Odkoupení vícero pozemků

Vložil Miroslav Janeček (bez ověření), 30. Březen 2020 - 17:56 ::

Dobrý den, jsme relativně velké SVJ a někteří vlastníci chtějí odkoupit menší pozemek od města. Investice je to v řádech statísíců, ale po rozpočtení podle podílů to nevychází na velkou částku pro každého. Můj dotaz ale zní, stačí na tohle nadpoloviční část souhlasů? Jde mi o to, aby ti co to nebudou chtít, tak by taky museli platit a aby z toho nebyly nějaké problémy. Hezký večer. Případně zda se neobrátit na právníky. Janeček

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Školák (bez ověření), 1. Duben 2020 - 17:33

  „aby ti co to nebudou chtít, tak by taky museli platit“

  Kdo nekupuje, ten neplatí. To chápe už předškolák.

  Vložil Králová (bez ověření), 31. Březen 2020 - 11:56

  „ti co to nebudou chtít“

  Je rozšířeným nešvarem, že vlastnictví pozemku není shodné s vlastnictvím domu. To je nežádoucí stav, který neměl zákonodárce vůbec připustit.

  Ve Vašem případe sjednáte nápravu úpravou prohlášení vlastníka, kterou svážete vlastnictví pozemku s vlastnictvím domu, tj. podíl na pozemku bude součástí jednotky (podle OZ) nebo s ní svázán (podle BytZ).

  Stav, kdy vlastník pozemku není shodný s vlastníkem domu, přináší pouze potíže.

  Vložil JaVa, 31. Březen 2020 - 9:03

  Jaký důvod, tito „někteří vlastníci“ jednotek, uvádějí pro odkup pozemku od města do podílového spoluvlastnictví?

  Pokud by chtěla tento pozemek vlastnit právnická osoba SVJ,musela by se řídit
  "§ 1195/89/2012 Sb.,

  (1) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku."

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Justitianus, 30. Březen 2020 - 19:57

  Přečtěte si § 1169 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. Pokud Vám ještě nebude vše jasné, ozvěte se a přidejte informaci o tom, zda jde o dům s jednotkami(1994) nebo s jednotkami(2012).

  Justitianus

  Vložil Mirosla (bez ověření), 31. Březen 2020 - 7:18

  Prosím o radu, jsou to jednotky 2012.

  Vložil Justitianus, 31. Březen 2020 - 15:00

  Pane Miroslave, děkuji za Vaše upřesnění. Máte tedy dům rozdělený na jednotky prohlášením podle občanského zákoníku 89/2012 Sb. (ObčZ), nikoliv dům rozdělený prohlášením podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů (ZoVB).

  • V prohlášení podle ZoVB se může vyskytovat společná část, společná vlastníkům jen některých jednotek. V tom je zvláštnost domů podle ZoVB – někteří vlastníci se mohli dohodnout a pořídit si výtah, terasu, pozemek věcně příslušný k domu jako parkoviště či dětské hřiště; pouze oni si to zaplatili a pouze oni pak přispívali na správu této společné části. Správu ovšemže vykonává SVJ.
  • V prohlášení podle ObčZ je to jinak – nemůže existovat společná část, která by byla společná jen některým. To je Váš případ v domě s jednotkami(2012). Každá nová část (tedy i nově pořízený pozemek) se stane společnou částí, společnou všem vlastníkům jednotek. ObčZ pouze umožňuje určit odlišnou výši příspěvků na tuto část – podle toho jakou měrou budou jednotliví vlastníci nový pozemek užívat.

  Jak už Vám zde poradili jiní, další možností je pořízení pozemku do vlastnictví SVJ. Muselo by se ovšem jednat o majetek určený ke správě domu a pozemku. Nahlédněte tedy do vašich stanov: najdete v nich jakou většinou se bude rozhodovat o pořízení majetku SVJ. Podle toho zjistíte, zda hlasování o nákupu pozemku pro SVJ má či nemá naději na úspěch.

