva shodu nenajdeme. A tím pádem, nemá smysl si pořád opakovat dokola to samé.

  Vložil Htrubý (bez ověření), 18. Květen 2018 - 18:42

  Viktore, zdaňování nájmu bytu nebo ubytovacích služeb je jedna věc (stále sporná pro dohady, co lze zařadit do nájmu a co do ubytovacích služeb). To ale není podstatné, řeší se tu spor o nutnosti rekolaudace při změně užívání bytu.

  Je jasné, že v této otázce nemají Andreas, Jiříček, Viktorrrrr, Misme … jasno. Misme se navíc plete způsob využití stavby se způsobem využití jednotky. Neexistuje žádný způsob využití bytu, který by se nazýval „ubytovna“. Jednotka v domě může mít přiřazen pouze jeden z těchto možných způsobů využití:

  byt
  ateliér
  garáž
  jiný nebytový prostor
  rozestavěná jednotka
  skupina bytů
  skupina nebytových prostorů
  skupina bytů a nebytových prostorů

  Nic jiného nepřichází v úvahu. Je to takto uvedeno v číselníku SC_ZP_VYUZITI_JED (Způsob využití jednotky), viz číselníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, http://www.cuzk.cz/…vitosti.aspx#…

  Mimochodem, pojem „ubytovna“ se nevyskytuje ani v číselníku SC_ZP_VYUZITI_BUD (Způsob využití stavby), ani v žádném jiném číselníku ČÚZK.

  Vložil Misme, 18. Květen 2018 - 20:31

  Jen nevědoucí a netaktní občan může reagovat na diskusi vedenou ve slušné rovině jako Htrubý v textu svého druhého odstavce.

  Misme si dovoluje Htrubého důrazně upozornit, že si je jista, že si neplete způsob využití stavby se způsobem využití jednotky, protože si přečetla i § 2 odst. 4 stavebního zákona, a to evidentně na rozdíl od Htrubého.

  Douška: Co tak, Htrubý, věnovat stejnou energii, s jakou se snažíte dokázat mou nedostatečnost, bohulibějším věcem, namísto lichých výpadů a odsudků a pokusů o rozdmýchávání sporů. Já nejsem ani dokonalá, ani neomylná, ani bezchybná, ale považuji za vyloženě kontraproduktivní, když má někdo potřebu mne na to donekonečna upozorňovat a přitom má sám máslo na hlavě.

  Vložil Htrubý (bez ověření), 19. Květen 2018 - 8:12

  Misme napsalal jste:

  „Jen nevědoucí a netaktní občan může reagovat na diskusi vedenou ve slušné rovině jako Htrubý v textu svého druhého odstavce.“

  V textu druhého odstavce jsem uvedl:

  „Je jasné, že v této otázce nemají Andreas, Jiříček, Viktorrrrr, Misme … jasno. Misme se navíc plete způsob využití stavby se způsobem využití jednotky. Neexistuje žádný způsob využití bytu, který by se nazýval „ubytovna“. Jednotka v domě může mít přiřazen pouze jeden z těchto možných způsobů využití:“

  „byt, ateliér, garáž, jiný nebytový prostor, rozestavěná jednotka, skupina bytů, skupina nebytových prostorů, skupina bytů a nebytových prostorů“

  Vůbec vás nechápu. Co je proboha v uvedeném textu neslušného?

  Myslím, že byste si měla přečíst diskusi, kde se změna účelu užívání bytu též probírala: http://www.portalsvj.cz/…uzivani-bytu

  Lake to v diskusi popsal výstižně a na adresu podobně uvažujícícho diskutujícího jako vy uvedl:

  „Jemně řečeno, pane udivený: jste mimo realitu a jen ukazujete vaše hluboké neznalosti.“

  Vložil Ujasňovač (bez ověření), 19. Květen 2018 - 9:27

  Pro Misme je neslušné vše, co s čím nesouhlasí. Asi tak.

  Vložil Misme, 19. Květen 2018 - 9:52

  Co mi přijde neslušného? Proč se na to ptáte? Já psala o nevědoucím a netaktním občanovi, a to proto, že jste napsal: Je jasné, že v této otázce nemají Andreas, Jiříček, Viktorrrrr, Misme … jasno. Misme se navíc plete způsob využití stavby se způsobem využití jednotky. První větu jste pro zvýraznění dokonce vytučnil, a přitom píšete nepravdu.

  A ona si ani Misme neplete způsob využití stavby se způsobem využití jednotky, jak doložila v příspěvku výše. Proto jí vaše suverénní tvrzení opaku připadá vůči ní netaktní a vůči fóru dezinformační a reaguje jak reaguje.

  Ale aby vás Misme ujistila o svých altruistických záměrech na tomto portále, dovolí si vás upozornit ještě na jednu věc.