  Pokud si pozemek pořídí SVJ, pak jediný zdroj financování který má k dispozici je přijatá dlouhodobá záloha (asi účet 955). Částku na nákup pozemku si SVJ odčerpá na svůj účet vlastního jmění (asi 901). A pak už může za své peníze nakupovat … Z toho plyne, že na nákupu majetku do vlastnictví SVJ se budou podílet všichni vlastníci jednotek podle svých podílů.

  Samozřejmě může dojít k odlišné dohodě a kupní cenu složí na účet SVJ jen někteří vlastníci.

  Justitianus

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 31. Březen 2020 - 17:34

  "na nákupu majetku do vlastnictví SVJ se budou podílet všichni vlastníci jednotek podle svých podílů.

  Samozřejmě může dojít k odlišné dohodě a kupní cenu složí na účet SVJ jen někteří vlastníci."

  Nějak v tom,jako řadový člen SVJ tápu.Prosím můžete mi vysvětlit,proč bych měl přispět na nákup něčeho ,co mi nikdy nebude říkat pane? Mooc VÁM děkuju.

  Vložil § (bez ověření), 31. Březen 2020 - 16:38

  „kupní cenu složí na účet SVJ jen někteří vlastníci“

  Pokud kupní cenu složí někteří vlastníci, pak se stanou nabyvateli právě tito vlastníci. Kdo platí, ten kupuje.

  Vložil Justitianus, 31. Březen 2020 - 17:16

  Pane §, nepište zde ty nesmysly. Nabyvatelem pozemku se stane osoba uvedená v kupní smlouvě jako kupující. Touto osobou bude SVJ. Přečtěte si laskavě znovu diskusní příspěvky v tomto vláknu.

  Justitianus

  Vložil Obecná (bez ověření), 31. Březen 2020 - 20:39

  „Nabyvatelem pozemku se stane osoba uvedená v kupní smlouvě jako kupující.“

  Jistěže. A nikdo jiný než kupující nemá povinnost nic hradit. Kdo kupuje, ten platí. To se bere už na obecné a chápe to už předškolák.

  Vložil Miroslav Janeček (bez ověření), 31. Březen 2020 - 15:29

  Pane Justitianus,

  když píšete o odlišné dohodě, že kupní cenu složí na účet SVJ jen někteří vlastníci, je potřeba k uzavření takové dohody souhlas všech vlastníků, nebo stačí jen dohoda těch vlastníků, kteří složí kupní cenu?

  Vložil Justitianus, 31. Březen 2020 - 17:21

  Pane Miroslave, jsou zde dvě různé věci:

  1. Skupina vlastníků jednotek se zaváže složit na účet SVJ jednorázový dar (nebo příspěvek na správu domu a pozemku), určený na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví SVJ. Dohoda o dobrovolném vyšším příspěvku je možná (podle § 1180 odst. 1). Je to věc mezi plátci a SVJ (právnickou osobou). Ostatní vlastníci jednotek se k tomu nevyjadřují, ani o tom nehlasují.
  2. Shromáždění udělí SVJ souhlas s pořízením nemovitého majetku (pozemku) pro účely správy domu. Souhlas se udělí hlasováním na shromáždění, a to takovou většinou hlasů, kterou máte uvedenou ve stanovách.

  Pozemek ve vlastnictví SVJ nebude zapsán do Prohlášení, bude pouze vedený v účetnictví SVJ jako dlouhodobý hmotný majetek. Takže prohlášení vlastníka zůstane beze změny.

  Justitianus

  P.S. Mezi darem a příspěvkem na správu je ten rozdíl, že přijatý dar by SVJ bylo povinno zdanit. Příspěvky na správu nejsou předmětem daně z příjmů (§ 18 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb.).

  Vložil Miroslav. (bez ověření), 2. Duben 2020 - 10:32

  Napsal jste:

  „… Dohoda o dobrovolném vyšším příspěvku je možná (podle § 1180 odst. 1). Je to věc mezi plátci a SVJ (právnickou osobou). Ostatní vlastníci jednotek se k tomu nevyjadřují, ani o tom nehlasují.“

  Ale v uvedeném § 1180 odst. 1 se v případě jiného příspěvku na správu než podle podílů hovoří o společné části, což není náš případ.

  § 1180 odst. 1:

  „(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2020 - 16:29

  Pane Miroslave, musíte umět číst co je napsáno v zákoně. Přečetl jste si § 1180 odst. 1, ale neporozuměl jste jeho obsahu. Směšujete dohromady dvě různé věty: ty dvě věty obsahují dvě odlišné právní normy, které se týkají dvou odlišných případů.

  1. První věta se týká obecného způsobu přispívání na správu domu. Zákonodárce uvádí, že přispívat se bude buď podle spoluvlastnických podílů, nebo to může být určeno nějak „jinak“.
  2. Druhá věta se týká pouze speciálního způsobu přispívání na správu společné části, která slouží jen některému vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání.

  Vy v domě nemáte ani nebudete mít žádnou společnou část, která by sloužila k jen některému vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání. Vždyť jste napsal, že pozemek si bude pořizovat SVJ, nikoliv vlastníci jednotek. Speciální právní norma obsažená ve druhé větě se Vás a Vašeho domu nijak netýká. Netuším proč se jí tedy zabýváte.

  Pro Vás je rozhodující pouze první věta, to jest:

  § 1180
  (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. (…).

  Z této věty a contrario plyne, že bylo-li jinak určeno, přispívá se nějak jinak nežli podle spoluvlastnických podílů. Jaké bude to „jinak“ ve Vašem případě jsem Vám už napsal: Půjde o dohodu o mimořádném příspěvku, a tuto dohodu sjedná právnická osoba SVJ s těmi, kdo jí hodlají mimořádný příspěvek dobrovolně poskytnout. Dohoda se bude týkat pouze příspěvku na pořízení pozemku do vlastnictví SVJ.

  Místní prosťáčci (mezi které je třeba zařadit i pana Upřesňovače) si neumějí přečíst text zákona, a je zjevně nad jejich síly porozumět obsahu zákona. Pak ovšem netuší proč Justitianus napsal to, co napsal …

  Justitianus

  Vložil Miroslav. (bez ověření), 3. Duben 2020 - 13:14

  Pane Justitianus, k odst. 1 § 1180 jste napsal:

  „První věta se týká obecného způsobu přispívání na správu domu. Zákonodárce uvádí, že přispívat se bude buď podle spoluvlastnických podílů, nebo to může být určeno nějak „jinak“.
  Druhá věta se týká pouze speciálního způsobu přispívání na správu společné části, která slouží jen některému vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání.“

  Myslím, že to špatně chápete vy. I první věta by se měla vztahovat k společným částem a přispívání jinak, než podle podílů by mělo být řešeno v prohlášení vlastníka.

  Stejně tak je to chápáno i v novele NOZ, která nabude účinnosti 1.7.2020. V novém odst. 1 § 1180 je to tam uvedeno jasně:

  „(1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  Toto znění stanovuje jasně, kvůli dřívějším různým výkladům, že „jinak“ než podle podílů může být určeno jedině v prohlášení vlastníka.

  Tzn., že „jinak“ bude možné stanovit v prohlášení a to pouze souhlasem všech vlastníků, a nebude možné využít znění § 1180 k nákupu pozemků do vlastnictví SVJ dohodou pouze některých vlastníků.

  Možné řešení tedy je zakoupit pozemek nikoliv společenstvím vlastníků, nýbrž zájemci vlastníky, kteří ho budou mít v podílovém spoluvlastnictví.

  Druhou možností je zařazením pozemku do společných částí do prohlášení vlastníka s výlučným užíváním pro některé vlastníky a s určením príspěvků na správu „jinak“ než podle podílů se zřetelem k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. To samozřejmě pouze se souhlasem všech vlastníků.

  Vložil Justitianus, 3. Duben 2020 - 21:55

  Pane Miroslave, děkuji za Váš komentář. Je ovšem zjevné, že se neorientujete v občanském zákoníku.

  Než to začnu vysvětlovat, podotýkám, že jsem Vám nepsal nic o budoucí podobě NOZ. Vše co jsem napsal vychází z aktuálního platného a účinného znění zákona č. 89/2012 Sb. To jest ze znění, které nabylo účinnosti dne 1. 12. 2018 a bude nahrazeno novelizovaným zněním teprve dne 1. 1. 2022.