  Misme nepovažovala a nepovažuje lakeho za svého Boha. Domnívá se, že hledání jakéhosi důkazu v číselníku, k němuž není k dispozici legenda, metodika atp. není úplně nejlepší způsob, jak se dobrat řešení. Smyslem vzniku číselníku je přidělení kódu k určitým objektům zkoumání, když popis (vysvětlení, objasnění, detailní význam…) těchto objektů se v číselníku nevyskytuje. To bylo za prvé.

  A za druhé, když už jste nám zde vykopíroval názvy objektů z jakéhosi číselníku, tak si dovolím vyjádřit se i k němu. Domnívám se totiž, že hledání způsobu využití bytu jako ubytovny není správný směr. Není vám ani trochu podezřelé, že v žádném číselníku se ubytovna nevyskytuje, to jste teda aspoň napsal, cituji Mimochodem, pojem „ubytovna“ se nevyskytuje ani v číselníku SC_ZP_VYUZITI_BUD (Způsob využití stavby), ani v žádném jiném číselníku ČÚZK., když všichni víme, že jejich existencí se dnes zabývá i vláda? Správný směr by vás (ne podle lakeho, ale podle Misme) navedl do toho „vašeho“ číselníku SC_ZP_VYUZITI_JED na pozici čtyři. Bez legendy k číselníku to ale považujte jen za můj tip, který ale docela sedí mimo jiné i s vyjádřením finanční správy, viz příspěvek Kolaudanta – Viktorrrrra výše, a také s tím, co jsme v příspěvcích výše s Viktorrrrrem k tématu napsali.

  Ale vyberte si sám, čemu věřit, třeba najdete třetí směr. Já nepotřebuji nikoho přesvědčovat a do nekonečna diskutovat o věci, k níž mi druhá strana neposkytuje žádné relevantní informace pro změnu mého názoru, já jen nabízím svůj pohled na věc a vymiňuji si, že se ke mně bude druhá strana chovat slušně, tj. bez výkřiků směrem k fóru o mé hluboké neznalosti, jelikož takové chování je pro diskusi značně demotivující. Buďte spokojen se svou pravdou, nepochybujte o ní a já beru vaše poslední vyjádření jako pokyn dále s vámi nediskutovat.

  Vložil Také diskutující (bez ověření), 19. Květen 2018 - 12:48

  Misme,

  opakovaně sálodlouze moralizujete k vůli úplné prkotině. Sama píšete o nevědoucím občanovi a přitom se pohoršujete nad tím, když někdo uvede, že nemáte jasno nebo že si něco pletete. Kážete vodu a pijete víno. Proč jste tak vztahovačná?

  Vložil Misme, 19. Květen 2018 - 17:26

  Rozumím vaši připomínce tak, že na mou adresu mohou přistát osobní hodnocení typu: Misme jste naivní… Je jasné, že v této otázce nemají Andreas, Jiříček, Viktorrrrr, Misme… jasno. Misme se navíc plete způsob využití stavby se způsobem využití jednotky…, Lake to v diskusi popsal výstižně a na adresu podobně uvažujícícho diskutujícího jako vy uvedl…, které v daných kontextech nevypadají jako lichotky. Ale pokud nenastavím třetí tvář a namísto toho adekvátně reaguji, a to až na druhou narážku (proto ta třetí tvář), když při první jsem reagovala věcně, tak „kážu vodu a piji víno“ a jsem vztahovačná. Nu, proč ne, když jste marnil čas sepsáním takového příspěvku, tak je to určitě pravda. Proto i vy buďte spokojen se svou pravdou a nepochybujte o ní.

  Vložil Antihoteliér (bez ověření), 19. Květen 2018 - 11:38

  Přečetl jsem si vlákno celé a dle mě jste úplně mimo mísu vy.

  Ubytovací služby, tak jak je definuje FÚ nebo GFŘ, můžete provozovat je v prostorách tomu vhodných a řádně zkolaudovaných. A to evidentně nemáte, pokud je provozujete v bytovém domě a v jednotce vymezené dle ZVB a dokonce i NOZ. Pojdme ale k režimům, ve kterém svůj byt (nebo byt někoho jiného pronajímáte)


  Obecný nájem Obecný nájem dle § 2201 občanského zákoníku, můžete provozovat kde chcete. A to jak bytu, tak auta, tak čekohokoliv jiného. Ale obecný nájem nemá ale ani ťuk společného s tím, že jdete na online platformy AirBnB, RentFlat, Booking.com a tam podnikáte tím, že pronajímáte svůj byt. Tím jste v režimu podnikání a ubytovacích služeb. A pokud daníte jako ubytovací služba, tak ji zřejmě i tak provozujete, to nejde oddělit.