  Dnes je stav takový, že znění § 1180 je nepochybně dispozitivní. Je tedy možné se odchýlit od znění zákona – a nemusí to být pouze změnou Prohlášení, jak nesprávně tvrdíte. Názor, že celý § 1180 je dispozitivní, zastávají i soudy a publikující právníci, čtěte namátkou zde:

  • http://www.por­talsvj.cz/dis­kuse/1180-noz-je-dispozitivni
  • http://www.por­talsvj.cz/dis­kuse/1180–2-je-dispozitivni-i-podle-soudu
  • https://www.ma­gazinvybor.cz/ra­dy/pravni-poradna/jak-chapat-1180-a-vyuctovani-na-jednotku-dle-prohlaseni-vlastnika/

  A k odchýlení není nutná změna Prohlášení, jak se nesprávně domníváte. Prosím přečtěte si občanský zákoník. Není nutné číst celý, ale hned na samém počátku, v ustanovení § 1 odst. 2, narazíte na tuto důležitou právní normu:

  89/2012 Sb.
  § 1
  (2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

  Vysvětloval jsem to zde asi pětkrát, ale vysvětlím to pošesté i Vám:

  Ustanovení § 1 odst. 2 říká jasně, že naprostá většina právních norem NOZ jsou normy dispozitivní, od kterých se lze odchýlit ujednáním. Můžete se tedy vykašlat na to co je obsaženo v § 1180 a můžete se zařídit jinak. To platí pro všechny právní normy NOZ, kromě kogentních. Pokud toto nepochopíte, pak jste nepochopil smysl a obsah občanského zákoníku. Autor NOZ to dal hned zkraje do § 1, abyste to nepřehlédl.

  Takže opakuji: Jestliže je v SVJ určeno „jinak“ (ujednáním některých vlastníků s právnickou osobou SVJ, tedy bez účinku vůči třetím osobám), pak není problém aby tito vlastníci složili mimořádný příspěvek. A není problém aby SVJ koupilo za tento příspěvek pozemek/pozemky o kterých zde píšete. Samozřejmě platí, že k nabytí nemovitého majetku společenstvím musí dát předem souhlas shromáždění, ale to už jsem zde dříve napsal.

  K rozpoznání která právní norma NOZ je dispozitivní a která je kogentní poslouží podrobný návod uvedený v důvodové zprávě k NOZ:

  Druhý odstavec navrženého ustanovení vymezuje kritérium pro odlišení ustanovení, která nebrání, aby si osoby uspořádaly soukromá práva a povinnosti odchylně od zákonné úpravy (dispozitivní právní normy) od ustanovení donucující povahy (kogentní právní normy), od nichž se odchýlit nelze. Důraz se klade na dispozitivitu ustanovení soukromého práva jako na zásadu, zatímco kogentní ustanovení jsou výjimečná. (…)
  Tam, kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Zákonný zákaz je formulován buď výslovně slovy „zakazuje se“, nebo výslovným stanovením důsledku odklonu od kogentního ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo stanovením, že se k závadnému ujednání nepřihlíží.

  Zdroj: Důvodová zpráva k § 1 návrhu nového občanského zákoníku

  Justitianus

  Vložil Miroslav. (bez ověření), 4. Duben 2020 - 9:26

  Pane Justitianus,

  je naprosto zřejmé, že pokud se jedná o odchylné ujednání práv a povinností osob ve smyslu § 1 odst. 2 NOZ, tak se jedná o ujednání všech osob tj. dohodu. Za ujednání osob (dohodu) nelze považovat jen souhlas některých vlastníků, nýbrž všech vlastníků, kteří jsou členy SVJ, do jehož vlastnictví má být pozemek pořízen.

  Pane Justitianus , že se k odchylnému ujednání příspěvků na správu jinak než podle podílů vyžaduje změna prohlášení tvrdí např. i JUDr. Čáp. Doufám, že ho nenapadnete s tím, že se neorientuje v občanském zákoníku, tak jak jste to udělal v mém případě.

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2020 - 10:35

  Pane Miroslave, reagujete na něco úplně jiného než o čem zde píšu.

  Psal jsem zde o případu, kdy si pozemek pořídí SVJ do svého vlastnictví. Odchylné ujednání podle § 1 NOZ se bude týkat jednorázového příspěvku pro SVJ za účelem pořízení toho pozemku. Napsal jsem Vám to asi dvakrát.

  Vy teď zase píšete o něčem jiném: o pořízení pozemku, který bude zanesen v Prohlášení vlastníka a stane se společnou částí domu. I o tomto (zcela odlišném) případu už jsem Vám už přece psal, viz můj první příspěvek v této diskusi: Odkoupení vícero pozemků Vložil Justitianus, 30. Březen 2020 – 19:57. Odkázal jsem Vás na ustanovení § 1169 odst. 2 NOZ o změně Prohlášení, pamatujete?

  Není pochyb o tom, že změna Prohlášení by vyžadovala písemný souhlas všech dotčených vlastníků jednotek. Nikoliv však souhlas nedotčených vlastníků – ti mohou klidně nesouhlasit, ale nové Prohlášení bude i tak přijato a vloženo do katastru. Viz ' 1169 odst. 2 NOZ. Nikdy jsem netvrdil nic jiného.

  A stejně je to s pouhým jednorázovým přísěvkem: souhlasit musí všichni dotčení vlastníci. Ti nedotčení (po kterých nikdo nepožaduje žádnou mimořádnou platbu) mohou klidně nesouhlasit, ale je to bezvýznamné.


  Je mi celkem jedno co podle Vás „tvrdí JUDr. Čáp“. Musel byste dát odkaz, nebo citovat to tvrzení. O nějaké Vaší nedoložené poznámce z druhé ruky diskutovat nehodlám.


  Jisto je, že i na ustanovení o výši příspěvků dopadá § 1 NOZ, ostatně jako na všechna ustanovení NOZ. Zopakuji Vám to tedy: Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

  Které z těch dvou vět nerozumíte? O pořízení pozemku musí v každém případě rozhodnout shromáždění. To pouze vezme na vědomí, že se to uhradí z mimořádného příspěvku, takže ostatní nebudou platit nic. Víc je nemusí zajímat: ostatním vlastníkům jednotek nevznikne žádná újma, žádná škoda, ani nenastane žádná změna jejich práv a povinností.

  Prosím zkuste si položit tyto otázky (najdete je v důvodové zprávě k NOZ, kterou jsem jsem Vám už dnes ocitoval):

  1. Je snad DOBROVOLNÁ platba vyššího příspěvku v rozporu s dobrými mravy? Samozřejmě, že není! Zkuste prokázat, že je tomu jinak.
  2. Porušuje snad DOBROVOLNÁ platba vyššího příspěvku veřejný pořádek? Samozřejmě, že neporušuje. Zkuste prokázat, že je tomu jinak.
  3. Týká se snad DOBROVOLNÁ platba vyššího příspěvku postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti? Samozřejmě že ne. Zkuste prokázat, že je tomu jinak.

  Mohou si tedy ti vlastníci ujednat se SVJ složení mimořádného příspěvku? Samozřejmě, že mohou! Proč se domníváte, že nemohou? Musel byste to zdůvodnit. Nerozumím čím se stále zabýváte.

  Rozdíl je pouze v tom, že obsah Prohlášení vlastníka má účinky i vůči třetím osobám (vůči nesouhlasícím vlastníkům jednotek, i vůči budoucím nabyvatelům jednotek). Ujednání o jednorázovém příspěvku podle § 1 NOZ má účinky jen vůči účastníkům tohoto ujednání.

  Justitianus

  Vložil Zdenek 22, 4. Duben 2020 - 7:15

  Pane Justitianus, píšete, že „Názor, že celý § 1180 je dispozitivní, zastávají i soudy…“

  Můžete to doložit?

  Vložil Justitianus, 4. Duben 2020 - 8:18

  Pane Zdenek22, nemohu to doložit odkazem na konkrétní rozsudek, protože české soudy a ministerstvo spravedlnosti už 30 let sabotují vytvoření veřejné digitální databáze judikátů.

  Nicméně o jednom takovém soudním případu se psalo zde, i s citací z rozsudku:
  http://www.portalsvj.cz/…nych-nakladu#…
  Vy jste se té diskuse také zúčastnil, takže tam uvedený text je Vám znám.