  Nájem bytu o pozemku Občanský zákoník výslovně stanoví, že nepůjde o nájem bytu a domu v případě, že nájemce bude byt nebo dům využívat k rekreaci nebo jinému zjevně krátkodobému účelu, což je právě případ služby Airbnb. O nájem bytu či domu tedy nepůjde.


  Smlouva o ubytování Nepůjde ani o Smlouvu o ubytování (neboli o přechodném nájmu), kterou se ubytovatel zavazuje poskytnout ubytovanému na ujednanou dobu přechodné ubytování v zařízení k tomu určeném. Na první pohled se zdá, že v případě Airbnb půjde právě o ubytování.

  Ačkoliv se s tímto názorem lze běžně setkat, je nutné povšimnout si zákonné podmínky spočívající v tom, že musí jít o zařízení určené k přechodnému ubytování.

  Důvodová zpráva k občanskému zákoníku uvádí, že taková zařízení jsou např. hotely, noclehárny, ubytovny či podobná zařízení. „Podobnými zařízeními“ mohou být dle některých názorů i chaty či byty užívané ke komerčnímu poskytování ubytovacích služeb, avšak například vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území výslovně uvádí, že stavbou ubytovacího zařízení nejsou rodinné a bytové domy (§ 2 písm. c) vyhlášky).


  závěr, závěr závěr, závěr

  Ačkoliv, jak jsem uvedl výše, nedochází prostřednictvím služby Airbnb k uzavření smlouvy o ubytování, a ačkoliv platí, že pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor není živností (§ 3 odst. 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), hostitelé přesto jsou podnikateli dle živnostenského zákona.

  Za zdánlivý logický rozpor může odlišné vymezení „ubytovacích služeb“ jako volné živnosti oproti definici ubytování podle občanského zákoníku.

  Poděkování

  Poděkování patří googlu, že mi vyhledal informace Poděkování patří také AK Kropaček Legal, z jejich materiálu jsem čerpal Poděkování patří panu Netolovi, že mě na z.š. naučil číst

  Vložil Také diskutující (bez ověření), 19. Květen 2018 - 12:58

  Píšete o zdaňování podle výkladu MF, o podnikání podle živnostenského zákona. Spor se však vede o stavebním úřadě a jeho povinnosti řešit to, co mu nepřísluší.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 17. Květen 2018 - 15:08

  „Pokud by bylo možné referenta umravnit, určitě by to už někdo udělal.“

  Referenta umravnit nelze. Zkoušel jsem to, bez výsledku.

  Vložil Viktorrrrr (bez ověření), 16. Květen 2018 - 22:01

  Jsem ji téměř jistý, že Noz není stavební zákon. Účel výstavby, uzemní plán, to co v lokalitě může být postaveno a k jakému účelu to bude využíváno řeší stavební zákon. Hotely=prostory pro ubytovací službu mají naprosto jiné podmínky kolaudace. Stejně tak byt, má sakra jiné požární nároky než hotelový pokoj. A toto vše je ve stavebním zákoně. A je to tam i dnes.

  Používám li byt jako hotelový pokoj, dostávám se do problému se stavebním zákonem, hygienou, požárníky, živnosťákem, finančákem, imigračnímu a rezidentům v domě. Když bude stavební úřad konat, pak nových zákonů netřeba. Stačí dodržovat a vymáhat ty, co jsou platné. To samé platí o ostatní inštituce. Problém je, že polivina úředníků tyto byty pase na louce AirBnb sama, takže si nechce vypustit rybník.

  Zdroj: https://bydleni.idnes.cz/…strukce.aspx?…

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 16. Květen 2018 - 20:02

  „NOZ pojem bytu nijak nedefinuje a nadále již tedy nesvazuje existenci bytu s kolaudačním souhlasem či stavebním povolením, ani jej neomezuje na místnost nebo soubor místností.“

  Takže podle NOZ může byt bytem třeba garáž, nebo vymezaná část půdy, nebo sklepní kóje?

  Vložil Htrubý (bez ověření), 17. Květen 2018 - 14:13

  Půdy a sklepní kóje patří do společných částí domu (viz. § 5 odst. 1. písm. i) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Garáže mohou být společnou částí domu nebo nebytovou jednotkou podle prohlášení vlastníka.

  Vložil PetrSn. (bez ověření), 17. Květen 2018 - 16:46

  Vami uvadeny 366 pouze mluvi o tom ze pokud to není popsano jinak, jedna se o spolecne prostory. Je spousty domu kde to v prohlaseni vlastnika je jinak a samozrejme tam plati prohlaseni vlastnika. To same plati pro garaze v suterenu i pro balkony a lodzie.

  Vložil Knoflík Karel (bez ověření), 17. Květen 2018 - 17:27

  „pokud to není popsano jinak“

  Kde je v 366/2013 Sb. uvedeno Vámi tvrzené?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".