  Justitianus

  Vložil Zdenek 22, 4. Duben 2020 - 8:34

  Ale to je v pořádku, že jednotliví spoluvlastníci nejsou třetími osobami a mohou se dohodnout na čemkoliv. Tato jejich dohoda ale nemůže mít účinky vůči třetím osobám (viz § 978), vůči novým spoluvlastníkům.

  Vložil Tobias (bez ověření), 3. Duben 2020 - 16:22

  Co tvrdí Justitianus: SVJ může nabýt nemovitou věc (silnici) z rozhodnutí 25,001 % hlasů svých členů.

  Co tvrdí Miroslav: K nabytí nemovité věci (silnice) je třeba změna prohlášení, která je možná pouze se souhlasem všech.

  Píšu to dobře?

  Pokud ano, račte si vybrat.

  (V daném případě je to jedno, protože nabytí pozemku, na němž je silnice, jistě není nutné pro správu domu, takže nepadá do působnosti SVJ.)

  Vložil JaVa, 3. Duben 2020 - 15:14

  „Možné řešení tedy je zakoupit pozemek nikoliv společenstvím vlastníků, nýbrž zájemci vlastníky, kteří ho budou mít v podílovém spoluvlastnictví.“

  Sám jste si odpověděl,které řešení je správné.V tom druhém případě, by jste zde musel doložit,proč SVJ tu cestu potřebuje!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil . (bez ověření), 3. Duben 2020 - 14:06

  Vždyť jste tady už napsal, že na pozemku je silnice, která vede do vašeho domu. Jak si to tedy představujete řešit. Vlastníci,kteří si pozemek nekoupí se do domu nedostanou, nebo jak si to představujete? Myslíte vůbec u toho co tady píšete? Vždyť to musíte řešit tak, aby to mělo hlavu a patu.

  Vložil Upřesňovač (bez ověření), 2. Duben 2020 - 16:31

  „Půjde o dohodu o mimořádném příspěvku, a tuto dohodu sjedná právnická osoba SVJ s těmi, kdo hodlají mimořádný příspěvek dobrovolně poskytnout.“

  Zase vedle. Pro platbu mimořádného dobrovolného příspěvku není třeba sjednávat žádnou dohodu, leda že by příjemce chtěl tuto platbu odmítnout. Ale ani v takovém případě není třeba dohody o odmítnutí platby, úplně stačí, když příjemce platbu odmítne. Vlastník může pochopitelně složit dobrovolný příspěvek, ale s § 1180 odst. 1 to nemá nic společného.

  K odlišnému způsobu přispívání podle § 1180 odst. 1 je třeba souhlasu všech v prohlášení. Už se zde řešilo. S nákupem pozemku to nemá nic společného.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2020 - 16:38

  Pane Upřesňovači, jste zase vedle.

  Pokud někteří vlastníci jednotek pošlou na účet SVJ nějaké peníze BEZ PROKAZATELNÉ DOHODY O MIMOŘÁDNÉM PŘÍSPĚVKU, půjde z daňovéhoho hlediska o dar. A ten bude SVJ muset uvést v daňovém přiznání a zdanit.

  Vy jste toto asi nepochopil, i když už v příspěvku „Vložil Justitianus, 31. Březen 2020 – 17:21“ jsem se zabýval tímto základním rozdílem mezi příspěvkem na správu a darem.

  Justitianus

  Vložil Školák (bez ověření), 2. Duben 2020 - 16:43

  Příspěvky se nedaní, víme?

  Zdarma Vám najdu §, požádáte-li mne o to.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2020 - 16:48

  Samozřejmě že příspěvky se nedaní, Vy popleto. Vždyť jsem to napsal už před třemi dny zde: Vložil Justitianus, 31. Březen 2020 – 17:21. A uvedl jsem tam i odkaz na ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který Vy nemůžete najít.

  Máte k tomu prosím něco nového?

  Justitianus

  Vložil Školák (bez ověření), 2. Duben 2020 - 16:50

  Psal jste, že mimořádný příspěvek se daní.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2020 - 16:51

  Hlupák, blb, nebo troll. Jiná možnost mne nenapadá.

  Justitianus

  Vložil Upřesňovač (bez ověření), 2. Duben 2020 - 11:26

  Pane Miroslave,

  jste tu zjevně nový: Příspěvky pana Justitiana je třeba brát s reservou: občas nerozlišuje skutečnost od svých představ a nadto má za to, že se právo řídí jeho představami.

  Ostatní přispěvatelé už jeho příspěvky přestali uvádět na pravou míru.

  Ustanovení týkající se spolenčných částí se zajistné použije na společné části.

  Vložil Mirosla (bez ověření), 1. Duben 2020 - 15:00

  Dobrý den, víte jen by mě zajímalo, jak to vyřešit s platbou. Jestli by nebylo snazší, aby se to zaplatilo z dlouhodobého fondu. Pokud by to měli platit vyloženě vlastníci podle podílu na společných částech, tak by někomu mohlo vadit, že zaplatil více, ale přitom to vůbec nevlastní.

  Vložil . (bez ověření), 1. Duben 2020 - 17:17

  Vy jste vůbec nic nepochopil. Pozemek vedle domu s podíly na domě vůbec nic společného. Je to pozemek mimo vlastnictví bytu, mimo dům. Není ani pod domem. Ten pozemek nemůžete platit ze žádného současného fondu svj, na ten se lidi, co si pozemek koupí musí složit zvlášť.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 1. Duben 2020 - 17:27

  No konečně někdo rozumný,který ví,o čem píše.Pokud si ten plácek chtějí koupit,tak ať si ho pořídí,ale za svoje prachy do podílového spoluvlastnictví a nesnaží se obrat o peníze spoluvlastníky do­mu.

  Vložil Mirosla (bez ověření), 1. Duben 2020 - 21:42

  Děkuji pánové za objasnění. Jen se zeptám k tomu hlasování Per rollam. Je nutností po zveřejnění výsledků hlasování také zaslat všem vlastníkům seznam členů SVJ,tak jak každý hlasoval? Děkuji

  Vložil . (bez ověření), 2. Duben 2020 - 0:19

  Main gott, o koupi pozemku vedle domu od města nelze hlasovat pre rollam, to není hlasování v rámci bytového spoluvlastnictví. Raději toho organizování odkupu pozemku nechte, nebo přivedete vlastníky do průšvihu a sám sebe taky.

  Vložil Justitianus, 2. Duben 2020 - 7:10

  Pane „.“, Vaše kategorické tvrzení je nepravdivé. Zjevně jste neporozuměl o čem se zde diskutuje. Až si přečtete celou diskusi, zjistíte že tazateli se zalíbila možnost koupě pozemku do majetku SVJ. Z toho je tedy třeba vyjít, a o tom se zde teď diskutuje.

  Podle § 1208 písm. g) občanského zákoníku platí, že do působnosti shromáždění patří udělování předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi.

  Z uvedeného plyne, že k nabytí pozemku společenstvím vlastníků jednotek je nutný předchozí souhlas shromáždění. A tento souhlas může samozřejmě být získán i hlasováním per rollam. K tomu viz § 1210 až § 1214 zákona. Hlasování per rollam mohou také upravovat stanovy SVJ tazatele.

  Poznámka na závěr: Nepůjde o hlasování „v rámci bytového vlastnictví“, jak jste nesprávně napsal, nýbrž půjde o rozhodování nejvyššího orgánu SVJ o „spolkových“ záležitostech právnické osoby SVJ.

  Justitianus

  Vložil Mirosla (bez ověření), 2. Duben 2020 - 7:11

  Děkuji Vám vyjasnění, takže je to opravdu tak, že jako SVJ to můžeme odkoupit klasicky nadpoloviční většinou, ale pokud by to kupovali jednotliví vlastníci svým podílem na našem domě, tak by musel být souhlas všech vlastníků?

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 2. Duben 2020 - 7:21

  Doufám,ale že si uvědomujete své jednání.Pokud se prokáže(někdo vás práskne),že to právnická osoba SVJ nepotřebuje ke správě majetku,tak si to nejvíce odskáče výbor,poněvadž nejednal s péčí řádného hospodáře a zneužil finance mu svěřené.Je zřejmé,že to bude nějaká habaďůra,poněvadž jinak by jste už dávno napsal, k čemu ten plácek, SVJ tak nutně potřebuje!

  Vložil Mirosla (bez ověření), 2. Duben 2020 - 7:38

  Vede na něm silnice k našemu domu, momentálně je vlastnictví města. Mě spíše zajímalo to hlasování?

  Vložil JaVa, 2. Duben 2020 - 9:31

  Děkuji za doplnění.Takže vy chcete zřejmě zcela zbytečně zatížit kasu SVJ údržbou komunikace,kterou nyní musí na své náklady udržovat obec?Současně s komunikací, budete taky muset udržovat(pravidelně kosit) i pozemek okolo ní.To nemáte kam investovat peníze členů SVJ?

  Jelikož jste ty „důvody koupě“ více nerozvedl,jeví se mi to zatím zcela zbytečné.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Duben 2020 - 7:45

  takže vy poté, co pozemek svj koupí, se budete o tu silnici starat? odklízet sníh, opravovat ji, čistit, zajišťovat veškeré činnosti spojené s jejím provozem?

  nějak taky nechápu, jak jste kdesi psali, že pozemek bude patřit jen některým členům svj…. a i ti, co jim nebude patřit, ho zaplatí… to jako jak?

  Vložil Koupil (bez ověření), 1. Duben 2020 - 15:09

  „by někomu mohlo vadit, že zaplatil více, ale přitom to vůbec nevlastní.“

  Kdo platí, ten kupuje. Už to zde bylo uvedeno.

  Vložil P_V (bez ověření), 30. Březen 2020 - 21:55

  Pozemek může koupit přímo společenství, ne? Pokud se to podá tak, že je to pro účely správy. Na to pak stačí obyčejný souhlas shromáždění.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 31. Březen 2020 - 12:06

  „Pozemek může koupit přímo společenství, ne?“

  Podle Vaší logiky může přímo společenství koupit i bytový dům (který spravuje).

  Vložil Mirosav (bez ověření), 31. Březen 2020 - 7:12

  To je jistě dobrý nápad a také mě to napadlo. Nemuselo by se řešit komplikovaně tolik smluv a byla pouze jedna za SVJ. V čem ale vidím problém nebo nevím, jak to pořešit. Jak by to bylo spjaté s vlastnictvím bytové jednotky, myslím tedy poměrově vůči podílu na společných částech domu. Pokud by např. někdo prodával jednotku, tak jak by tam tohle bylo zohledněno.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 31. Březen 2020 - 9:29

  Samotných jednotek by se to v tomto případě nijak netýkalo. Vlastníkem by byla právnická osoba SVJ, ne jednotliví vlastníci jednotek. Při prodeji bytu se nic ošetřovat nemusí, protože majitel bytu by tento pozemek nevlastnil.

  Vložil JaVa, 31. Březen 2020 - 11:40

  „Vlastníkem by byla právnická osoba SVJ, ne jednotliví vlastníci jednotek.“

  Ale pouze v případě,že by bylo jednoznačně prokázáno,že pozemek právnická osoba SVJ, nabyla pro účely správy domu a pozemku.

  Zatím zde tazatel neuvedl žádný důvod, proč ten pozemek vlastně chtějí!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Mirosla (bez ověření), 31. Březen 2020 - 11:26

  Díky Petře, takže Vy byste to řešil stejně? Je ale možné, že by to mohlo vlastníků vadit, že vlastně za to zaplatí a právně to nebude nikdy jejich. Navíc jak rozdělit platbu, tam asi těžko podle podílů, ale spíše všichni rovným dílem. Vidíte v tom nějaké nevýhody?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 31. Březen 2020 - 12:15

  V našem domě kupovalo SVJ sklep za účelem skladu náčiní SVJ – takže účel pro správu domu a pozemku byl jasný. Jednalo se o samostatnou nebytovou jednotku. Koupě schválena shromážděním, odsouhlaseno uhrazení z dlouhodobých záloh, kam se přispívá dle podílů. V katastru je jako vlastník jednotky uvedena přímo právnická osoba SVJ. Na žádné nevýhody jsme za 5 let nenarazili.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".